Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської філології та перекладу

Кафедра англійської філології та перекладу заснована у 1982 році як кафедра англійської філології. Першим її завідувачем була кандидат філологічних наук, доцент Валентина Петрівна Сасіна, а згодом тривалий час кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Дмитро Іванович Квеселевич.

Понад сорок років свого життя Дмитро Іванович присвятив розбудові факультету іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка. 3 1992 до 2003 року професор Д. І. Квеселевич очолював аспірантуру, за спеціальністю 10.02.04 «германські мови», яка, за час свого існування, підготовила понад 30 кандидатів філологічних наук, що працюють у різних ВНЗ України, у тому числі і в ННІ іноземної філології ЖДУ. Під керівництвом проф. Квеселевича захищено 5 кандидатських, 1 докторська дисертація, а також десятки студентських дипломних і сотні курсових робіт. Учні Дмитра Івановича, як от к.ф.н., доц. Рудик І. М., к.ф.н., доц. Соловйова Л. Ф., к.ф.н., доц. Онопрієнко Т. М., к.ф.н., доц. Курносова Н. О. продовжують втілювати його лінгвістичні ідеї у життя.

З 2003 року до травня 2015 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат філологічних наук, професор Ангеліна Володимирівна Сингаївська, яка є автором низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі співавтором 10 навчальних посібників для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, серед яких посібники з практики англійської мови та вступу до загального мовознавства.

З травня 2015 р. до жовтня 2016 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Полховська Марина Володимирівна, яка є випускницею нашого вишу. Коло наукових інтересів доц. М. В. Полховської включає генеративну граматику, історичний синтаксис англійської мови, структури вторинної предикації в англійській мові.

Наразі завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Наталія Дмитрівна Борисенко. До кола її наукових інтересів входять: лінгвопоетика, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія, перекладознавство.

У різні часи на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі: доктор філологічних наук Л. Л. Славова, доктор філологічних наук О. О. Борисов, ст. викл. Ісаакян З. Б., ст. викл. Мисик І. Т., ст. викл. Подкоритова О. П., доц. Павленко Л. І., доц. Василюк І. В., доц. Мосейчук О. М. тощо.

В останній тиждень вересня колектив кафедри проводить «Тиждень перекладача», присвячений міжнародному дню перекладача. У межах заходу викладачі кафедри проводять низку майстер-класів та конкурсів, направлених на формування перекладацьких компетенцій у майбутніх перекладачів, студентів спеціальності 035 Філологія, а саме: конкурс на кращу наукову роботу (координатор — доц. Нідзельська Ю. М.), конкурс синхронного перекладу (координатори — доц. Вискушенко С. А., доц. Мосієнко О. В.), конкурс ІТ-перекладу (координатори доц. Топачевський С. К., викл. Карпінський Ю. В.), конкурс письмового перекладу художнього твору (координатор — доц. Зорницький А. В.). У гості до студентів приходять колишні студенти ННІ, а нині професійні перекладачі. Щорічно проводиться конкурс художнього перекладу для учнів м. Житомира та Житомирської області (координатори — доц. Зорницький А. В., доц. Поліщук Л. П., доц. Пушкар Т. М.).

Викладачі кафедри активно підтримують талановиту студентську молодь, яка виявляє бажання проявити себе у науково-дослідній роботі. Студенти активно залучаються до наукової діяльності. Апробація студентських наукових розвідок здійснюється завдяки публікаціям у щорічній збірці студентських наукових праць «Littera Scripta Manet» та на засіданнях проблемних груп.