Центр соціально-психологічних досліджень

Дата створення: 02.09.2010 р.

Керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології Гавриловська Ксенія Петрівна.

Члени центру:

 • Портницька Н. Ф. — к. психол. н., доцент, завідувачка кафедри соціальної та практичної психології;
 • Тичина І. М. — к. психол. н., доцент, декан соціально-психологічного факультету;
 • Кириченко В. В. — д. психол. н., доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Загурська І. С. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Савиченко О. М. — к. психол. н., доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Мазяр О. В. — д. психол. н., доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Фальковська Л. М. — старший викладач кафедри соціальної та практичної психології;
 • Дем’янчук Ю. Ю. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Весельська А. Л. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Лущик А.М. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Марчук А.П. — аспірантка;
 • Кротюк К.А. — аспірантка.

Мета: координування науково-дослідної роботи в галузі соціальних і гуманітарних наук.

Основні напрямки діяльності:

 • координація науково-дослідницьких програм психологічного та соціального характеру;
 • проведення соціально-психологічних теоретичних та експериментальних досліджень;
 • залучення студентів до процесу проведення соціально-психологічних досліджень;
 • поширення та популяризація отриманих результатів діяльності ідей та наукових здобутків Центру у мас-медіа та в Інтернеті;
 • участь у регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах;
 • публікація наукових статей за результатами проведення досліджень;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг соціальним партнерам Центру;
 • фахова експертиза проектів соціально-психологічних досліджень, що готуються до реалізації;
 • поширення інформації про гранти, стипендії, стажування та інші соціальні проекти серед студентів і викладачів;
 • співпраця з українськими та міжнародними науковими центрами і громадськими організаціями.