Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Башманівський Валерій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 1993 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка. Працював на посаді вчителя української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Житомира (1993-1994 рр.).

У квітні 2004 року захистив дисертацію «Художня природа „неокласичного“ в поетичній творчості Миколи Зерова» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.01 — українська література). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

З 1994 року працював на посадах асистента кафедри української літератури; старшого викладача кафедри української літератури; доцента кафедри української літератури; завідувача кафедри українського літературознавства та компаративістики, кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій, кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси та досягнення: історія новітньої української літератури; особливості розвитку журналістики; дискурс міжкультурного діалогу в ЗМІ.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури першої половини ХХ століття», «Історія української літератури другої половини ХХ століття», «Історія української літератури кінця ХХ — початку ХХІ століття», «Вступ до спеціальності».

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); грамота Житомирської обласної ради (2011 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.); подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.). Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України».

Основні друковані праці:

Близнюк Андрій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 1983 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». У 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію з теорії літератури «Притчово-алегоричний напрям в епічній драмі. Поетика. Жанри» в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.

Наукові інтереси та досягнення: масова інформація, масова аудиторія, комунікація, інформація, інформаційна війна, пропаганда, контрпропаганда, маніпуляції в ЗМІ, історія преси.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія масової комунікації»; «Теорія масової інформації»; «Основи редагування»; «Історія світової видавничої справи»; «Історія української видавничої справи»; «Основи журналістики»; «Жанри журналістики»; «Основи професіональної комунікації»; «Теорія журналістики»; «Видавнича справа за рубежем»; «Видавнича справа та редагування»; «Історія книги та книгознавство»; «Літературне редагування»; «Політична журналістика»; «Інформаційна політика та безпека».

Нагороди: грамоти Державного комітету радіо та телебачення України, Національної Спілки журналістів України, Міністерства освіти і науки України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України».

Громадська робота: член Науково-методичної комісії з журналістики при Міністерстві освіти і науки України, член Національної спілки журналістів України, член експертної ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань формування програми випуску соціально значущої літератури місцевих авторів, член журі міського творчого конкурсу до Дня журналіста, голова журі обласного творчого конкурсу до Дня журналіста.

Основні друковані праці:

Чернюк Сніжана Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 1994 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Образна символіка у творах Т. Осьмачки» зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

Офіційний опонент кандидатської дисертації Пресіч Ольги Вікторівни на тему «Повоєнна українська проза в Канаді: проблемно-тематичні, жанрово-стильові пошуки».

Протягом кількох років — член редакції журналу «Українська полоністика».

Наукові інтереси та досягнення: українська література ХХ століття та сучасна українська література; комунікативні стратегії в українській літературі; традиції та звичаї поляків Житомирщини.

Навчальні предмети, які викладає: «Література українського зарубіжжя», «Історія української літературної критики», «Сучасний літературний процес», «Національна ідея в українській літературі», «Проблеми рецепції української літератури».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету за активну наукову діяльність і керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Основні друковані праці:

Свінціцька Олена Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Інформація: у 2011 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Експресивно-інтуїтивістський та мовний концепти естетики Б. Кроче».

З 2006 року член Національної спілки журналістів України.

Активний учасник низки всеукраїнських, міжнародних конференцій, шкіл і семінарів.

Наукові інтереси та досягнення: медіадизайн; інформаційне моделювання; візуалізація інформації; естетолінгвістика; медіафілософія.

Навчальні предмети, які викладає: «Журналістська етика», «Комунікаційні процеси в соціумі», «Зображальна естетика в ЗМІ та кольорознавство», «Основи видавничої справи», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Авторське право», «РВФ. Рекламні видання», «РВФ. Переклади».

Основні друковані праці:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», у 2012 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2013 року є членом Української бібліотечної асоціації, а з 2015 року — член журі конкурсу учнівських наукових робіт МАН України (відділення фольклористика).

Займається художньою творчістю. Друкувалася у журналі «Люблю+Слово», автор поезій «Фрагменти почуттів...».

Наукові інтереси та досягнення: сучасні комунікації; творчість М. Клименка; бібліотечні технології.

Навчальні предмети, які викладає: «Редакторський практикум», «Основи бібліотекознавства», «Загальна та спеціальна бібліографія», «Історія народної вишивки», «Актуальні питання українознавства», «Конфліктологія в ЗМІ».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р., 2013 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Основні друковані праці:

Євченко Олександр Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 1995 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література».

