Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Ліпісівіцький Микола Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: працює за напрямом наукового дослідження «Сучасна німецька драматургія: видові категорії та переклад українською мовою». У листопаді 2017 року закінчив докторантуру за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури», тема дослідження: «Видові категорії драми: проблеми теорії, своєрідність поетики (на матеріалі німецькомовної драматургії ХХ століття)», науковий консультант д. ф. н., проф. Чирков О. С. Апробація дослідження здійснюється на міжнародних наукових семінарах і конференціях, у вигляді перекладу художніх і наукових творів з німецької мови, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях, колективних монографіях та навчальних посібниках.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у докторантурі ЖДУ імені Івана Франка (04.11.2014-31.10.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія драми, теорія літературних жанрів, історія німецької драми і театру, німецькомовна література XX–ХХІ ст., теорія і практика перекладу. Є членом спеціалізованої вченої ради К 14.053.03, завідувач науково-творчої лабораторії «Brecht-Zentrum», відповідальний виконавець проекту «Теорія та історія драми», голова осередку «Української спілки германістів вищої школи», член оргкомітету міжнародної наукової конференції «Брехтівські читання» та відповідальний редактор наукового філологічного видання «Брехтівський часопис», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», учасник міжнародного перекладацького проекту «TransStar» (2013–2015 рр.), здійснює керівництво проблемної групи «Сучасна німецькомовна драматургія» (2013–2018 рр.), входив до складу жюрі I–II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, (2017–2018 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: історія німецькомовної літератури, теорія і практика перекладу з німецької мови, практичний курс німецької мови, займається перекладом художньої та наукової літератури з німецької мови українською, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: брав участь у міжнародному перекладацькому проекті «TransStar» (2013–2015 рр.), отримав грант від Культурного фонду «A und A» на переклад трьох п’єс Б. Брехта (2014–2016 рр.), у липні 2016 року отримав грант від Фонду Самуеля Фішера на місячне перекладацьке стажування в Літературному колоквіумі м. Берлін. В 2014–2016 рр. тричі отримував стипендію Німецької служби академічних обмінів (ДААД) на місячне наукове стажування у Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) в межах написання докторської дисертації. Отримав грант від міста Аугсбург на переклад біографії Бертольта Брехта «Життя і творчість на початку ХХ ст. Аугсбурзький період Бертольта Брехта» проф. Юргена Гілесгайма, яка вийшла друком в Житомирському державному університеті в 2016 р. Ліпісівіцький М. Л. за підтримки ДААД тричі організовував у 2014–2016 рр. проведення колоквіумів для аспірантів та міжнародного семінару для молодих літературознавців з Лідією Нагель з Вільного університету м. Берлін у межах співпраці з Центром Германістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Організував в травні 2015 року та в квітні 2016 р. академічний обмін студентів-германістів між Інститутом германістики Сілезького університету м. Катовіце (Польща) та ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. Івана Франка в межах угоди про співпрацю між університетами та академічну мобільність. У травні 2017 року в межах проекту з академічної мобільності Erasmus+ читав лекції з сучасної німецької літератури студентам Сілезького університету в м. Катовіце (Польща). У 2015–2017 рр. брав участь у міжнародному семінарі для перекладачів драматичних творів в межах фестивалю сучасної німецької драми Stücke в м. Мюльгайм (Німеччина). У 2015–2017 рр. разом з Король Є. О., Бараняк М. М., Федоренко Л. О. був співорганізатором і членом журі студентського перекладацького конкурсу сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійської служби академічних обмінів. Спільно з Лідією Нагель за підтримки Фонду Самуеля Фішера та Гете-інституту був організатором і співмодератором Першої німецько-української перекладацької майстерні для театру (листопад 2015 р.), а також спільно з Gedankendach м. Чернівці — німецько-української студентської перекладацької майстерні для театру за підтримки Гете-інституту Україна (жовтень 2017 р., квітень 2018 р.), співорганізатором вечора австрійської поезії у Домі української культури (17.10.2017 р.), співорганізатором презентації антологій та проектів сучасної української драми Центру театральної творчості ім. Л. Курбаса, м. Київ (8.12.2017 р.), співорганізатором поїздки студентів до м. Аугсбург (Німеччина) для участі в міжнародному студентському театральному проекті (березень 2017 р.).

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана за за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.), диплом переможця конкурсу «Науковець року 2015» Житомирського державного університету імені Івана Франка та «Науковець року 2016».

Основні друковані праці:

Чирков Олександр Семенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філологічних наук, почесний професор ЖДУ ім. Івана Франка, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки театральних діячів України.

Інформація: науковий керівник аспірантури та докторантури за спеціальністю 10.01.06 «Теорія літератури», керівник наукової школи «Теорія та історія драми», директор створеного за його ініціативою науково-дослідного інституту «Драматургія», голова спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Чирков О. С. здійснює наукове редагування видань «Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе» та часопису «Мистецтво і наука». Входить до редакційної колегії журналів «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка», член редколегії наукового часопису «EPISTEME. Czasopismo Naukowo-Kulturalne» (Краків, Польща). Вересень 2013 р. — листопад 2017 р. виконував функції завідувача кафедри германської філології та зарубіжної літератури. Член Національної спілки театральних діячів України.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (09.10.2017 р. до 09.11.2017 р.).

Наукові та творчі інтереси: проблеми теорії та історії драми, проблеми драматургічної термінології, історії театру, театральна критика. Автор близько 200 наукових та творчих праць. З них 11 авторських монографій (серед них: «Эпическая драма: проблемы теории, поэтика», «Творящая личность», «Пигмалион, или О всевластии творящей личности», «Метафоричний театр Петра Авраменка», «Житомирський театр: учора і сьогодні», «О драме» та 10 монографій, які вийшли друком за його науковою редакцією. Останнім часом виступає як драматург. У його творчому доробку 17 драм. Серед них: драми-притчи «Проклятый», «Вічні і смертні», «Патина часів», «Когда проходят смуты времена», «День Силы», «Играем севен», «Сон в зимнюю ночь»; неісторичні драми «Нерон и старик», «Безумец, или Последняя исповедь поэта», «Первородные»; драми «Успение времён», «Однажды вечером» та інші, а також 5 циклів притч.

Під науковим керівництвом проф. Чиркова О. С. захищено 2 докторські 15 кандидатських дисертацій.

Керує дисертаційним дослідженням докторантів (Федоренко Л. О.), пошукачів вченого ступеню доктора філологічних наук (Тараба І. О.) за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. 24 січня 2013 р. виступав офіційним опонентом дисертаційного дослідження Козлова Р. А. на тему «Хронотопіка драм Івана Франка: Теорія та інтерпретація» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури.

Опублікував близько 200 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 11 монографій, 10 навчальних посібників і підручників для школи, в тому числі і з грифом МОН України, більше 100 статей як у фахових виданнях, такі у не фахових виданнях, автор численних театральних рецензій.

Навчальні предмети, які викладає: драматургія, проблеми теорії і мистецька практика, історія літератури країн, мова яких вивчається. Новітній період (друга іноземна мова), вступ до літературознавства та зарубіжна література, зарубіжна література на межі ХХ-ХХІ століть: пошуки, тенденції, закономірності.

Нагороди:

 • заслужений працівник освіти України
 • відмінник народної освіти
 • почесний професор Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • «Почесна грамота» та нагрудний знак Кабінету міністрів України
 • нагрудний знак Національної Академії педагогічних наук «Ушинський К. Д.»
 • нагрудний знак Житомирського державного університету імені Івана Франка «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»
 • нагрудний знак Житомирського державного університету імені Івана Франка «Заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка»
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
 • грамоти Житомирської обласної ради
 • «Почесна грамота» та нагрудний знак Верховної Ради України

Основні друковані праці:

Астрахан Наталія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор філологічних наук.

Інформація: у 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Цілісність та міфологізм ліричного світу В. В. Набокова». З квітня 2002 по січень 2012 року завідувала кафедрою зарубіжної літератури (з 2008 року — теорії та історії світової літератури) Житомирського державного університету ім. І. Франка. У 2011 році закінчила докторантуру при кафедрі романо-германських літератур та літературознавства ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка (зараз — кафедра германської філології та зарубіжної літератури) зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури. Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору» відбувся 20 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Один з ініціаторів та організаторів Всеукраїнської наукової конференції «Література та літературознавство: історія і сучасність» (Житомир, 2004), Міжвузівського термінологічного семінару, етапи якого походили у Житомирському державному університеті ім. І. Франка (2005, 2006), Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (2005), Тернопільському національному педагогічному університету ім. В. Гнатюка (2005), Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету (2007), Міжвузівського методологічного семінару «Методології слов’янського літературознавства» (Луцьк, 2008). Активний учасник роботи науково-дослідного центру «Поетика художнього твору» (2005–2011). Засновник та керівник літературознавчого клубу «Логіка бриколажу», що функціонував при науково-дослідному центрі «Поетика художнього твору» у 2006–2011 рр.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Київському університету імені Бориса Грінченка (16.04.2019–16.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми інтерпретації класичних творів світової літератури, теорії літературного твору, методології літературознавчого пізнання. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, член редколегії студентського наукового часопису «Поетика» (2006–2011), студентсько-викладацького часопису «Полілог» (ISSN 2311–1844, виходить з 2013 р.), один із співавторів пробного підручника з зарубіжної літератури для 11 класу загальноосвітньої школи, що вийшов друком у 1996 році за редакцією професора О. С. Чиркова, автор понад 90 публікацій з питань теорії та історії літератури, є керівником проблемної групи «Аналіз художнього тексту» (2013–2018 рр.), керує дипломними роботами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр, входить до складу жюрі I–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, 2017 (Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді).

Навчальні предмети, які викладає: основи теорії літератури, світова література, теорія та історія літературної критики, сучасні напрями дослідження міжкультурної комунікації, актуальні проблеми сучасного перекладознавства, методика викладання світової літератури, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами, аспірантами.

Основні друковані праці:

Васильєв Євгеній Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: впродовж 1994–1997 років навчався в аспірантурі Рівненського державного педагогічного інституту. У червні 1998 року в Дніпропетровському державному університеті захистив дисертацію «Драматургія парадоксу: проблеми типології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.06 — теорія літератури, науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.). З 1999 р. працював у Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету. З 1999 р. по 2006 р. завідував кафедрою іноземних мов. У 2003 р. отримав вчене звання доцента. У 2006 р. по 2013 р. очолював кафедру теорії та історії світової літератури Рівненського інституту слов’янознавства. У 2015 р. вступив до докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка. З грудня 2016 р. працює доцентом кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

31 травня 2018 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України успішно захистив дисертаційне дослідження на тему: «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Науковий консультант — доктор філологічних наук, професор Чирков О. С. У жовтні 2018 року отримав диплом доктора філологічних наук.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у докторантурі ЖДУ імені Івана Франка (02.11.2015–31.05.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, теорія драми, історія драматургії та театру ХХ століття, генологія, віршознавство, література Срібної доби, Волинський текст у російській літературі. Є. М. Васильєв є автором понад 210 наукових та навчально-методичних праць, зокрема співавтором підручників для вищих навчальних закладів «Загальне літературознавство» (Рівне, 1997) і «Теорія літератури» (Київ: Либідь, 2001, 2004, 2006, 2008), шкільних підручників «Зарубіжна література. 11 клас: Підручник» (Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004) та «Зарубіжна література. 11 клас. Посібник-хрестоматія» (Тернопіль: Підручники і посібники, 2002), автором навчального посібника «Франц Кафка. Новела „Перевтілення“ та інші твори» (Харків: Ранок, 2002), понад тридцяти статей до видання «Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 томах» (Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005–2006), низки наукових статей, надрукованих у фахових виданнях України, Польщі, Росії, США, Чехії. В якості редактора підготував до друку три випуски наукового збірника «Олександр Кондратьєв: дослідження, матеріали, публікації» (Рівне, 2008, 2010, 2012) та два випуски наукового збірника «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (Рівне, 2015, 2017). Є членом редакційної ради науково-методичного часопису «Зарубіжна література в школах України» (м. Київ) та міжнародної редколегії журналу «Colloquia Litteraria» (м. Варшава), керівником проблемної групи «Жанрова специфіка сучасної драматургії».

Є. М. Васильєв поєднує викладацьку та наукову діяльність із театральною (як акторською, так і режисерською). Упродовж 2013–2017 р. він здійснив постановку семи вистав у Рівненському молодіжному народному театрі: «Оскар і Рожева пані» за повістю Е.-Е. Шмітта. «Коли повертається дощ» Неди Нежданої, «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта, «Пігмаліон» Б. Шоу, «Старигань із крилами» А. Курейчика (за мотивами однойменного оповідання Г. Гарсіа Маркеса), «Натюрморт для товстого племінника» Й. Сапдару, «Безсоння з польським акцентом» (за драмою Я. Гловацького «Полювання на тарганів»). Є співзасновником Лабораторії сучасної драматургії та режисури (м. Рівне).

Навчальні предмети, які викладає: література країни, мова якої вивчається, спецкурси та спецсемінари з теорії та історії зарубіжної літератури; наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами, аспірантами. Здійснює керівництво проблемної групою «Жанрова специфіка сучасної драматургії» (2017–2018 н.р.).

Нагороди:

 • Диплом за перемогу в номінації «Кращий актор» ІІІ театрального фестивалю «Комора»
 • Диплом переможця в номінації «Кращий акторський дует» Х Міжнародного театрального фестивалю «ЛіхтАрт»
 • Почесна грамота Рівненської управління освіти і науки обласної державної адміністрації
 • Диплом за активну участь в урбаністично-культурному заході «Майстерня міста Житомир»
 • Подяка КЗ «Рівненський міський палац культури» Рівненської міської ради
 • Грамота відділу культури виконавчого комітету Рівненської міської ради
 • Почесна грамота РДГУ
 • Грамота управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації
 • Грамота відділу культури Рівненського міського виконавчого комітету за кращу чоловічу роль першого плану

Основні друковані праці:

Горобченко Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за напрямком: 13.00.02 — теорія і методика навчання (германські мови); у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Ніколаєва С. Ю. У 2015 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (24.09.2018 р. по 24.10.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи навчання іноземної мови, формування культури майбутнього вчителя. Результати дослідження знайшли своє відображення у виступах на конференціях та у наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях. Здійснює керівництво проблемною групою «Сучасні тенденції в розвитку методики викладання іноземних мов» (2017–2018 рр.). Член Української спілки германістів вищої школи.

Навчальні предмети, які викладає: навчання іноземної мови у закладах середньої освіти, використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів у закладах середньої освіти, методика викладання іноземних мов, педагогічний менеджмент, навчання мови і культури, здійснює наукове керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Ковальова Тетяна Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2000 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Лінгвопоетичні особливості зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть». У 2015 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Житомирському державному технологічному університеті (21.09.2015–21.10.2015 р.).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми лінгвопоетичного аналізу художнього тексту; дослідження рекламного дискурсу в лінгвопрагматичному й стилістичному аспектах. Керівник проблемної групи «Проблеми аналізу та інтерпретації тексту» (2013–2018 рр.). Член Української спілки германістів вищої школи.

Навчальні предмети, які викладає: стилістика німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, практичний курс німецької мови, практичний курс другої іноземної мови, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Соколовська Світлана Францівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, поетика (на матеріалі творчості Б. Брехта)». У 2005 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри німецької.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми теорії та історії драми, переклад німецьких драматичних творів і коментарі до них, комунікативно-когнітивні стратегії інтерпретації художнього тексту. Керівник проблемної групи «Актуальні проблеми перекладу». Завідувач науково-дослідною лабораторією «Переклад». Співробітник науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» НДІ «Драматургія». Брала участь у міжнародному науковому проекті (угода з видавництвом Метцлер від 25.05.2012 р. та угода з видавництвом Зуркамп від 15.05.2013 р.), результатом якого став друк збірок: Асмут Б. Вступ до аналізу драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Федоренко Л. О. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 220 с. Сонді П. Теорія сучасної драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Ліпісівіцького М. Л. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.

Була членом журі ІІІ етапу Обласної учнівської олімпіади з німецької мови у 2014-2017 роках, здійснює керівництво студентською проблемною групою «Переклад» (2013-2018 рр.), є членом осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: історія основної іноземної мови, лексикологія основної іноземної мови, теоретичний курс другої іноземної мови, практичний курс другої іноземної мови, комунікативні стратегїї основної іноземної мови, здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Тараба Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фразеологізмах». У 2018 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта. Керівник студентської проблемної групи «Когнітивний підхід до неофраземіки» (2017-2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, практична фонетика німецької мови, порівняльна типологія, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: стипендія DAAD для проведення дослідження в бібліотеці Герцога Августа у м. Вольфенбюттель (Німеччина) (1.07.2017-31.08.2017 рр.); тема дослідження: «Konzeptualisierung der Körperlichkeit in den literarischen Werken von Andreas Heinrich Bucholtz, Johann Fischart und Sebastian Brant».

Нагороди: диплом переможця конкурсу «Молодий науковець року — 2018» Житомирського державного університету імені Івана Франка в галузі філології.

Основні друковані праці:

Коляда Олег Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів С. Беккета)».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Київському державному університеті імені Б. Грінченка (17.03.2015–17.04.2015 р.).

Наукові інтереси та досягнення: англомовна література ХХ–ХХІ ст., театр абсурду, теорія сучасної електронної музики. Член спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом проводити захист дисертацій за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Керівник «Беккет-центру», співробітник НДІ «Драматургія», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», керівник студентської наукової проблемної групи «Поетика абсурду С. Беккета» (2013–2018 рр.), член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн, мова яких вивчається (історія англомовної літератури), здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Федоренко Лариса Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2014 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «„Lehrstück“: витоки, еволюція, поетика (на матеріалі драматургії Б. Брехта)». З жовтня 2018 р. навчається у докторантурі за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури», тема дослідження: «Постбрехтівський театр німецькомовних країн кінця ХХ — початку ХХІ століть», науковий консультант д.ф.н., проф. Чирков О. С.

Стажування: здійснює підвищення кваліфікації під час навчання у докторантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.09.2018 р. — 01.09.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: іноземні мови, література, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта, сучасної німецькомовної літератури, а також теоретичних праць з драматургії. Член спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом проводити захист дисертацій за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Секретар науково-дослідного інституту «Драматургія» Житомирського державного університету імені Івана Франка. Член осередку «Української спілки германістів вищої школи». Член жюрі I–II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, історія літератури німецькомовних країн, наукове керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами.

Нагороди:

 • Подяка та грамоти ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2013, 2015, 2016)
 • Грамоти управління освіти Житомирської міської ради за результативне впровадження інноваційних технологій в навчальний процес (2005, 2006)

Гранти:

 • Стипендії DAAD для проведення наукових досліджень в Німеччині (Берлін, 2012; Вольфенбюттель, 2016)
 • Стипендії Гете-інституту для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови в Німеччині (Берлін, 2005; Бремен, 2015; Росток, 2015; Мюнхен, 2016)
 • Стипендії Міністерства освіти Австрії (відділ «Культура і мова») для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови (Відень, 2013; Будапешт, 2013; Шпіталь ам Пюрн, 2017; Відень, 2017)
 • Участь у Міжнародних зустрічах, симпозіумах, семінарах перекладачів німецькомовної літератури (Київ, Львів, Житомир, Дніпро, Берлін, Лейпціг)

Основні друковані праці:

Закалюжний Леонід Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Історична драма-хроніка: особливості жанру. Поетика», науковий керівник — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Напрям наукового дослідження: «Теорія літератури, теорія й історія драми». Закінчив докторантуру за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, підготував до передзахисту докторську дисертацію за темою: «Інтермедіальні процеси в сучасній українській, польській і російській драматургії», науковий консультант — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Апробація дослідження здійснюється під час участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р — 07.12.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: історія та теорія драми; генологія; інтермедіальні студії; українська, польська та російська драматургія кін. ХХ — поч. ХХІ століть. Заступник директора та керівник лабораторії «Теорія драми» Науково-дослідного інституту «Драматургія». Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Член оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Драматургічні (Брехтівські) читання». Відповідальний редактор щорічних наукових збірників «Брехтівський часопис», «Мистецтво і наука», головний редактор студентського науково-літературного часопису «SemperTiro». Модератор міжнародного міжкафедрального семінару «Антропологічна модель у літературі ХХ століття». Член жюрі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України. Член журі обласного фестивалю-конкурсу читців художнього слова «Читанка», обласного інтелектуального конкурсу юних літературознавців, обласного літературного конкурсу «Літературна майстерня» (КПНЗ «Житомирський обласний центр НТТУМ»). Експерт з питань культури проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради (з 2017 р.). Експерт Українського культурного фонду в галузі «Література та видавнича справа» (з 2018 р.).

Навчальні предмети, які викладає: вступ до літературознавства та історія зарубіжної літератури, основні тенденції сучасної літературознавчої думки, історія літератури країн, мова яких вивчається, світова література новітнього періоду, наукове керівництво курсовими та дипломними роботами.

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2017 р.), диплом від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради за активну участь в урбаністично-культурному фестивалі «Майстерня міста Житомир» (2017 р., 2018 р.), переможець всеукраїнського літературного конкурсу «Напишіть про мене книжку» від видавництва «Фонтан казок» (2017 р.).

Основні друковані праці:

Дмитрієва Іванна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: 7 грудня 2017 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Літературно-художній напрям, літературний жанр та автор літературного твору: теоретичні концепти та реалії художньої практики (на матеріалі англомовної драматургії другої половини XX століття)». Керівник відділу «Теорія драми» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник проблемною групою «Сучасна британська драматургія» (2018-2019 н.р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2013 р. — 31.10.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, британська драма, сучасний британський театр та драматургія, експериментальний театр, практика усного та письмового перекладу.

