Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри германської філології та зарубіжної літератури

У 1991 році була заснована наукова школа «Теорія та історія драми» доктора філологічних наук, професора кафедри германської філології та зарубіжної літератури, академіка АН ВО Чиркова Олександра Семеновича, під науковим керівництвом якого було реалізовано цілу низку важливих дисертаційних та інших проектів.

Актуальна проблематика роботи школи:

 1. Поетика драми як метавиду мистецтва.
 2. Поетика драматургічних жанрових форм.
 3. Драматургія ХХ–ХХІ століття (епічна драма, постепічна драма, драма абсурду, постдраматичний театр тощо).
 4. Драматургія і театр: теоретичний аспект.
 5. Актуальні проблеми драматургічної термінології.
 6. Історія світової драматургії.
 7. Особливості перекладу драматичних творів.

Впродовж роботи наукової школи було підготовлено 2 доктори наук (Астрахан Н. І., Васильєв Є. М.) та 16 кандидатів наук (Дивніч С. О., Близнюк А. С., Новобранець О. Б., Васильєв Є. М., Астрахан Н. І., Соколовська С. Ф., Шевчук М. В., Євченко О. В., Веремчук Ю. В., Зорницький А. В., Коляда О. В., Закалюжний Л. В., Ліпісівіцький М. Л., Зорницька І. В., Федоренко Л. О., Дмитрієва І. В.).

Викладачі кафедри германської філології та зарубіжної літератури беруть активну участь у роботі Науково-дослідного інституту «Драматургія», який у серпні 2015 року рішенням Вченої ради університету отримав статус окремого університетського підрозділу, і об’єднав провідних дослідників драматургії та митців із Житомира й інших міст. НДІ «Драматургія» очолює доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков, заступник директора — к.ф.н., доц. каф. Л. В. Закалюжний, секретар — к.ф.н., доц. каф. Л. О. Федоренко.

Відповідно до Положення про НДІ «Драматургія» наукові дослідження здійснюють постійні відділи:

 • «Відділ теорії драми» (очолює к.ф.н., викл. І. В. Дмитрієва);
 • «Відділ англомовної драми» (очолює к.ф.н., доцент каф. О. В. Коляда);
 • «Відділ драматургії романомовних країн» (очолює викл. Н. М. Зелінська);
 • «Відділ драматургії слов’янських країн» (очолює викл. О. І. Анхим);
 • «Brecht-Zentrum» («Брехт-Центр») (очолює к.ф.н., доцент каф. М. Л. Ліпісівіцький);
 • «Австрійський центр» (очолює викл. М. М. Бараняк);
 • «Перекладацька майстерня» (очолює к.ф.н., доц. С. Ф. Соколовська);
 • «Термінологічні студії» (очолює д.ф.н., доц Є. М. Васильєв).

У 2015–2019 роках НДІ «Драматургія» консолідував здобутки та розширив напрямки наукових проектів представників наукової школи проф. О. С. Чиркова, наприклад, в межах заснованого у 2008 році «Брехт-центру», інтенсивно розвиває свою діяльність, спрямовану на ініціювання й координацію наукових досліджень із теорії, історії драми, на реалізацію драматургічних пошуків у сценічному мистецтві, перекладі й на популяризацію драматичних творів сучасних авторів і класичного доробку світової драматургії.

У 2012 році Брехт-Центр — нині структурний підрозділ НДІ «Драматургія» — отримав унікальну бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта та німецькомовній літературі, у кількості понад 1500 книг. Добірка була подарована пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске, який тридцять років займався вивченням творчості німецького драматурга й поета, відігравши вирішальну роль у підготовці та виданні повного коментованого Франкфуртського і Берлінського зібрань творів Брехта у 30-ти томах. Електронний каталог Брехтівської бібліотеки ім. Вольфганга Йеске (бібліотека ЖДУ ім. Івана Франка).

У 2014 році за підтримки Австрійської служби академічних обмінів та Австрійського культурного форуму було засновано бібліотеку «Австрійського центру» НДІ «Драматургія» та розроблено онлайн-каталог: https://openbiblio.zu.edu.ua. Обидві бібліотеки регулярно поповнюються новими виданнями.

Протягом 2013–2019 років кафедра спільно з НДІ «Драматургія» стала організатором двох міжнародних і чотирьох всеукраїнських із міжнародною участю наукових конференцій. Серед них насамперед вирізняються: Міжнародна наукова конференція IV Драматургічні читання «Драма як життя, життя як драма» (25–26 жовтня 2013 р.), проведена спільно з Академією Іґнатіанум (м. Краків), Папським університетом Яна Павла ІІ (м. Краків) і Товариством науковців і митців «Епістема» (м. Краків); Міжнародна наукова конференція V Брехтівські читання «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції» (1–2 березня 2013 р.), проведена спільно з архівом Бертольта Брехта (м. Ауґсбурґ); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — VІІІ Брехтівські Драматургічні читання (4 листопада 2016 р.); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — ІХ Брехтівські Драматургічні читання — на честь 120-річного ювілею Бертольта Брехта (27–28 березня 2018 р.), Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — Х Брехтівські драматургічні читання (14–15 березня 2019 р.) та ін.

Матеріали конференцій друкуються у збірнику наукових праць «Брехтівський часопис», шість номерів якого, починаючи з 2011 р., вже побачили світ.

З 2015 р. НДІ «Драматургія» за активної участі викладачів кафедри видає часопис «Мистецтво і наука», у якому, як і в «Брехтівському часописі», публікуються також відомі зарубіжні вчені.

У 2016 році викладачами кафедри розпочато роботу над двома науковими проектами в рамках діяльності НДІ «Драматургія»: «Драматургічним лексиконом» і лексиконом «Драматурги світу».

Викладачі кафедри германської філології та зарубіжної літератури беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських перекладацьких майстернях і конкурсах, а також у проектах академічної мобільності.

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури організовує педагогічну та перекладацьку практики. Педагогічну практику проходять студенти спеціальностей 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) і Середня освіта (Мова і література (англійська) у школах м. Житомира та Житомирської області. Перекладацьку практику проходять студенти спеціальності 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно), перша — німецька) в Департаменті культури та туризму Житомирської ОДА та в приватних перекладацьких агенціях.

Важливим напрямом діяльності кафедри, як і розробка та впровадження інноваційних технологій у методиці викладання німецької мови та літератури, є робота зі студентами. На кафедрі функціонують такі проблемні групи та наукові гуртки:

 • Проблемна група «Аналіз художнього тексту»
 • Проблемна група «Сучасна німецька драматургія»
 • Проблемна група «Жанрова специфіка сучасної драматургії»
 • Проблемна група «Сучасні тенденції в розвитку методики викладання іноземних мов»
 • Проблемна група «Проблеми аналізу та інтерпретації тексту»
 • Проблемна група «Переклад»
 • Проблемна група «Когнітивний підхід до неофраземіки»
 • Проблемна група «Поетика абсурду С. Беккета»
 • Проблемна група «Сучасна британська драматургія»
 • Проблемна група «Актуальні проблеми граматики німецької мови»
 • Науковий гурток «Інтерпретація тексту у фокусі новітніх філологічних студій»
 • Науковий гурток «Латинська мова в загальновживаній лексиці та терміносистемах сучасних германських мов»

Студенти можуть публікувати свої наукові статті, художні переклади, а також власні твори в щорічному студентському науково-літературному часописі «Semper Tiro».

Студенти ННІ іноземної філології є активними учасниками студентських перекладацьких майстерень і конкурсів, міжнародних і всеукраїнських студентських театральних проектів та проектів академічної мобільності:

 • Лавренчук Тетяна, Налапко Світлана, Кива Ганна, Черній Анастація, Шикова Марія. Участь у міжнародному студентському театральному проекті (м. Аугсбург, 8-13 березня 2017 р.)
 • Ліпісівіцька Аліна, Тарадайнік Дар’я. Грант на участь у міжнародному культурному проекті в землі Нижня Саксонія (Німеччина, липень, 2017 р.).
 • Лопатюк Ірина. Грант від Австрійської служби академічного обміну для наукового стажування у Віденському університеті (Австрія, вересень–грудень, 2017 р.).
 • Давидюк Марія. Грант Еразмус+ з академічної мобільності на семестрове навчання в Сілезькому університеті м. Катовіце (Польща, 25.09.17–25.01.18).
 • Прокопчук Яна. Грант Австрійської служби академічного обміну на участь у німецькій мовній школі (Львів, серпень 2017 року).
 • Захарчук Валерія, Тимощук Юлія, Щипанська Марія, Прокопчук Яна. Участь у роботі німецько-української студентської перекладацької майстерні для театру за підтримки Гете-інституту Україна (22–24 жовтня 2017 року).
 • Лавренчук Тетяна, Налапко Світлана, Кравченко Анастасія, Давидюк Марія Ліпісівіцька Аліна. Переможці другого туру конкурсу на кращий художній переклад сучасних австрійських письменників українською мовою. Конкурс проводився серед студентів ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка у жовтні 2017 року.
 • Ліпісовецька Олена, Мазун Ірина, Садловська Ольга, Шикова Марія, Тарадайнік Дар’я. Переможці конкурсу для учнів та студентів на кращий переклад творів сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійського культурного форуму (вересень — жовтень 2018 р.).
 • Кравченко Анастасія, Кириленко Анастасія. Стипендії для участі в Австрійській мовній школі в Львові та Києві (серпень 2018 р.).
 • Щипанська Марія. Зайняла ІІІ місце у науковому конкурсі «Завтра.UA» та виборола стипендію (робота «Моральна провина як вирок правосуддю (на матеріалі роману Б. Шлінка „Правосуддя Зельба“)» — науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Васильєв Є. М., робота набрала 75.46 бали).
 • Марія Шикова. Навчання за програмою «Copernicus Stipendium» в Гумбольдтському університеті Берліна (Німеччина, квітень-серпень, 2019 р.).