Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

Кафедру германської філології та зарубіжної літератури було утворено у 2013 році внаслідок злиття кафедри романо-германських літератур та літературознавства з кафедрою німецької мови.

Якщо кафедра романо-германських літератур та літературознавства з’явилася 2011 року за ініціативи доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого працівника освіти, керівника наукової школи «Теорія та історія драми» О. С. Чиркова, то історія колишньої кафедри німецької мови розпочинається ще у 1949 році. Першим завідувачем кафедри німецької мови була М. В. Малиновська. Згодом кафедру очолювали Н. Д. Бакулін, М. Й. Вайдман, Н. М. Бєрдова, В. М. Пєтінов. Колектив кафедри німецької мови ще за радянських часів вирізнявся високою кваліфікацією викладачів і складався з випускників Лейпцизького та Йенського університетів (Німеччина), а також провідних вітчизняних вищих навчальних закладів. Свої знання та досвід студентам протягом багатьох років майстерно передавали Н. Я. Воробйова, М. І. Головінська, Л. Б. Гречина, С. Й. Дінова, К. М. Дмитрук, Л. І. Житкевич, М. О. Лєцкін, Г. А. Поліщук, В. П. Прищепа, В. Г. Рябущиць, Л. М. Ярв й інші висококваліфіковані фахівці. Подальше становлення й розвиток кафедри у 1990-х — 2000-х роках пов’язане із завідувачами В. Є. Прищепою і С. Ф. Соколовською, коли після тривалої перерви у 1996 році було відкрито набір на підготовку вчителів з німецької мови як основної іноземної мови. У 2016 році кафедра германської філології та зарубіжної літератури вперше розпочала підготовку майбутніх перекладачів з німецької мови.

У 2000-і роки кафедру поступово стали поповнювати викладачі з числа найкращих власних випускників, а у 2010-ті роки суттєво зріс науковий потенціал кафедри разом із захистами докторських дисертацій Н. І. Астрахан, Є. М. Васильєва, а також кандидатських дисертацій О. В. Коляди, Л. В. Закалюжного, М. Л. Ліпісівіцького, І. О. Тараби, Л. О. Федоренко, М. О. Фанта, І. В. Дмитрієвої, О. Л. Максимчук. При кафедрі в межах наукової школи з теорії та історії драми проф. О. С. Чиркова успішно функціонують аспірантура і докторантура зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури.

До листопада 2017 року кафедру германської філології та зарубіжної літератури очолював доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков. З листопада 2017 року завідувач кафедри — кандидат філологічних наук, доцент кафедри М. Л. Ліпісівіцький.

Сьогодні на кафедрі працюють доктори філологічних наук Н. І. Астрахан, Є. М. Васильєв, О. С. Чирков, кандидати філологічних наук І. В. Дмитрієва, Л. В. Закалюжний, Т. П. Ковальова, О. В. Коляда, М. Л. Ліпісівіцький, С. Ф. Соколовська, І. О. Тараба, М. О. Фант, Л. О. Федоренко, кандидат педагогічних наук Н. В. Горобченко, викладачі О. І. Анхим, М. М. Бараняк, К. Й. Баюн, Н. І. Захарченко, Н. М. Зелінська, Н. М. Рудницька.

У 2008 році на кафедрі німецької мови за ініціативою проф. О. С. Чиркова було засновано науково-дослідну лабораторію «Брехт-Центр», яку спершу очолювала доц. С. Ф. Соколовська, а з 2011 року — М. Л. Ліпісівіцький. Коло наукових інтересів і проектів зростало з кожним роком, тому у 2014 році було створено науково-творчий комплекс «Драматургія», до складу якого поряд з іншими новоствореними відділеннями увійшов «Брехт-Центр». У серпні 2015 року рішенням Вченої ради університету було прийнято положення про створення на його основі першого і єдиного у своєму роді в Україні Науково-дослідного інституту «Драматургія». НДІ «Драматургія» отримав статус окремого університетського підрозділу, об’єднавши провідних дослідників драматургії та митців із Житомира й інших міст під керівництвом доктора філологічних наук, професора О. С. Чиркова. Заступник директора — к.ф.н., доц. каф. Л. В. Закалюжний, секретар — к.ф.н., доц. Л. О. Федоренко. Відповідно до Положення про НДІ «Драматургія» наукові дослідження здійснюють постійні відділи: теорії драми, англомовної драми, драматургії романомовних країн, драматургії слов’янських країн, «Brecht-Zentrum» («Брехт-Центр»), «Австрійський центр», «Перекладацька майстерня», «Термінологічні студії».

