Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри слов’янської і германської філології та перекладу
Недашківська Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор.

Початок роботи в університеті: 1984 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1982 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи.

В 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1991 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю 10.02.01 — російська мова. В 2008 році закінчила докторантуру на кафедрі інформаційної політики Національної Академії державного управління при Президентові України. Тема докторської дисертації: «Мова як засіб формування професійної компетенції державного службовця».

Тема дисертаційного дослідження: «Семантична характеристика слова в тлумачних словниках російської мови (семантична невизначеність лексичного значення)». Спеціальність: 10.02.01 — російська мова.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 по 25.05.2018. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів». Університет Палацького в Оломоуці (Чеська республіка). Стажування на кафедрі славістики з 15.01.2020 по 15.02.2020. Тема: «Слов’янські мови в міжкультурній комунікації». Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука (м. Рівне). Стажування на кафедрі іноземних мов з 09.05.2022 по 24.06.2022. Тема: «Використання інноваційних методів і прийомів у процесі викладання теоретичних і прикладних філологічних і перекладознавчих дисциплін».

Наукові інтереси: експериментальні психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу носіїв слов’янських мов, асоціативний вплив англійської мови на картину світу українців, а також проблеми формування професійної картини світу фахівців різних галузей.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія, історія і методи лінгвістики», «Основи науково-дослідної роботи», «Методологія наукових досліджень», «Організація роботи з науковими проєктами» та ін.

Нагороди: Грамота за сумлінне виконання службових обов’язків завідувача кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирського інституту МАУП (2003 р.). Почесна грамота Міністерства освіти України за сумлінну працю та досягнення у навчальній та виховній роботі (2005 р.). Почесна грамота та грошова премія Національної Академії державного управління при Президентові України за продуктивну наукову роботу та з нагоди Дня науки (2008 р.). Подяка ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014 р.). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2016 р.). Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (2017 р). Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (2018 р.). Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2020 р.). Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2021 р.). Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2023 р.).

Кількість публікацій: понад 130 наукових праць, серед яких дві монографії, 7 публікацій у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Взяла участь у понад 40 Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, на більшості з яких виступала з доповідями, зокрема в Граці (Австрія, 2016), Ашхабаді (Туркменістан, 2017), Рієці (Хорватія, 2019), Оломоуці (Чехія, 2020). За науковим керівництвом Недашківської Т. Є. студентами-філологами було підготовлено й опубліковано понад 100 наукових робіт, опублікованих в Україні, США, Японії, Канаді, ФРН та ін. країнах.

Останні друковані праці:

Башманівський Олексій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: директор ННІ філології та журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова і література» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2009 році закінчив аспірантуру в Інституті педагогіки АПН України. За спеціальністю: 13.00.09 — теорія навчання.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інтелектуальних вмінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно- літературного циклу». Спеціальність: 13.00.09 — теорія навчання.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування на кафедрі германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури. З 16.05.17 року до 19.06.17 року. Сертифікат НВ № 02125094/016-17 БО від 19.06.17 р. Наказ № 197ос від 15.05.17 р. Тема: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: практика і методика комунікації англійською мовою, порівняльна типологія російської мови, опрацювання країнознавчої тематики».

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, проблеми перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Нагороди: Грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від Дня заснування ЖДУ ім. Івана Франка (2009 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (2011 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-методичній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2014 року). Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно рішення Вченої Ради ЖДУ ім. І. Франка від 27.06.2014 р., протокол № 12. Посвідчення видане 17 жовтня 2014 року.). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно наказу ЖДУ ім. І. Франка від 11.10.2017 р. № 549-к. Посвідчення видане 11 жовтня 2017 року.

Кількість публікацій: понад 40 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (Web of Science).

Останні друковані праці:

Вигівський Валерій Лук’янович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1991 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1991 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1995 році закінчив аспірантуру Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка, на кафедрі англійської мови. За спеціальністю: 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)». Спеціальність: 10.02.04 — германські мови.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з 25 березня по 26 квітня 2019 року. Стажування на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: проблеми теорії та історії англійської мови, практика та методика комунікації англійською мовою».

Наукові інтереси: англомовний військовий дискурс, англомовна військова лексика та фразеологія, удосконалення практики та методики комунікації англійською мовою та створення посібників з теоретичного та практичного курсів англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Проблеми теорії та історії англійської мови», «Практика та методика комунікації англійською мовою», «Основи професійної комунікації іноземною мовою», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Англомовні журналістські проєкти».

