Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

Кафедру германської філології та зарубіжної літератури було утворено у 2013 році внаслідок злиття кафедри романо-германських літератур та літературознавства з кафедрою німецької мови. Якщо кафедра романо-германських літератур та літературознавства з’явилася 2011 року за ініціативи доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженного працівника освіти О. С. Чиркова, то історія колишньої кафедри німецької мови розпочинається ще у 1949 році.

Першим завідувачем кафедри німецької мови була М. В. Малиновська. Згодом кафедру очолювали Н. Д. Бакулін, М. Й. Вайдман, Н. М. Бєрдова, В. М. Пєтінов, В. Є. Прищепа, С. Ф. Соколовська. Свої знання та досвід студентам протягом багатьох років майстерно передавали М. І. Головінська, Г. А. Поліщук, Л. І. Житкевич, С. Й. Дінова, Л. М. Ярв, Н. Я. Воробйова, В. П. Прищепа, К. М. Дмитрук, В. Г. Рябущиць, Л. Б. Гречина й інші висококваліфіковані викладачі.

До листопада 2017 року кафедру германської філології та зарубіжної літератури очолював доктор філологічних наук, професор Олександр Семенович Чирков. З листопада 2017 року завідувач кафедри — кандидат філологічних наук, доцент кафедри Микола Леонідович Ліпісівіцький.

На кафедрі успішно працюють аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури, а також діє спеціалізована вчена рада К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури.

Науковою проблемою, над якою працюють усі члени кафедри, розробляючи її окремі аспекти, є «Проблеми теорії та історії драми». Саме тому традиційними стали щорічні «Брехтівські читання» та «Драматургічні читання», які, починаючи з 2014 року, змінили формат і перетворилися на єдину щорічну міжнародну наукову конференцію «Брехтівські драматургічні читання».

Матеріали конференції друкуються у збірнику наукових праць «Брехтівський часопис», шість номерів якого, починаючи з 2011 року, вже побачили світ. Із 2015 року на кафедрі також виходить часопис «Мистецтво і наука», у якому, як і в «Брехтівському часописі», публікуються також відомі зарубіжні вчені.

У листопаді 2015 року на базі кафедри й науково-творчого комплексу «Драматургія» рішенням Вченої ради ННІ іноземної філології створено науково-дослідний інститут «Драматургія». У вересні цього ж року рішенням Вченої ради університету НДІ «Драматургія» йому було надано статус окремого університетського підрозділу, який об’єднав провідних дослідників драматургії під керівництвом доктора філологічних наук, професора О. С. Чиркова.

У 2012 році Брехт-Центр НДІ «Драматургія» отримав унікальну бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта та німецькомовній літературі у кількості понад 1500 книг. Добірка, що, як і бібліотека Австрійського центру, регулярно поповнюється, була подарована пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске, який тридцять років займався вивченням творчості німецького драматурга та поета, відігравши вирішальну роль у підготовці й виданні повного коментованого Франкфуртського та Берлінського зібрань творів Б. Брехта у 30 томах.

Протягом 2011–2018 рр. кафедра спільно з НДІ «Драматургія» стала організатором чотирьох міжнародних і п’яти всеукраїнських із міжнародною участю наукових конференцій. Серед них насамперед вирізняються: Міжнародна наукова конференція «„Ґуллівер у Швейцарії“. Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур» (25-27 листопада 2011 року), проведена спільно з Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Міжнародна наукова конференція IV Драматургічні читання «Драма як життя, життя як драма» (25-26 жовтня 2013 року), проведена спільно з Академією Іґнатіанум і Товариством науковців і митців «Епістема» (м. Краків); Міжнародна наукова конференція V Брехтівські читання «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багато вимірності рецепції» (1-2 березня 2013 року), проведена спільно з архівом Бертольта Брехта (м. Ауґсбурґ); Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю ІХ Брехтівські драматургічні читання на честь 120-річного ювілею Бертольта Брехта (27-28 березня 2017 р.) та ін.

2016 року викладачами кафедри розпочато роботу над двома науковими проектами в рамках діяльності НДІ «Драматургія»: «Драматургічним лексиконом» і лексиконом «Драматурги світу».

Крім того, кафедра регулярно організовує міжнародні перекладацькі майстерні та наукові й перекладацькі семінари за участю відомих зарубіжних учених, письменників і перекладачів, мистецькі виставки, зустрічі з відомими діячами культури тощо. Зокрема, протягом вересня-жовтня кафедра спільно з Брехт-Центром НДІ «Драматургія» ініціювала виставку «Бертольт Брехт — геній, народжений в Ауґсбурзі, знаний у всьому світі, укорінений в Житомирі», а спільно з Австрійським центром — пересувну виставку «Ґустав Клімт — основоположник модерну» Федерального міністерства європейських інтеграційних і закордонних справ Австрії. Також щороку разом із Австрійським центром і за підтримки Австрійського культурного форуму та Посольства Австрії в Україні кафедра проводить конкурс на найкращий переклад творів сучасних австрійських письменників серед студентів й учнів шкіл Житомира.

Підсумком активної наукової та перекладацької діяльності викладачів кафедри, членів НДІ «Драматургія», стала поява низки видань:

 • Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні п’єси») / Бертольт Брехт ; уклад., пер. Федоренко Л. О. ; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. Чиркова]. — Житомир : ПП «Рута», 2009. — 224 с.
 • Брехт Б. Три епічні драми / Бертольт Брехт ; пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської, В. П. Прищепи ; [укладач, автор передмови О. С. Чирков]. — Житомир : «Полісся», 2010. — 294 с.
 • Асмут Б. Вступ до аналізу драми / Бернхард Асмут ; пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко ; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. Чиркова]. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 220 с.
 • Сонді П. Теорія сучасної драми / Петер Сонді ; пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської] ; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. Чиркова]. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.
 • Чирков О. Метафоричний театр Петра Авраменка : [монографія] / Олександр Чирков. — Житомир : ФОП Євенок О. О., 2012. — 198 с.
 • Чирков О. Житомирський театр: учора і сьогодні. Нариси / Олександр Чирков. — Житомир : «Полісся», 2014. — 144 с.
 • Чирков А. Время и времена. О драме / Александр Чирков. — Житомир: ФОП Євенок О. О., 2016. — 180 с.
 • Гілесгайм Ю. Життя і творчість на початку ХХ ст. Ауґсбурзький період Бертольта Брехта / Юрґен Гілесгайм ; пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 128 с.
 • Астрахан Н. Буття літературного твору : Аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. — К. : Академвидав, 2014. — 432 с. — (Серія «Монограф»).
 • Астрахан Н. І. Література як утопія : монографія. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. — 244 с.
 • Васильєв Є. Сучасна драматургія : жанрові трансформації, модифікації, новації : [монографія] / Євген Васильєв. — Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. — 532 с.

Важливим напрямом діяльності кафедри є робота зі студентами, зокрема, функціонування низки проблемних груп і видання щорічного студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro». А крім того, участь у проектах академічної мобільності, завдяки яким викладачі та студенти мають можливість відвідати закордонні партнерські університети та отримати новий досвід. Наприклад, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури М. Л. Ліпісівіцький у травні 2017 року в межах проекту «Еразмус+» прочитав курс лекцій і семінарів у Сілезькому університеті м. Катовіце (Польща), а в листопаді 2018 р. читав лекції й семінари з методики викладання німецької мови та літератури в університеті м. Ауґасбурґ (Німеччина). А студентка магістратури Марія Давидюк у межах проекту «Еразмус+» навчалася протягом семестру 2017 року в Сілезькому університеті м. Катовіце (Польща). Крім того, наші студенти беруть участь у семінарах і лекціях колег із Сілезького університету м. Катовіце (Польща), Ауґасбурзького університету (Німеччина), Академії «Іґнатіанум» (м. Краків, Польща) та ін.

Питання розробки та впровадження інноваційних технологій у методиці викладання німецької мови та літератури також стоять на порядку денному кафедри. По-перше, вони регулярно розглядаються на засіданнях науково-методичного семінару під керівництвом кандидата педагогічних наук доцента Н. В. Горобченко. Причому, результати роботи семінару відображаються у фахових публікаціях — зокрема, доцент І. О. Тараба надрукувала статтю в науковому виданні, що входить до наукометричної бази даних Web of Science. По-друге, викладачі кафедри регулярно працюють над методичним забезпеченням навчальних дисциплін, видаючи навчальні посібники й підручники. Зокрема, завідувач кафедри М. Л. Ліпісівіцький став одним із авторів унікального навчального посібника «Галузевий переклад: німецька мова», надрукованого видавництвом «Нова книга» (2018).

Офіційна сторінка кафедри германської філології та зарубіжної літератури на Facebook: www.facebook.com/DGPFL.