Протягом 2015–2019 років НДІ «Драматургія» інтенсивно розвивав свою діяльність з ініціювання й координації наукових досліджень із теорії, історії драми, реалізації драматургічних пошуків у сценічному мистецтві, перекладуй популяризації драматичних творів сучасних авторів і класичного доробку світової драматургії, займався підготовкою кадрів вищої кваліфікації — кандидатів і докторів наук.

У 2012 році Брехт-Центр отримав унікальну бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта та німецькомовній літературі, у кількості понад 1500 книг. Добірка, що, як і бібліотека Австрійського центру, регулярно поповнюється, була подарована пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске, який тридцять років займався вивченням творчості німецького драматурга й поета, відігравши вирішальну роль у підготовці та виданні повного коментованого Франкфуртського і Берлінського зібрань творів Брехта у 30-ти томах.

Протягом 2013–2019 років кафедра спільно з НДІ «Драматургія» стала організатором двох міжнародних і трьох всеукраїнських із міжнародною участю наукових конференцій. Серед них насамперед вирізняються: Міжнародна наукова конференція IV Драматургічні читання «Драма як життя, життя як драма» (25–26 жовтня 2013 р.), проведена спільно з Академією Іґнатіанум (м. Краків), Папським університетом Яна Павла ІІ (м. Краків) і Товариством науковців і митців «Епістема» (м. Краків); Міжнародна наукова конференція V Брехтівські читання «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції» (1–2 березня 2013 р.), проведена спільно з архівом Бертольта Брехта (м. Ауґсбурґ); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — VІІІ Брехтівські Драматургічні читання (4 листопада 2016 р.); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю — ІХ Брехтівські Драматургічні читання — на честь 120-річного ювілею Бертольта Брехта (27–28 березня 2018 р.) та ін.

Матеріали конференцій друкуються у збірнику наукових праць «Брехтівський часопис», шість номерів якого, починаючи з 2011 р., вже побачили світ. Із 2015 р. НДІ «Драматургія» за активної участі викладачів кафедри видає часопис «Мистецтво і наука», у якому, як і в «Брехтівському часописі», публікуються також відомі зарубіжні вчені.

2016 року викладачами кафедри розпочато роботу над двома науковими проектами в рамках діяльності НДІ «Драматургія»: «Драматургічним лексиконом» і лексиконом «Драматурги світу».

Крім того, кафедра регулярно організовує міжнародні перекладацькі майстерні та наукові й перекладацькі семінари за участю відомих зарубіжних учених, письменників і перекладачів, мистецькі виставки, зустрічі з діячами культури тощо. Зокрема, у листопаді 2015 року М. Л. Ліпісівіцьким спільно з Лідією Нагель (м. Берлін, Німеччина) за підтримки Фонду Самуеля Фішера (Німеччина), Гете-Інституту в Україні, Міжнародного театрального інституту була проведена перша німецько-українська перекладацька майстерня для театру. Протягом вересня-жовтня 2018 року кафедра та Брехт-Центр НДІ «Драматургія» спільно з Брехтівським науково-дослідним центром м. Ауґсбурґ, Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством німців «Відерґебурт» й Управлінням культури та туризму Житомирської ОДА організувала виставку «Бертольт Брехт — геній, народжений в Ауґсбурзі, знаний у всьому світі, укорінений в Житомирі», а спільно з Австрійським центром — пересувну виставку «Ґустав Клімт — основоположник модерну» Федерального міністерства європейських інтеграційних і закордонних справ Австрії. Крім того, щороку разом із Австрійським центром і за підтримки Австрійського культурного форуму та Посольства Австрії в Україні кафедра проводить конкурс на найкращий переклад творів сучасних австрійських письменників серед студентів й учнів шкіл Житомира. На запрошення кафедри регулярно читають лекції та семінари провідні зарубіжні та вітчизняні науковці.

