Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр функціональної лінгвістики імені професора Д. І. Квеселевича

Створено у 2004 р. на базі наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» кандидатом філологічних наук, проф. А. В. Сингаївською. Нині керівництво науково-дослідним центром здійснює доц. Борисенко Н. Д.

Метою центру функціональної лінгвістики є ініціювання і координація наукових досліджень у галузі функціональної лінгвістики; допомога молодим вченим у проведенні досліджень; формування студентських дослідницьких й проблемних наукових груп й координація їх діяльності; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Дослідження науковців науково-дослідного центру характеризуються комплексним багатоаспектним аналізом мовних одиниць, при якому когнітивні параметри вивчаються у тісній взаємодії з комунікативними. Наукові роботи викладачів відображають динаміку розвитку мови і направлені на розкриття її потенціальних можливостей у процесі реального використання. Структурно-семантичні особливості одиниць англійської мови (лексичних, морфологічних, синтаксичних, текстових) досліджуються з урахуванням їх параметричних та функціональних характеристик.

Функціональний підхід до опису мовних явищ зумовлює необхідність дослідження словесної тканини дискурсів крізь призму концептуальних орієнтирів, що і характеризує дослідження науковців кафедри протягом останніх років.

Основними напрямками діяльності науково-дослідницького центру є: залучення до проведення досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики викладачів та співробітників університету; виявлення перспективних науковців серед студентів ННІ іноземної філології та заохочення їх до проведення досліджень; формування наукових гуртків та проблемних груп, координування їх діяльності; накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з проблем функціональної лінгвістики для учасників дослідницьких груп; сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів центру функціональної лінгвістики на курси підвищення кваліфікації, наукові стажування на Україні та закордоном; встановлення та координація співпраці з провідними навчальними закладами України та закордоном; проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів та філологічних читань; рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та закордонних виданнях.