Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр функціональної лінгвістики імені професора Д. І. Квеселевича

Центр було засновано на базі наукової школи у 1999 році кандидатом філологічних наук, проф. А. В. Сингаївською.

Дослідження науковців науково-дослідного центру характеризуються комплексним багатоаспектним аналізом мовних одиниць, при якому когнітивні параметри вивчаються у тісній взаємодії з комунікативними. Наукові роботи викладачів та аспірантів відображають динаміку розвитку мови і направлені на розкриття її потенціальних можливостей у процесі реального використання. Структурно-семантичні особливості одиниць англійської мови (лексичні, морфологічні, синтаксичні, текстові) досліджуються з урахуванням їх параметричних та функціональних характеристик (наукові дослідження к. ф. н., доц. Н. Д. Борисенко, к. ф. н., доц. кафедри англійської філології та перекладу А. В. Зорницького, к. ф. н., доц. Жуковської В. В., к. ф. н., доц. Котнюк Л. Т., к. ф. н., доц. О. М. Мосейчука, к. ф. н., доц. Онопрієнко Т. М., к. ф. н., доц. М. В. Полховської, к. ф. н., доц. Соловьової Л. Ф., к. ф. н., доц. кафедри англійської філології та перекладу Ю. М. Нідзельської, к. ф. н., доц. О. В. Мосієнко, к. ф. н., доц. С. К. Топачевського, к. ф. н., доц. С. А. Вискушенко, та інші.

Метою центру функціональної лінгвістики є ініціювання і координація наукових досліджень у галузі функціональної лінгвістики; допомога молодим вченим у проведенні досліджень; формування студентських дослідницьких й проблемних наукових груп й координація їх діяльності; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Члени Центру функціональної лінгвістики приділяють значну увагу організації науково-дослідницької роботи серед студентів. Вони керують студентськими науковими гуртками й проблемними групами, залучаючи студентів до наукового пошуку в галузі англійської філології.

У руслі науково-дослідного центру працюють наукові семінари викладачів кафедр англійської філології та перекладу, кафедри англійської мови й кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. На цих семінарах дослідники діляться своїми науковими здобутками, обговорюють останні досягнення лінгвістичної науки, дискутують з проблемних питань.

Науково-дослідний центр функціональної лінгвістики імені професора Д. І. Квеселевича сприяє поширенню міжнародної співпраці, залученню провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до реалізації досліджень у галузі функціональної лінгвістики. Провідні вчені України запрошуються для читання лекцій та проведення семінарів з актуальних проблем сучасного мовознавства. Це, насамперед, цикли лекцій доктора філологічних наук, проф. Т. Р. Кияка; цикли лекцій доктора педагогічних наук, проф. Л. М. Черноватого, наукові семінари за участю доктора філологічних наук, завідувача кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, проф. І.Р. Буніятової, тощо.

У 2011 році на кафедрі англійської філології та перекладу створено науково-дослідну лабораторію «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу», керівником якої є кандидат філологічних наук, доц. О. М. Мосейчук. В науково-дослідній лабораторії працюють викладачі, аспіранти і студенти ННІ іноземної філології.

Основною метою досліджень є розробка моделей впливу на особистість чи колектив і створення методичних рекомендацій для використання отриманих результатів у науково-дослідній і науково-методичній роботі.

Результатами роботи науково-дослідної лабораторії є:

  • Проведення засідань з метою обговорення питань методології досліджень, визначення матеріалу й аспектів вивчення явища мовленнєвого впливу.
  • Підготовка доповідей і публікація наукових статей із зазначеної тематики.
  • Підготовка науково-методичних матеріалів з курсу «Теорія мовленнєвого впливу».
  • Керівництво курсовими, дипломними, магістерськими і дисертаційними роботами із зазначеної тематики.
  • Видання колективної монографії з зазначеної тематики.