Підсумком активної наукової, перекладацької та методичної діяльності викладачів кафедри, членів НДІ «Драматургія», стала поява низки видань:

 • Асмут Б. Вступ до аналізу драми / Бернхард Асмут ; пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко ; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова]. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 220 с.
 • Сонді П. Теорія сучасної драми / Петер Сонді ; пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської] ; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова]. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.
 • Чирков О. Метафоричний театр Петра Авраменка : [монографія] / Олександр Чирков. — Житомир : ФОП Євенок О. О., 2012. — 198 с.
 • Чирков О. Житомирський театр : учора і сьогодні. Нариси / Олександр Чирков. — Житомир : «Полісся», 2014. — 144 с.
 • Чирков А. Время и времена. О драме / Александр Чирков. — Житомир : ФОП Євенок О. О., 2016. — 180 с.
 • Чирков О. Асоціації, або Мовою кадру. — Житомир : ФОП Євенок О. О., 2019. — 168 с.
 • Гілесгайм Ю. Життя і творчість на початку ХХ ст. Ауґсбурзький період Бертольта Брехта / Юрґен Гілесгайм ; пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 128 с.
 • Астрахан Н. Буття літературного твору : Аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. — К. : Академвидав, 2014. — 432 с. — (Серія «Монограф»).
 • Астрахан Н. Література як утопія : монографія. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. — 244 с.
 • Васильєв Є. Сучасна драматургія : жанрові трансформації, модифікації, новації : [монографія] / Євген Васильєв. — Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. — 532 с.
 • Тараба І., Ліпісівіцький М., Пушкар Т. Мас-медіа і людина: Навчально-методичий посібник. — Жито-мир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 113 с.
 • Бараняк М., Жуковець А., Пушкар Т., Трохимчук О. Практичний курс німецької мови (EssenundTrinken. Alltag. Reisen): Навчально-методичний посібник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 96 с.
 • Максимчук О. Л., Баюн К. Й., Горобченко Н. В. Практичний курс німецької мови (Wohnen. Beim Arzt): Навчально-методичний посібник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 88 с. (Рекомендовано вченою радою ЖДУ імені Івана Франка протокол № 10 від 29.01.2018 р.)
 • Галузевий переклад : німецька мова : навчальний посібник / Кучер З. І., Орлова М. О., Ліпісівіцький М. Л. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 144 с.
 • Бертольт Брехт — геній, народжений в Ауґсбурзі, знаний у всьому світі, укорінений в Житомирі : каталог виставки / Видано М. Ліпісівіцьким, Ю. Гілесгаймом, К. Шпренгер. — Житомир : ФОП Євенок О. О., 2018. — 124 с.
 • Lipisivitskyi M. Brecht und Benjamin in ukrainischer Übersetzung: zwei weit entfernte Rezeptionswege zweier enger Freunde // Bertolt Brecht — Zwischen Tradition und Moderne / Mykola Lipisivitskyi. — Würzburg: Königsmann&Neumann, 2018. — S. 321–336.

Важливим напрямом діяльності кафедри, як і розробка та впровадження інноваційних технологій у методиці викладання німецької мови та літератури, є робота зі студентами, зокрема, функціонування низки проблемних груп і видання щорічного студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», проведення студентських перекладацьких майстерень і конкурсів, участь у міжнародних і всеукраїнських студентських театральних проектах. А крім того, участь у проектах академічної мобільності, завдяки яким викладачі та студенти мають можливість відвідати закордонні партнерські університети й отримати новий досвід.

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури тісно співпрацює й реалізовує спільні проекти з Житомирською міською радою, управлінням культури та туризму Житомирської ОДА, Житомирським обласним літературним музеєм, Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством німців «Відерґебурт», Інститутом літератури Т. Г. Шевченка НАН України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Черкаським державним технологічним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом, Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, Австрійською службою академічних обмінів (OEAD), Австрійським культурним форумом, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Гете-Інститутом в Україні, Брехтівським науково-дослідним центром м. Ауґсбурґ (Німеччина), Брехтівським Архівом м. Берлін (Німеччина), Сілезьким університетом м. Катовіце (Польща), Академією Іґнатіанум (Польща), Папським університетом Яна Павла ІІ (Польща), Товариством науковців і митців «Епістема» (Польща) та ін.