Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

Кафедру утворено у 2013 році внаслідок злиття створеної у червні 2011 року за ініціативи доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого працівника освіти Чиркова О. С. кафедри романо-германських літератур та літературознавства з кафедрою німецької мови. Історія колишньої кафедри німецької мови починається ще у 1949 році. Першим завідувачем кафедри була Малиновська М. В., пізніше кафедру очолювали Бакулін Н. Д., Вайдман М. Й., Бєрдова Н. М., Пєтінов В. М., Прищепа В. Є., Соколовська С. Ф. Свої знання та досвід студентам протягом багатьох років майстерно передавали Головінська М. І., Поліщук Г. А., Житкевич Л. І., Дінова С. Й., Ярв Л. М., Воробйова Н. Я., Прищепа В. П., Дмитрук К. М., Рябущиць В. Г., Гречина Л. Б. Після злиття двох кафедр існує кафедра германської філології та зарубіжної літератури.

Завідувач кафедри — доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти Чирков Олександр Семенович.

На кафедрі працюють аспірантура та докторантура, а також спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури.

У травні 2015 року відбувся захист докторської дисертації Астрахан Н. І. У 2012 році до докторантури вступив Закалюжний Л. В. З листопада 2014 р. вступив до докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури» Ліпісівіцький М. Л. У жовтні 2015 року вступив до докторантури доцент Рівненського гуманітарного університету Васильєв Є. М. За рішенням Ради університету затверджено теми докторських дисертацій Тараби І. О., Федоренко Л. О. (доценти кафедри) та Талько О. П. (Житомирський національний агроекологічний університет) та Камінярської І. М. (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка).

У даний час в аспірантурі навчаються Анхим О. І., Василівська Н. І. (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до трьох років), Можарівська І. О., Бондар А. М., а також за спеціальністю: 10.02.04 — германські мови навчаються в аспірантурі Рудницька Н. М. (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до трьох років).

Науковою проблемою, над якою працюють усі члени кафедри, розробляючи окремі її аспекти, є «Проблеми теорії та історії драми». Саме тому традицією стало організація та щорічне проведення Міжнародних наукових конференцій «Брехтівські читання» та «Драматургічні читання». З 2014 року за рішенням кафедри змінено формат і направленість конференції, яка віднині буде називатися «Брехтівські драматургічні читання». Матеріали конференцій друкуються у збірнику наукових праць «Брехтівський часопис» та студентському науково-літературному часописі «Semper Tiro». У 2015 році вийшов перший номер часопису «Мистецтво і наука».

У листопаді 2015 року на базі кафедри рішенням вченої ради ННІ іноземної філології створено науково-дослідний інститут «Драматургія», а у вересні цього ж року рішенням Вченої ради університету ННІ «Драматургія» було надано статус окремого університетського підрозділу. Його завдання:

 • ініціювання та координація наукових досліджень з теорії, історії драми на основі створення проблемних груп і лабораторій (центрів);
 • переклад і популяризація драматичних творів сучасних авторів та класичного доробку світової драматургії, а також визначних зарубіжних досліджень з теорії та історії драми;
 • допомога у проведенні досліджень і введення в науковий обіг нового наукового матеріалу;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
 • участь у загальноуніверситетських, всеукраїнських і міжнародних наукових проектах;
 • проведення конференцій різного рівня, в тому числі — міжнародних, залучення до співпраці провідних вітчизняних і закордонних учених;
 • публікація наукових видань різного виду;
 • апробація наукових ідей в театральній практиці.

З метою реалізації поставлених завдань в НДІ «Драматургія» створено окремі відділення, якими керують учні проф. Чиркова О. С.

Уже на сьогодні видано:

 • Бертольт Брехт. «Lehrstücke» («навчальні п’єси») / Укладач Федоренко Л. О. // За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова. — Житомир: ПП «Рута», 2009. — 224 с.
 • Бертольт Брехт. Три епічні драми. [пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської, В. П. Прищепи] Укладач, автор передмови О. С. Чирков / За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова. — Житомир: «Полісся», 2010. — 294 с.
 • Бернгард Асмут «Вступ до аналізу драми» [пер. з нім. С. Ф. Соколовської і Л. О. Федоренко] / За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова, 2014 р.
 • Петер Сонді «Теорія сучасної драми» [пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської] / За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. С. Чиркова, 2014 р.
 • Олександр Чирков «Метафоричний театр Петра Авраменка», 2014 р.
 • Олександр Чирков «Історі Житомирського театру», 2014 р.
 • Karoline Hillesheim: Frühwerk von Bertolt Brecht. Lehr werk für Studierende, 2015 р.
 • 5 номерів «Брехтівського часопису» (Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірник наук. праць (філолог. науки). Ідея та шеф-редактор: доктор філологічних наук, професор Чирков О. С. Відповідальні редактори: к. ф. н., ст. викл. Закалюжний Л. В., к. ф. н., доц. Ліпісівіцький М. Л.).
 • 5 номерів студентського науково-літературного часопису «Semper tiro» (Головний редактор: к. ф. н., ст. викл. Закалюжний Л. В., Редакційна колегія: д. ф. н., проф. Чирков О. С., к. ф. н., доц. Коляда О. В., к. ф. н., доц. Ліпісівіцький М. Л., викл. Тименко Т. Г.).
 • перший і другий номер часопису «Мистецтво і наука» / Ідея та шеф-редактор: доктор філологічних наук, професор Чирков О. С., відповідальні редактори: к. ф. н., ст. викл. Закалюжний Л. В., к. ф. н., доц. Ліпісівіцький М. Л.

Проведено:

 • Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Бертольт Брехт: митець, який випередив час» (10-11 лютого 2011 року) спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт» за підтримки Ґете-Інституту у м. Києві;
 • Міжнародну наукову конференцію «„Ґуллівер у Швейцарії“. Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур» (25-27 листопада 2011 року) — спільно з Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ);
 • Міжнародну наукову конференцію — IV Брехтівські читання — «Бертольт Брехт і його час. Наш час і Бертольт Брехт» (10-12 лютого 2012 року) — спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт» за підтримки Німецької служби академічного обміну ДААД;
 • Міжнародну наукову конференцію — V Брехтівські читання — «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції» (1–2 березня 2013 року) — спільно з архівом Бертольта Брехта Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт»;
 • IV Драматургічні читання — Міжнародну наукову конференцію «Драма як життя, життя як драма» (25-26-го жовтня 2013 року). Співорганізатори конференції — кафедра германської філології та зарубіжної літератури, Науково-творчий комплекс «Драматургія» ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка (м. Житомир, Україна), Akademia Ignatianum (м. Краків, Польща) та Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury «EPISTEME» (м. Краків, Польща);
 • Міжнародну наукову конференцію — V Брехтівські читання — «Сприйняття мистецтва й мистецтво сприймання»: мистецька практика й теорія Б. Брехта у багатовимірності рецепції" (1-2 березня 2013 року) — спільно з Центром германістики при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) і Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відерґебурт»;
 • Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Брехт поза канонами» (20-21 листопада 2014 року);
 • міжнародну перекладацьку майстерню німецькомовних п’єс з німецькою перекладачкою Лідією Нагель (листопад 2015 року);
 • міжнародний семінар з теорії сучасної німецькомовної драми у співпраці з Вільним університетом м. Берлін і Центром Германістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за підтримки Німецької служби академічного обміну (ДААД);
 • Розпочато роботу над «Брехтівським словником».

Укладено угоди про співпрацю:

 • між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Академією мистецтв м. Берлін (квітень 2012 року), яка визначає напрямки існуючої та подальшої співпраці між Брехт-Центром ННІ іноземної філології та Архівом Бертольта Брехта;
 • між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Академією Ігнатіанум м. Краків (липень 2012 року);
 • між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Сілезьким університетом у м. Катовіце (2014 рік).

Крім того, налагоджено зв’язки з Брехтівським науково-дослідним центром в м. Ауґсбурґ (Німеччина), Ґете-Інститутом у м. Києві, Німецькою службою академічного обміну ДААД, Культурним фондом «А und A» і Фондом Самуеля Фішера (Німеччина), Міжнародним театральним інститутом Німеччини, Науково-культурним товариством «Epistema» (м. Краків, Польща), Інститутом світової літератури ім. М. Горького Російської академії наук (м. Москва), Центром германістики інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (м. Київ), Вільним університетом м. Берлін (Німеччина), Томським державним університетом (Росія), Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусь), Науковим товариством «Germanoslavika» Чеської академії наук м. Прага, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Черкаським державним технологічним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та з іншими ВНЗ України, Росії, Польщі та Німеччини.

У 2012 році «Brecht-Zentrum» Житомирського державного університету імені Івана Франка отримав унікальну для Східної Європи бібліотеку, присвячену творчості Бертольта Брехта у кількості понад 1500 книг. Серед них — повні видання творів німецького драматурга і поета, численні окремі видання його творів і багато літературознавчих досліджень. Усі вони подаровані пані Беатою Йеске, сестрою покійного «уповноваженого Бертольта Брехта на землі» Вольфганга Йеске. Він 30 років займався вивченням творчості німецького драматурга та поета, і, будучи Брехтівським лектором одного із найвідоміших німецьких видавництв «Suhrkamp», крім іншого, відіграв вирішальну роль у підготовці та виданні повного коментованого Франкфуртського та Берлінського зібрань творів Б. Брехта у 30 томах.

Керівний склад НДІ «Драматургія» та його структура

НДІ «Драматургія» — Науковий керівник НДІ «Драматургія» — доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури, академік АН ВО України Чирков О. С.

Заступник керівника НДІ «Драматургія», завідувач відділення — кандидат філологічних наук, докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Закалюжний Л. В. (відповідальний редактор «Брехтівського часопису», часопису «Мистецтво і наука» і студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro»).

Науковий секретар НДІ «Драматургія», завідувач відділення «Лінгвістична драматургія» — кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Федоренко Л. О.

«Brecht Zentrum» — завідувач відділення «Brecht Zentrum» та відповідальний редактор «Брехтівського часопису» і часопису «Мистецтво і наука» — кандидат філологічних наук, докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Ліпісівіцький М. Л.

«Перекладацькі студії» — завідувач відділення «Перекладацькі студії» — кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Соколовська С. Ф.

«Беккет-Центр» — завідувач відділення «Беккет-Центр» — кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Коляда О. В.

«Йонеско-центр» — завідувач відділення «Йонеско-Центр» — кандидат філологічних наук Зорницька І. В.

«Термінологічні студії» — завідувач відділення кандидат філологічних наук, докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Васильєв Є. М.

«Слов’янська драматургія» — завідувач відділення кандидат філологічних наук Павлінчук Т. І.

Театр-лабораторія «Бурсаки» — головний режисер театру-лабораторії «Бурсаки» — аспірант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Авраменко П. М. У грудні 2015 року відбулися гастролі європейськими містами (Страсбург, Мілан, Венеція, Штутгарт, Аугсбург, Мюнхен).

Під керівництвом викладачів кафедри та членів НДІ «Драматургія» працюють такі авторські групи, які об’єднують наукові пошуки студентів і викладачів:

 • Проблеми аналізу та інтерпретації тексту (на матеріалі творчості Б. Брехта) — керівник к. ф. н., ст. доц. Ковальова Т. П.
 • Актуальні проблеми перекладу — керівник к. ф. н., доцент Соколовська С. Ф.
 • Поетика абсурду С. Беккета — керівник к. ф. н., доцент Коляда О. В.
 • Сучасна німецька драматургія — керівник к. ф. н., доцент Ліпісівіцький М. Л.

З 2016 року розпочато роботу над двома науковими проектами в межах НДІ «Драматургія»:

 1. Драматургічний словник (концепція Чиркова, керівник проекту доц. Васильєв Є. М.).
 2. Довідник «Драматурги ХХ ст.» (ідея Чиркова, керівник проекту ст. викл. Закалюжний Л. В.).