Нагороди: Грамота за активну участь у науково-дослідній роботі ЖДУ імені Івана Франка (13 травня 2012 року). Диплом «Науковець року» (ЖДУ імені Івана Франка) (2010 рік), Почесна грамота за багаторічну й сумлінну працю у ЖДУ імені Івана Франка (2018 рік).

Кількість публікацій: понад 30 наукових праць.

Останні друковані праці:

Приймак Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1985 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1984 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи. В 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2002 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за спеціальністю 10.02.02 — російська мова.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантическая и лексико-синтаксическая организация дневниковых текстов Л. Н. Толстого». Спеціальність: 10.02.02 — російська мова.

Інформація про стажування: Національна академія статистики, обліку та аудиту; з 16.05.2016 р. по 16.06.2016 р.; стажування на кафедрі сучасних європейських мов; тема: «Використання сучасних технологій і методів навчання у викладанні другої мови як іноземної»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: лінгвостилістичні дослідження тексту, вивчення ідіостилю письменників, перекладознавство.

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до мовознавства», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Перекладознавство».

Нагороди: Почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка за багатолітню сумлінну працю на освітянській ниві та у зв’язку з 50-річчям від дня народження (березень 2012 р.). Подяка від управління освіти і науки житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (26 травня 2015 р.). Подяка від МОН України (червень 2022 р.).

Кількість публікацій: більше 60 наукових праць.

Останні друковані праці:

Велика Аліна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література та англійська мова» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та англійської мови середньої школи.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови, лексикологія англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова (фаховий рівень), «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Основи професійної комунікації іноземною мовою».

Нагороди: Почесна грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 96-річчя від Дня заснування ЖДУ імені Івана Франка (16 жовтня 2015 року). Подяка за сумлінну працю під час роботи в приймальній комісії ЖДУ імені Івана Франка (2016 рік), Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 рік), нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (22.07.2020), Грамота Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особовий внесок у розвиток сфери освіти і науки України (2023 рік).

Кількість публікацій: 31 наукова праця.

Останні друковані праці:

Прищепа Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. В 2003 році закінчив Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька). Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач німецької і літератури.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування з 11 березня по 12 квітня 2019 року на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування «Лінгвістична підготовка студентів».

Наукові інтереси: особливості мовної компресії в англомовних соціальних мережах.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року).

Кількість публікацій: більше 20 наукових праць.

Останні друковані праці:

Нікішова Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2015 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (російська)» та здобула кваліфікацію філолог, вчитель мови (російської, англійської) та зарубіжної літератури. В 2015 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (російська)*. Кваліфікація: філолог, викладач мови (російської) та зарубіжної літератури.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: ідіотиль письменників у порівняльному аспекті, практична граматика англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практичний курс англійської мови», «Методика викладання польської мови в Новій українській школі», «Практичний курс польської мови».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року). Подяка голови житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня Незалежності України.

Кількість публікацій: до 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Яриновська Катерина Тарасівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: протягом 2017–2021 року навчалась у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня «Середня освіта (Українська мова і література)»; протягом 2021-2023 року отримала повну вищу освіту другого (магістерського) рівня у цьому ж ЗВО за освітніми програмами: "Українська мова та література, англійська мова в закладах освіти«(2021-2022 роки) і «Слов’янські мови та літератури(переклад включно), перша — польська» (2022-2023 роки).

Наукові інтереси: актуальні проблеми перекладу (на матеріалі польської, української, англійської мов), переклад військових дефініцій і соціолектів, сучасна військова термінологія, лінгвістично-військовий дискурс, вивчення іноземних мов, сучасна українська література, актуальні питання педагогіки, інноватика в освіті.

Навчальні предмети, які викладає: «Теоретичний курс польської мови», «Практичний курс польської мови» (за рівнями), «Практичний курс англійської мови» (за рівнями), «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Кількість публікацій: понад 20 наукових праць, серед яких фахові статті у журналах категорії Б, науково-популярні, науково-апробаційні та науково-експертні статті.

Останні друковані праці:

Гайдученко Анастасія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Початок роботи в університеті: вересень 2023 р.

Інформація про освіту: народилась 25 квітня 2004 р. у м. Козятині Вінницької області. У 2021 році закінчила «Загальноосвітню школу I-III ступенів № 5 Козятинської міської ради Вінницької області» (нині «Ліцей № 5 Козятинської міської ради Вінницької області»). Вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на спеціальність «Середня освіта (українська мова та література)».