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн мова яких вивчається, актуальні проблеми сучасної літератури, основи теорії мовних контактів, основи теорії мовленнєвої комунікації та академічного письма, наукове керівництво магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Рудницька Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012–2019 рр. навчалася у аспірантурі, за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Прийменникові інфінітивні конструкції: морфо-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти».

Наукові інтереси та досягнення: синтаксис німецької мови, генеративна граматика.

Гранти: 01.07.2012–14.07.2012 грант від Гете-інституту, м. Кельн.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Основні друковані праці:

Фант Микола Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2016 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2012 р. — 31.10.2015 р.).

Наукові інтереси та досягнення: історичний синтаксис німецької мови, генеративна граматика. Відповідальний виконавець проекту «Граматичні явища в діахронічному та синхронічному аспектах» (термін дії січень 2012 р. — січень 2017 р.). Керівник проблемною групою «Актуальні проблеми граматики німецької мови» (2018-2019 н.р.). Член журі ІІІ етапу Обласної учнівської олімпіади з німецької мови (2017 р.).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови, теоретична граматика, теорія і практика усного і письмового перекладу.

Основні друковані праці:

Анхим Олексій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2014–2017 рр. навчався у аспірантурі, спеціальність: 10.01.06 — теорія літератури, тема дисертаційного дослідження: «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матерілі драматургії Гельмута Байєрля)» науковий керівник д.ф.н., доц. Астрахан Н. І. Керівник відділу «Драматургія слов’янських країн» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник наукового гуртка «Інтерпретація тексту у фокусі новітніх філологічних студій» (2018–2019 н.р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2014 р. — 31.10.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, перекладознавство, дискурсологія.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Гранти: в межах роботи над дисертаційним дослідженням отримав гранти та проходив наукові стажування в Постдамському університеті (Німеччина) (01.06–31.08.2016 р.), Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) (01.08–30.09.2017 р.) та Віденському університеті (Австрія) (01.10–31.12.2017 р.).

Основні друковані праці:

Бараняк Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012-2015 рр. навчалася у аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Динаміка каузативності німецьких прислів’їв (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу промов та виступів сучасних політиків Німеччини)».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2012 р. — 31.10.2015 р.).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, дискурсологія, перекладознавство. Очолює Австрійський центр НДІ «Драматургія», бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами. Член осередку «Української спілки германістів вищої школи». У жовтні 2017 р. разом з Ліпісівіцьким М. Л. та Федоренко Л. О. була співорганізатором і членом журі студентського перекладацького конкурсу сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійської служби академічних обмінів, співорганізатором вечора австрійської поезії у Домі української культури (17.10.2017 р.), співорганізатором поїздки студентів до м. Аугсбург (Німеччина) для участі в міжнародному студентському театральному проекті (березень 2017 р.).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови.

Гранти: у 2016 році отримала стипендію Maidan / OeAD-Stipendium від Австрійської служби академічних обмінів для проходження стажування у Фаховій бібліотеці германістики Віденського університету (м. Відень, Австрія).

Основні друковані праці:

Баюн Крістіна Йосипівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 2006 році закінчила магістратуру Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю: Філологія. Мова та література (німецька).

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (09.10.2017 р. до 09.11.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: прагматика, комунікативна лінгвістика, стилістика. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у (2017, 2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, практичний курс другої іноземної мови.

Основні друковані праці:

Захарченко Наталя Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2010–2016 рр. навчалася у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка, спеціальність: 10.02.04 — Германські мови (німецька). Тема дисертаційного дослідження: «Конструкції з напівмодальними дієсловами в сучасній німецькій мові (на матеріалі текстів художнього дискурсу)». Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у (2017, 2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2010 р. — 25.02.2016 р.).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька мова).

Основні друковані праці:

Зелінська Наталіна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 1993 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Тема кандидатської дисертації — «Рекламування книжкових видань та популяризація культури читання в сучасній Україні». Керівник відділу «Драматургія романомовних країн» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник наукового гуртка «Латинська мова в загальновживаній лексиці та терміносистемах сучасних германських мов» (2018–2019 н. р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р — 07.12.2016 р.).

Навчальні предмети, які викладає: латинська мова, теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій, теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії, основи наукових досліджень та академічного письма.

Основні друковані праці: