Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
Башманівський Валерій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народився 7.03.1968 р., у 1993 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка. Працював на посаді вчителя української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Житомира (1993–1994 рр.).

У квітні 2004 року захистив дисертацію «Художня природа „неокласичного“ в поетичній творчості Миколи Зерова» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.01 — українська література). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

З 1994 року працював на посадах асистента кафедри української літератури; старшого викладача кафедри української літератури; доцента кафедри української літератури; завідувача кафедри українського літературознавства та компаративістики, кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій, кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2018 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Журналістика», спеціалізація — реклама та зв’язки з громадськістю. Член Національної спілки журналістів України.

Початок роботи в університеті: 1.09.1994 р.

Інформація про стажування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з 03.12.2015 р. по 03.06.2016 р., наказ № 04-12 С від 12.12.2015 р., свідоцтво № 58 від 03.06.2016 р., тема «Методологія організації роботи PR-агенцій», «Сучасні видання вітчизняних діалектних словників».

Наукові інтереси та досягнення: особливості розвитку журналістики; дискурс міжкультурного діалогу в ЗМІ; історія новітньої української літератури.

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Екстремальна журналістика», «Актуальні питання теорії реклами та зв’язків з громадськістю», «Жанри журналістики», «Комунікаційні технології у сучасному українському літературному процесі та літературі українського зарубіжжя».

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); грамота Житомирської обласної ради (2011 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.); подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.). Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України»; Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2018 р.); подяка ННІ філології та журналістики (2018 р.).

Основні друковані праці:

Партико Зіновій Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, професор, доктор філологічних наук.

Інформація: у 1976 році закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Журналістика (спеціалізація — редагування)». Працював рекламістом, редактором.

У 1978-1982 р. в Москві навчався в очній аспірантурі. У 1987 р. в Ленінградському державному університеті захистив дисертацію «Лінгвістичний аспект автоматизації коректури в інтегральній інформаційній системі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність: Структурна, прикладна і математична лінгвістика).

З 1982 р. працював інженером-програмістом, старшим науковим співробітником Українського НДІ поліграфічної промисловості.

У 2001-2004 р. перебував в докторантурі Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка. У 2004 р. там же ж захистив дисертацію «Нормативна концепція теорії редагування» (спеціальність: Журналістика).

З 1987 р. працював на викладацькій роботі в університетах Львова, Києва, Запоріжжя, Житомира, де читав навчальні дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика».

Наукові інтереси та досягнення: теорія видавничої справи та редагування, теорія інформації та комунікації, комп’ютерна лінгвістика, логіка.

Позаштатний кореспондент газети «День», журналу «Універсум».

Початок роботи в університеті: 6.09.2018 р.

Інформація про стажування: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника Науково-дослідний інститут пресознавства з 01.11.2018 р. по 03.12.2018 р., наказ № 106-аг від 29.10.2018 р., довідка № 419 від 04.12.2018 р., тема: «Видавнича діяльність, редагування, публіцистика провідних українських журналістів (XIX-XX ст.)».

Навчальні предмети, які викладає: Логіка. Логічний аналіз тексту. Теорія та історія видавничої справи та редагування. Тренди сучасної теорії журналістики. Комунікативна логіка. Актуальні питання професійної комунікації.

Нагороди: почесна грамота Класичного приватного університету (2014 р.).

Основні друковані праці:

Близнюк Андрій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук; член Національної спілки журналістів України з 2004 року.

Інформація: народився 30.06.1962 р., у 1983 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». У 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література».

У 2017 році з червоним дипломом закінчив магістратуру за спеціальністю «Журналістика» у Навчально-науковому інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію з теорії літератури «Притчово-алегоричний напрям в епічній драмі. Поетика. Жанри» в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

У 2000 році було присвоєно вчене звання доцента.

З 1996 по 2002 рік — заступник декана філологічного факультету з навчальної роботи.

З січня 2003 року по вересень 2016 року — шеф-редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

З вересня 2003 року по вересень 2014 року — завідувач кафедри видавничої справи та редагування Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 2018 року — редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

Автор майже 80 наукових та науково-методичних публікацій та кількох десятків газетно-журнальних публікацій.

Початок роботи в університеті: 1.09.1984 р.

Інформація про стажування: КНУ імені Тараса Шевченка Інститут журналістики з 24.09.2017 р. по 16.03.2018 р.; наказ № 344 від 22.09.2017 р., сертифікат № 045/132 від 16.03.2018 р., тема: «Права людини, рівність та недискримінація, мова ворожнечі»; «Журналістика в мезанізмах захисту прав людини»; «Зміни в журналістській освіті: права людини як ціннісна основа»; Академія з прав людини для журналістів та журналісток, спеціальна програма «Академія з прав людини для журналістів та журналісток».

Наукові інтереси та досягнення: інформаційна політика, пропаганда у ЗМІ, контрпропаганда, маніпуляції у ЗМІ, інформаційна війна, військова журналістика, інформаційний простір, масова комунікація, масова інформація, масова аудиторія, масова інформація, комунікаційні технології, медіа аналітика та медіа критика, професійні стандарти, видавнича справа, редагування, жанри журналістики.

На бакалавраті керує студентськими дипломними видавничими проектами «Підготовка та випуск видання». На магістратурі — дипломними роботами з інформаційного поля Житомирщини, історії журналістики та видавничої справи Житомирщини.

Керував науковою роботою студентки 31 групи спеціальності «Видавнича справа та редагування» Мельник Л. В. яка зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Маріупольський державний університет, квітень 2016 р.) з темою «Соціальна реклама у рекламному просторі обласного центру м. Житомира».

Навчальні предмети, які викладає: «Актуальні проблеми професійної комунікації», «Видавнича справа та редагування», «Жанри журналістики», «Інформаційна політика та безпека», «Історія книги та книгознавство», «Комунікаційні технології», «Масова комунікація та інформація», «Медіа аналітика та медіа критика», «Основи професіональної комунікації», «Професійні стандарти у рекламі та PR», «Соціально-комунікаційні технології в медіа галузі», «Сучасна українська публіцистика», «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Теорія і практика журналістики», «Тренди сучасної медіа системи», «Тренди сучасної теорії журналістики».

Нагороди: грамоти Державного комітету радіо та телебачення України, Національної Спілки журналістів України, Міністерства освіти і науки України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка». Нагороджений нагрудним знаком «10 років Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України».

Громадська робота та професійна діяльність: член НСЖУ, член секретаріату Житомирської обласної організації НСЖУ, член експертної ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань формування програми випуску соціально значущої літератури місцевих авторів, член журі обласного та міського творчого конкурсу до Дня журналіста, член журі обласного конкурсу «Краща книга року», голова ГО «Житомирський експертний медіа-клуб», член ГО «Академія регіональних медіа-досліджень», член ВГО «Науково-методична комісія з журналістики», регулярно проводить заняття з медіа грамотності з населенням міста Житомира та області, виступає з лекціями з протидії пропаганди перед учителями середніх шкіл, працівниками закладів культури та держслужбовцями Житомирщини, з червня 2016 по травень 2017 року працював редактором щоденної вечірньої прямоефірної «Відкрита студія» на телеканалі СК-1, з січня 2018 року — редактор газети «Медіа-клуб». Громадська робота та професійна діяльність вересня 2018 року — редактор студентсько-викладацької газети «Універсум».

Основні друковані праці:

Андросович Олена Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Інформація: народилась 15.10.1984 р., у 2007 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література. Редагування освітніх видань». У 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка: отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

У 2011 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля достроково захистила кандидатську дисертацію «Експресивно-інтуїтивістський та мовний концепти естетики Б. Кроче».

З 2006 року — член Національної спілки журналістів України.

З 2014 року — у складі редколегії наукового журналу «Virtus», що внесений до міжнародних наукометричних баз даних Scientific Indexing Services (USA) та Citefactor (USA).

Співорганізаторка першої в Україні Школи інформаційної культури та співавторка фотопроекту «Погляд АТО».

Ініціаторка конкурсу медіаматеріалів абітурієнтів і студентів Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка «Медіазнахідка».

Керівниця студентських проблемних груп «Зображальна естетика в ЗМІ» та «Естезис мас-медійних повідомлень».

