Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської філології та перекладу

Кафедра англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича була заснована у 1982 році як кафедра англійської філології. Першим її завідувачем була кандидат філологічних наук, доцент Валентина Петрівна Сасіна, а згодом тривалий час кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Дмитро Іванович Квеселевич. З 2003 року до травня 2015 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат філологічних наук, професор А. В. Сингаївська. В 2015–2016 рр. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент М. В. Полховська. З листопада 2016 року завідувачем кафедри є Борисенко Наталія Дмитрівна.

У різні часи на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі доц. В. П. Сасіна, доц. Василюк І. В., доц. Сніховська І. Е., доц. Семенюк І. С., доц. Жуковська В. В., доц. Соловйова Л. Ф., доц. Рудик І. М., доц. Борисов О. О. ст. викл. Ісаакян З. Б., ст. викл. Подкоритова О. П., ст. викл. Мисик І. Т. тощо.

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської філології та перекладу здійснюється в межах кафедральних тем:

  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії;
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови».

На кафедрі англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича функціонує:

З 1992 року на кафедрі англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — «германські мови».

На базі кафедри відбувається складання екзамену кандидатського мінімуму з іноземної мови (англійської) та кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 — германські мови.

До наукової діяльності активно залучаються студенти. На кафедрі функціонують наступні студентські проблемні групи:

  • проблемна група з питань гендерної лінгвістики та лінгвокульторології (керівник — канд. філол. наук, доцент Н. Д. Борисенко, канд. філол. наук, доцент Нідзельська Ю. М.);
  • проблемна група — культурно специфічні явища в суспільному житті англомовних країн новітнього періоду: мовний аспект (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу А. В. Зорницький);
  • проблемна група з питань генеративної граматики (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу М. В. Полховська);
  • проблемна група з теорії мовленнєвого впливу (керівник — канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу О. М. Мосейчук);
  • проблемна група з питань медіадискурсу (керівник — канд. філол. наук, доцент О. В. Мосієнко);
  • проблемна група — прагматичні аспекти комунікації та перекладу (керівник — канд. філол. наук, доцент С. К. Топачевський);
  • проблемна група з питань термінознавства (керівник — канд. філол. наук, доцент Вискушенко С. А.).

«Littera Scripta Manet». Збірка студентських наукових праць

Кожного року в рамках святкування Міжнародного дня перекладача кафедра організовує конкурс на кращий переклад художнього твору, в якому беруть участь студенти ННІ, та проводить круг стіл, присвячений проблемам перекладознавства, де студенти презентують свої перші наукові розвідки.