Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра журналістики, реклами та PR

Кафедру було створено 1 вересня 2014 року рішенням Ученої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Новостворений колектив успадкував досвід і здобутки двох окремих кафедр: кафедри видавничої справи, редагування та основ журналістики і кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій.

Об’єктом роботи кафедри є поглиблене дослідження основних закономірностей розвитку сучасної журналістики та філології.

Колектив кафедри бере активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців з української літератури, народознавства та редакторів освітніх видань.

Викладачі кафедри працюють над підготовкою спеціалістів із видавничої справи та редагування, які можуть швидко та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку та іншу інформацію для видавництв, редакційно-видавничих відділів, центрів науково-технічної інформації, відділів реклами, патентно-ліцензійних відділів, видавничих служб при офісах на підприємствах різного рівня, видавництв при громадських організаціях, політичних партіях, релігійних організаціях, редакцій газет, журналів, радіомовлення, телебачення тощо.

У 2015 році кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології отримала ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» з ліцензованим обсягом набору 60 осіб на денну форму навчання.

Реклама і зв’язки з громадськістю — це напрям, що відкриває кар’єрні перспективи. Випускник може претендувати на посади від менеджера чи фахівця відділу реклами до керівника рекламної чи PR-агенції. Студенти ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, які навчатимуться за напрямом «Реклама і зв’язки з громадськістю», по закінченню навчання працюватимуть на престижних посадах: директор рекламного агентства, медіа холдингу; керівник відділу реклами; креативний директор; керівник відділу інтерактивних проектів; арт-директор рекламного агентства; PR-консультант у рекламних і консалтингових агентствах; іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу; фахівець по роботі із засобами масової інформації; менеджер зі зв’язків з громадськістю; медіаменеджер; рекламний агент і менеджер по роботі з клієнтами; журналіст у ЗМІ; копірайтер, спічрайтер та прес-секретар керівників громадських, політичних і державних установ; бренд-менеджер, менеджер по мерчандайзингу; аналітик і стратег у комунікаційний сфері; фахівець з івент-маркетингу; промоушн-менеджер або BTL-менеджер; дизайнер; креативний продюсер; творчий продюсер BTL-агентства; фахівець із внутрішньо-корпоративних та інших соціальних комунікацій тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології має великий науково-методичний потенціал і практичний досвід. На кафедрі працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, заслужені журналісти. Багато уваги приділяється професійному зростанню викладацького складу через навчання в докторантурі та аспірантурі. Так, у 2015 році асистент кафедри О. В. Денисевич захистила дисертацію «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології плідно працює над науковими проблемами як у царині соціальних комунікацій та української філології, так і на маргінесі цих дисциплін — у сфері соціальної філософії, естетики, історії ЗМІ тощо. Провідною темою дослідження кафедри є «Діалог у комунікаційному просторі: глобалізаційний вимір». Викладачі кафедри у своїх наукових розвідках розкривають різні аспекти цієї проблеми, об’єднуючись спільною метою не лише розкрити зміст певного соціального явища в контексті сучасних соціальних, культурних, економічних і політичних процесів, а передусім розробити механізми встановлення діалогу засобами масових комунікацій, толерантизації суспільних відносин, здійснення спротиву інформаційним агресії та насиллю. Не залишаються поза увагою і проблеми історії та теорії літератури.

Продовжується співпраця з педагогічними колективами Житомирщини, що сприяє пошукам нових перспективних форм організації навчання, виховання та наукової творчості учнівської молоді області. Так, у грудні 2013 року викладачі кафедри взяли участь у семінарі-нараді, що проводилася Житомирським відділенням МАН.

Важливим напрямом роботи кафедри є студентські наукові дослідження. На кафедрі функціонує 11 наукових гуртків і проблемних груп. Неодноразово кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології організовувала наукові зустрічі, присвячені творчості М. Рильського. Так, 31 березня 2014 року спільно із кафедрою українського літературознавства та компаративістики, кафедрою дидактичної лінгвістики та літературознавства проведено викладацько-студентські наукові читання «Максим Рильський: тексти, контексти, інтерпретації», присвячені 120-річчю від дня народження письменника.

