Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри журналістики, реклами та PR
Башманівський Валерій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народився 7.03.1968 р., у 1993 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка. Працював на посаді вчителя української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Житомира (1993–1994 рр.).

У квітні 2004 року захистив дисертацію «Художня природа „неокласичного“ в поетичній творчості Миколи Зерова» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.01 — українська література). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

З 1994 року працював на посадах асистента кафедри української літератури; старшого викладача кафедри української літератури; доцента кафедри української літератури; завідувача кафедри українського літературознавства та компаративістики, кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій, кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2018 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Журналістика», спеціалізація — реклама та зв’язки з громадськістю. Член Національної спілки журналістів України.

Початок роботи в університеті: 1.09.1994 р.

Інформація про стажування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з 03.12.2015 р. по 03.06.2016 р., наказ № 04-12 С від 12.12.2015 р., свідоцтво № 58 від 03.06.2016 р., тема «Методологія організації роботи PR-агенцій», «Сучасні видання вітчизняних діалектних словників».

Наукові інтереси та досягнення: особливості розвитку журналістики; дискурс міжкультурного діалогу в ЗМІ; історія новітньої української літератури.

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Екстремальна журналістика», «Актуальні питання теорії реклами та зв’язків з громадськістю», «Жанри журналістики», «Комунікаційні технології у сучасному українському літературному процесі та літературі українського зарубіжжя».

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); грамота Житомирської обласної ради (2011 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.); подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.). Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України»; Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2018 р.); подяка ННІ філології та журналістики (2018 р.).

Основні друковані праці:

Партико Зіновій Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, професор, доктор філологічних наук.

Інформація: у 1976 році закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Журналістика (спеціалізація — редагування)». Працював рекламістом, редактором.

У 1978–1982 р. в Москві навчався в очній аспірантурі. У 1987 р. в Ленінградському державному університеті захистив дисертацію «Лінгвістичний аспект автоматизації коректури в інтегральній інформаційній системі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність: Структурна, прикладна і математична лінгвістика).

З 1982 р. працював інженером-програмістом, старшим науковим співробітником Українського НДІ поліграфічної промисловості.

У 2001–2004 р. перебував в докторантурі Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка. У 2004 р. там же ж захистив дисертацію «Нормативна концепція теорії редагування» (спеціальність: Журналістика).

З 2005 р. працював завідувачем кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики та масової комунікації, далі (2010–2016 р.) завідувачем кафедри теорії та практики перекладу Інституту філології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

У 2016–2017 р. працював професором кафедри журналістики та засобів масової комунікації НУ «Львівська політехніка», а в 2017–2018 р. — професором, завідувачем кафедри журналістики Інституту реклами (МАУП, м. Київ).

Наукові інтереси та досягнення: теорія видавничої справи та редагування, теорія інформації та комунікації, комп’ютерна лінгвістика, логіка.

Позаштатний кореспондент газети «День», журналу «Універсум».

Початок роботи в університеті: 6.09.2018 р.

Інформація про стажування: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника Науково-дослідний інститут пресознавства з 01.11.2018 р. по 03.12.2018 р., наказ № 106-аг від 29.10.2018 р., довідка № 419 від 04.12.2018 р., тема: «Видавнича діяльність, редагування, публіцистика провідних українських журналістів (XIX-XX ст.)».

Навчальні предмети, які викладає: Логіка. Логічний аналіз тексту. Теорія та історія видавничої справи та редагування. Тренди сучасної теорії журналістики. Комунікативна логіка. Актуальні питання професійної комунікації.

Нагороди: почесна грамота Класичного приватного університету (2014 р.).

Основні друковані праці:

Богуславський Олег Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, доктор наук із соціальних комунікацій.

Інформація: народився 31.08.1968 р. у м. Запоріжжі. У 1985 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 2 у м. Улан-Баторі (Монгольська народна республіка). У 1996 р. закінчив навчання на філологічному факультеті Запорізького державного університету за фахом «українська мова та література». У 1998-2001 рр. навчався у аспірантурі факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію «Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр.» в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філологічних наук, спеціальність 10.00.08. — журналістика.

У 2005-2006 рр. брав участь у журналістських семінарах у Німеччині (Берлін, Європейський університет) та Польщі (Ольштин, Ольштинський університет). У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Преса української міжвоєнної еміграції в Європі міжвоєнного періоду 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія»; доктор наук із соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.04 — історія та теорія журналістики.

З 2005 по 2008 р. — докторант Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Інформація про стажування: у 2004 р на запрошення Державного департаменту США і Консорціуму міжнародного розвитку Міссісіпі пройшов стажування в навчальних закладах та журналістських організаціях США.

Трудова діяльність: у 1986-88 рр. проходив строкову службу на Військово-морському флоті. У 1992-1993 рр. — учитель української мови та літератури у СШ № 52 м. Запоріжжя. У 1994 р. — молодший науковий співробітник культурно-освітнього відділу Запорізького державного національно-культурного центру «Народний дім». З 1995 по 1998 рр. — викладач історії України та української літератури в медичному училищі Придніпровської залізниці м. Запоріжжя. З 1997 по 2002 рр. — асистент, старший викладач кафедри теорії літератури та журналістики Запорізького державного університету. З 2002 і по 2005 р. — доцент, завідувач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». З 2005 р. — професор кафедри соціальної комунікації й журналістики Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету. З 2010 р. по 2021 р. — проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету.

Початок роботи в університеті: 15 серпня 2021 р.

Наукові інтереси та досягнення: проблеми самоорганізації журналістського співтовариства, історія журналістики та видавничої справи української еміграції.

Основні друковані праці:

Близнюк Андрій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук; член Національної спілки журналістів України з 2004 року.

Інформація: народився 30.06.1962 р., у 1983 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». У 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література».

У 2017 році з червоним дипломом закінчив магістратуру за спеціальністю «Журналістика» у Навчально-науковому інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію з теорії літератури «Притчово-алегоричний напрям в епічній драмі. Поетика. Жанри» в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

У 2000 році було присвоєно вчене звання доцента.

З 1996 по 2002 рік — заступник декана філологічного факультету з навчальної роботи.

З січня 2003 року по вересень 2016 року — шеф-редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

З вересня 2003 року по вересень 2014 року — завідувач кафедри видавничої справи та редагування Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 2018 року — редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

Автор майже 80 наукових та науково-методичних публікацій та кількох десятків газетно-журнальних публікацій.

Початок роботи в університеті: 1.09.1984 р.

Інформація про стажування: КНУ імені Тараса Шевченка Інститут журналістики з 24.09.2017 р. по 16.03.2018 р.; наказ № 344 від 22.09.2017 р., сертифікат № 045/132 від 16.03.2018 р., тема: «Права людини, рівність та недискримінація, мова ворожнечі»; «Журналістика в мезанізмах захисту прав людини»; «Зміни в журналістській освіті: права людини як ціннісна основа»; Академія з прав людини для журналістів та журналісток, спеціальна програма «Академія з прав людини для журналістів та журналісток».

Наукові інтереси та досягнення: інформаційна політика, пропаганда у ЗМІ, контрпропаганда, маніпуляції у ЗМІ, інформаційна війна, військова журналістика, інформаційний простір, масова комунікація, масова інформація, масова аудиторія, масова інформація, комунікаційні технології, медіа аналітика та медіа критика, професійні стандарти, видавнича справа, редагування, жанри журналістики.

На бакалавраті керує студентськими дипломними видавничими проектами «Підготовка та випуск видання». На магістратурі — дипломними роботами з інформаційного поля Житомирщини, історії журналістики та видавничої справи Житомирщини.

Керував науковою роботою студентки 31 групи спеціальності «Видавнича справа та редагування» Мельник Л. В. яка зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Маріупольський державний університет, квітень 2016 р.) з темою «Соціальна реклама у рекламному просторі обласного центру м. Житомира».

Навчальні предмети, які викладає: «Актуальні проблеми професійної комунікації», «Видавнича справа та редагування», «Жанри журналістики», «Інформаційна політика та безпека», «Історія книги та книгознавство», «Комунікаційні технології», «Масова комунікація та інформація», «Медіа аналітика та медіа критика», «Основи професіональної комунікації», «Професійні стандарти у рекламі та PR», «Соціально-комунікаційні технології в медіа галузі», «Сучасна українська публіцистика», «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Теорія і практика журналістики», «Тренди сучасної медіа системи», «Тренди сучасної теорії журналістики».

Нагороди: грамоти Державного комітету радіо та телебачення України, Національної Спілки журналістів України, Міністерства освіти і науки України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка». Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України».

Громадська робота та професійна діяльність: член НСЖУ, член секретаріату Житомирської обласної організації НСЖУ, член експертної ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань формування програми випуску соціально значущої літератури місцевих авторів, член журі обласного та міського творчого конкурсу до Дня журналіста, член журі обласного конкурсу «Краща книга року», голова ГО «Житомирський експертний медіа-клуб», член ГО «Академія регіональних медіа-досліджень», член ВГО «Науково-методична комісія з журналістики», регулярно проводить заняття з медіа грамотності з населенням міста Житомира та області, виступає з лекціями з протидії пропаганди перед учителями середніх шкіл, працівниками закладів культури та держслужбовцями Житомирщини, з червня 2016 по травень 2017 року працював редактором щоденної вечірньої прямоефірної «Відкрита студія» на телеканалі СК-1, з січня 2018 року — редактор газети «Медіа-клуб». Громадська робота та професійна діяльність вересня 2018 року — редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

Основні друковані праці:

Андросович Олена Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Інформація: у 2007 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література. Редагування освітніх видань». У 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка: отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

У 2011 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля достроково захистила кандидатську дисертацію «Експресивно-інтуїтивістський та мовний концепти естетики Б. Кроче».

2012-2018 — керівник (за суміщенням) Прес-центру ЖДУ імені Івана Франка.

З 2006 року — член Національної спілки журналістів України. З 2014 року — у складі редколегії наукового журналу «Virtus», що внесений до міжнародних наукометричних баз даних Scientific Indexing Services (USA) та Citefactor (USA).

2019-2020 — голова Ради молодих науковців ЖДУ імені Івана Франка. Ініціаторка конкурсу медіаматеріалів абітурієнтів і студентів Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка «Медіазнахідка».

Керівниця студентських проблемних груп «Зображальна естетика в ЗМІ» та «Естезис мас-медійних повідомлень».

Співорганізаторка першої в Україні Школи інформаційної культури та співавторка фотопроекту «Погляд АТО».

Активна учасниця низки всеукраїнських, міжнародних конференцій, шкіл, семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів та медіа-тренінгів з підтримки журналістської освіти в Україні, військової журналістики, свободи інформації та її кордонів в умовах війни, актуальних питань медіа права, комунікаційно-контентної безпеки в умовах гібридної війни, актуальних питань постгуманного світу, розвитку сучасних медіа, освітнього симпозіуму «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу», тренінгової програми з інфомедійної грамотності Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.

Початок роботи в університеті: 1.09.2008 р.

Інформація про стажування: Національно-технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Кафедра видавничої справи та редагування з 01.10.2014 р. по 01.04.2015 р., наказ № 2361-п від 08.10.2014 р., довідка № 23 від 16.04.2015 р., тема: «Комунікаційні процеси в соціумі».

Наукові інтереси та досягнення: медіаетика; медіаестетика; інформаційне та естетичне моделювання; візуалізація інформації; візуальна комунікація, естетолінгвістика; медіафілософія.

Навчальні предмети, які викладає: Журналістська етика, Медіаестетика, Новітні медіа та комунікаційні технології, Соціальні медіа, Філософія масової комунікації, Технічні засоби журналістської діяльності, Реклама в історії культур, Актуальний дискурс методології соціальних комунікацій.

Нагороди: грамоти і подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка, Управління освіти і науки Житомирської ОДА, грамота Житомирської обласної організації Національної Спілки журналістів України, диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів і промороликів «Book fashion» у номінації «Ігровий буктрейлер» за відеоролик до книги Михайла Пасічника «То — біла гарячка Росії».

Основні друковані праці:

Давидова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Інформація: народилась 13.12.1975 р., у 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактора освітніх видань.

Упродовж 2014–2017 років навчалась в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 5 вересня 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему «Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва» за спеціальністю 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування.

Автор 25 наукових публікацій. Систематично бере участь у тренінгах, семінарах, наукових конференціях, воркшопах з журналістики, видавничої справи, авторського права.

Член Національної спілки журналістів України з 2001 р., координатор видавничих проєктів, редактор спортивного тижневика «Футбол Полісся» (2017–2019 рр.). Учасниця проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Ради міжнародних досліджень та обмінів IREX.

Початок роботи в університеті: 1.09.2010 р.

Інформація про стажування: аспірантура кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з з 01.12.2014 р. по 28.11.2017 р., тема: «Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва».

Наукові інтереси та досягнення: видавнича діяльність університетів; специфіка видавничої діяльності в сучасних реаліях; дотримання видавничих стандартів в українській книзі; особливості роботи редактора і коректора сучасного видавництва; проблеми авторського права в Україні; доступ до публічної інформації, журналістські стадарти, екологічна й соціальна реклама, медіаграмотність та ін.

Навчальні предмети, які викладає: «Програмно-комп’ютерне забезпечення роботи журналіста», «Дизайн видання», «Мова засобів масової інформації», «Жанри журналістики», «Теорія і практика редагування журналістських матеріалів», «Редакторський практикум», «Типологія помилок у засобах масової інформації» та ін.

Нагороди: грамоти і дипломи Національної спілки журналістів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Подяка Міністерства освіти і науки України та ін.

Основні друковані праці:

Яблонська Надія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Інформація: народилась 26.09.1983 р., у 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Захистила дисертацію на тему: «Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки».

З 2004 року — Член Спілки журналістів України.

2021 — Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Експертна група 06 «Журналістика».

Початок роботи в університеті: 3.09.2007 р.

Інформація про стажування: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького з 26.04.2021 р. по 10.06.2021 р., наказ № 170-К від 16.04.2021 р., сертифікат № 146/04, тема: «Сучасні виклики, реалії та перспективи розвитку журналістського фаху в межах навчальних закладах України».

Наукові інтереси та досягнення: професійна культура фахівців ЗМІ, формування особистого бренду журналіста та дитячі видання. Автор посібника «Дитячі освітні видання: від поняття до класифікації». Редактор науково-методичного журналу «Редакторська скриня». Керівник навчального проекту «Те, що у книжках не прочитаєш».

Навчальні предмети, які викладає: «Основи журналістики», «Теорія і практика редагування журналістських матеріалів», «Фактчекінг», «Журналістика в екстремальних умовах».

Нагороди: грамота від ректора ЖДУ імені Івана Франка П. Ю. Сауха за вагомий творчий доробок, активну життєву позицію, поширення інформації про діяльність університету та гідне представлення преси ЖДУ імені Івана Франка на Всеукраїнському конкурсі молодіжних ЗМІ (2009); грамота від виконавчого комітету Житомирської міської ради за ІІІ місце у конкурсі «Журналіст року» серед журналістів телебачення (2011); грамота від Житомирської обласної організації Національної спілки журналістів України за особистий внесок у розвиток інформаційної сфери, підготовку творчих кадрів для видавництв і засобів масової інформації Житомирської області (2013); грамота від організаторів І Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів «Book fashion» у номінації «ігровий буктрейлер» (2015); диплом східної літньої школи Інституту східної Європи Варшавського університету (2015); Почесна грамота МОН України (наказ НЦ «МАНУ» від 19.12.2018 № 207).

Основні друковані праці:

Дюжева Катерина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: з 2002 по 2007 р. навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, отримала диплом магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури з відзнакою. У 2014 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильова парадигма творчості Ліни Костенко» зі спеціальності 10.01.01 — українська література. У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне). У 2017 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Журналістика». У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації у Херсонському державному університеті на кафедрі української і слов’янської філології та журналістики. Керівник виробничої та навчальної практики з журналістики. Автор методичних рекомендацій щодо проходження практики у медіа.

Початок роботи в університеті: 1.09.2014 р.

Наукові інтереси та досягнення: Інтернет-ЗМІ; онлайнова журналістика; спічрайтинг; теорія журналістської творчості; українська та світова літератури; редагування різних видів видань.

Навчальні предмети, які викладає: «Спічрайтинг та риторика», «Риторика», «Теорія журналістської творчості», «Журналістський фах», «Основи наукових досліджень у журналістиці», «Регіональна журналістика».

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).

Основні друковані праці:

Зайко Леся Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат філософських наук.

Інформація: народилася 20 вересня 1973 р. у м. Житомирі. Після отримання середньої освіти (школа № 6) у 1990 р. працювала у книжково-газетному видавництві «Полісся».

З 1993 р. — оператор набору в редакції газети «Вечірній Житомир». З 1996 по 2001 рр. — оператор набору в обласній медичній газеті «Пульс».

Має досвід роботи з відомими авторами, журналістами, редакторами, видавцями, поліграфічними підприємствами як м. Житомира, так і України.

Працювала у якості оператора набору, коректора, технічного редактора над виданнями Асоціації народних депутатів України «Декларація про державний суверенітет України» (видавництво «Рута», м. Житомир, 2010 р.); «Здобуття незалежності України 1991 р. Історія проголошення, документи, свідчення» у двох томах («Рута», 2011 р.).

Є упорядником, художньо-технічним редактором, коректором видання «Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет» («Освіта України», 2011 р.). Автор проекту, відповідальний редактор — народний депутат України 1 (XII) скликання.

З 2018 р. — член Національної спілки журналістів України.

Бере активну участь у всеукраїнських (14), міжнародних конференціях (11), семінарах, круглих столах, тренінгах з питань медіа в Україні, свободи інформації та її кордонів в умовах війни, актуальних питань медіа права, розвитку сучасних медіа та ін.

Успішно закінчила навчання: Освітнього курсу «Як видати книгу», проведений ГО «Культурний формат» у рамках проекту «Центр літературної освіти» (Київ, 12–13 липня 2014 року); «Доступ до публічної інформації» (Центр демократії та верховенства права; Інститут медіа права, Київ, 2018 рік); «Дистанційний курс з авторського права» Центр демократії та верховенства права, Київ, 2019 рік); Дистанційний курс «Суди та медіа» (Центр демократії та верховенства права, Київ, 2020 рік); Дистанційний курс з медійного права (Центр демократії та верховенства права, Київ, 2020 рік); Онлайн міні-курс «Коронарне мислення: як медіа виживати онлайн» (квітень 2020 року).

Участь у професійних тренінгах: «Практики медіа грамотності: запитання—відповіді, дискусія» (Київ, Фундація «Суспільність», Інтерньюз-Україна, Телекритика, 4–5 липня 2014 року); «Актуальні питання медіа регулювання для викладачів факультетів журналістики» (Київ, 11–12 листопада 2017 року); «Школа журналістських розслідувань» (Житомир, 27–28 жовтня 2017 року; 24–25 листопада 2017 року; 8–9 грудня 2017 року); Тренінгу для журналістів «Як писати про економіку цікаво» від Центру вдосконалення економічної журналістики у рамках програми «Економічний експрес», інформаційних днів Національного банку України в регіонах (Житомир, 1 березня 2019 року).

Дистанційне навчання на вебінарах: «Теорія поколінь. Як достукатися до сучасної молоді?» (OpenSchool; 8 квітня 2020 року; 2 год.); «Соціальні інновації — пошук рішень для комплексних викликів» (OpenSchool; 10 квітня 2020 року; 2 год.); «Інструменти для вирішення конфліктів: важливі навички для освітян» (OpenSchool; 17 квітня 2020 року; 2 год.); «Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації: текст, фото, відео» (OpenSchool; 22 квітня 2020 року; 2 год.); «Проєктний менеджмент як невід’ємна складова сучасної освіти» (OpenSchool; 24 квітня 2020 року; 2 год.); Стандарти журналістики в умовах пандемії (Friegrich Naumann Founfation for Freedom, Академія Української Преси; 29–30 квітня 2020 року; 9 год.); Майстер-клас «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат» (UNICHEK, 12 травня 2020 року); Пошук інформації у Scopus (BrightTALK; 15 травня 2020 року; 40 хв.); Профіль автора у Scopus (BrightTALK; 15 травня 2020 року; 39 хв.); Онлайн-практикумі «Особливості використання електронного підпису. Юридичні та практичні аспекти» (Intecracy Deals; 20 травня 2020 року); Бібліометричні інструменти Scopus (BrightTALK; 25 травня 2020 року; 38 хв.); Бібліографічний менеджер Mendeley в роботі дослідника (BrightTALK; 1 липня 2020 року; 42 хв.); Курс вебінарів «Криза та робота редакцій: реалізувати можливості журналістів» (USAID, Internews, Інтерньюз Україна; травень—червень 2020 року); Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання (Web of Science Group, A Clarivate Analytics company; 9 червня 2020 року; 1 год.); Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection (Web of Science Group, A Clarivate Analytics company; 10 червня 2020 року; 1 год.); Можливості аналітичного інструменту InCites (Web of Science Group, A Clarivate Analytics company; 11 червня 2020 року; 1 год.); Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection (Web of Science Group, A Clarivate Analytics company; 12 червня 2020 року; 1 год.); Публікації у міжнародних виданнях (Clarivate, Web of Science; 6 липня 2020 року; 1 год.); Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection (Clarivate, Web of Science; 7 липня 2020 року; 1 год.); Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця (Clarivate, Web of Science; 9 липня 2020 року; 1 год.); «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти» (Фундація CEASC; червень 2020 року).

Початок роботи в університеті: з вересня 2009 р.

Інформація про вищу освіту: за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація інженер-економіст, Українська академія друкарства (1999 р.). Дипломний проект на тему «Проект техніко-технологічного оновлення виробництва Житомирської обласної друкарні». Диплом спеціаліста ВК № 11195813.

У 2016 році закінчила аспірантуру кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії).

Інформація про стажування: грудень 2019 року — захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук на тему «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз». Диплом кандидата наук ДК № 056272.

Наукові інтереси та досягнення: вплив мас-медіа на аудиторію, маніпулювання суспільною свідомістю; соціокультурна цінність книги; культура видань для дітей.

Навчальні предмети, які викладає: «Професійні стандарти», «Основи професійний комунікацій», «Технічні засоби журналістської діяльності», «Програмно-комп’ютерне забезпечення роботи журналіста», наукове керівництво курсовими роботами з практики друкованих засобів масової інформації, історії журналістики, виробничою та навчальною практикою.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2018 р.); грамота Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (травень 2019 р.).

Основні друковані праці:

Василенко Кароліна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: народилася 29 серпня 2004 р. у м. Житомирі. У 2021 році закінчила ЗОШ № 7 імені В. В. Бражевського з відзнакою. Цього ж року вступила до ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, на спеціальність «Журналістика».

Початок роботи в університеті: жовтень 2022 р.