Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Факультативи кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання

Важливим аспектом діяльності кафедри є робота факультативів з вивчення іноземних мов.

Факультативи іноземних мов для студентів

Тривалість: 100 академічних годин (50 занять).
Цільова аудиторія: студенти ВНЗ.
Максимально можлива кількість учасників: 20 осіб.
Дата проведення: 1 жовтня 2016 року — 30 червня 2017 року (приблизно 2 заняття на тиждень, з відривом від навчання у січні та лютому).
Адреса: ННІ іноземної філології (вул. Університетська, 49), ауд. 7.
Телефон: +380 97 560-81-71.
Вартість: від 2000 грн. за весь курс.
Опис курсу: у процесі навчання на факультативах з вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, арабська, турецька) Ви матимете можливість розвивати навички розмовного мовлення та читання, тренувати навички письма, вивчати граматичний матеріал комунікативно, познайомитись з культурою країни, мову якої вивчаєте. Курс читається з широким залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання: відеоматеріалів, автентичних аудіо записів, що сприятиме розвитку мовлення на слух. Крім того, заняття розроблені виключно на основі Ваших бажань та рівня володіння мовою (початковий, середній, високий).

Програми факультативів передбачають вивчення студентами усіх факультетів та інститутів ЖДУ ім. І. Франка англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, арабської та турецької мов. Навчальна діяльність факультативів з іноземних мов базується на кредитно-модульній системі, що забезпечує постійний моніторинг успішності слухачів. Робота факультативів триває з 1 жовтня по 30 червня. Що стосується факультативів з вивчення англійської мови, курс навчання обирається слухачем, залежно від його власних потреб і рівня володіння мовою та поділяється на початковий курс англійської мови рівня А2 та базовий курс англійської мови рівня В1. Мовні групи формуються за рівнем володіння мовою слухачем. Навчальний рік розрахований на 100 академічних годин (заняття проводяться за традиційною комунікативно орієнтованою методикою двічі на тиждень).

Курси підвищення мовної підготовки для викладачів

Тривалість: 150 академічних годин (75 занять).
Цільова аудиторія: викладачі ВНЗ.
Максимально можлива кількість учасників: 20 осіб.
Дата проведення: 1 жовтня 2016 року — 30 червня 2017 року (приблизно 2 заняття на тиждень).
Адреса: ННІ іноземної філології (вул. Університетська, 49), ауд. 7.
Телефон: +380 97 560-81-71.
Вартість: від 2600 грн. за весь курс.
Опис курсу: у процесі навчання на факультативах з вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, арабська, турецька) Ви матимете можливість розвивати навички розмовного мовлення та читання, тренувати навички письма, вивчати граматичний матеріал комунікативно, познайомитись з культурою країни, мову якої вивчаєте. Курс читається з широким залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання: відеоматеріалів, автентичних аудіо записів, що сприятиме розвитку мовлення на слух. Крім того, заняття розроблені виключно на основі Ваших бажань та рівня володіння мовою (початковий, середній, високий).

З метою підвищення рівня володіння іноземною мовою науково-педагогічних працівників ЖДУ ім. І. Франка, кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання забезпечує функціонування курсів підвищення мовної підготовки для викладачів усіх факультетів та інститутів. Програма курсів передбачає вивчення англійської мови у 3 мовних групах за рівнем володіння англійською мовою (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate). Робота факультативів триває з 1 жовтня по 30 червня. Навчальний рік розрахований на 150 академічних годин (заняття проводяться двічі на тиждень).

В основі усіх факультативів та курсів, які забезпечує кафедра лежить комунікативний підхід. Він полягає в активному розвитку основних мовленнєвих вмінь слухачів: говоріння, аудіювання, письма і читання. На заняттях слухачі курсів та факультативів удосконалюють свої мовленнєві навички, працюючи індивідуально, у парах. Робота в групах з однаковим рівнем володіння мови за програмами кембриджських підручників (з активним використанням мультимедійних курсів), а також гнучкість напрямків викладання за системою студент-орієнтованого підходу, дозволяють підвищити рівень володіння англійською мовою за бажаний період навчання. Усі викладачі активно застосовують інноваційні технології навчання, індивідуально підходять до кожного студента, враховуючи його побажання та можливості у вивченні мови. Крім того, викладачі користуються сучасною іноземною літературою з методики викладання іноземних мов, при підготовці до занять використовують виключно автентичні підручники та посібники, що відіграє важливу роль у формуванні мовної компетенції слухачів.

Після проходження курсів та факультативів і успішного складання іспиту слухач отримує Сертифікат державного зразка Житомирського державного університету імені Івана Франка із зазначенням рівня володіння іноземною мовою та кількістю прослуханих академічних годин.