25 березня 2015 року в інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся літературний вечір пам’яті М. Рильського.

21–22 травня 2015 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка було проведено Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Творчість М. Рильського в комунікативному просторі світової культури».

26 березня 2015 року студентка ННІ філології та журналістики О. Горячко здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і була нагороджена дипломом І ступеня. Наукову роботу студентка виконувала під керівництвом викладача кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології, доцента С. Л. Чернюк.

Результатами професійної діяльності викладачів кафедри є наукові та навчально-методичні праці: Слюсар В. М. «Феномен свободи в культурній самореалізації особистості: монографія» (Житомир, 2012); Клименко Т. Є. «Фрагменти почуттів...: поезія, мініатюри» (Житомир, 2012); Бондарчук Т. А., Гриценко О. І., Колодюк С. В., Мартинюк А. І. «Методика заповнення полів в АРМ „Каталогізатор“ бібліотечної системи „ІРБІС“: метод. рек. та прикл.» / за ред. Т. Є. Клименко; [Т. А. Бондарчук, О. І. Гриценко, С. В. Колодюк, А. І. Мартинюк] (Херсон, 2014); Близнюк А. С. «Оформлення видання: Посібник для студентів відділення „Видавнича справа та редагування“» (Житомир, 2007); Близнюк А. С. «Законодавча база видавничої справи. Електронний посібник» (Житомир, 2008); Вступ до фаху: навчально-методичний посібник / Башманівський В. І., Горбова І. О., Чорна С. А. (Житомир, 2014); Башманівський В. І. «Українська література (др. пол. ХХ — поч. ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник» (Житомир, 2013); Башманівський В. І. «Новітня українська література: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів» (Житомир, 2012); Масловська М. В. «Словник етнографічних термінів» (у співавторстві); «Шкільні свята: у 2-х томах» / Укладач Масловська М. В. (Житомир, 2009); Масловська М. В. «Уроки з народознавства» (Житомир, 2010); Масловська М. В. «Україна в серці» (Житомир, 2011); Масловська М. В. «Матері святе ім’я» (Житомир, 2011); Масловська М. В. «Українцем я росту: Хрестоматія» (Житомир, 2012); Масловська М. В. «Матері святе ім’я» (Житомир, 2013), Масловська М. В. «Мово моя українська» (Житомир, 2014); Євченко О. В. «Риторика. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів усіх форм навчання» (Житомир, 2010); Євченко О. В. «Зв’язки з громадськістю. Методичний посібник: теорія, рекомендації, плани семінарських занять із літературою» (Житомир, 2011); Євченко О. В. «Комунікаційні технології. Методичний посібник: теорія, рекомендації, тести, практичні завдання, плани семінарських занять із літературною (для студентів усіх форм навчання)» (Житомир, 2011); Євченко О. В. «Теорія твору. методичний посібник: теорія, рекомендації, тексти, тести, плани семінарських занять із літературою (для студентів усіх форм навчання)» (Житомир, 2013). Щорічно наукові здобутки викладачів та студентів презентовані у збірнику матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів «Вітражі» (упорядники: В. І. Башманівський, І. О. Горбова, Т. Є. Клименко, С. А. Чорна).

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є організаційно-виховна робота, спрямована на становлення всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання почуття відповідальності, високої духовності.

20 березня 2013 року в актовій залі студентського гуртожитку № 4 Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся літературний вечір «Я вам в лице своїх пісень війну...», присвячений 100-річчю з дня народження видатного українського поета-пісняра А. С. Малишка. Учасниками заходу були студенти ННІ філології та журналістики.

Для студентів організовуються тематичні екскурсії в релігійні установи, де майбутні видавці знайомляться з друками різних століть. 16 квітня 2015 року студенти 5-го курсу ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка відвідали Свято-Преображенський Кафедральний Собор міста Житомира. Викладач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Н. М. Миколаєнко організовує подібні екскурсії студентам інституту з метою формування професійної культури майбутніх редакторів, основою якої є духовна культура.

Згідно з планом роботи кафедри проводилися культурно-просвітницькі заходи, до яких залучалися наукові та громадські діячі, організації, що пропагують здоровий спосіб життя, організовувалися зустрічі з письменниками.

У червні 2015 року викладачі кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології здійснили поїздку до Літературно-меморіального музею-садиби М. Т. Рильського (с. Романівка, Попільнянський р-н, Житомирська обл.). Наповнення музею — фрагменти з життя і творчості українського поета: матеріали про родину, документи, чернетки, поетичні збірки, фотографії, особисті речі, які відображають літературну та громадську діяльність М. Рильського, життєві шляхи митців, наближених до українського поета та його родини.

Викладацько-студентський колектив кафедри бере активну участь у різноманітних конкурсах. Нещодавно викладач кафедри Н. М. Миколаєнко у співпраці зі студентом інституту філології та журналістики В. Ковалем відзняли роботу на Всеукраїнський конкурс «Book fashion» і перемогли в номінації «Ігрові видання».

У мистецькій студії «Слово-образ» кафедрою неодноразово було презентовано художні експозиції творчих студентів Житомира, зокрема студентів ЖДУ імені Івана Франка. Так, у грудні 2013 року було відкрито виставку «Ми — карикатура» студента ННІ філології та журналістики В. Коваля, у травні 2014 р. — мистецьку виставку «Вічний пошук художника» студенток Житомирського технологічного коледжу Анастасії Шевчук та Наталії Зайончківської.

У 2018 році викладачі кафедри реалізовували завдання з науково-організаційної роботи, брали участь у підготовці та проведенні всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій, адже професорсько-викладацький склад кафедри має великий потенціал і практичний досвід. На кафедрі працюють доктор наук, професор; кандидати наук, доценти; члени Національної спілки журналістів України. Кафедра успішно співпрацює зі спорідненими кафедрами та факультетами ВНЗ України, розвиває міжнародне співробітництво й академічну мобільність із зарубіжними науковими установами, організовує творчі зустрічі з працівниками ЗМІ, письменниками, громадськими діячами, що сприяє пошукам нових перспективних форм організації навчання. Так, викладачі кафедри беруть участь у семінарах-нарадах, конкурсах, що проводить Житомирське відділення МАН.

У травні 2018 року спільно з Житомирським Центром розвитку місцевого самоврядування було проведено конкурс серед школярів ЗОШ на тему «Моє рідне ОТГ». Спільно з колективом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова та Управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОДА у травні 2017 та травні 2018 проведено медіатренінги з військової (екстремальної) журналістики. Організовано зустріч студентів з ведучими програми «Доброго ранку, Країно» на «UA: Перший» Тетяною Гончаровою та Данилом Дорошенком, журналістом-розслідувачем Дмитром Гнапом та іншими медіафахівцями. Кафедра заохочує та підтримує студентів у їхньому прагненні брати участь у наукових гуртках, проблемних групах, семінарах, конференціях, творчих конкурсах. Зокрема, при кафедрі діють наукові гуртки: «Медіаграмотність», «Вивчення комунікативних процесів під час творення текстової єдності», «Підготовка до друку інформаційно-аналітичного видання. Редагування тексту. Фото. Заголовки та слогани», «Студія реклами та PR», а також науково-практичні лабораторії: «Студентська телестудія», «Студентське радіо».

У 2018 році кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології акредитувала спеціальність з підготовки магістрів 061 Журналістика. Медіакомунікації. Освітня програма спрямована на підготовку сучасних журналістів, які вільно володіють інструментами обробки та передачі інформації.

З 2019 року кафедра започаткувала конкурс «Медіазнахідка». Метою конкурсу є відбір і визнання найкращих медіаматеріалів студентів і абітурієнтів Інституту філології та журналістики, які вирішили здійснити крок уперед у професійному зростанні. Нагородження проводять у чотирьох номінаціях: «Найкраща робота медійника-початківця», «Найбільш оригінальний журналістський матеріал про ЖДУ», «Журналістський матеріал — за якісне та оперативне висвітлення медіатренінгів для журналістів Житомирщини», «Креативна реклама спонсора конкурсу».

2019 рік позначився акредитацією спеціальності 061 Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю та отриманням відповідних сертифікатів з підготовки журналістів-бакалаврів.

У березні 2019 року Давидова Л. В., Зайко Л. Я. разом із студентами брали участь у тренінгу «Як писати про економіку цікаво» від Центру вдосконалення економічної журналістики в рамках програми «Економічний експрес», інформаційних днів Національного банку України в регіонах.

У вересні 2019 року викладачі кафедри Близнюк А. С., Давидова Л. В., Зайко Л. Я. виступили співорганізаторами тренінгу для студентів «Гендерночутлива журналістика в Україні» у партнерстві з ГО «Інститут розвитку регіональної преси», Національним демократичним інститутом міжнародних відносин, Посольством Великої Британії в Україні.

Викладачі кафедри Андросович О. І., Близнюк А. С., Давидова Л. В., Кучерук О. А., Русецька О. Б., Шевцова Л. С. упродовж 2019-2021 рр. працюють над реалізацією проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (2017-2021) за підтримки Ради міжнародних досліджень та обмінів IREX. Вони взяли участь в освітньому симпозіумі «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу», тренінговій програмі з інфо-медійної грамотності, пройшли навчання в Зимовій школі, програма якої включала воркшопи, тренінги з інтеграції інфомедійної грамотності в навчальні матеріали, вивчення методики змішаного навчання і фасилітації онлайн-курсу з медіаграмотності VeryVerified та застосування інструментів ігрофікації в навчальному процесі (гра-квест Face Bustres). Результатом плідної роботи стали сертифіковані IREX навчальні програми. Так, в основу навчальної програми з дисципліни «Методика навчання української мови» покладено програму «Методика навчання української мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (розробники О. А. Кучерук, Л. С. Шевцова), що у 2020 р. успішно пройшла сертифікацію в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США і Великої Британії, у партнерстві з МОН України та Академією Української преси, і рекомендована до впровадження.

Упродовж 30 листопада 2019 року — 30 грудня 2020 року кафедра реалізовувала грантовий проєкт з розвитку студентського телебачення «ZStudent TV» від Британської ради. Студенти перших курсів мали змогу інтегруватися у ЗВО, а старші курси — покращити свої професійні навички на практиці: учасники опанували процес створення журналістських медійних матеріалів, навчилися знімати та монтувати відео. До участі в зйомках було залучено іноземних студентів. Авторські програми «Жартівливий гороскоп», «Маски університету», «ЖДУ-кава», «Covers», «ЖДУ Life», «The blitz day of ZDU», «Екскурс в історію», «Свято щодня!» можна переглянути на youtube-каналі.

30.08.2020 року відбулося об’єднання кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології та кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін та перейменовано на кафедру журналістики та дидактичної філології.

Викладачі кафедри працюють над вирішенням завдань науково-дослідних робіт, а саме: «Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі» та «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі та вузі». При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Соціальні комунікації» та «Чесько-український культурно-освітній центр (центр богемістики)».

Результати наукових пошуків студентів стають основою курсових, кваліфікаційних та конкурсних, науково-дослідницьких робіт, а також публікацій у щорічних збірниках студентсько-викладацьких робіт «Вітражі» та «Методичний пошук». Під керівництвом професора Кучерук О. А. здійснюється підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти.

Упродовж 2020-2021 рр. Андросович О. І., Давидова Л. В., Зайко Л. Я., Миколаєнко Н. М. беруть участь у проєкті «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» від Інтерньюз Україна за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Викладачі пройшли курси навчання «Журналістика даних», «Підходи, інструменти та методи перевірки інформації», провели тренінги для студентів.

У січні 2021 року лави експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти поповнили Андросович О. І., Давидова Л. В., Миколаєнко Н. М.