Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Про інститут Дирекція Кафедри

Наукова робота кафедри слов’янських і германських мов

Гуртки, проблемні групи

Викладачі кафедри слов’янських і германських мов є керівниками декількох наукових гуртків та проблемних груп. За результатами співробітництва студентами були написані наукові статті, курсові та дипломні роботи (див. Студентські публікації).

В 2015-2016 навчальному році викладачами кафедри організовані такі наукові гуртки та проблемні групи:

 • Психолінгвістичні дослідження (доц. Недашківська Т. Є.)
 • Сучасна російська мова (доц. Приймак А. М.)
 • Ідіостиль письменника (доц. Приймак А. М.)
 • Академічна презентація у ВНЗ (доц. Моркотун С. Б.)

Науково-дослідна робота кафедри

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Прикладні дослідження слов’янських і германських мов» (подано на державну реєстрацію).

Керівник — кандидат філологічних наук, доцент Недашківська Тетяна Євгенівна.

Очікувані результати:

 • психолінгвістичні дослідження російської й англійської мов;
 • розробка методики навчання польської мови українців до рівнів А2-В1;
 • порівняльне дослідження ідіостилів російських та українських письменників;
 • практика формування індивідуального англомовного словника студентів різних років навчання;
 • дослідження особливостей формування умінь та навичок академічної презентації при навчанні слов’янських і германських мов.

Наукові конференції

Кафедра має тісне співробітництво з Варшавським університетом. Третій рік поспіль проводиться щорічна Міжнародна он-лайн конференція для молодих лінгвістів. В ній беруть участь студенти Варшавського університету та студенти ЖДУ ім. І. Франка ННІ філології та журналістики та ННІ іноземної філології. Традиційно на конференції презентують проекти наукових досліджень молодих мовознавців з метою обміну досвідом та налагодження наукових зв’язків для подальшої дослідницької роботи. Тематика доповідей стосується досліджень у різних сферах лінгвістики: діалектології, фонетики та фонології, історії мови, ономастики, етнолінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики.

Основним проблемним питанням для розгляду на цьогорічній 3—ій Міжнародній конференції в квітні 2015 року була корпусна лінгвістика та її роль в сучасних дослідженнях.

Викладачі кафедри слов’янських та германських мов Макарова О. Ю. та Самійлик С. В. входили до складу організаційного комітету конференції та виступали з доповідями.

Науково-дослідні центри

При кафедрі слов’янських і германських мов ННІ філології і журналістики працює Центр полоністики. Основні напрями діяльності центру:

 • навчання польської мови студентів;
 • видання наукового часопису «Українська полоністика»;
 • наукові дослідження польської тематики;
 • проведення наукових конференцій, семінарів, читань, круглих столів;
 • організація методичної роботи серед вчителів-полоністів;
 • культурно-просвітницька робота серед студентської молоді;
 • співпраця з установами усіх форм власності та громадськими організаціями Житомирської області, України та Республіки Польща.

Список студентських публікацій за 2010-2014 роки