Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри слов’янських і германських мов
Недашківська Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1984 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1982 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи.

В 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1991 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю 10.02.01 — російська мова. В 2008 році закінчила докторантуру на кафедрі інформаційної політики Національної Академії державного управління при Президентові України. Тема докторської дисертації: «Мова як засіб формування професійної компетенції державного службовця».

Тема дисертаційного дослідження: «Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка (семантическая неопределенность лексического значения)». Спеціальність: 10.02.01 — російська мова.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 по 25.05.2018. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів». Університет Палацького в Оломоуці (Чеська республіка). Стажування на кафедрі славістики з 15.01.2020 по 15.02.2020. Тема: «Слов’янські мови в міжкультурній комунікації».

Наукові інтереси: психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу носіїв української та російської мов, асоціативний вплив англійської мови на картину світу українців, білінгвізм і диглосія, а також проблеми формування професійної компетенції державних службовців.

Навчальні предмети, які викладає: «Теоретичний курс сучасної російської мови», «Вступ до слов’янської філології», «Основи наукових досліджень», «Теорія, історія і методи лінгвістики», «Лінгвокраїнознавство», «Діалектологія і лексикологія російської мови».

Нагороди: Грамота за сумлінне виконання службових обов’язків завідувача кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирського інституту МАУП (березень 2003 року). Почесна грамота Міністерства освіти України за сумлінну працю та досягнення у навчальній та віховній роботі (травень 2005 р.). Почесна грамота та грошова премія Національної Академії державного управління при Президентові України за продуктивну наукову роботу та з нагоди Дня науки (травень 2008 р.). Подяка ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2014 року). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (згідно з рішенням Вченої Ради ЖДУ імені Івана Франка від 30 вересня 2016 р.). Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (грудень 2020 р.).

Кількість публікацій: понад 120 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — зокрема 2 (Scopus), 2 (Web of Science).

Останні друковані праці:

Башманівський Олексій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: директор ННІ філології та журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова і література» та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2009 році закінчив аспірантуру в Інституті педагогіки АПН України. За спеціальністю: 13.00.09 — теорія навчання.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інтелектуальних вмінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно- літературного циклу». Спеціальність: 13.00.09 — теорія навчання.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування на кафедрі германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури. З 16.05.17 року до 19.06.17 року. Сертифікат НВ № 02125094/016-17 БО від 19.06.17 р. Наказ № 197ос від 15.05.17 р. Тема: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: практика і методика комунікації англійською мовою, порівняльна типологія російської мови, опрацювання країнознавчої тематики».

Наукові інтереси: засади професійної підготовки з англійської мови, проблеми перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Нагороди: Грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від Дня заснування ЖДУ ім. Івана Франка (2009 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (2011 рік). Грамота від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-методичній роботі та з нагоди Дня науки (22 травня 2014 року). Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно рішення Вченої Ради ЖДУ ім. І. Франка від 27.06.2014 р., протокол № 12. Посвідчення видане 17 жовтня 2014 року.). Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (Згідно наказу ЖДУ ім. І. Франка від 11.10.2017 р. № 549-к. Посвідчення видане 11 жовтня 2017 року.

Кількість публікацій: понад 40 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (Web of Science).

Останні друковані праці:

Вигівський Валерій Лук’янович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1991 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1991 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1995 році закінчив аспірантуру Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка, на кафедрі англійської мови. За спеціальністю: 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)». Спеціальність: 10.02.04 — германські мови.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з 25 березня по 26 квітня 2019 року. Стажування на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування: «Особливості організації навчального процесу з викладання іноземних мов: проблеми теорії та історії англійської мови, практика та методика комунікації англійською мовою».

Наукові інтереси: англомовний військовий дискурс, англомовна військова лексика та фразеологія, удосконалення практики та методики комунікації англійською мовою та створення посібників з теоретичного та практичного курсів англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Проблеми теорії та історії англійської мови», «Практика та методика комунікації англійською мовою», «Основи професійної комунікації іноземною мовою», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Англомовні журналістські проєкти».

Нагороди: Грамота за активну участь у науково-дослідній роботі ЖДУ імені Івана Франка (13 травня 2012 року). Диплом «Науковець року» (ЖДУ імені Івана Франка) (2010 рік), Почесна грамота за багаторічну й сумлінну працю у ЖДУ імені Івана Франка (2018 рік).

Кількість публікацій: понад 30 наукових праць.

Останні друковані праці:

Приймак Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1985 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1984 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи і звання вчителя середньої школи. В 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2002 році закінчила аспірантуру на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за спеціальністю 10.02.02 — російська мова.

Тема дисертаційного дослідження: «Структурно-семантическая и лексико-синтаксическая организация дневниковых текстов Л. Н. Толстого». Спеціальність: 10.02.02 — російська мова.

Інформація про стажування: Національна академія статистики, обліку та аудиту; з 16.05.2016 р. по 16.06.2016 р.; стажування на кафедрі сучасних європейських мов; тема: «Використання сучасних технологій і методів навчання у викладанні другої мови як іноземної»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: лінгвостилістичні дослідження тексту, вивчення ідіостилю письменників, створення шкільних підручників з російської мови для 6–9 класів загальноосвітніх шкіл.

Навчальні предмети, які викладає: «Соціолінгвістичні дослідження», «Порівняльна лінгвістика слов’янських мов», «Стилістика російської мови», «Культура російської мови», «Орфографічно-пунктуаційний практикум з російської мови».

Нагороди: Почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка за багатолітню сумлінну працю на освітянській ниві та у зв’язку з 50-річчям від дня народження (березень 2012 р.). Подяка від управління освіти і науки житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (26 травня 2015 р.).

Кількість публікацій: більше 60 наукових праць.

Останні друковані праці:

Велика Аліна Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1992 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література та англійська мова» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та англійської мови середньої школи.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови, засади професійної підготовки з англійської мови, лексикологія англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Нагороди: Почесна грамота за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 96-річчя від Дня заснування ЖДУ імені Івана Франка (16 жовтня 2015 року). Подяка за сумлінну працю під час роботи в приймальній комісії ЖДУ імені Івана Франка (2016 рік), Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 рік), нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (22.07.2020).

Кількість публікацій: 18 наукових праць.

Останні друковані праці:

Прищепа Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. В 2003 році закінчив Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька). Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач німецької і літератури.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Стажування з 11 березня по 12 квітня 2019 року на кафедрі методики навчання іноземних мов. Тема стажування «Лінгвістична підготовка студентів».

Наукові інтереси: особливості мовної компресії в англомовних соціальних мережах.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року).

Кількість публікацій: більше 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Нікішова Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2015 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (російська)» та здобула кваліфікацію філолог, вчитель мови (російської, англійської) та зарубіжної літератури. В 2015 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (російська)*. Кваліфікація: філолог, викладач мови (російської) та зарубіжної літератури.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Стажування на кафедрі слов’янських мов з 23.04.2018 р. по 25.05.2018 р. Тема: «Лінгвістична підготовка українських та іноземних студентів».

Наукові інтереси: ідіотиль письменників у порівняльному аспекті, практична граматика англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практичний курс англійської мови».

Нагороди: Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за сприяння в організації та проведенні підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру (17 листопада 2017 року).

Кількість публікацій: до 10 наукових праць.

Останні друковані праці:

Яриновська Катерина Тарасівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.