Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри германської філології та зарубіжної літератури

У 1991 році була заснована наукова школа «Теорія та історія драми» доктора філологічних наук, професора кафедри германської філології та зарубіжної літератури, академіка АН ВО Чиркова Олександра Семеновича, під науковим керівництвом якого було реалізовано цілу низку важливих дисертаційних та інших проектів.

Актуальна проблематика роботи школи:

 • Поетика драми як метавиду мистецтва.
 • Поетика драматургічних жанрових форм.
 • Драматургія ХХ–ХХІ століття (епічна драма, постепічна драма, драма абсурду, постдраматичний театр тощо).
 • Драматургія і театр: теоретичний аспект.
 • Актуальні проблеми драматургічної термінології.
 • Історія світової драматургії.
 • Особливості перекладу драматичних творів.

Впродовж роботи наукової школи було підготовлено 2 доктори наук (Астрахан Н. І., Васильєв Є. М.) та 17 кандидатів наук (Дивніч С. О., Близнюк А. С., Новобранець О. Б., Васильєв Є. М., Астрахан Н. І., Соколовська С. Ф., Шевчук М. В., Євченко О. В., Веремчук Ю. В., Зорницький А. В., Коляда О. В., Закалюжний Л. В., Ліпісівіцький М. Л., Зорницька І. В., Федоренко Л. О., Дмитрієва І. В., Анхим О. І.)

Викладачі кафедри германської філології та зарубіжної літератури беруть активну участь у роботі центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“», який об’єднав провідних дослідників драматургії та митців із Житомира й інших міст. НДІ «Драматургія: історія і теорія» очолює доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков, заступник директора — к.ф.н., доц. каф. Л. В. Закалюжний.

Відповідно до Положення про центр «НДІ Драматургія» наукові дослідження здійснюють постійні відділи:

 • «Відділ теорії драми» (д.ф.н., проф. О. С. Чирков);
 • «Brecht-Zentrum» («Брехт-Центр») (очолює к.ф.н., зав. каф. М. Л. Ліпісівіцький);
 • «Австрійський центр» (очолює викл. М. М. Анхим);
 • «Беккет-центр» (очолює к.ф.н., доцент каф. О. В. Коляда);
 • «Перекладацька майстерня» (очолює к.ф.н., доц. Л. О. Федоренко).

У 2015–2020 роках НДІ «Драматургія: історія і теорія» консолідував здобутки та розширив напрямки наукових проектів представників наукової школи проф. О. С. Чиркова, наприклад, в межах заснованого у 2008 році «Брехт-центру», інтенсивно розвиває свою діяльність, спрямовану на ініціювання й координацію наукових досліджень із теорії, історії драми, на реалізацію драматургічних пошуків у сценічному мистецтві, перекладі й на популяризацію драматичних творів сучасних авторів і класичного доробку світової драматургії.

У 2012 році Брехт-Центр отримав унікальну бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта та німецькомовній літературі, у кількості понад 1500 книг. Добірка була подарована пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске, який тридцять років займався вивченням творчості німецького драматурга й поета, відігравши вирішальну роль у підготовці та виданні повного коментованого Франкфуртського і Берлінського зібрань творів Брехта у 30-ти томах. Електронний каталог Брехтівської бібліотеки ім. Вольфганга Йеске (бібліотека ЖДУ ім. Івана Франка).

У 2020 році кафедра отримала бібліотеку зі спадку видатного інмецького брехтознавця Вернера Гехта, яка стане основою для ґрунтовних досліджень, передусім, драматургії й театру Східної Німеччини (колишньої НДР).

У 2014 році за підтримки Австрійської служби академічних обмінів та Австрійського культурного форуму було засновано бібліотеку «Австрійського центру» НДІ «Драматургія» та розроблено онлайн-каталог: https://openbiblio.zu.edu.ua. Обидві бібліотеки регулярно поповнюються новими виданнями. У 2019 році за підтримки Австрійського культурного форуму було видано «Лексикон драматургів Австрії», який став першим довідниковим виданням в Україні подібного ґатунку і розпочав серію запланованих публікацій в межах довгострокового проєкту «НДІ Драматургія» під назвою «Драматурги світу».

Протягом 2013–2020 років кафедра спільно з НДІ «Драматургія» стала організатором двох міжнародних і чотирьох всеукраїнських із міжнародною участю наукових конференцій. Серед них насамперед вирізняються: Міжнародна наукова конференція IV Драматургічні читання «Драма як життя, життя як драма» (25–26 жовтня 2013 р.), проведена спільно з Академією Іґнатіанум (м. Краків), Папським університетом Яна Павла ІІ (м. Краків) і Товариством науковців і митців «Епістема» (м. Краків); Міжнародна наукова конференція V Брехтівські читання «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції» (1–2 березня 2013 р.), проведена спільно з архівом Бертольта Брехта (м. Ауґсбурґ); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — VІІІ Брехтівські Драматургічні читання (4 листопада 2016 р.); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — ІХ Брехтівські Драматургічні читання — на честь 120-річного ювілею Бертольта Брехта (27–28 березня 2018 р.), Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — Х Брехтівські драматургічні читання (14–15 березня 2019 р.) та ін.

На кафедрі також успішно працює науково-дослідний центр «Поетика художнього твору» під керівництвом доктора філологічних наук, професора кафедри Астрахан Н. І. Серед основних завдань центру здійснювати дослідження проблем теорії літературного твору та методології його літературознавчого пізнання, готувати науково-педагогічні кадри, залучати до активної науково-дослідної роботи студентів ЖДУ імені Івана Франка, виявляти зацікавлену у літературознавчих дослідженнях молодь серед старшокласників міста Житомира.