Наукові школи

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Наукова школа «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації»

Наукова школа «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» була заснована на кафедрі англійської філології та перекладу доктором філологічних наук, професором Д. І. Квеселевичем у 1985 році. Ім’я Квеселевича Дмитра Івановича відоме в Україні і поза її межами. Дмитро Іванович був видатним лексикографом та талановитим вченим, ветераном праці, Відмінником освіти. Він плідно займався науковими дослідженнями у галузі лексикології та лексикографії. На його рахунку понад 100 наукових праць, а також 7 фундаментальних словників. З 1992 року до 2003 року Дмитро Іванович очолював аспірантуру на кафедрі англійської філології за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. Під його керівництвом захищено 1 докторська дисертація (Левицький А. Е.), 5 кандидатських дисертацій (Курносова Н. О. Левицький А. Е., Рудик І. М., Соловйова Л. Ф., Онопрієнко Т. М.), 4 кандидатських дисертацій завершені вже після його смерті (Павленко Л. І., Сніховська І. Е., Маліновський Е. Ф., Вигівський В. Л.), а також десятки студентських дипломних та магістерських робіт, сотні курсових робіт. Вчений передчасно пішов з життя у 2003 році, але його справу продовжують, школа активно і плідно функціонує.

На сьогоднішній день основними напрямами діяльності наукової школи є проведення наукових досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики; співпраця з провідними лінгвістами України; міжнародна співпраця; наукові стажування в Україні та закордоном, впровадження у науковий обіг здобутків дослідників школи; координація наукових досліджень аспірантів; керування науковою роботою студентів та магістрантів.

У межах науково-дослідної теми викладачі кафедри працюють над кандидатськими і докторськими дисертаціями, ведуть роботу над підготовкою матеріалів до участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях, над організацією і проведенням засідань наукової школи, науково-дослідницького центру і наукової лабораторії, наукових семінарів кафедри, проводять консультації та індивідуальні заняття зі студентами, які працюють над дипломними та курсовими роботами, організовують засідання студентських наукових проблемних груп.

За напрямом наукової школи на кафедрі англійської філології та перекладу працюють 2 доктори наук (сумісники), 1 кандидат наук, професор, 16 кандидатів наук, доцентів, 5 кандидатів наук, старший викладачів, 7 викладачів, 23 аспіранти.

Кандидат філологічних наук, доцент Борисенко Наталія Дмитрівна досліджує статусні особливості мовлення персонажів британської драми, стратегії персонажного мовлення, є автором наукових статей у фахових виданнях, навчальних посібників з типології і лінгвокраїнознавства, зокрема з грифом МОН. Наталія Дмитрівна є керівником студентської проблемної групи з питань гендерної лінгвістики і лінгвокультурології, керує роботою аспірантів, магістрантів.

Коло наукових інтересів доцента кафедри англійської філології та перекладу, кандидата філологічних наук Мосейчука Олександра Михайловича становлять теоретичні та практичні аспекти вивчення явища мовленнєвого впливу. Результати досліджень знайшли відображення у фахових статтях, навчально-методичному посібнику «Методи проведення лінгвістичних досліджень». Олександр Михайлович керує науково-дослідною лабораторією «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», аспірантами, студентською науковою проблемною групою з теорії мовленнєвого впливу, працює над темою докторського дослідження.

Наукова робота завідувача кафедри англійської філології та перекладу, доцента, кандидата філологічних наук Полховської Марини Володимирівни виконується у руслі генеративної граматики та історичного синтаксису англійської мови. Результати досліджень відображено у фахових статтях, навчально-методичному посібнику для студентів ІІІ курсу «Історія англійської мови». Марина Володимирівна очолює роботу студентської наукової проблемної групи з проблем генеративної граматики, працює над темою докторського дослідження.

Доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук Нідзельська Юлія Михайлівна займається дослідженням актуальних проблем лінгвокультурології та лінгвокраїнознавства англомовних країн. Результати роботи спрямовані на написання наукових статей, навчально-методичних матеріалів, участь у наукових конференціях.

Кандидат філологічних наук, доцент Мосієнко Олена Володимирівна досліджує мовні явища з позицій когнітивної лінгвістики та медіалінгвістики. Результати роботи відображено у численних наукових статтях і тезах наукових конференцій. Олена Володимирівна керує студентською проблемною групою з питань медіадискурсу.

Кандидат філологічних наук, доцент Топачевський Сергій Костянтинович займається дослідженням актуальних проблем синтаксису сучасної англійської мови. Сергій Костянтинович керує студентською науковою проблемною групою з прагматичних аспектів комунікації та перекладу.

Доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук Зорницький Андрій Володимирович — досліджує історію мови їдиш у ХІХ — першій половині ХХ ст., результати роботи відображено у написанні фахових статей та в апробаціях на міжнародних та всеукраїнських конференціях. У 2012 році Зорницький А. В. виборов грант за «Програмою Людмер» (2012 — 2015 рр.), яка розрахована на українських докторантів, які досліджують історію, науку та культуру євреїв. «Програма Людмер» діє в межах Асоціації «Єврейська Галичина та Буковина» (Єрусалим) у співпраці з Програмою дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика та з Інститутом історії та сіонізму імені Теодора Герцля (Університет Хайфи, Ізраїль). У межах цієї програми доц. Зорницький А. В. досліджує мову ідиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами.

Науковий напрям дослідження кандидата філологічних наук, старшого викладача Вискушенко Світлани Андріївни — термінознавство, термінологічні аспекти фахової мови тваринництва. Результати роботи відображено у фахових статтях і тезах конференцій.

Науковий напрям старшого викладача Прокопенка Володимира Вікторовича спрямований на дослідження дискурсології, а саме когнітивно-комунікативних механізмів реалізації кооперативно-конформної стратегії нейтралізації англомовної конфліктної комунікативної взаємодії. Апробація дослідження здійснюється шляхом написання статей та участі у конференціях.

У межах наукової школи функціонує науково-дослідна лабораторія «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», (керівник — к. ф. н., доц. кафедри англійської філології та перекладу Мосейчук О. М.).

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу обговорюються на наукових конференціях, які проводяться щорічно в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, а також на міжнародних і всеукраїнських конференціях в інших ВНЗ України і закордоном. Збільшилася кількість міжнародних, всеукраїнських конференцій, науково-практичних семінарів та круглих столів проведених кафедрами ННІ іноземної філології:

 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2010 р.;
 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2011 р.;
 • Розширене засідання науково-дослідної лабораторії «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», 2011 р.;
 • Розширене засідання наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації», 2011 р.;
 • Засідання круглого столу: «Прагматичні аспекти роботи перекладача», 2011 р.;
 • Міжвузівський науково-практичний семінар «Проблеми генеративної граматики та теорії граматикалізації», 2012 р.;
 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2012 р.;
 • Розширене засідання наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації», 2012 р.;
 • Розширене засідання науково-дослідної лабораторії «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», 2012 р.;
 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2013 р.;
 • Розширене засідання науково-дослідної лабораторії «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», 2013 р.;
 • Міжвузівський науково-практичний семінар «Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії», 2014 р.;
 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2014 р.;
 • Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 2015 р.