Центр функціональної лінгвістики імені професора Д. І. Квеселевича

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Борисенко Наталія Дмитрівна.

Члени центру:

 • Єршов Володимир Олегович — доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу;
 • Полховська Марина — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Вискушенко Світлана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Зорницький Андрій Володимирович — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Мосієнко Олена Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Нідзельська Юлія Михайлівна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Поліщук Людмила Петрівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Пушкар Тетяна Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Шугаєв Андрій Володимирович — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Лисецька Юлія Василівна — старший викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Савина Анна Юріївна — викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Мета: ініціювання і координація наукових досліджень у галузі функціональної лінгвістики; допомога молодим вченим у проведенні досліджень; формування студентських дослідницьких й проблемних наукових груп й координація їх діяльності; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Основні напрямки діяльності:

 • залучення до проведення досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики викладачів та співробітників університету;
 • встановлення та координація співпраці з провідними навчальними закладами України та закордоном;
 • проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів та філологічних читань;
 • рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та закордонних виданнях;
 • накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з проблем функціональної лінгвістики для учасників дослідницьких груп;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів центру функціональної лінгвістики на курси підвищення кваліфікації, наукові стажування в Україні та закордоном;
 • виявлення перспективних науковців серед студентів ННІ іноземної філології та заохочення їх до проведення досліджень;
 • формування наукових гуртків та проблемних груп, координування їх діяльності.