Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання

Кафедра іноземних мов була створена у 2001 році у результаті реорганізації кафедри іноземних мов та методики їх викладання. З 2013 року кафедрою завідує Н. М. Андрійчук, кандидат педагогічних наук, доцент. У вересні 2014 року у зв’язку з впровадженням мовних стратегій у Житомирському державному університеті імені Івана Франка та потребою у залученні новітніх технологій навчання студентів немовних спеціальностей кафедру іноземних мов було перейменовано на кафедру іноземних мов і новітніх технологій навчання. Наразі колектив кафедри нараховує 24 особи, з них 1 професор, 2 доценти, 4 старших викладачі. 8 викладачів кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, 1 з яких кандидат філологічних наук і 7 кандидатів педагогічних наук.

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця».

Впродовж 2014-2016 н. р. на базі кафедри були апробовані технології дистанційного навчання. Апробація включала в себе розробку змістовного наповнення веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни) та контроль за їхньою якістю і відповідністю до освітніх стандартів, навчальних планів та навчальних програм дисциплін, за ефективним використанням веб-ресурсів у навчальному процесі. Робота дистанційного порталу організована на основі використання платформи MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) — це назва системи програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент має можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси і проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д. Відповідальність за технічний супровід функціонування системи дистанційного навчання ЖДУ ім. І. Франка несе викладач Макаревич О. О. Ознайомитись зі створеними електронними курсами можливо за адресою http://moodle.zu.edu.ua.