Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання
Литньова Тамара Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2005–15.10.2008 р. — аспірантка кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ — початок ХХІ століття).

Інформація про стажування: у 2017 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: цілі навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання іноземної мови, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Дєнічєва Ольга Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент (б.в.з.), кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2007–29.10.2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), професійна література іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Білошицька Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація викладача англійської мови та літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 01.11.2007–04.07.2014 р. аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності.

Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: активні форми і методи навчання іноземної мови, соціально-психологічний тренінг.

Навчальні предмети, які викладає: психологічна література іноземною мовою; іноземна мова; іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Складанчук Анна Геннадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: 10.10.2012–9.10.2015 р. навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Наукові інтереси та досягнення: методика навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Кухарьонок Світлана Степанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов середньої школи, 1991 р.

Інформація про стажування: з 11 квітня по 13 травня 2016 р. здійснювала підвищення кваліфікації методом стажування в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурний аспект викладання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: спецкурс зі всесвітньої історії іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Радкевич Віта Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури та вчителя німецької мови і зарубіжної літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: з 01.11.2011 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Комунікативний та когнітивний аспекти міжгендерного спілкування (на матеріалі англомовного художнього та кінодискурсу).

Наукові інтереси та досягнення: діалогічний дискурс, міжгендерне спілкування.

Навчальні предмети, які викладає: професійна література іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці: