Наукові школи

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Наукова школа «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації»

Наукова школа «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» була заснована на кафедрі англійської філології та перекладу доктором філологічних наук, професором Д. І. Квеселевичем у 1985 році. Ім’я Квеселевича Дмитра Івановича відоме в Україні і поза її межами. Дмитро Іванович був видатним лексикографом та талановитим вченим, ветераном праці, Відмінником освіти. Він плідно займався науковими дослідженнями у галузі лексикології та лексикографії. На його рахунку понад 100 наукових праць, а також 7 фундаментальних словників. З 1992 року до 2003 року Дмитро Іванович очолював аспірантуру на кафедрі англійської філології за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. Під його керівництвом захищено 1 докторська дисертація (Левицький А. Е.), 5 кандидатських дисертацій (Курносова Н. О. Левицький А. Е., Рудик І. М., Соловйова Л. Ф., Онопрієнко Т. М.), 4 кандидатських дисертацій завершені вже після його смерті (Павленко Л. І., Сніховська І. Е., Маліновський Е. Ф., Вигівський В. Л.), а також десятки студентських дипломних та магістерських робіт, сотні курсових робіт. Вчений передчасно пішов з життя у 2003 році, але його справу продовжують, школа активно і плідно функціонує.

У 2004–2016 рр. керівництво роботою школи здійснювала кандидат філологічних наук, професор Ангеліна Володимирівна Сингаївська. Наразі школу очолює кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології Марина Володимирівна Полховська.

На сьогоднішній день основними напрямами діяльності наукової школи є проведення наукових досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики; співпраця з провідними лінгвістами України; міжнародна співпраця; наукові стажування в Україні та закордоном, впровадження у науковий обіг здобутків дослідників школи; координація наукових досліджень аспірантів; керування науковою роботою студентів та магістрантів.

У межах науково-дослідної теми викладачі кафедри працюють над кандидатськими і докторськими дисертаціями, ведуть роботу над підготовкою матеріалів до участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях, над організацією і проведенням засідань наукової школи, науково-дослідницького центру і наукової лабораторії, наукових семінарів кафедри, проводять консультації та індивідуальні заняття зі студентами, які працюють над дипломними та курсовими роботами, організовують засідання студентських наукових проблемних груп.

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу обговорюються на наукових конференціях, які проводяться щорічно в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, а також на міжнародних і всеукраїнських конференціях в інших ВНЗ України і закордоном. Збільшилася кількість міжнародних, всеукраїнських конференцій, науково-практичних семінарів та круглих столів проведених кафедрами ННІ іноземної філології.