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Драма-антиутопія. Генезис. Поетика» в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури.

Навчальні предмети, які викладає: «Публіцистика», «Теорія твору», «Теорія сприймання та розуміння тексту», «Риторика», «Комунікаційні технології».

Нагороди: сертифікат Координатора проектів ОБСЄ в Україні за участь у тренінговому курсі «Впровадження гендерного підходу: нові можливості для української журналістики», сертифікати «Інституту розвитку регіональної преси» (Львів, 2014); сертифікат міжнародного конкурсу «Тіло як вистава: культурні та літературні проекції» (2014).

Основні друковані праці:

Масловська Марія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Інформація: у 1972 році закінчила Бердичівське педагогічне училище. З 1974 по 1976 рік навчалась в педінституті ім. Горького (нині М. Драгоманова). У 1993 році закінчила Житомирський педінститут, здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Після закінчення вузу залишилась працювати на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка, сьогодні працює на кафедрі видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.

Завершена кандидатська дисертаційна робота на тему: «Літературна казка: поетика вимислу». На жаль, дисертації не захистила, та за вказаною темою є понад 10 наукових статей.

З 2003 року працювала заступником декана, заступником директора Житомирського державного університету імені Івана Франка. На цій посаді працювала майже дванадцять років. Намагалась у своїй роботі прищеплювати любов до рідної землі, шанувати тих, хто жив і творив перед нами. З цією метою в університеті був створений музей старожитностей, який відвідує багато вчителів, студентів, вчених з інших вузів та інших країн.

Викладач кафедри — активна учасниця в організації і проведенні всеукраїнських та регіональних конференцій.

Керує курсовими, дипломними роботами, педагогічною та музейною практикою.

Співавтор «Словника етнографічних термінів»; укладач «Шкільні свята: у 2-х томах» (Житомир, 2009); автор-укладач посібника «Уроки з народознавства» (Житомир, 2010); автор-укладач навчального посібника «Україна в серці», навчального посібника «Матері святе ім’я» (Житомир, 2011); автор-упорядник хрестоматії з українознавства «Українцем я росту» (Житомир, 2012); автор-упорядник книги «Матері святе ім’я» (Житомир, 2013), «Мово моя українська» (Житомир, 2014).

В її доробку понад 90 наукових статей. Вона є автором і ведучою на обласному радіо передачі «О слово рідне, хто без тебе я», де працює вже 10 років. Член спілки журналістів України. Член журі всеукраїнських, обласних, міських мистецьких та мистецько-літературних конкурсів. Вже понад 10 років є членом журі МАН, всеукраїнського конкурсу до Великодніх свят, Різдвяних свят у м. Житомир та Україні загалом.

Наукові інтереси та досягнення: історія культури України; культурологія; соціологія; етнологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Етнографія», «Етногеографія», «Практикум з українознавства», «Музеєзнавство», «Основи народознавства», «Українська література», «Практикум з фольклору».

Нагороди: грамота обласної ради, обласного відділу освіти м. Житомир; грамота Міністерства освіти та науки України; нагрудний знак «Слава ЖДУ» та «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка»; медаль «Відмінник освіти України»; медаль «Василь Сухомлинський»; Державна премія Івана Огієнка (2015).

Основні друковані праці:

Герасимчук Сніжана Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка: отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

З 2008 по 2011 р. навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Художні форми алегоричного зображення у літературі Київської Русі» (спеціальність 10.01.01 — українська література).

За період професійної діяльності неодноразово брала участь у всеукраїнських (Київ, 2010; Запоріжжя, 2010; Житомир, 2014) та міжнародних (Будапешт, 2013) наукових конференціях.

Наукові інтереси та досягнення: давня українська література; журналістика; дослідження ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства.

Навчальні предмети, які викладає: «Міжнародна журналістика», «Тележурналістика», «Новітні медіа та комунікаційні технології», «Радіожурналістика», «Фотожурналістика».

Основні друковані праці:

Дюжева Катерина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат філологічних наук.

Інформація: з 2002 по 2007 р. навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильова парадигма творчості Ліни Костенко» зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

Наукові інтереси та досягнення: українська та світова літератури; редагування; Інтернет-ЗМІ.

Навчальні предмети, які викладає: «Основи статистики», «Технічне редагування», «Художнє редагування», «Електронні видання та Інтернет», «Навчальні видання».

Основні друковані праці:

Денисевич Олена Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2015 р. захистила дисертацію у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на тему: «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців». Учасниця багатьох всеукраїнських, міжнародних конференціях та школах.

Наукові інтереси та досягнення: психолінгвістика; семантика; візуалізація даних; методика вивчення іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: «Мова ЗМІ», «Культура мови ЗМІ», «Спецкурс з фаху», «Лінгвістичний аналіз текстів ЗМІ», «РВФ Електронні видання».

Основні друковані праці:

Миколаєнко Надія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: у 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Навчається в аспірантурі на кафедрі педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

З 2004 року — Член Спілки журналістів України.

Наукові інтереси та досягнення: професійна культура редакторів та дитячі освітні видання.

Навчальні предмети, які викладає: «Основи редагування», «Теорія журналістики», «Журнальні видання», «Газетно-журнальне редагування».

Нагороди: грамота від ректора ЖДУ імені Івана Франка П. Ю. Сауха за вагомий творчий доробок, активну життєву позицію, поширення інформації про діяльність університету та гідне представлення преси ЖДУ імені Івана Франка на Всеукраїнському конкурсі молодіжних ЗМІ (2009); грамота від виконавчого комітету Житомирської міської ради за ІІІ місце у конкурсі «Журналіст року» серед журналістів телебачення (2011); грамота від Житомирської обласної організації Національної спілки журналістів України за особистий внесок у розвиток інформаційної сфери, підготовку творчих кадрів для видавництв і засобів масової інформації Житомирської області (2013); грамота від організаторів І Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів «Book fashion» у номінації «ігровий буктрейлер» (2015); диплом східної літньої школи Інституту східної Європи Варшавського університету (2015).

Основні друковані праці:

Давидова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: у 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактора освітніх видань.

З 2014 року — аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування. Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва».

Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Редакторська скриня» Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси та досягнення: видавнича діяльність університетів; специфіка видавничої діяльності в сучасних реаліях; дотримання видавничих стандартів в українській книзі; особливості роботи редактора і коректора сучасного видавництва.

Навчальні предмети, які викладає: «Коректура», «Макетування», «Системи верстки», «Художні видання».

Нагороди: грамоти і дипломи Національної спілки журналістів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка та ін.

Основні друковані праці:

Зайко Леся Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: закінчила Українську академію друкарства (1993 — 1999 рр.) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію інженера-економіста. З 2013 року навчається в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії). Тема дослідження: «Шляхи маніпулювання суспільною свідомістю засобами масової інформації на пострадянському просторі».

Наукові інтереси та досягнення: маніпулювання суспільною свідомістю; соціокультурна цінність книги; культура дитячої книги.

Навчальні предмети, які викладає: «Основи культури видань», «Редактор-видавець в ринкових умовах», РВФ «Довідково-енциклопедичні видання», РВФ «Перевидання», «Художнє оформлення видань», «Квалілогія видань».

Основні друковані праці:

Василюк Валентина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: закінчила Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка (1987-1991). У період з 1992 по 1997 р. навчалася в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка, а з 2001 по 2002 р. — в магістратурі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2003-2007 рр. — навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 10.01.01 — українська література; тема дисертаційного дослідження: «Художня трансформація авторської біографії у літературний образ (за прозою Івана Багряного)»).

Наукові інтереси та досягнення: українська література ХХ століття; література українського зарубіжжя.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури ХХ століття», «Історія літератури українського зарубіжжя», «Історія української літературної критики».

Основні друковані праці:

Русецька Олена Борисівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (2000-2005 рр.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Наукові інтереси та досягнення: слоган у соціальній рекламі.

Навчальні предмети, які викладає: «Типологія помилок в ЗМІ», «Практична стилістика текстів ЗМІ», «Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (складне речення)», «Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (словосполучення, просте та просте ускладнене речення)», «Літературне редагування».

Основні друковані праці:

Чорна Світлана Аркадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, асистент.

Інформація: закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка (2002-2007 рр.) за спеціальністю «Українська мова і література».

Наукові інтереси та досягнення: комп’ютерні технології; історія української літератури ХХ століття.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури ХХ століття», «Практикум з фаху».

Основні друковані праці: