Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Про інститут Дирекція Кафедри

Кафедра слов’янських і германських мов

Кафедра веде свою історію від дня заснування університету — 16 жовтня 1919 року — спочатку кафедра російської мови, згодом кафедра слов’янських мов, тепер слов’янських і германських мов. За цей час викладачами були підготовлені тисячі фахівців-словесників і науковців. Тепер на кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких 6 кандидатів філологічних і педагогічних наук, доцентів.

Викладачі кафедри слов’янських і германських мов забезпечують навчальний процес у ННІ філології та журналістики та викладають 36 нормативних і вибіркових дисциплін, а також спецкурсів професійно-орієнтованої підготовки.

Спільна наукова робота кафедри «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» здійснюється за напрямами відповідно до підготовки фахівців:

  • психолінгвістичні дослідження мовної та концептуальної картин світу носіїв української та російської мов, а також асоціативний вплив англійської мови на картину світу українців (доц. Т. Є. Недашківська, аспіранти);
  • методичні розробки викладання загальних лінгвістичних дисциплін і створення навчально-методичних комплексів «Лінгвонавігатор», «Лінгвокомпас», «Польська мова», «Лінгвокраїнознавство»;
  • створення корпусу текстів XVII століття та Словника польської мови XVII століття у співпраці з Академією наук Республіки Польща (викладач Макарова О. Ю.).
  • участь у роботі творчих колективів зі створення шкільних підручників з російської мови для 5 — 9 класів (доц. А. М. Приймак);
  • удосконалення методів навчання англійської мови та створення підручників з практичного курсу англійської мови (доцент В. Л. Вигівський, старший викладач А. М. Велика);
  • засади професійної підготовки з англійської мови (доценти О. Л. Башманівський, С. Б. Моркотун).