Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання
Андрійчук Наталя Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, 2001 р.

Навчання в аспірантурі: у 2001–2004 році навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860–1917 рр.).

Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: тенденції розвитку інклюзивної освіти: скандинавський досвід; впровадження інклюзивної освіти в українську загальноосвітню школу.

Навчальні предмети, які викладає: інклюзивна освіта, основи наратології, практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови.

Нагороди та гранти: Нагороджено грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації. У період з жовтня 2015 по травень 2016 року виборола можливість участі у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» який був організований факультетом «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales») Варшавського університету, фондом Інституту «Artes Liberales» (Варшава, Польща) у співпраці зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» з міні проектом «Мовні стратегії»: Розвиток іншомовних компетенцій у студентів немовних факультетів". Перший етап проекту з 5 по 30 жовтня 2015 року проходив у Варшаві, де адміністративний і професорсько-викладацький склад Варшавського університету ділився досвідом викладання і забезпечення якості навчання студентів в університеті. Виборола грант від фундації Open Society Institute у співпраці з Eurasia Program of the Open Society Foundations та при підтримці Foundation Institute Artes Liberales, який передбачав наукове стажування у Варшавському університеті (Польща), на факультеті Artes Liberales у період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року.

Основні друковані праці:

Кузнєцова Ганна Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови та література, переклад», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладач, 1998 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2002–15.10.2006 р. — аспірантка кафедри англійської філології ЖДУ імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ–ХХІ століть).

Інформація про стажування: у 2015 р. проходила стажування у Сумському національному аграрному університеті.

Наукові інтереси та досягнення: лінгвістика тексту, прагматика, фразеологія.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукової комунікації іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), професійна література іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Литньова Тамара Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2005–15.10.2008 р. — аспірантка кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ — початок ХХІ століття).

Інформація про стажування: у 2017 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: цілі навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання іноземної мови, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Свириденко Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова», кваліфікація вчителя української мови і літератури та німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 1996 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2007–01.10.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта. У 2012 відбувся захист дисертаційного дослідження.

Інформація про стажування: у 2019 р. проходила стажування у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Дєнічєва Ольга Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент (б.в.з.), кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2007–29.10.2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), професійна література іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Плахотнюк Наталя Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, перекладача, 2001 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 1.11.2008–30.10.2011р.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Білошицька Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація викладача англійської мови та літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 01.11.2007–04.07.2014 р. аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності.

Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: активні форми і методи навчання іноземної мови, соціально-психологічний тренінг.

Навчальні предмети, які викладає: психологічна література іноземною мовою; іноземна мова; іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Левківська Кристіна Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 01.11.2011–01.11.2014 р.

Тема дисертаційного дослідження: Ціннісні засади діяльності інноваційних навчальних закладів освіти в Україні.

Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), педагогіка та історія педагогіки.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), ділова іноземна мова.

Основні друковані праці:

Складанчук Анна Геннадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: 10.10.2012–9.10.2015 р. навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Наукові інтереси та досягнення: методика навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Білінський Дмитро Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 15.12.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Мовні засоби прояву рольової асиметрії у дискурсі британської драми ХХ століття.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова в професійному спілкуванні.

Основні друковані праці:

Кухарьонок Світлана Степанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов середньої школи, 1991 р.

Інформація про стажування: з 11 квітня по 13 травня 2016 р. здійснювала підвищення кваліфікації методом стажування в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурний аспект викладання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: спецкурс зі всесвітньої історії іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Макаревич Олег Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» кваліфікація філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 15.12.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Мовленнєві акти зі значенням реакції на слова співбесідника в комунікативній поведінці американських підлітків: комунікативно-прагматичний аспект.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), дистанційне навчання.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Радкевич Віта Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури та вчителя німецької мови і зарубіжної літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: з 01.11.2011 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Комунікативний та когнітивний аспекти міжгендерного спілкування (на матеріалі англомовного художнього та кінодискурсу).

Наукові інтереси та досягнення: діалогічний дискурс, міжгендерне спілкування.

Навчальні предмети, які викладає: професійна література іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці: