Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри слов’янських і германських мов
Недашківська Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1984 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1982 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи.

В 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1991 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю 10.02.01 — російська мова. В 2008 році закінчила докторантуру на кафедрі інформаційної політики Національної Академії державного управління при Президентові України. Тема докторської дисертації: «Мова як засіб формування професійної компетенції державного службовця».

Тема дисертаційного дослідження: «Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка (семантическая неопределенность лексического значения)». Спеціальність: 10.02.01 — російська мова.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу носіїв української та російської мов, асоціативний вплив англійської мови на картину світу українців, білінгвізм і диглосія, а також проблеми формування професійної компетенції державних службовців.

Навчальні предмети, які викладає: «Теоретичний курс сучасної російської мови», «Російська мова в діахронії», «Основи наукових досліджень», «Теорія, історія і методи мовознавства», «Актуальні питання теорії та практики російської літературної мови», «Прикладна лінгвістика», «Основи соціолінгвістики».

Нагороди: Грамота за сумлінне виконання службових обов’язків завідувача кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирського інституту МАУП (березень 2003 року). Подяка ЖДУ ім. Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2014 року). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (згідно рішення Вченої Ради ЖДУ ім. І. Франка від 30.09.2016 р.).

Кількість публікацій: більше 120 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (Scopus), 2 (Web of Science).

Останні друковані праці:

Башманівський Олексій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: директор ННІ філології та журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова і література» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2009 році закінчив аспірантуру в Інституті педагогіки АПН України. За спеціальністю: 13.00.09 — теорія навчання.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інтелектуальних вмінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно- літературного циклу». Спеціальність: 13.00.09 — теорія навчання.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування на кафедрі германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури. З 16.05.17 року до 19.06.17 року. Сертифікат НВ № 02125094/016-17 БО від 19.06.17 р. Наказ № 197ос від 15.05.17 р. Тема: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: практика і методика комунікації англійською мовою, порівняльна типологія російської мови, опрацювання країнознавчої тематики».

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, проблеми перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Порівняльна типологія англійської й української мов».

Нагороди: Грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від Дня заснування ЖДУ ім. Івана Франка (2009 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (2011 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-методичній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2014 року). Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно рішення Вченої Ради ЖДУ ім. І. Франка від 27.06.2014 р., протокол № 12. Посвідчення видане 17 жовтня 2014 року.). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно наказу ЖДУ ім. І. Франка від 11.10.2017 р. № 549-к. Посвідчення видане 11 жовтня 2017 року.

Кількість публікацій: більше 40 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (Scopus).

Останні друковані праці:

Вигівський Валерій Лук’янович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1991 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1991 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1995 році закінчив аспірантуру Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка, на кафедрі англійської мови. За спеціальністю: 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)». Спеціальність: 10.02.04 — германські мови.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з 25 березня по 26 квітня 2019 року. Стажування на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: проблеми теорії та історії англійської мови, практика та методика комунікації англійською мовою».

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови, англомовна військова фразеологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Проблеми теорії та історії англійської мови», «Практика та методика комунікації англійською мовою».

Нагороди: Грамота за активну участь у науково-дослідній роботі ЖДУ імені Івана Франка (13 травня 2012 року). Диплом «Науковець року» (ЖДУ імені Івана Франка) (2010 рік).

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Останні друковані праці:

Моркотун Сергій Борисович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2003 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. В 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2009 році закінчив аспірантуру Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. За спеціальністю: 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки». Спеціальність: 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Інформація про стажування: Національний агроекологічний університет. Підвищення кваліфікації на кафедрі іноземних мов з 25.05.18 р. по 31.05.18 р. Тема: «Лінгвістична підготовка студентів».

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Теоретичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна типологія української, російської та англійської мов», «Іноземна мова».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2012 року). Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 93 річниці з Дня заснування університету (16 жовтня 2012 року). Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (26 травня 2015 року).

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Останні друковані праці:

Приймак Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1985 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1984 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи. В 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2002 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за спеціальністю 10.02.02 — російська мова.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантическая и лексико-синтаксическая организация дневниковых текстов Л. Н. Толстого». Спеціальність: 10.02.02 — російська мова.

Інформація про стажування: Національна академія статистики, обліку та аудиту; з 16.05.2016 р. по 16.06.2016 р.; стажування на кафедрі сучасних європейських мов; тема: «Використання сучасних технологій і методів навчання у викладанні другої мови як іноземної»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: лінгвостилістичні дослідження тексту, вивчення ідіостилю письменників, створення шкільних підручників з російської мови для 6–9 класів загальноосвітніх шкіл.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс російської мови», «Фонетичний практикум з російської мови», «Лінгвокраїнознавство» (рос), «Соціолінгвістичні дослідження», «Теоретичний курс сучасної російської мови», «Практична стилістика», «Основи теорії мовознавства», «Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов», «Стилістика», «Культура російської мови».

Нагороди: Почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка за багатолітню сумлінну працю на освітянській ниві та у зв’язку з 50-річчям від дня народження (березень 2012 р.). Подяка від управління освіти і науки житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (26 травня 2015 р.).

Кількість публікацій: більше 60 наукових праць.

Останні друковані праці:

Велика Аліна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література та англійська мова» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та англійської мови середньої школи.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови, лексикологія англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (поглиблений курс)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Пропедевтично-корекційний курс англійської мови».

Нагороди: Почесна грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 96-річчя від Дня заснування ЖДУ імені Івана Франка (16 жовтня 2015 року). Подяка за сумлінну працю під час роботи в приймальній комісії ЖДУ імені Івана Франка (2016 рік).

Кількість публікацій: більше 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Прищепа Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. В 2003 році закінчив Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька). Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач німецької і літератури.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування з 11 березня по 12 квітня 2019 року на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування «Лінгвістична підготовка студентів».

Наукові інтереси: особливості мови драматургії.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Пропедевтично-корекційний курс англійської мови», «Іноземна мова (поглиблений курс)».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року).

Кількість публікацій: більше 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Нікішова Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2015 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (російська)» та здобула кваліфікацію філолог, вчитель мови (російської, англійської) та зарубіжної літератури. В 2015 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (російська)*. Кваліфікація: філолог, викладач мови (російської) та зарубіжної літератури.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, дослідження мовної та концептуальної картин світу, практична граматика англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Пропедевтично-корекційний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року).

Кількість публікацій: до 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Поліщук Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: російська мова в Інтернет-комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: «Практикум з російської мови», «Основи лінгвістичних досліджень», «Тренінг-практикум з правопису».

Величенко Яніна Валентинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.