Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр «Юдаїки»

Центр «Юдаїки» Житомирського державного університету імені Івана Франка створено 19 грудня 2008 р.

Діяльність Центру зосереджена на:

 • сприянні створенню толерантного культурного середовища серед учнівської та студентської молоді;
 • організації заходів із культурологічним клубом «Маскіл»;
 • організації роботи наукових відділів при Центрі юдаїки;
 • участь у громадських заходах та проведенні наукових досліджень в регіоні з актуальних проблем сучасних українсько-єврейських відносин;
 • наданні методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
 • надано відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Бородія Андрія Івановича «Євреї в аграрних відносинах на території Правобережної України в 1861-1914 роках»;
 • організація наукових, науково-практичних та навчально-методичних семінарів та «круглих столів» з питань історії і культури євреїв регіону;
 • провели науково-практичний семінар «Євреї України в політиці та бізнесі» ЖДУ ім. І. Франка 28.05.2014 р.;
 • провели науково-практичний семінар «В ім’я історичної правди (до 70-річчя звільнення Житомирщини від німецьких окупантів)» ЖДУ ім. І. Франка 18.02.2014 р.;
 • провели науково-практичний семінар «Подолання Україною політичної та економічної кризи — важлива умова її стабільного і демократичного розвитку» ЖДУ ім. І. Франка 6.03.2014 р.;
 • «Круглий стіл» присвячений 80-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Бориса Абрамовича Кругляка. ЖДУ ім. І. Франка 20.10.2014 р.;
 • поповненні експозицій та здійсненні наукового керівництва виставковим комплексом «Штетл − єврейське містечко Волині» (БЦ «Хесед Шломо»);
 • координації науково-дослідницьких програм, пов’язаних з єврейською тематикою Волині — Житомирщини;
 • допомозі студентам та учнівській молоді у проведенні наукових досліджень з історії євреїв;
 • організації та проведення консультації для краєзнавців Житомирщини, вчителів ЗОШ, студентів та магістрантів з питань встановлення окупаційного режиму на України (до 70-річчя) та Голокосту;
 • поповненні бібліотеки та відеотеки;
 • поповненні наочності з історії Голокосту та історії євреїв України;
 • проведенні переговорів з Єврейським фондом України, Всеукраїнським Центром вивчення Голокосту «Ткума», Житомирським Благодійним центром «Хесед Шломо» з метою поповнення матеріальної бази Центру;
 • співпраці з Житомирським регіональним центром вивчення Голокосту (керівник — доцент Дідківська О. І. (ЖДТУ));
 • наданні методичної і методологічної допомоги міському та обласному етапам Конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН та експедиції «Чуття єдиної родини» Житомирського центру туризму і краєзнавства;
 • наданні консультативної допомоги в написанні дипломних і магістерських робіт;
 • надані консультативної допомоги вчителям шкіл Житомирської області з питань викладання проблем Голокосту на Житомирщині;
 • поповненні науково-дослідницького матеріалу «Спогади про Голокост на Житомирщині як історичне джерело»;
 • проведено учнівсько-студентську краєзнавчу конференцію «Видатні постаті Житомирщини. Відома та невідома історія» 15.05.2014 р. ЖДУ ім. І. Франка;
 • долучені викладачів та студентів до збору свідчень про Голодомор 1932–1933 рр., Голокост євреїв та етноцид циган в роки Другої світової війни;
 • дослідженню архівних матеріалів та введенні у науковий обіг новий дослідницьких матеріалів.