Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської філології та перекладу
Борисенко Наталія Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1987 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка. З 1995 року працювала викладачем кафедри англійської мови. Протягом 1997–2001 років навчалась в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету. З 2003 року працювала викладачем кафедри англійської філології, старшим викладачем, доцентом кафедри англійської філології, доцентом кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), методика проведення наукових досліджень, лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська), соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, порівняльна типологія.

Наукові інтереси: лінгвопоетика, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія.

Нагороди: Нагрудний знак Житомирського державного університету ім. Івана Франка «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка»; Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Полховська Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Біографія: у 2001 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад». У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (номер диплома ДК № 057681 від 10.02.2010 р.).

З 2009 до 2014 року виконувала обов’язки заступника директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології. Керує роботою студентського наукового товариства «Просвіта» ННІ іноземної філології. З березня 2013 року доцент кафедри англійської філології та перекладу (атестат доцента 12ДЦ № 034265 від 1.03.2013 р.).

Навчальні предмети, які викладає: історія основної іноземної мови, вступ до германського мовознавства, напрями і проблеми сучасної лінгвістики, сучасні інформаційні технології у перекладі, основи генеративної граматики, практичний курс основної іноземної мови.

Наукові інтереси: історічний синтаксис англійської мови, генеративна граматика.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; Грамота обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Мосієнко Олена Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: з 2004 року працює в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка на посаді викладача кафедри англійської філології. 2004–2007 рр. навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 19 грудня 2011 року захистила дисертацію «Номінативна організація американського газетного дискурсу: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти» в спеціалізованій ученій раді Д 11.051.04 Донецького національного університету. З 02.10.2012 працює на посаді старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу. З 01.11.2013 працює на посаді доцента кафедри англійської філології та перекладу. Має 26 публікацій, з них 24 наукового та 2 навчально-методичного характеру; у тому числі 14 праць опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, та 1 посібник з грифом МОНУ.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), загальне мовознавство, вступ до перекладознавства, історія перекладу, основи дискурсології.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика та медіа лінгвістика, дискурсологія, перекладознавство.

Основні друковані праці:

Зорницький Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мови та література (англійська, німецька)». З 1 вересня 2004 року прийнятий на посаду викладача кафедри англійської філології. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса)» у спеціалізованій вченій раді К 11.051.11 Донецького національного університету. З 1 жовтня 2011 року прийнятий на посаду доцента кафедри романо-германських літератур та літературознавства, з 3 вересня 2012 року переведений на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу ННІ іноземної філології. У тому ж році виборов трирічний грант за програмою «Людмер — 2012» від академічної асоціації «Jewish Galicia and Bukovina» (Єрусалим, Ізраїль) для вивчення галицько-буковинської діалектної лексики у складі мови їдиш. У межах програми гранту проходив академічне стажування в Києво-Могилянській академії (січень — червень 2013) та Єврейському університеті в Єрусалимі (жовтень 2013 — червень 2014).

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика перекладу з основної іноземної мови (англійська), лексикологія основної іноземної мови (англійська), методика проведення наукових досліджень, теоретична фонетика, загальне мовознавство.

Наукові інтереси: мова їдиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами, художній переклад, етимологія.

Нагороди: Грамота обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Нідзельська Юлія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури. У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Керує роботою студентської проблемної групи «Актуальні проблеми гендерної лінгвістики та лінгвокультурології» на кафедри англійської філології та перекладу. До наукових інтересів входять питання сучасної когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства, етнопсихолінгвістики та теорії міжкультурної комунікації. З грудня 2014 року доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська), актуальні проблеми лінгвокультурології, актуальні проблеми когнітивної лінгвістики.

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство англомовних країн, когнітивна лінгвістика.

Основні друковані праці:

Топачевський Сергій Костянтинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2006 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література». У 2010 році закінчив навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу» у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З листопада 2013 року в/о доцента кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практична граматика основної іноземної мови (англійська), теорія і практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська), актуальні проблеми перекладознавства, основи синхронного перекладу.

Наукові інтереси: прагматика, дискурсологія, проблеми синтаксису, перекладознавство.

Основні друковані праці:

Вискушенко Світлана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Фахова мова тваринництва: лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі британського варіанта англійської мови)» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету. З листопада 2014 року доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), порівняльна лексикологія, соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу.

Наукові інтереси: термінознавство, лексична семантика, перекладознавство.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Основні друковані праці:

Поліщук Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». У 2011 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції» у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2013 року старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична фонетика основної іноземної мови (англійська), практична граматика основної іноземної мови (англійська), методика навчання перекладу.

Наукові інтереси: методика навчання перекладу.

Основні друковані праці:

Асмукович Ірина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2008 р. закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури в навчальних закладах І-IV рівнів акредитації. З 2008 р. — викладач кафедри англійської філології та перекладу. У 2013 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — германські мови на тему «Функціонально-семантичні особливості англійської фахової мови авіації» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету. З лютого 2015 року старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична граматика основної іноземної мови (англійська), основи термінознавства.

Наукові інтереси: термінознавство, лінгвопрагматичні особливості англійської фахової мови авіації, перекладознавство.

Основні друковані праці:

Прокопенко Володимир Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: у 2002 році закінчив Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». У 2004-2007 році навчався в аспірантурі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Навчальні предмети, які викладає: практична граматика основної іноземної мови (англійська), теоретична граматика основної іноземної мови (англійська), порівняльна граматика англійської та української мов, напрями і проблеми сучасної лінгвістики, інформаційні технології у професійній діяльності перекладача, лінгвістична конфліктологія.

Наукові інтереси: дискурсологія, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, автоматизований переклад.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка; Грамота обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Карпінський Юрій Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс перекладу з основної іноземної мови (англійська), основи усного перекладу та техніки нотування, основи синхронного перекладу.

Наукові інтереси: проблеми перекладу та особливості локалізації веб-сайтів.

Основні друковані праці:

Марченко Євген Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2014 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З вересня 2014 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична граматика основної іноземної мови (англійська), вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, теоретичний та практичний курс перекладу з основної іноземної мови.

Наукові інтереси: проблеми локалізації та теорії мовленнєвого впливу.

Основні друковані праці:

Омецинська Ольга Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: 1984-1992 — навчалася у ЗОШ № 34. 1992-1994 — навчалася у ЗОШ № 30. 1999 — закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка із дипломом спеціаліста (вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури, перекладач). 2000 — закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка із дипломом магістра педагогічних наук. 2009 — закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.02.04 — германські мови. Працює над дисертаційною роботою на тему «Прагматичні та стилістичні особливості при створенні портретного опису у англомовному художньому реалістичному дискурсі (на матеріалі англо-американської літератури 20-40-х років ХХ ст.), науковий керівник — канд. філол. наук, доц. Фролова І. Є. (ХНУ ім. Каразіна). З 1999 по 2005 рік працювала старшим викладачем у Інституті підприємництва та сучасних технологій. З 1999 по теперішній час працюю у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: прагматичні і стилістичні особливості художнього дискурсу.

Основні друковані праці:

Пушкар Тетяна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». З 2005 року викладач кафедри англійської філології та перекладу. Завершила роботу над дисертаційним дослідженням на тему «Формування готовності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій» — спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Навчальні предмети, які викладає: практична граматика основної іноземної мови (англійська), практичний курс основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: проблеми комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога.

Нагороди: Грамота за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді.

Основні друковані праці:

Миколишена Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, аспірант.

Біографія: у 2009 році закінчила Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З вересня 2010 року викладач кафедри англійської філології та перекладу. З листопада 2015 року аспірант кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія та практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: художня картина світу, особливості перекладу дитячої літератури.

Основні друковані праці:

Кондратюк Ірина Борисівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, аспірант.

Біографія: у 2013 році закінчила Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З жовтня 2013 року — лаборант кафедри англійської мови, з вересня 2014 року — викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теоретичний та практичний курс перекладу з основної іноземної мови.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, перекладознавство.

Вотінова Дар’я Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2013 році закінчила Національний університет «Острозька Академія» за спеціальністю 8.02030302 Мова і література (англійська) і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури, перекладача. З вересня 2013 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія і практика усного та письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: художній переклад, жанр антиутопії, перекладознавство.

Нагороди: Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка «за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з находи 96-річчя від дня заснування університету».

Основні друковані праці:

Шугаєв Андрій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: аспірант, викладач.

Біографія: у 2015 році закінчив Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івані Франка за спеціальністю 7.02030304 Переклад. З вересня 2015 року викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), теорія та практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови (англійська).

Наукові інтереси: медіа-дискурс, прагматика.

Основні друковані праці: