Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Чирков Олександр Семенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, почесний професор ЖДУ ім. Івана Франка, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки театральних діячів України.

Інформація: науковий керівник аспірантури та докторантури за спеціальністю 10.01.06 «Теорія літератури», керівник наукової школи «Теорія та історія драми», директор створеного за його ініціативою науково-дослідного інституту «Драматургія». Чирков О. С. здійснює наукове редагування видань «Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе» та часопису «Мистецтво і наука». Входить до редакційної колегії журналів «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка», член редколегії наукового часопису «Епістема» (Польща).

Наукові та творчі інтереси: проблеми теорії та історії драми, проблеми драматургічної термінології, історії театру, театральна критика. Автор близько 200 наукових та творчих праць. З них 11 авторських монографій (серед них: «Эпическая драма: проблемы теории, поэтика», «Творящая личность», «Пигмалион, или О всевластии творящей личности», «Метафоричний театр Петра Авраменка», «Житомирський театр: учора і сьогодні», «О драме» та 10 монографій, які вийшли друком за його науковою редакцією. Останнім часом виступає як драматург. У його творчому доробку 17 драм. Серед них: драми-притчи «Проклятый», «Вічні і смертні», «Патина часів», «Когда проходят смуты времена», «День Силы», «Играем севен», «Сон в зимнюю ночь»; неісторичні драми «Нерон и старик», «Безумец, или Последняя исповедь поэта», «Первородные»; драми «Успение времён», «Однажды вечером» та інші, а також 5 циклів притч.

Навчальні предмети, які викладає: зарубіжна література, теорія літератури.

Астрахан Наталія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, доцент.

Інформація: у 1994 році закінчила російське відділення філологічного факультету Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка. Кандидатську дисертацію на тему «Цілісність та міфологізм ліричного світу В. В. Набокова» захистила у 1998 році.

З квітня 2002 по січень 2012 року завідувала кафедрою зарубіжної літератури (з 2008 року — теорії та історії світової літератури) Житомирського державного університету ім. І. Франка. Один з ініціаторів та організаторів Всеукраїнської наукової конференції «Література та літературознавство: історія і сучасність» (Житомир, 2004), Міжвузівського термінологічного семінару, етапи якого походили у Житомирському державному університеті ім. І. Франка (2005, 2006), Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (2005), Тернопільському національному педагогічному університету ім. В. Гнатюка (2005), Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету (2007), Міжвузівського методологічного семінару «Методології слов’янського літературознавства» (Луцьк, 2008). Активний учасник роботи науково-дослідного центру «Поетика художнього твору» (2005–2011). Засновник та керівник літературознавчого клубу «Логіка бриколажу», що функціонував при науково-дослідному центрі «Поетика художнього твору» у 2006–2011 рр.

Член редколегії студентського наукового часопису «Поетика» (2006–2011), студентсько-викладацького часопису «Полілог» (ISSN 2311-1844, виходить з 2013 р.).

У 2011 році закінчила докторантуру при кафедрі романо-германських літератур та літературознавства ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка (зараз — кафедра германської філології та зарубіжної літератури) зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури. Завершила роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору». Дисертація рекомендована до захисту (рішення засідання кафедри германської філології та зарубіжної літератури, протокол № 5 від 25.11.2014).

Н. І. Астрахан — один із співавторів пробного підручника з зарубіжної літератури для 11 класу загальноосвітньої школи, що вийшов друком у 1996 році за редакцією професора О. С. Чиркова, автор понад 60 публікацій з питань теорії та історії літератури.

Наукові інтереси: проблеми інтерпретації класичних творів світової літератури, теорії літературного твору, методології літературознавчого пізнання.

Навчальні предмети, які викладає: «Зарубіжна література ХХ ст.», «Зарубіжна література ХІХ ст.», «Методологія сучасного літературознавства», «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літературної критики», «Література російського зарубіжжя», «Аналіз художнього тексту», «Російська та зарубіжна література в лекціях В. В. Набокова» (спецкурс).

Основні друковані праці:

Васильєв Євгеній Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, докторант.

Інформація: 1993 р. закінчив із відзнакою факультет іноземної філології (спеціальність — учитель російської мови та літератури, англійської мови), а у 1997 р. аспірантуру Рівненського державного педагогічного інституту. У 1992–1993 рр. працював учителем англійської мови СШ № 25 м. Рівного, у 1993–1999 рр. — викладачем англійської мови та літератури кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету. Упродовж 1994–1997 років навчався в аспірантурі того ж університету. У червні 1998 року в Дніпропетровському державному університеті захистив дисертацію «Драматургія парадоксу: проблеми типології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.06 — теорія літератури, науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.). З 1999 р. працював у Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету. Завідував кафедрою іноземних мов (1999–2006). У 2003 р. отримав вчене звання доцента. У 2006 р. очолив новостворену кафедру теорії та історії світової літератури Рівненського інституту слов’янознавства. З вересня 2013 р. є доцентом кафедри теорії літератури та славістики Рівненського державного гуманітарного університету. У 2015 р. вступив до докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, теорія драми, історія драматургії та театру ХХ століття, генологія, віршознавство, література Срібної доби, Волинський текст у російській літературі. Є. М. Васильєв є автором майже 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема співавтором підручників для вищих навчальних закладів «Загальне літературознавство» (Рівне, 1997) і «Теорія літератури» (Київ: Либідь, 2001, 2004, 2006, 2008), шкільних підручників «Зарубіжна література. 11 клас: Підручник» (Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004) та «Зарубіжна література. 11 клас. Посібник-хрестоматія» (Тернопіль: Підручники і посібники, 2002), автором навчального посібника «Франц Кафка. Новела „Перевтілення“ та інші твори» (Харків: Ранок, 2002), понад тридцяти статей до видання «Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 томах» (Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005–2006), низки наукових статей, надрукованих у фахових виданнях України, Польщі, Росії, США, Чехії. В якості редактора підготував до друку три випуски наукового збірника «Олександр Кондратьєв: дослідження, матеріали, публікації» (Рівне, 2008, 2010, 2012) та два випуски наукового збірника «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (Рівне, 2015, 2017). Є членом редакційної ради науково-методичного часопису «Зарубіжна література в школах України» (м. Київ) та міжнародної редколегії журналу «Colloquia Litteraria» (м. Варшава).

Є. М. Васильєв поєднує викладацьку та наукову діяльність із театральною (як акторською, так і режисерською). Упродовж 2013–2017 р. він здійснив постановку семи вистав у Рівненському молодіжному народному театрі: «Оскар і Рожева пані» за повістю Е.-Е. Шмітта. «Коли повертається дощ» Неди Нежданої, «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта, «Пігмаліон» Б. Шоу, «Старигань із крилами» А. Курейчика (за мотивами однойменного оповідання Г. Гарсіа Маркеса), «Натюрморт для товстого племінника» Й. Сапдару, «Безсоння з польським акцентом» (за драмою Я. Гловацького «Полювання на тарганів»).

Навчальні предмети, які викладає: література країни, мова якої вивчається, спецкурси та спецсемінари з теорії та історії зарубіжної літератури; наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами, аспірантами.

Горобченко Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи навчання іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання німецької мови та зарубіжної літератури у ЗНЗ, методика викладання німецької мови та зарубіжної літератури у ВНЗ, методика викладання німецької мови у профільній школі.

Закалюжний Леонід Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук, докторант.

Наукові інтереси та досягнення: історія й теорія драми; генологія; українська, польська та російська драматургія кін. ХХ — поч. ХХ ст. Міжнародна наукова конференція «Драматургічні читання» (співорганізатор). Міжнародний міжкафедральний семінар «Антропологічна модель у літературі ХХ століття» (модератор). Збірник наукових праць «Брехтівський часопис» (відповідальний редактор). Студентський науково-літературний часопис «Semper Tiro» (головний редактор).

Навчальні предмети, які викладає: вступ до літературознавства, методологія сучасного літературознавства, зарубіжна література (вступ до світової літератури).

Ковальова Тетяна Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: проблеми лінгвопоетичного аналізу художнього тексту; дослідження рекламного дискурсу в лінгвопрагматичному й стилістичному аспектах. Керівник проблемної групи «Лінгвістичний аналіз тексту».

Навчальні предмети, які викладає: стилістика німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови.

Коляда Олег Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: англомовна література ХХ–ХХІ ст., театр абсурду, теорія сучасної електронної музики. Керівник «Беккет-центру», співробітник НДІ «Драматургія», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», керівник студентської наукової проблемної групи «Поетика абсурду С. Беккета».

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн, мова яких вивчається, актуальні проблеми сучасної літератури країн, мова яких вивчається.

Ліпісівіцький Микола Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, докторант.

Наукові інтереси та досягнення: теорія драми, теорія літературних жанрів, історія німецької драми і театру, німецькомовна література XX–ХХІ ст., теорія і практика художнього перекладу. Завідувач науково-творчої лабораторії «Brecht-Zentrum», член оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Брехтівські читання» та відповідальний редактор щорічного наукового філологічного видання «Брехтівський часопис», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», учасник міжнародного перекладацького проекту «TransStar».

Навчальні предмети, які викладає: історія німецькомовної літератури, теорія і практика перекладу з німецької мови, практичний курс німецької мови, займається перекладом художньої та наукової літератури з німецької мови українською.

Соколовська Світлана Францівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: проблеми теорії та історії драми. Переклад німецьких драматичних творів і коментарі до них. Комунікативно-когнітивні стратегії інтерпретації художнього тексту. Керівник проблемної групи «Актуальні проблеми перекладу». Завідувач науково-дослідною лабораторією «Переклад». Співробітник науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» НДІ «Драматургія».

Навчальні предмети, які викладає: історія основної іноземної мови, лексикологія основної іноземної мови, теоретичний курс другої іноземної мови, практичний курс другої іноземної мови.

Тараба Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, практична фонетика німецької мови, теоретична граматика німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, порівняльна типологія.

Фант Микола Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, викладач.

Наукові інтереси та досягнення: історичний синтаксис німецької мови, генеративна граматика. Написано дисертацію на тему «Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови, теорія і практика усного і письмового перекладу.

Федоренко Лариса Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: іноземні мови, література, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта, а також теоретичних праць з драматургії.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, історія літератури німецькомовних країн.

Бараняк Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, дискурсологія, перекладознавство. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови, лінгвокраїнознавство німецькомовних країн.

Баюн Крістіна Йосипівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси та досягнення: прагматика, комунікативна лінгвістика, стилістика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови.

Зелінська Наталіна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, викладач.

Інформація: у 1993 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

Тема кандидатської дисертації — «Рекламування книжкових видань та популяризація культури читання в сучасній Україні».

Навчальні предмети, які викладає: «Текстознавство», «Видавничі стандарти», «Художньо-технічне оформлення», «Дитячі видання», «Наукові та науково-популярні видання».

Основні друковані праці:

Максимчук Олена Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси та досягнення: написано дисертацію на тему «Прагматична конотація мовленнєвого жанру коментар (на матеріалі сучасної німецькомовної газетної публіцистики)», відбувається підготовка до захисту.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови.

Трохимчук Ольга Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «7.02030302. Філологія. Мова і література (німецька)». З 2015 року працює на кафедрі германської мови та зарубіжної літератури Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови.