Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

Кафедру германської філології та зарубіжної літератури було утворено у 2013 році внаслідок злиття кафедри романо-германських літератур та літературознавства з кафедрою німецької мови.

Якщо кафедра романо-германських літератур та літературознавства з’явилася 2011 року за ініціативи доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого працівника освіти, керівника наукової школи «Теорія та історія драми» О. С. Чиркова, то історія колишньої кафедри німецької мови розпочинається ще у 1949 році. Першим завідувачем кафедри німецької мови була М. В. Малиновська. Згодом кафедру очолювали Н. Д. Бакулін, М. Й. Вайдман, Н. М. Бєрдова, В. М. Пєтінов. Колектив кафедри німецької мови ще за радянських часів вирізнявся високою кваліфікацією викладачів і складався з випускників Лейпцизького та Йенського університетів (Німеччина), а також провідних вітчизняних вищих навчальних закладів. Свої знання та досвід студентам протягом багатьох років майстерно передавали Н. Я. Воробйова, М. І. Головінська, Л. Б. Гречина, С. Й. Дінова, К. М. Дмитрук, Л. І. Житкевич, М. О. Лєцкін, Г. А. Поліщук, В. П. Прищепа, В. Г. Рябущиць, Л. М. Ярв й інші висококваліфіковані фахівці. Подальше становлення й розвиток кафедри у 1990-х — 2000-х роках пов’язане із завідувачами В. Є. Прищепою і С. Ф. Соколовською, коли після тривалої перерви у 1996 році було відкрито набір на підготовку вчителів німецької мови. У 2016 році кафедра германської філології та зарубіжної літератури вперше розпочала підготовку майбутніх перекладачів з німецької мови.

У 2000-і роки кафедру поступово стали поповнювати викладачі з числа найкращих власних випускників, а у 2010-ті роки суттєво зріс науковий потенціал кафедри разом із захистами докторської дисертації Н. І. Астрахан, а також кандидатських дисертацій О. В. Коляди, Л. В. Закалюжного, М. Л. Ліпісівіцького, І. О. Тараби, Л. О. Федоренко, М. О. Фанта, І. В. Дмитрієвої, О. Л. Максимчук, Анхима О. І.

До листопада 2017 року кафедру германської філології та зарубіжної літератури очолював доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков. З листопада 2017 року обов’язки завідувача кафедри виконував, а з квітня 2018 року кафедру очолив — кандидат філологічних наук, доцент кафедри М. Л. Ліпісівіцький. У грудні 2021 року завідувачем стала професор кафедри Н. І. Астрахан.

Сьогодні на кафедрі працюють доктор філологічних наук доцент Н. І. Астрахан, кандидати філологічних наук доценти С. Ф. Соколовська, І. О. Тараба, Л. О. Федоренко, кандидати філологічних наук О. І. Анхим, Л. В. Закалюжний (з лютого 2022 року перебуває у ЗСУ), О. В. Коляда, О. П. Прищепа, кандидати педагогічних наук доценти Н. В. Горобченко, І. М. Свириденко, викладачі М. М. Анхим, Л. О. Борова, Н. М. Зелінська, Т. С. Лавренчук, О. М. Ліпісовецька, М. С. Мальченко, Н. М. Рудницька, лаборант К. О. Нехаєнко.

У 2019 році М. Л. Ліпісівіцький, Н. І. Астрахан, Н. В. Горобченко пройшли навчальні курси та отримали дипломи «Експерт з акредитації освітніх програм», які були організовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Доц. кафедри Л. В. Закалюжний з 2018 р. є експертом Українського культурного форуму. У 2022 році доцент кафедри М. Л. Ліпісівіцький вступив до докторантури Вільного університету м. Берлін (Німеччина).

При кафедрі в межах наукової школи теорії та історії драми професора О. С. Чиркова успішно функціонують аспірантура і докторантура зі спеціальності 035 Філологія, реалізується освітньо-наукова програма «Теорія літератури». Також на кафедрі з 2016 року функціонувала спеціалізована рада К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“» (керівник — доцент С. Ф. Соколовська), науково-дослідного центру «Поетика художнього твору» (керівник — професор кафедри Н. І. Астрахан), науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» (керівник — кандидат філологічних наук О. І. Анхим).

Колектив кафедри германської філології та зарубіжної літератури забезпечує викладання німецької мови як основної та як другої іноземної мови, методики навчання німецької мови у закладах середньої освіти, методики навчання зарубіжної літератури, вступу до літературознавства та зарубіжної літератури, історії літератури країн, мова яких вивчається (німецька / англійська), лінгвокраїнознавства, основ наукових досліджень, латини, вступу до перекладознавства, теорії і практики перекладу з німецької мови, а також теоретичних курсів з німецької мови та літературознавчих дисциплін студентам Навчально-наукового інституту іноземної філології першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти ЖДУ імені Івана Франка. Викладачі кафедри пропонують здобувачам низку вибіркових освітніх компонент. Крім того, кафедра організовує та супроводжує навчальну та виробничу педагогічну і перекладацьку практики студентів.

З 2020 року кафедра організовує курси підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови та зарубіжної літератури.

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури тісно співпрацює й реалізовує спільні проекти з Житомирською міською радою, управлінням культури та туризму Житомирської ОДА, Житомирським обласним літературним музеєм, Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством німців «Відерґебурт», Інститутом літератури Т. Г. Шевченка НАН України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Рівненським державним гуманітарним університетом, Черкаським державним технологічним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Німецько-українським культурним форумом, Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, Австрійською службою академічних обмінів (OEAD), Австрійським культурним форумом, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Гете-Інститутом в Україні, Брехтівським науково-дослідним центром м. Ауґсбурґ (Німеччина), Брехтівським Архівом Академії мистецтв м. Берлін (Німеччина), Українсько-німецьким культурним товариством "Gedankendach«(Чернівці, Україна), Сілезьким університетом м. Катовіце (Польща), Академією Іґнатіанум (Польща), Папським університетом Яна Павла ІІ (Польща), Товариством науковців і митців «Епістема» (Польща) та ін. Наприклад, доценти Федоренко Л. О. та Соколовська С. Ф. є учасницями проекту Гете-Інституту «Deutsch Lehren Lernen», Ліпісівіцький М. Л. — проекту академічної мобільності «Еразмус+».

Інформація про заходи та діяльність кафедри оприлюднюється також на сторінці кафедри у фейсбук.