Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської філології та перекладу

Кафедра англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича була заснована у 1982 році як кафедра англійської філології. Першим її завідувачем була кандидат філологічних наук, доцент Валентина Петрівна Сасіна, а згодом тривалий час кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Дмитро Іванович Квеселевич. З 2003 року до травня 2015 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат філологічних наук, професор А. В. Сингаївська. В 2015–2016 рр. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент М. В. Полховська. З листопада 2016 року завідувачем кафедри є Борисенко Наталія Дмитрівна.

У різні часи на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі доц. В. П. Сасіна, доц. Василюк І. В., доц. Сніховська І. Е., доц. Семенюк І. С., доц. Жуковська В. В., доц. Соловйова Л. Ф., доц. Рудик І. М., доц. Борисов О. О. ст. викл. Ісаакян З. Б., ст. викл. Подкоритова О. П., ст. викл. Мисик І. Т. тощо.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри налічує 19 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 2 кандидати наук, старші викладачі, 8 викладачів. 2 викладачі кафедри навчаються в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської філології та перекладу здійснюється в межах кафедральних тем:

  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії;
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови».

На кафедрі англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича функціонує:

З 1992 року на кафедрі англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — «германські мови».

На базі кафедри відбувається складання екзамену кандидатського мінімуму з іноземної мови (англійської) та кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 — германські мови.

До наукової діяльності активно залучаються студенти. На кафедрі функціонують наступні студентські проблемні групи:

  • проблемна група з питань гендерної лінгвістики та лінгвокульторології (керівник — канд. філол. наук, доцент Н. Д. Борисенко, канд. філол. наук, доцент Нідзельська Ю. М.);
  • проблемна група — культурно специфічні явища в суспільному житті англомовних країн новітнього періоду: мовний аспект (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу А. В. Зорницький);
  • проблемна група з питань генеративної граматики (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу М. В. Полховська);
  • проблемна група з теорії мовленнєвого впливу (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу О. М. Мосейчук);
  • проблемна група з питань медіадискурсу (керівник — канд. філол. наук, доцент О. В. Мосієнко);
  • проблемна група — прагматичні аспекти комунікації та перекладу (керівник — канд. філол. наук, доцент С. К. Топачевський);
  • проблемна група з питань термінознавства (керівник — канд. філол. наук, доцент Вискушенко С. А.).

Публікації студентів по кафедрі

«Littera Scripta Manet». Збірка студентських наукових праць

З 28 вересня по 2 жовтня 2015 року в Навчально-науковому інституті іноземної філології святкували тиждень перекладача, організований та проведений кафедрою англійської філології та перекладу та студентським науковим товариством «Просвіта». Святкування почалося з конкурсу на найкращу стіннівку «Моя майбутня професія — перекладач».

Кожного року студенти напряму «6.020303. Філологія» беруть участь у конкурсі на кращий переклад англомовного художнього твору англійською. Цього року дипломи та цінні подарунки отримали Садовська Ольга, студентка ІІІ курсу (І місце), Будім Олена, студентка ІІІ курсу (ІІ місце), Виноградова Ольга, студентка ІІ курсу (ІІІ місце).

29 вересня в конференц-залі ННІ іноземної філології за підтримки студентського наукового товариства «Просвіта» і кафедри англійської філології та перекладу відбувся круг стіл, присвячений проблемам перекладознавства, у якому взяли участь студенти-перекладачі ІІ — IV курсів. Студенти IV курсу Тичина Аліна, Лебедєва Ірина, Головач Божена представили свої перші наукові розвідки з лінгвокраїнознавства і дали поради щодо написання курсових робіт.