Студентська навчально-наукова лабораторія кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Дата створення: 10.11.2011 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Жуковська Вікторія Вікторівна.

Члени лабораторії:

 • Калініна Л. В. — к. пед. н., професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Папіжук В. О. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Гирин О. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Жуковська В. В. — к. філол. н., професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Кузьменко О. Ю. — к. філол. н., доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Лісова Ю. О. — к. філол. н., доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Прокопчук Н. Р. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Савчук І. І. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Щерба Н. С. — д. пед. н., доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • студенти магістратури та бакалаврату спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)).

Мета: інтеграція науки й освіти, залучення студентської молоді до наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу, підвищення творчої ініціативи, розширення наукового кругозору студентів, формування у них навичок самостійного дослідження.

Основні напрямки діяльності:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення й координації теоретичних і прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • оприлюднення результатів досліджень студентів у збірнику студентських наукових робіт;
 • впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Сторінка на Facebook — https://www.facebook.com/students.laboratory.