Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання
Литньова Тамара Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2005–15.10.2008 р. — аспірантка кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ — початок ХХІ століття).

Інформація про стажування: у 2017 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: цілі навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання іноземної мови, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Білошицька Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація викладача англійської мови та літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 01.11.2007–04.07.2014 р. аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності.

Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: активні форми і методи навчання іноземної мови, соціально-психологічний тренінг.

Навчальні предмети, які викладає: психологічна література іноземною мовою; іноземна мова; іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Складанчук Анна Геннадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: 10.10.2012–9.10.2015 р. навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Наукові інтереси та досягнення: методика навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці: