Центр функціональної лінгвістики імені професора Д. І. Квеселевича

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Борисенко Наталія Дмитрівна.

Члени центру:

 • Вискушенко С. А. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Зорницький А. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Мосієнко О. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Нідзельська Ю. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Полховська М. В. — к. філол. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту іноземної філології;
 • Топачевський С. К. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Вотінова Д. О. — к. філол. н., викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Очковська А. П. — к. філол. н., викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Шугаєв А. В. — к. філол. н., викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Горбачова Н. І. — викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Карпінський Ю. В. — викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Лисецька Ю. В. — викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Мета: ініціювання і координація наукових досліджень у галузі функціональної лінгвістики; допомога молодим вченим у проведенні досліджень; формування студентських дослідницьких й проблемних наукових груп й координація їх діяльності; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Основні напрямки діяльності:

 • залучення до проведення досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики викладачів та співробітників університету;
 • встановлення та координація співпраці з провідними навчальними закладами України та закордоном;
 • проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів та філологічних читань;
 • рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та закордонних виданнях;
 • накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з проблем функціональної лінгвістики для учасників дослідницьких груп;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів центру функціональної лінгвістики на курси підвищення кваліфікації, наукові стажування в Україні та закордоном;
 • виявлення перспективних науковців серед студентів ННІ іноземної філології та заохочення їх до проведення досліджень;
 • формування наукових гуртків та проблемних груп, координування їх діяльності.