Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської філології та перекладу
Борисенко Наталія Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині військовослужбовця. У 1981 році закінчила Житомирську середню школу № 8. У 1982–1987 рр. навчалася на факультеті іноземних мов ЖДПІ. З 1995 року працювала викладачем кафедри англійської мови. Протягом 1997–2001 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету. З 2003 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри англійської філології, доцентом кафедри англійської філології та перекладу, з 2016 року — завідувачем кафедри.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про освіту: у 1987 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови середньої школи та звання вчителя середньої школи.

Навчання в аспірантурі: 1997–2001 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття» (диплом: ДК № 023268 від 14.04.2004 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.17–19.06.17 р. Посвідчення № 62/16-17 від 19.06.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 20.10.2021 — 30.11.2021 р. Свідоцтво СТ, № 80/20-21 від 13.12.2021 р. Тема: «Особливості викладання теоретичних та практичних лінгвістичних дисциплін». Міжнародна фундація науковців та освітян, Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку. 28.06.2021-05.07.2021. Сертифікат ES№ 6584/2021 від 05.07.2021 р. Тема «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Platform». Науково-освітній центр «Наукові публікації». 13.09.2021 −16.09.2021. Сертифікат АА 2661 від 17.19.2021. Тема «Міжнародний досвід у сфері публікацій. успішні публікації в Scopus та Web of Science». Проект ЄС «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Асоціація для тебе))», ідентифікаційний номер проекту EuropeAid/139866/DH/SER/UA. 18.11.2021-02.11.2022. Сертифікат від 27.12.2022. Навчальний курс з юридичного перекладу та права ЄС.

Наукові інтереси: лінгвопоетика, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська мова), методологія наукових досліджень, мистецтво виступів та ведення дискусій англійською мовою, сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, теоретична і порівняльна граматика.

Нагороди: Нагрудний знак Житомирського державного університету ім. Івана Франка «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка»; Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; Подяка Міністерства освіти і науки України.

Друковані праці:

Полховська Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Біографія: народилася у м. Житомир в сім’ї службовців. У 1996 році закінчила Житомирську загальноосвітню середню школу № 13 і вступила до Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. У 2001 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад». У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (номер диплома ДК № 057681 від 10.02.2010 р.). З 2009 до 2014 року виконувала обов’язки заступника директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології. Керувала роботою студентського наукового товариства «Просвіта» ННІ іноземної філології. З березня 2013 року доцент кафедри англійської філології та перекладу (атестат доцента 12ДЦ № 034265 від 1.03.2013 р.) та з листопада 2016 працює директором Навчально-наукового інститут іноземної філології.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2001 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад».

Навчання в аспірантурі: 2004–2007 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 05.10.2015–05.11.2015 р. Посвідчення: № 29 від 05.11.2015 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 05.10.2020–13.11.2020 р. Свідоцтво: СТ, № 41/20-21 від 13.11.2020 р. Тема: «Особливості викладання спеціальних лінгвістичних дисциплін та теорії перекладу з використанням новітніх технологій навчання». Фінансований Європейським Союзом проект «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Етап II (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)». 18.11.2021-02.11.2022. Тема «Відтворення англомовної законодавчої термінології ЄС в рамках співпраці між Україною та ЄС».

Наукові інтереси: історічний синтаксис англійської мови, генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: історія перекладознавства, історія англійської мови.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Подяка Міністерства освіти і науки України; Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; Грамота обласної державної адміністрації.

Друковані праці:

Мосієнко Олена Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: з 2004 року працює в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка на посаді викладача кафедри англійської філології. 2004–2007 рр. навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 19 грудня 2011 року захистила дисертацію «Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти» в спеціалізованій ученій раді Д 11.051.04 Донецького національного університету. З 02.10.2012 працює на посаді старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу. З 01.11.2013 працює на посаді доцента кафедри англійської філології та перекладу. Має 26 публікацій, з них 24 наукового та 2 навчально-методичного характеру; у тому числі 14 праць опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, та 1 посібник з грифом МОНУ.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2004–2007 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 05.10.2015–05.11.2015 р. Посвідчення: № 27 від 05.11.2015 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 05.10.2020–13.11.2020 р. Свідоцтво СТ, № 41/20-21 від 13.11.2020 р. Тема: «Особливості викладання спеціальних лінгвістичних дисциплін та теорії перекладу з використанням новітніх технологій навчання». Фінансований Європейським Союзом проект «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Етап II (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)». 18.11.2021-02.11.2022. Тема «Відтворення англомовної законодавчої термінології ЄС в рамках співпраці між Україною та ЄС».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, медіа лінгвістика, дискурсологія, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: актуальні проблеми перекладознавства та мовознавства, вступ до перекладознавства, практика галузевого перекладу (англійська мова), послідовний переклад, теорія та практика перекладу з англійської мови.

Друковані праці:

Зорницький Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька)». З 1 вересня 2004 року прийнятий на посаду викладача кафедри англійської філології. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса)» у спеціалізованій вченій раді К 11.051.11 Донецького національного університету. З 1 жовтня 2011 року прийнятий на посаду доцента кафедри романо-германських літератур та літературознавства, з 3 вересня 2012 року переведений на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу ННІ іноземної філології. У тому ж році виборов трирічний грант за програмою «Людмер — 2012» від академічної асоціації «Jewish Galicia and Bukovina» (Єрусалим, Ізраїль) для вивчення галицько-буковинської діалектної лексики у складі мови їдиш. У межах програми гранту проходив академічне стажування в Києво-Могилянській академії (січень–червень 2013) та Єврейському університеті в Єрусалимі (жовтень 2013 – червень 2014).

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька)».

Тема дисертаційного дослідження: «Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса)» (диплом: ДК № 053769 від 8.07.2009 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університеті імені Миколи Гоголя 19.02.2018–19.03.2018 р. Посвідчення про стажування № 17/17-18 від 19.03.2018 р. Тема: «Особливості викладання спеціальних лінгвістичних дисциплін та теорії перекладу з використанням новітніх технологій навчання». Рівненський державний гуманітарний університет. 22.11.2021-10.01.2022 р. Сертифікат № 25736989/000664-22 від 10.01.2022 р. Тема «Особливості викладання спеціальних дисциплін філологічного циклу та теорії перекладу з використанням новітніх інформаційних технологій». Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, ТОВ «Наукові публікації», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF). 20.06.2022-27.06.2022. Сертифікат ES № 96510/2022 від 27.06.2022. Тема «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science». Університет Ка’ Фоскарі (Венеція, Італія). 16.10.2023-16.12.2023. ES № 17619 від 16.12.2023. Тема «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід».

Наукові інтереси: мова їдиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами, художній переклад, етимологія.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до мовознавства, загальна і порівняльна стилістика, основи галузевого перекладу (художній переклад), доперекладацький аналіз та основи редагування тексту.

Нагороди: Грамота обласної державної адміністрації.

Друковані праці:

Нідзельська Юлія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури. У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Керує роботою студентської проблемної групи «Актуальні проблеми гендерної лінгвістики та лінгвокультурології» на кафедри англійської філології та перекладу. До наукових інтересів входять питання сучасної когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства, етнопсихолінгвістики та теорії міжкультурної комунікації. З грудня 2014 року доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2005–2008 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.2017–19.06.2017 рр. Посвідчення: № 64/16-17 від 19.06.2017 Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 20.10.2021–30.11.2021 рр. Свідоцтво СТ, № № 77/20-21 від 13.12.2021 Тема: «Застосування інноваційних технологій у процесах змішаного навчання онлайн та офлайн при викладанні філологічних дисциплін». ГО Міжнародна фундація науковців та освітян 20.06.2022-27.06.2022. Сертифікат ES № 96507/2022 від 27.06.2022. Тема «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів у країнах Європейського Союзу та в Україні». Фінансований Європейським Союзом проект «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Етап II (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)». 18.11.2021-02.11.2022. Тема «Відтворення англомовної законодавчої термінології ЄС в рамках співпраці між Україною та ЄС» ГО Міжнародна фундація науковців та освітян 07.08.2023-14.08.2023. Сертифікат ES № 15231 від 14.08.2023. Тема «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід».

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство англомовних країн, когнітивна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови, лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська мова), основи наукових досліджень та академічної доброчесності, теорія та практика перекладу з англійської мови, переклад офіційно-ділових документів.

Нагороди: Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України; Подяка Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості української молоді» Житомирської обласної ради.

Друковані праці:

Вискушенко Світлана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2003 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2006–2009 рр., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Фахова мова тваринництва: лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі британського варіанта англійської мови»).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.17–19.06.17 р. Посвідчення про стажування № 63/16-17 від 19.06.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 20.10.2021–30.11.2021 рр. Свідоцтво СТ, № 78/20-21 від 13.12.2021 Тема: «Використання інноваційних засобів навчання у викладанні спеціальних лінгвістичних дисциплін та теорії перекладу». Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, ТОВ «Наукові публікації», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF) 13.09.2021 −20.09.2021. Сертифікат ES№ 8133/2021 від 20.09.2021 Тема «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science». Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF). 16.05.2022 −23.05.2022. Сертифікат ES № 96228/2022 від 23.05.2022. Тема «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle». Асоціація для України й для тебе (фінансований Європейським Союзом проект) 18.11.2021-02.11.2022. Тема «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Етап II (Association 4U)».

Наукові інтереси: терминознавство, лексична семантика, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: практика перекладу (англійська мова), комунікативні стратегії (англійська мова), порівняльна лексикологія, загальна і порівняльна лексикологія, послідовний переклад, практика галузевого перекладу (англійська мова).

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Друковані праці:

Поліщук Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: у 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». У 2011 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції» у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2013 року старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2006 р.

Інформація про освіту: у 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2009–2011 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки».

Тема дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції».

Інформація про стажування: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 15.11.2017–15.12.2017 рр. Довідка № 279-н від 29.12.2017 р. Тема: «Особливості використання новітніх технологій у викладанні „Теорія та практика перекладу“ з англійської мови». Рівненський державний гуманітарний університет 22.11.2021-10.01.2022. Свідоцтво № 25736989/000662-22, дата видачі 10.01.2022. Тема «Особливості використання новітніх технологій у викладанні «Теорія та практика перекладу з англійської мови». ГО Міжнародна фундація науковців та освітян 20.06.2022-27.06.2022. Сертифікат ES № 96605/2022 від 27.06.2022. Тема «Принципів реалізації академічної доброчесності при підготовці бакалаврів у країнах Європейського Союзу та в Україні». Університет Ка’ Фоскарі (Венеція, Італія) 16.10.2023-16.12.2023. Сертифікат № 17616 від 16.12.2023. Тема "Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвіт".

Наукові інтереси: методика навчання перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: переклад офіційно-ділових документів, теорія та практика перекладу з англійської мови, основи спілкування науковою іноземною мовою, вступ до перекладознавства.

Друковані праці:

Пушкар Тетяна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині робітників. У 1985 році закінчила Житомирську середню школу № 6. У 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». З 2002 року — старший лаборант кафедри англійської філології. Протягом 2005–2008 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету. З 2008 року працювала викладачем, з 2016 — старшим викладачем, а з 2019 року — доцент кафедри англійської філології та перекладу. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про освіту: у 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2005–2008 рр., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій».

Інформація про стажування: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 15.11.17–15.012.17 р. Посвідчення про стажування № 279-н від 29.12.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних дисциплін з перекладу». Рівненський державний гуманітарний університет. 22.11.2021-10.01.2022. Свідоцтво № 25736989/000661-22 від 10.01.2022. Тема «Особливості викладання теоретичних та практичних дисциплін з перекладу». Інститут науково-дослідний, м. Люблін, Польща 20.06.2022-27.06.2022. Сертифікат ES № 96600/2022 від 17.06.2022. Тема «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та в Україні». Університет Ка’ Фоскарі (Венеція, Італія) 16.10.2023-16.12.2023. Сертифікат ES 17618 від 16.12.2022. Тема «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід».

Наукові інтереси: перекладознавство, теорія міжкультурної комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до перекладознавства, переклад офіційно-ділових документів, теорія та практика перекладу з англійської мови, основи спілкування науковою іноземною мовою, теорія міжкультурної комунікації

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді.

Друковані праці:

Вотінова Дар’я Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2013 році закінчила Національний університет «Острозька Академія» за спеціальністю 8.02030302 Мова і література (англійська) і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури, перекладача. З вересня 2013 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія і практика усного та письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: художній переклад, жанр антиутопії, перекладознавство.

Нагороди: Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка «за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з находи 96-річчя від дня заснування університету».

Друковані праці:

Шугаєв Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: у 2015 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З вересня 2015 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2015 р.

Інформація про освіту: у 2015 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад.

Навчання в аспірантурі: 2015–2017 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Імідж ООН у сучасному англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект».

Інформація про стажування: Житомирський державний університет імені Івана Франка. 01.11.2015-31.10.2017. Свідоцтво ДК, № 0500880, дата видачі 05.03.2019. Тема «Імідж ООН у сучасному англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект». Фінансований Європейським Союзом проект «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Етап II (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)». 18.11.2021-02.11.2022. Тема «Відтворення англомовної законодавчої термінології ЄС в рамках співпраці між Україною та ЄС».

Наукові інтереси: медіа-дискурс, прагматика.

Навчальні предмети, які викладає: всесвітня мережа (веб) та переклад, галузевий переклад, теорія і практика перекладу з англійської мови, послідовний переклад, практика галузевого перекладу (англійська мова).

Друковані праці:

Лисецька Юлія Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Біографія: у 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. З 1.11.2015 по 1.11.2018 навчалася в аспірантурі на кафедрі англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: 2015–2018 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Формування маркерів епістемічної модальності в англійських релігійних текстах».

Інформація про стажування: Рівненський державний гуманітарний університет 21.09.2020-02.11.2020. Свідоцтво № 25736989/000504-20, дата видачі 02.11.2020. Тема «Інноваційні методи викладання англійської мови у закладах вищої освіти». ГО МІжнародна фундація науковців та освітян 28.09.2020-05.10.2020. ES 1452/2020 від 05.20.2020. Тема «The cloud stоrage service for online studying». Генеральний директорат з усного перекладу Європейської комісії 10.07.2023-14.07.2023. Тема «Training for Trainers Seminar».

Наукові інтереси: історія англійської мови, комунікативна лінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Навчальні предмети, які викладає: основи галузевого перекладу (науково-технічний переклад), теоретична і порівняльна граматика, галузевий переклад, основи галузевого перекладу (науково-технічний переклад), практична граматика англійської мови, послідовний переклад.

Друковані праці:

Очковська Анна Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук, заступник директора з навчальної роботи.

Біографія: у 2013 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. У 2017 р. закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Становлення рейзингової конструкції з суб’єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді К 26.133.08 Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2019 виконує обов’язки заступника директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2013 р.

Навчання в аспірантурі: 2014–2017 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Рейзингові конструкції з підметом в англійській мові» (диплом кандидата наук ДК № 048865 від 23.10.2018 р.).

Наукові інтереси: історія англійської мови, генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до перекладознавства. Теорія та практика перекладу з основної іноземної, практична граматика основної іноземної мови, вступ до загального та германського мовознавства, історія основної іноземної мови.

Друковані праці:

Горбачова Надія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині військовослужбовця. У 2006 році закінчила Житомирську гуманітарну гімназію № 23. У 2011 з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. З вересня 2011 року викладач кафедри англійської філології та перекладу. У 2017 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Початок роботи в університеті: 2011 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: з 1.11.2011 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі: лінгвопрагматичний аспект.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика перекладу з англійської мови.

Друковані праці:

Савина Анна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2019 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула професійну кваліфікацію магістра середньої освіти (Мова і література (англійська)), вчителя англійської та французької мов і зарубіжної літератури. У вересні 2020 року була зарахована до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 035 Філологія (освітньо-наукова програма «Теорія літератури»).

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Середня освіта», професійна кваліфікація магістра середньої освіти (Мова та література (англійська)), вчителя англійської та французької мов і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: 2020-2024 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, освітньо-наукова програма «Теорія літератури».

Тема дисертаційного дослідження: «Металітература в контексті метакритики: персонаж, наратив, дискурс».

Наукові інтереси: перекладознавство, теорія літератури, література новітнього періоду, особливості розвитку сучасної драматургії, літературна критика.

Навчальні предмети, які викладає: теорія та практика перекладу з англійської мови, галузевий переклад.