Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри слов’янської і германської філології та перекладу

Наукові гуртки та проблемні групи

 • Психолінгвістичні дослідження (доц. Недашківська Т. Є.)
 • Академічна презентація у ВНЗ (доц. Моркотун С. Б.)
 • Соціолінгвістичні дослідження (доц. Приймак А. М.)
 • Машинний переклад (доц. Башманівський О. Л.)
 • Комплексне вирішення проблем комунікації англійською мовою (доц. Вигівський В. Л.)
 • Словесник (доц. Приймак А. М.)
 • Практична граматика англійської мови (викл. Нікішова Т. Є.)
 • Лексикологія англійської мови (викл. Велика А. М.)
 • Лінгвокультурні особливості англомовних соціальних мереж (викл. Прищепа О. В.)

Наукова робота кафедри здійснюється в межах колективної теми «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» за напрямами:

 • психолінгвістичні дослідження мовної картини світу;
 • особливості мови книжних стилів та підстилів (на матеріалі російської й англійської мов);
 • особливості наукової англійської мови;
 • мова політичного дискурсу;
 • мова Інтернет-блогів та форумів;
 • словник як феномен культури (на матеріалі словника Ф. Каржавіна);
 • удосконалення фахової підготовки студентів;
 • підручник російської мови для школи;
 • проектна методика у підготовці фахівця;
 • ситуація успіху у підготовці фахівця з іноземної мови;
 • удосконалення іноземного мовлення студентів неспеціальних факультетів.

Науково-дослідні центри

При кафедрі слов’янських і германських мов ННІ філології і журналістики працює Центр полоністики. Основні напрями діяльності центру:

 • навчання польської мови студентів;
 • видання наукового часопису «Українська полоністика»;
 • наукові дослідження польської тематики;
 • проведення наукових конференцій, семінарів, читань, круглих столів;
 • організація методичної роботи серед вчителів-полоністів;
 • культурно-просвітницька робота серед студентської молоді;
 • співпраця з установами усіх форм власності та громадськими організаціями Житомирської області, України та Республіки Польща.