Науковий центр гендерної освіти

Дата створення: 17.04.2007 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Котловий Сергій Анатолійович.

Члени центру:

 • Коляденко С. М. — к. пед. н., доцент, завідувачка кафедри соціальних технологій;
 • Літяга І. В. — к. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
 • Ілліна О. В. — к. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
 • Сейко Н. А. — д. пед. н., професор кафедри соціальних технологій;
 • Ситняківська С. М. — д. пед. н., професор кафедри соціальних технологій.

Мета: проведення наукових досліджень у галузі гендерної проблематики, залучення науковців університету та студентів до здійснення гендерних наукових розвідок, організація та здійснення міжнародної наукової грантової діяльності у гендерній сфері.

Основні напрямки діяльності:

 • розробка концепції та методології гендерних досліджень у сфері освіти;
 • створення наукових інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для викладачів, аспірантів, магістрантів та інших учасників освітнього процесу;
 • розробка і сприяння впровадженню навчальних курсів з ґендерної тематики у вищій та загальноосвітній школі;
 • проведення ґендерних наукових досліджень у сфері освіти та інших сферах суспільного життя;
 • організація та проведення науково-методичних семінарів, конференцій для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл;
 • залучення молоді до участі у наукових та культурно-освітніх акціях, які відповідають меті й завданням діяльності Центру;
 • налагодження міжнародних зв’язків із питань гендерних наукових досліджень та гендерної освіти;
 • організація розробки та подання на конкурси грантових заявок проектів з гендерної проблематики;
 • здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації егалітарних цінностей та ідеї розвитку суспільства на паритетних засадах;
 • реалізація інших завдань відповідно до мети діяльності Центру.