Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Ліпісівіцький Микола Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: в 2005 році закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримав кваліфікацію «Вчитель німецької та англійської мов і зарубіжної літератури». Після захисту кандидатської дисертації в 2012 році «Малі драматичні форми: система жанрів, своєрідність поетики (на матеріалі німецької літератури першої третини ХХ ст.)», науковий керівник професор Чирков О. С., працює за напрямом наукового дослідження «Сучасна німецька драматургія: видові категорії та переклад українською мовою». У листопаді 2017 року закінчив докторантуру за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури», тема дослідження: «Видові категорії драми: проблеми теорії, своєрідність поетики (на матеріалі німецькомовної драматургії ХХ століття)», науковий консультант д. ф. н., проф. Чирков О. С. Апробація дослідження здійснюється на міжнародних наукових семінарах і конференціях, у вигляді перекладу художніх і наукових творів з німецької мови, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях, колективних монографіях та навчальних посібниках. Гарант ОПП «Німецька мова та література (переклад включно)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У січні-лютому 2019 року виконував експертну оцінку підручників з німецької мови за дорученням МОН. З 2020 року є експертом НАЗЯВО.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у докторантурі ЖДУ імені Івана Франка (04.11.2014-31.10.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія драми, теорія літературних жанрів, історія німецької драми і театру, німецькомовна література XX–ХХІ ст., теорія і практика перекладу. Є членом спеціалізованої вченої ради К 14.053.03, завідувач науково-творчої лабораторії «Brecht-Zentrum», відповідальний виконавець проекту «Теорія та історія драми» (УкрІНТЕІ: 0112U002265; 2012-2016), керівник проекту «Германська філологія: проблеми літературознавства, мовознавства і перекладу» (0119U101773, 2019–2029), член Всеукраїнської асоціації українських германістів, член редакційної колегії фахових видань категорії В «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки» та «Синопсис: текст, контекст, медіа» Київського університету імені Бориса Грінченка, член оргкомітету міжнародної наукової конференції «Брехтівські читання» та відповідальний редактор наукового філологічного видання «Брехтівський часопис», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», учасник міжнародного перекладацького проекту «TransStar» (2013–2015 рр.), стипендіат ДААД, входив до складу журі I–II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, (2017–2019 рр.), член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу (німецька мова) в КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн, мова яких вивчається (німецька), вступ до перекладознавства, теорія і практика перекладу з німецької мови, практичний курс німецької мови, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: брав участь у міжнародному перекладацькому проекті «TransStar» (2013–2015 рр.), отримав грант від Культурного фонду «A und A» на переклад трьох п’єс Б. Брехта (2014–2017 рр.), у липні 2016 року отримав грант від Фонду Самуеля Фішера на місячне перекладацьке стажування в Літературному колоквіумі м. Берлін. В 2014–2016 рр. тричі отримував стипендію Німецької служби академічних обмінів (ДААД) на місячне наукове стажування у Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) в межах написання докторської дисертації. Отримав грант від міста Аугсбург на переклад біографії Бертольта Брехта «Життя і творчість на початку ХХ ст. Аугсбурзький період Бертольта Брехта» проф. Юргена Гілесгайма, яка вийшла друком в Житомирському державному університеті в 2016 р. Ліпісівіцький М. Л. за підтримки ДААД тричі організовував у 2014–2016 рр. проведення колоквіумів для аспірантів та міжнародного семінару для молодих літературознавців з Лідією Нагель з Вільного університету м. Берлін у межах співпраці з Центром Германістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Організував в травні 2015 року та в квітні 2016 р. академічний обмін студентів-германістів між Інститутом германістики Сілезького університету м. Катовіце (Польща) та ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. Івана Франка в межах угоди про співпрацю між університетами та академічну мобільність. У 2015–2017 рр. брав участь у міжнародному семінарі для перекладачів драматичних творів в межах фестивалю сучасної німецької драми Stücke в м. Мюльгайм (Німеччина). У з 2015 р. є співорганізатором і членом журі студентського перекладацького конкурсу сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійської служби академічних обмінів. Спільно з Лідією Нагель за підтримки Фонду Самуеля Фішера та Гете-інституту був організатором і співмодератором Першої німецько-української перекладацької майстерні для театру (листопад 2015 р.), а також спільно з Gedankendach м. Чернівці — німецько-української студентської перекладацької майстерні для театру за підтримки Гете-інституту Україна (жовтень 2017 р., квітень 2018 р.), співорганізатором вечора австрійської поезії у Домі української культури (17.10.2017 р.), співорганізатором презентації антологій та проектів сучасної української драми Центру театральної творчості ім. Л. Курбаса, м. Київ (8.12.2017 р.), співорганізатором поїздки студентів до м. Аугсбург (Німеччина) для участі в міжнародному студентському театральному проекті (березень 2017 р.), учасник проекту академічної мобільності Еразмус+: викладання лекцій та семінарів у Сілезькому університеті м. Катовіце (Польща, травень 2017 і травень 2019 року), викладання лекцій та семінарів в Академії Ігнатіанум м. Краків (Польща, березень 2019 року), запрошений викладач в Аугсбурзькому університеті (Німеччина, листопад 2018 року). Грант Австрійського культурного форуму на проведення перекладацьких майстерень в червні 2018 р., травні 2019 р. та в жовтні 2020 р. (співорганізатор — Анхим М. М.). Грант Українського культурного фонду в межах німецько-української програми «Культура для змін» для реалізації проекту "Творча майстерня: 30 років німецького Возз’єднання та української Революції на граніті (червень-жовтень 2020 р.).

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана за за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.), диплом переможця конкурсу «Науковець року 2015» та «Науковець року 2016» Житомирського державного університету імені Івана Франка. Подяка МОН України у 2019 р. та почесна грамота НАН України НЦ «Мала академія наук України» у 2019 р. Подяка Житомирської державної обласної адміністрації у 2020 р.

Основні друковані праці:

Астрахан Наталія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: у 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Цілісність та міфологізм ліричного світу В. В. Набокова». З квітня 2002 по січень 2012 року завідувала кафедрою зарубіжної літератури (з 2008 року — теорії та історії світової літератури) Житомирського державного університету ім. І. Франка. У 2011 році закінчила докторантуру при кафедрі романо-германських літератур та літературознавства ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка (зараз — кафедра германської філології та зарубіжної літератури) зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури. Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору» відбувся 20 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Один з ініціаторів та організаторів Всеукраїнської наукової конференції «Література та літературознавство: історія і сучасність» (Житомир, 2004), Міжвузівського термінологічного семінару, етапи якого походили у Житомирському державному університеті ім. І. Франка (2005, 2006), Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (2005), Тернопільському національному педагогічному університету ім. В. Гнатюка (2005), Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету (2007), Міжвузівського методологічного семінару «Методології слов’янського літературознавства» (Луцьк, 2008), літературознавчого семінару на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури (з 2018 р.). Керівник науково-дослідного центру «Поетика художнього твору».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Київському університету імені Бориса Грінченка (16.04.2019–16.05.2019 р.); міжнародне стажування на тему «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Республіці Польща, м. Варшава на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві за підтримки Фундації ADD (Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», 9–15 вересня — дистанційний етап, 18–21 вересня — виїзний етап, 120 аудиторних годин).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми інтерпретації класичних творів світової літератури, теорії літературного твору, методології літературознавчого пізнання. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, член редколегії студентського наукового часопису «Поетика» (2006–2011), студентсько-викладацького часопису «Полілог» (ISSN 2311–1844, виходить з 2013 р.), філологічної серії «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка» (з 2019 р.), один із співавторів пробного підручника з зарубіжної літератури для 11 класу загальноосвітньої школи, що вийшов друком у 1996 році за редакцією професора О. С. Чиркова, автор понад 100 публікацій з питань теорії та історії літератури, є керівником проблемної групи «Аналіз художнього тексту» (2013–2020 рр.), керує дипломними роботами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр, входить до складу жюрі I–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, 2017–2020 рр. (Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді), здійснює наукове керівництво аспірантами (у 2019 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури О. І. Анхим).

Навчальні предмети, які викладає: основи теорії літератури, світова література, теорія та історія літературної критики, сучасні напрями дослідження міжкультурної комунікації, актуальні проблеми сучасного перекладознавства, методика викладання зарубіжної літератури, актуальні проблеми теорії літератури, принципи організації наукових досліджень з теорії літератури, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами, аспірантами.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019, 2020 рр.), почесна грамота НАН України НЦ «Мала академія наук України» (2018 р.).

Основні друковані праці:

Горобченко Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за напрямком: 13.00.02 — теорія і методика навчання (германські мови); у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Ніколаєва С. Ю. У 2015 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Гарант ОПП «Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (24.09.2018 р. по 24.10.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи навчання іноземної мови, формування культури майбутнього вчителя. Результати дослідження знайшли своє відображення у виступах на конференціях та у наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях. Здійснює керівництво проблемною групою «Сучасні тенденції в розвитку методики викладання іноземних мов» (2017–2018 рр.). Член Української спілки германістів вищої школи.

Навчальні предмети, які викладає: навчання іноземної мови у закладах середньої освіти, використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів у закладах середньої освіти, методика викладання іноземних мов, педагогічний менеджмент, навчання мови і культури, здійснює наукове керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Соколовська Світлана Францівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: в 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка та отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов середньої школи». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, поетика (на матеріалі творчості Б. Брехта)». У 2005 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри німецької. Гарант ОПП «Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми німецького мовознавства, теорії та історії драми, переклад німецьких драматичних творів і коментарі до них, комунікативно-когнітивні стратегії інтерпретації художнього тексту. Керівник проблемної групи «Сучасні тенденції філологічного аналізу тексту». Завідувач «Перекладацької майстерні» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія та теорія“». Брала участь у міжнародному науковому проекті (угода з видавництвом Метцлер від 25.05.2012 р. та угода з видавництвом Зуркамп від 15.05.2013 р.), результатом якого став друк збірок: Асмут Б. Вступ до аналізу драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Федоренко Л. О. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 220 с. Сонді П. Теорія сучасної драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Ліпісівіцького М. Л. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.

Навчальні предмети, які викладає: теоретичний курс основної іноземної мови (Історія мови / Стилістика / Лексикологія / Теоретична граматика) (німецька), історія німецької мови, практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Нагороди: почесна грамоту Житомирської державної обласної адміністрації і Почесна грамоту Житомирського державного університету імені Івана Франка (2021 р.).

Основні друковані праці:

Тараба Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фразеологізмах». У 2018 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта. Керівник студентської проблемної групи «Когнітивний підхід до неофраземіки» (2017-2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: теоретична граматика, напрями і проблеми сучасної лінгвістики, загальне мовознавство та порівняльна типологія, лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова), сучасні лінгвістичні дослідження, практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, порівняльна типологія, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: стипендія DAAD для проведення дослідження в бібліотеці Герцога Августа у м. Вольфенбюттель (Німеччина) (1.07.2017-31.08.2017 рр.); тема дослідження: «Konzeptualisierung der Körperlichkeit in den literarischen Werken von Andreas Heinrich Bucholtz, Johann Fischart und Sebastian Brant».

Нагороди: диплом переможця конкурсу «Молодий науковець року — 2018» Житомирського державного університету імені Івана Франка в галузі філології.

Основні друковані праці:

Коляда Олег Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів С. Беккета)».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті. Тема стажування «Сучасна теорія та історія англомовної літератури» (21.09.2020 р. — 02.10.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: англомовна література ХХ—ХХІ ст., театр абсурду, теорія сучасної електронної музики. Член спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом проводити захист дисертацій за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Керівник «Беккет-центру», співробітник НДІ «Драматургія», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», керівник студентської наукової проблемної групи «Поетика абсурду С. Беккета» (2013–2019 рр.), «Сучасна англомовна література» (2020, 2021 р.), член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн, мова яких вивчається (історія англомовної літератури), здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Федоренко Лариса Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Lehrstück: витоки, еволюція, поетика (на матеріалі драматургії Б. Брехта)». З 2018 по 2020 роки навчалася в докторантурі за спеціальністю 10.01.06 — «Теорія літератури». Тема дослідження: «Постбрехтівський театр німецькомовних країн кінця ХХ — початку ХХІ століть», науковий консультант д.ф.н., проф. Чирков О. С. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: проходила стажування та підвищувала кваліфікацію в Німеччині та Австрії в рамках проєктів Goethe-Institut, DAAD, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Österreichs

Наукові інтереси та досягнення: іноземні мови, література, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», займається перекладацькою діяльністю, зокрема перекладає твори Бертольта Брехта, класичну та сучасну німецькомовну літературу, а також теоретичні праці з драматургії. Входить до складу спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом проводити захист дисертацій за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Є представником «Асоціації українських германістів» та мультиплікатором Goethe-Institut. Входить до складу журі I–II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, теорія та практика перекладу з німецької мови, історія літератури німецькомовних країн, наукове керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами.

Нагороди: Диплом переможця у номінації «Науковець року — 2019» з літературно-лінгвістичного напряму; Подяки та грамоти ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2020, 2019, 2016, 2015, 2013); Грамоти управління освіти Житомирської міської ради за результативне впровадження інноваційних технологій в навчальний процес (2005, 2006).

Гранти: Стипендії DAAD для проведення наукових досліджень в Німеччині (Франкфурт-на-Майні, 2019; Вольфенбюттель, 2016; Берлін, 2012); Стипендії Goethe-Institut для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови в Німеччині (Берлін, 2020; Мюнхен, 2019; Мюнхен, 2016; Бремен, 2015; Росток, 2015; Берлін, 2005); Стипендії Міністерства освіти Австрії (відділ «Культура і мова») для підвищення кваліфікації викладачів німецької мови (Відень, 2017; Шпіталь ам Пюрн, 2017; Відень, 2013; Будапешт, 2013); Стипендія Фонду імені С. Фішера «Schritte-Stipendium» (Берлін, 2019); Участь у Міжнародних зустрічах, симпозіумах, семінарах перекладачів німецькомовної літератури (Берлін, Лейпціґ, Мюльгайм, Київ, Львів, Житомир, Дніпро).

Основні друковані праці:

Закалюжний Леонід Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Історична драма-хроніка: особливості жанру. Поетика», науковий керівник — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Напрям наукового дослідження: «Теорія літератури, теорія й історія драми». Закінчив докторантуру за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, підготував до передзахисту докторську дисертацію за темою: «Інтермедіальні процеси в сучасній українській, польській і російській драматургії», науковий консультант — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Апробація дослідження здійснюється під час участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р — 07.12.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: історія та теорія драми; генологія; інтермедіальні студії; українська, польська та російська драматургія кін. ХХ — поч. ХХІ століть. Член центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія та теорія“». Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Член оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Драматургічні (Брехтівські) читання». Відповідальний редактор щорічних наукових збірників «Брехтівський часопис», «Мистецтво і наука», головний редактор студентського науково-літературного часопису «SemperTiro». Модератор міжнародного міжкафедрального семінару «Антропологічна модель у літературі ХХ століття». Член жюрі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України. Член журі обласного фестивалю-конкурсу читців художнього слова «Читанка», обласного інтелектуального конкурсу юних літературознавців, обласного літературного конкурсу «Літературна майстерня» (КПНЗ «Житомирський обласний центр НТТУМ»). Експерт з питань культури проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради (2017–2019). Експерт Українського культурного фонду в секторі «Література та видавнича справа» програми «Аналітика культури» (з 2018 р.).

Навчальні предмети, які викладає: вступ до літературознавства та зарубіжна література, основні тенденції сучасної літературознавчої думки, історія літератури країн, мова яких вивчається, світова література новітнього періоду, актуальні проблеми сучасної літератури, основи наукових досліджень та академічного письма, наукове керівництво курсовими та дипломними роботами.

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2017 р.), диплом від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради за активну участь в урбаністично-культурному фестивалі «Майстерня міста Житомир» (2017 р., 2018 р.), переможець всеукраїнського літературного конкурсу «Напишіть про мене книжку» від видавництва «Фонтан казок» (2017 р.), почесна грамота МОН на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (2018 р.), подяка МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

Основні друковані праці:

Свириденко Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова», отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

19.10.2007–01.10.2012 р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Тернопільська В. І. Апробація дослідження здійснюється під час участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Гарант ОПП «Середня освіта (Мова і література (німецька))» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (08.04.2019–10.05.2019 рр.); а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (09.11.2020–16.11.2020 рр.).

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання іноземної мови, інноваційні методи та технології навчання. Керівник проблемної групи «Мова і культура: актуальні проблеми лінгвокраїнознавства».

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання основної іноземної мови (німецька), практичний курс німецької мови, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), основи професійної комунікації іноземною мовою (німецька), здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015, 2018 рр.).

Основні друковані праці:

Рудницька Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012–2019 рр. навчалася у аспірантурі, за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Прийменникові інфінітивні конструкції: морфо-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти». Керівництво постійно діючим науковим гуртком «Актуальні проблеми синтаксису німецької мови». Була членом журі І туру Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Німецька мова і література» (2019 р.) та ІІ етапу Обласної учнівської олімпіади з німецької мови (2020 р.). Член осередку «Асоціація українських германістів».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка, яку закінчила у квітні 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: синтаксис німецької мови, генеративна граматика.

Гранти: 01.07.2012–14.07.2012 грант від Гете-інституту, м. Кельн.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Основні друковані праці:

Анхим Олексій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: впродовж 2014–2017 рр. навчався у аспірантурі, спеціальність: 10.01.06 — теорія літератури. 2 квітня 2019 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації на тему: «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матерілі драматургії Гельмута Байєрля)», науковий керівник д. ф. н., проф. кафедри Астрахан Н. І. Член центру «науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“» науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» та «Австрійського центру», член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2014 р. — 31.10.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, перекладознавство, дискурсологія, німецькомовна література XX—ХХІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, історія літератури країн, мова яких вивчається (німецька), наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: в межах роботи над дисертаційним дослідженням отримав гранти та проходив наукові стажування в Постдамському університеті (Німеччина) (01.06–31.08.2016 р.), Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) (01.08–30.09.2017 р.) та Віденському університеті (Австрія) (01.10–31.12.2017 р.).

Основні друковані праці:

Анхим Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012-2015 рр. навчалася у аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Динаміка каузативності німецьких прислів’їв (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу промов та виступів сучасних політиків Німеччини)».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації протягом стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті на тему «Інноваційні методи викладання німецької мови у закладах вищої освіти» (21.09.2020 — 02.11.2020).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, дискурсологія, перекладознавство. Керівник Австрійського центру НДІ «Драматургія», активно займається перекладами. Член осередку «Української спілки германістів вищої школи». З 2017 року — співорганізатор конкурсу на кращий переклад творів сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійської служби академічних обмінів та Австрійського культурного форуму (м. Київ), а також член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови; співорганізатор поїздки студентів до м. Аусбург (Німеччина) для участі в міжнародному студентському театральному проекті (2017 р.); член журі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Філологія» з олімпіади «Переклад: англійська, німецька, французькі мови» (2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови.

Гранти: у 2016 році отримала стипендію Maidan / OeAD-Stipendium від Австрійської служби академічних обмінів для проходження стажування у Фаховій бібліотеці германістики Віденського університету (м. Відень, Австрія).

Основні друковані праці:

Баюн Крістіна Йосипівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 2006 році закінчила магістратуру Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю: Філологія. Мова та література (німецька).

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (09.10.2017 р. до 09.11.2017 р.), а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (09.11.2020-16.11.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: прагматика, комунікативна лінгвістика, стилістика. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у (2017, 2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, практичний курс другої іноземної мови.

Основні друковані праці:

Захарченко Наталя Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2010–2016 рр. навчалася у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка, спеціальність: 10.02.04 — Германські мови (німецька). Тема дисертаційного дослідження: «Конструкції з напівмодальними дієсловами в сучасній німецькій мові (на матеріалі текстів художнього дискурсу)». Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у (2017, 2018 рр.). Член «Асоціації українських германістів».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті на тему «Конструкції з напівмодальними дієсловами в сучасній німецькій мові (на матеріалі текстів художнього дискурсу)» (02.11.2020 — 16.12.2020).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька мова).

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм (20 жовтня 2016 року).

Основні друковані праці:

Зелінська Наталіна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 1993 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Тема кандидатської дисертації — «Рекламування книжкових видань та популяризація культури читання в сучасній Україні». Керівник відділу «Драматургія романомовних країн» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник наукового гуртка «Латинська мова в загальновживаній лексиці та терміносистемах сучасних германських мов» (2018–2019 н. р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р. — 07.12.2016 р.), а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Дистаційні та змішані форми навчання для магістрантів і аспірантів» (19.10.2020-26.10.2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: латинська мова, теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій, теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії, основи наукових досліджень та академічного письма.

Основні друковані праці:

Борковська Оксана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: ст. лаборант, викладач.

Інформація: у 2001 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова та література, німецька мова та література.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (24.09.2018 р. до 24.10.2018 р.), тема стажування «Викладання німецької мови як другої іноземної для студентів-перекладачів», а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM» (28.09.2020-05.10.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: комунікативна лінгвістика, методика навчання німецької мови. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (2019 р.). Член осередку «Асоціація українських германістів».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Нагороди: у 2005 році стала лауреатом конкурсу «Вчитель року — 2005» обласного рівня в номінації «Вчитель німецької мови», подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019 р.).

Основні друковані праці: