Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської філології та перекладу

Кафедра англійської філології та перекладу заснована у 1982 році як кафедра англійської філології. Першим її завідувачем була кандидат філологічних наук, доцент Валентина Петрівна Сасіна, а згодом тривалий час кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Дмитро Іванович Квеселевич.

Понад сорок років свого життя Дмитро Іванович присвятив розбудові факультету іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка. 3 1992 до 2003 року професор Д. І. Квеселевич очолював аспірантуру, за спеціальністю 10.02.04 «германські мови», яка, за час свого існування, підготовила понад 30 кандидатів філологічних наук, що працюють у різних ВНЗ України, у тому числі і в ННІ іноземної філології ЖДУ. Під керівництвом проф. Квеселевича захищено 5 кандидатських, 1 докторська дисертація, а також десятки студентських дипломних і сотні курсових робіт. Учні Дмитра Івановича, як от к.ф.н., доц. Рудик І. М., к.ф.н., доц. Соловйова Л. Ф., к.ф.н., доц. Онопрієнко Т. М., к.ф.н., доц. Курносова Н. О. продовжують втілювати його лінгвістичні ідеї у життя.

З 2003 року до травня 2015 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат філологічних наук, професор Ангеліна Володимирівна Сингаївська, яка є автором низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі співавтором 10 навчальних посібників для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, серед яких посібники з практики англійської мови та вступу до загального мовознавства.

З травня 2015 р. до жовтня 2016 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Полховська Марина Володимирівна, яка є випускницею нашого вишу. Коло наукових інтересів доц. М. В. Полховської включає генеративну граматику, історичний синтаксис англійської мови, структури вторинної предикації в англійській мові.

Наразі завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Наталія Дмитрівна Борисенко. До її кола наукових інтересів входять: лінгвопоетика, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія.

У різні часи на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі доктор філологічних наук Л. Л. Славова, доктор філологічних наук О. О. Борисов, ст.викл. Ісаакян З. Б., ст. викл. Мисик І. Т., ст. викл. Подкоритова О. П., доц. Павленко Л. І., доц. Василюк І. В., доц. Мосейчук О. М. тощо.

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської філології та перекладу здійснюється в межах кафедральних тем: Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії, Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови.

На кафедрі англійської філології та перекладу функціонує: наукова школа «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» (керівник доц. Полховська М. В.) та науково-дослідний центр функціональної лінгвістики імені Д. І. Квеселевича (керівник доц. Борисенко Н. Д.). У розвідках викладачів вирішуються актуальні проблеми сучасної германістики та перекладознавства.

З 2004 року кафедрою та центром функціональної лінгвістики проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

Викладачі кафедри активно підтримують талановиту студентську молодь, яка виявляє бажання проявити себе у науково-дослідній роботі. Для покращення оволодіння студентами професійними навичками колектив кафедри започаткував проведення «Тижня перекладача», присвяченого міжнародному дню перекладача. У межах заходу викладачі кафедри проводять низку майстер-класів та конкурсів, направлених на формування перекладацьких компетенцій у майбутніх перекладачів, студентів спеціальності 035 Філологія, а саме: конкурс на кращу наукову роботу з лінгвокраїнознавства (координатор — доц. Нідзельська Ю. М.), конкурс синхронного перекладу (координатори — доц. Вискушенко С. А., доц. Мосієнко О. В.), конкурс письмового перекладу художнього твору та конкурс поетичного перекладу (координатори — доц. Зорницький А. В., викл. Кондратюк І. Б.).

Апробація студентських наукових розвідок здійснюється завдяки публікаціям у щорічній збірці студентських наукових праць «Littera Scripta Manet».

До наукової діяльності активно залучаються студенти. На кафедрі функціонують проблемні групи з питань гендерної лінгвістики та лінгвокультурології (керівники — к.ф.н., доц. Борисенко Н. Д.,к.ф.н., доц. Нідзельська Ю. М.), художнього перекладу (керівник — к.ф.н., доц. Зорницький А. В.), генеративної граматики (керівник — к.ф.н., доц. Полховська М. В.), медіадискурсу (керівник — к.ф.н., доц. Мосієнко О. В.), прагматичних аспектів комунікації та перекладу (керівник — к.ф.н., доц. Топачевський С. К.), з питань термінознавства (керівник — к.ф.н., доц. Вискушенко С. А.), відтворення граматичних явищ у перекладі (керівники — к.п.н., доц. Поліщук Л. П., к.п.н., ст.викл. Пушкар Т. М.), з питань прагмалінгвістики (керівники — викл. Горбачова Н. І., викл. Кондратюк І. Б.), з питань перекладу публіцистичного тексту (керівники — викл. Шугаєв А. В., викл. Карпінський Ю. В.), з питань перекладу жанру антиутопії (керівник — викл. Вотінова Д. О.), з історії англійської мови (керівники — к.ф.н., викл. Очковська А. П., викл. Лисецька Ю. В.).