Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Про інститут Дирекція Кафедри

Склад кафедри слов’янських і германських мов

Недашківська Тетяна Євгенівна
Недашківська Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Наукові інтереси: психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу носіїв української та російської мов, асоціативний вплив англійської мови на картину світу українців, білінгвізм і диглосія, а також проблеми формування професійної компетенції державних службовців.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія та історія мовознавства», «Загальне мовознавство», «Актуальні питання російської літературної мови», «Сучасна російська літературна мова», «Історія російської літературної мови», «Історія мови та діалетологія», «Актуальні питання української літературної мови», а також спецкурси та спецсемінари з російської й української мов.

Башманівський Олексій Леонідович
Башманівський Олексій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна типологія української та англійської мов».

Вигівський Валерій Лук’янович
Вигівський Валерій Лук’янович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови, англійські фразеологізми військової тематики.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Вступ до мовознавства», «Теоретичний курс англійської мови».

Моркотун Сергій Борисович
Моркотун Сергій Борисович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Теоретичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», спецсемінар «Академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ».

Приймак Алла Миколаївна
Приймак Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Наукові інтереси: лінгвостилістичні дослідження тексту, вивчення ідіостилю письменників, створення шкільних підручників з російської мови для 5-9 класів.

Навчальні предмети, які викладає: «Сучасна російська літературна мова», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Російська мова», «Практична стилістика», «Соціолінгвістичні дослідження», «Стилістика і культура мови», «Стратегія лінгвостилістичного розуміння тексту», спецсемінари та спецкурси з російської мови.

Макарова Ольга Юріївна
Макарова Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор гуманістичних наук в галузі мовознавства, викладач.

Наукові інтереси: полоністика, історія мови, засади професійної підготовки з англійської мови, лексикографія, дослідження давніх рукописів.

Навчальні предмети, які викладає: «Факультатив з польської мови», «Старослов’янська мова», «Історична граматика російської мови», «Практичний курс англійської мови».

Велика Аліна Михайлівна
Велика Аліна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Тренінг-практикум з російської мови», «Російська мова в українському середовищі».

Прищепа Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси: особливості мови драматургії.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови».

Самійлик Світлана Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови».

Поліщук Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: російська мова в Інтернет-комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: «Практикум з російської мови», «Основи лінгвістичних досліджень», «Тренінг-практикум з правопису».

Нікішова Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, старший лаборант.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, дослідження мовної та концептуальної картин світу.

Навчальні предмети, які викладає: «Розмовний практикум з російської мови», «Коментоване читання художніх текстів», «Теоретичний курс російської мови», «Спецсемінар з російської мови».

Якимова Лариса Вікторівна

Посада: старший лаборант.