Науково-дослідна лабораторія акмеології освіти

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, дійсний член Української академії акмеології Сидорчук Нінель Герандівна.

Члени лабораторії:

 • Дубасенюк О. А. — д. пед. наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Кучерук О. А. — д. пед. наук, професор, професор кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Колеснікова І. В. — к. пед. н., викладач кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО;
 • Орлова О. А. — к. пед. н., старший викладач кафедри педагогіки та андрагогіки ЖОІППО;
 • Кравець О. Є. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
 • Чернишова А. М. — к. пед. н., доцент кафедри мистецької освіти;
 • Міненко Н. М. — учитель початкових класів ЗСО № 22;
 • Бредіхіна І. В. — аспірант.

Мета: ініціювання і координація наукових досліджень у галузі акмеології професійно-педагогічної діяльності; наукова співпраця з акмеологічними осередками вищих навчальних закладів України та країн ближнього зарубіжжя; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Основні напрямки діяльності:

 • ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі професійної педагогічної діяльності шляхом залучення до проведення досліджень викладачів, співробітників, студентів університету; створення дослідницьких та проблемних груп; виявлення перспективних науковців серед студентів, випускників ЖДУ, працівників галузі освіти, залучення їх до проведення досліджень у рамках діяльності лабораторії; співпраця з громадськими організаціями та державними установами для досягнення поставленої мети;
 • допомога учасникам науково-дослідних груп у проведенні досліджень: встановлення і координація співпраці з провідними навчальними закладами України та країн ближнього зарубіжжя; затвердження тем бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, тем дисертаційних досліджень у рамках діяльності лабораторії; накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про конференції, семінари з проблем акмеології професійно-педагогічної діяльності;
 • введення в науковий обіг нового наукового матеріалу через участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, роботі семінарів та круглих столів; популяризація ідей і наукових здобутків науково-дослідної лабораторії акмеології освіти; рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.