Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської філології та перекладу
Борисенко Наталія Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині військовослужбовця. У 1981 році закінчила Житомирську середню школу № 8. У 1982–1987 рр. навчалася на факультеті іноземних мов ЖДПІ. З 1995 року працювала викладачем кафедри англійської мови. Протягом 1997–2001 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету. З 2003 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри англійської філології, доцентом кафедри англійської філології та перекладу, з 2016 року — завідувачем кафедри.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про освіту: у 1987 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови середньої школи та звання вчителя середньої школи.

Навчання в аспірантурі: 1997–2001 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття» (диплом: ДК № 023268 від 14.04.2004 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.17–19.06.17 р. Посвідчення № 62/16-17 від 19.06.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: лінгвопоетика, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), методика проведення наукових досліджень, лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська), соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, порівняльна типологія.

Нагороди: Нагрудний знак Житомирського державного університету ім. Івана Франка «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка»; Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Друковані праці:

Полховська Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Біографія: народилася у м. Житомир в сім’ї службовців. У 1996 році закінчила Житомирську загальноосвітню середню школу № 13 і вступила до Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. У 2001 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад». У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (номер диплома ДК № 057681 від 10.02.2010 р.). З 2009 до 2014 року виконувала обов’язки заступника директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології. Керувала роботою студентського наукового товариства «Просвіта» ННІ іноземної філології. З березня 2013 року доцент кафедри англійської філології та перекладу (атестат доцента 12ДЦ № 034265 від 1.03.2013 р.) та з листопада 2016 працює директором Навчально-наукового інститут іноземної філології.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2001 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад».

Навчання в аспірантурі: 2004–2007 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 05.10.2015–05.11.2015 р. Посвідчення: № 29 від 05.11.2015 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: історічний синтаксис англійської мови, генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: історія основної іноземної мови, вступ до германського мовознавства, напрями і проблеми сучасної лінгвістики, сучасні інформаційні технології у перекладі, основи генеративної граматики, практичний курс основної іноземної мови.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Подяка Міністерства освіти і науки України; Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; Грамота обласної державної адміністрації.

Друковані праці:

Мосієнко Олена Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: з 2004 року працює в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка на посаді викладача кафедри англійської філології. 2004–2007 рр. навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 19 грудня 2011 року захистила дисертацію «Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти» в спеціалізованій ученій раді Д 11.051.04 Донецького національного університету. З 02.10.2012 працює на посаді старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу. З 01.11.2013 працює на посаді доцента кафедри англійської філології та перекладу. Має 26 публікацій, з них 24 наукового та 2 навчально-методичного характеру; у тому числі 14 праць опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, та 1 посібник з грифом МОНУ.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2004–2007 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 05.10.2015–05.11.2015 р. Посвідчення: № 27 від 05.11.2015 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, медіа лінгвістика, дискурсологія, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: теорія та практика перекладу, вступ до перекладознавства, сучасні лінгвістичні дослідження, прагмалінгвістика і дискурсивний аналіз, актуальні проблеми перекладознавства.

Друковані праці:

Зорницький Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька)». З 1 вересня 2004 року прийнятий на посаду викладача кафедри англійської філології. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса)» у спеціалізованій вченій раді К 11.051.11 Донецького національного університету. З 1 жовтня 2011 року прийнятий на посаду доцента кафедри романо-германських літератур та літературознавства, з 3 вересня 2012 року переведений на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу ННІ іноземної філології. У тому ж році виборов трирічний грант за програмою «Людмер — 2012» від академічної асоціації «Jewish Galicia and Bukovina» (Єрусалим, Ізраїль) для вивчення галицько-буковинської діалектної лексики у складі мови їдиш. У межах програми гранту проходив академічне стажування в Києво-Могилянській академії (січень–червень 2013) та Єврейському університеті в Єрусалимі (жовтень 2013 – червень 2014).

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька)».

Тема дисертаційного дослідження: «Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса)» (диплом: ДК № 053769 від 8.07.2009 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університеті імені Миколи Гоголя 19.02.2018–19.03.2018 р. Посвідчення про стажування № 17/17-18 від 19.03.2018 р. Тема: «Особливості викладання спеціальних лінгвістичних дисциплін та теорії перекладу з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: мова їдиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами, художній переклад, етимологія.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика перекладу з основної іноземної мови (англійська), лексикологія основної іноземної мови (англійська), методика проведення наукових досліджень, теоретична фонетика, загальне мовознавство.

Нагороди: Грамота обласної державної адміністрації.

Друковані праці:

Нідзельська Юлія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури. У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Керує роботою студентської проблемної групи «Актуальні проблеми гендерної лінгвістики та лінгвокультурології» на кафедри англійської філології та перекладу. До наукових інтересів входять питання сучасної когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства, етнопсихолінгвістики та теорії міжкультурної комунікації. З грудня 2014 року доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2005–2008 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові».

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.2017–19.06.2017 рр. Посвідчення: № 64/16-17 від 19.06.2017 Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство англомовних країн, когнітивна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська), актуальні проблеми лінгвокультурології, актуальні проблеми когнітивної лінгвістики.

Нагороди: Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України; Подяка Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості української молоді» Житомирської обласної ради.

Друковані праці:

Вискушенко Світлана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2003 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про освіту: у 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2006–2009 рр., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Фахова мова тваринництва: лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі британського варіанта англійської мови»).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16.05.17–19.06.17 р. Посвідчення про стажування № 63/16-17 від 19.06.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних та спеціальних філологічних дисциплін з використанням новітніх технологій навчання».

Наукові інтереси: терминознавство, лексична семантика, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: комунікативні стратегії (основна іноземна мова), загальна та порівняльна лексикологія, теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії, теорія і практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови, теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій (основна іноземна мова).

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Друковані праці:

Поліщук Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: у 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». У 2011 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції» у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2013 року старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2006 р.

Інформація про освіту: у 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2009–2011 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки».

Тема дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції».

Інформація про стажування: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 15.11.2017–15.12.2017 рр. Довідка № 279-н від 29.12.2017 р. Тема: «Особливості використання новітніх технологій у викладанні „Теорія та практика перекладу“ з англійської мови».

Наукові інтереси: методика навчання перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична фонетика основної іноземної мови (англійська), практична граматика основної іноземної мови (англійська), методика навчання перекладу.

Друковані праці:

Пушкар Тетяна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині робітників. У 1985 році закінчила Житомирську середню школу № 6. У 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». З 2002 року — старший лаборант кафедри англійської філології. Протягом 2005–2008 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету. З 2008 року працювала викладачем, з 2016 — старшим викладачем, а з 2019 року — доцент кафедри англійської філології та перекладу. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про освіту: у 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2005–2008 рр., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій».

Інформація про стажування: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 15.11.17–15.012.17 р. Посвідчення про стажування № 279-н від 29.12.2017 р. Тема: «Особливості викладання практичних дисциплін з перекладу».

Наукові інтереси: перекладознавство, теорія міжкультурної комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови; теорія міжкультурної комунікації.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді.

Друковані праці:

Іевітіс Іванна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2008–2013 рр. навчалася в навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Протягом 2013–2016 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету. 7 грудня 2017 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Теоретичні концепти і реалії художньої творчості: напрям, жанр, автор (на матеріалі англомовної драматургії другої половини XX століття)». З 2013 року працювала викладачем кафедри германської філології та зарубіжної літератури, з 2019 року старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. Керівник відділу «Теорія драми» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник проблемною групою «Особливості перекладу сучасної британської літератури» (2019-2020 н.р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про освіту: у 2013 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: 2013–2016 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2013 р. — 31.10.2016 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні концепти і реалії художньої творчості: напрям, жанр, автор (на матеріалі англомовної драматургії другої половини XX століття)» (диплом кандидата наук ДК № 046646 від 20.03.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: літературна критика, британська драматургія, експериментальний театр, художній переклад.

Навчальні предмети, які викладає: Історія літератури країн, мова яких вивчається. Вступ до перекладознавства. Теорія та практика перекладу основної іноземної мови.

Основні друковані праці:

Вотінова Дар’я Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2013 році закінчила Національний університет «Острозька Академія» за спеціальністю 8.02030302 Мова і література (англійська) і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури, перекладача. З вересня 2013 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія і практика усного та письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: художній переклад, жанр антиутопії, перекладознавство.

Нагороди: Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка «за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з находи 96-річчя від дня заснування університету».

Друковані праці:

Шугаєв Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: у 2015 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З вересня 2015 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2015 р.

Інформація про освіту: у 2015 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад.

Навчання в аспірантурі: 2015–2017 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Імідж ООН у сучасному англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект».

Наукові інтереси: медіа-дискурс, прагматика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія та практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Друковані праці:

Лисецька Юлія Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Біографія: у 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. З 1.11.2015 по 1.11.2018 навчалася в аспірантурі на кафедрі англійської філології та перекладу.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: 2015–2018 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Формування маркерів епістемічної модальності в англійських релігійних текстах».

Наукові інтереси: історія англійської мови, комунікативна лінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика перекладу, історія основної іноземної мови, генеративна граматика.

Друковані праці:

Очковська Анна Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук, заступник директора з навчальної роботи.

Біографія: у 2013 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. У 2017 р. закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Становлення рейзингової конструкції з суб’єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді К 26.133.08 Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2019 виконує обов’язки заступника директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2013 р.

Навчання в аспірантурі: 2014–2017 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Рейзингові конструкції з підметом в англійській мові» (диплом кандидата наук ДК № 048865 від 23.10.2018 р.).

Наукові інтереси: історія англійської мови, генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до перекладознавства. Теорія та практика перекладу з основної іноземної, практична граматика основної іноземної мови, вступ до загального та германського мовознавства, історія основної іноземної мови.

Друковані праці:

Горбачова Надія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир у родині військовослужбовця. У 2006 році закінчила Житомирську гуманітарну гімназію № 23. У 2011 з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. З вересня 2011 року викладач кафедри англійської філології та перекладу. У 2017 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Початок роботи в університеті: 2011 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: з 1.11.2011 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі: лінгвопрагматичний аспект.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика перекладу з англійської мови.

Друковані праці: