Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації

Дата заснування наукової школи: 1985 рік.

Засновник: доктор філологічних наук, професор Квеселевич Дмитро Іванович.

Керівник: доцент, кандидат філологічних наук, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології Полховська Марина Володимирівна.

Основні представники:

  • Борисенко Наталія — к. філол. н., доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу;
  • Вискушенко Світлана — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
  • Зорницький Андрій — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
  • Мосієнко Олена — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
  • Шугаєв Андрій — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
  • Нідзельська Юлія — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Мета: здійснення колективної творчої та інтелектуальної діяльності, спрямованої на проведення наукових розвідок з актуальних проблем сучасної лінгвістики.

Завдання:

  • організація та проведення наукових досліджень присвячених вивченню системно-структурного та когнітивно-комунікативного аспектів одиниць мови;
  • встановлення та координація співпраці з провідними навчальними закладами України та за кордоном;
  • проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів та філологічних читань;
  • рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та закордонних виданнях.

Основний науковий напрям: структурно-семантичні особливості функціонування мовних одиниць; актуальні проблеми лексикографії та перекладознавства; лінгвостилістичні та прагматичні особливості функціонування мовних одиниць.