Активна учасниця низки всеукраїнських, міжнародних конференцій, шкіл, семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів та медіа-тренінгів з підтримки журналістської освіти в Україні, військової журналістики, свободи інформації та її кордонів в умовах війни, актуальних питань медіа права, комунікаційно-контентної безпеки в умовах гібридної війни, актуальних питань постгуманного світу, розвитку сучасних медіа.

Початок роботи в університеті: 1.09.2008 р.

Інформація про стажування: Національно-технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Кафедра видавничої справи та редагування з 01.10.2014 р. по 01.04.2015 р., наказ № 2361-п від 08.10.2014 р., довідка № 23 від 16.04.2015 р., тема: «Комунікаційні процеси в соціумі».

Наукові інтереси та досягнення: медіадизайн; інформаційне та естетичне моделювання; візуалізація інформації; візуальна комунікація, естетолінгвістика; медіафілософія.

Навчальні предмети, які викладає: «Журналістська етика», «Комунікативна логіка», «Соціальні медіа», «Авторсько-видавничі відносини», «РВФ. Переклади».

Нагороди: грамоти і подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка, Управління освіти і науки Житомирської ОДА, грамота Житомирської обласної організації Національної Спілки журналістів України, диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів і промороликів «Book fashion» у номінації «Ігровий буктрейлер» за відеоролик до книги Михайла Пасічника «То — біла гарячка Росії».

Основні друковані праці:

Євченко Олександр Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народився 29.04.1973 р., у 1995 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література».

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Драма-антиутопія. Генезис. Поетика» в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури.

Початок роботи в університеті: 1.09.2003 р.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю з 01.11.2016 р. по 01.12.2016 р., наказ № 566 ос від 26.10.2016 р., сертифікат НВ № 02125094 / 043-16 БО від 01.12.2016 р., тема: «Особливості побудови прагматичних текстів засобів масової комунікації з огляду на цільові установи».

Навчальні предмети, які викладає: «Публіцистика», «Теорія твору», «Теорія сприймання та розуміння тексту», «Риторика», «Комунікаційні технології».

Нагороди: сертифікат Координатора проектів ОБСЄ в Україні за участь у тренінговому курсі «Впровадження гендерного підходу: нові можливості для української журналістики», сертифікати «Інституту розвитку регіональної преси» (Львів, 2014); сертифікат міжнародного конкурсу «Тіло як вистава: культурні та літературні проекції» (2014).

Основні друковані праці:

Масловська Марія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Інформація: народилась 28.11.1952 р., у 1972 році закінчила Бердичівське педагогічне училище. З 1974 по 1976 рік навчалась в педінституті ім. Горького (нині М. Драгоманова). У 1993 році закінчила Житомирський педінститут, здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Після закінчення вузу залишилась працювати на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка, сьогодні працює на кафедрі видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології.

Завершена кандидатська дисертаційна робота на тему: «Літературна казка: поетика вимислу». На жаль, дисертації не захистила, та за вказаною темою є понад 10 наукових статей.

З 2003 року працювала заступником декана, заступником директора Житомирського державного університету імені Івана Франка. На цій посаді працювала майже дванадцять років. Намагалась у своїй роботі прищеплювати любов до рідної землі, шанувати тих, хто жив і творив перед нами. З цією метою в університеті був створений музей старожитностей, який відвідує багато вчителів, студентів, вчених з інших вузів та інших країн.

Викладач кафедри — активна учасниця в організації і проведенні всеукраїнських та регіональних конференцій.

Керує курсовими, дипломними роботами, педагогічною та музейною практикою.

Співавтор «Словника етнографічних термінів»; укладач «Шкільні свята: у 2-х томах» (Житомир, 2009); автор-укладач посібника «Уроки з народознавства» (Житомир, 2010); автор-укладач навчального посібника «Україна в серці», навчального посібника «Матері святе ім’я» (Житомир, 2011); автор-упорядник хрестоматії з українознавства «Українцем я росту» (Житомир, 2012); автор-упорядник книги «Матері святе ім’я» (Житомир, 2013), «Мово моя українська» (Житомир, 2014).

В її доробку понад 90 наукових статей. Вона є автором і ведучою на обласному радіо передачі «О слово рідне, хто без тебе я», де працює вже 10 років. Член спілки журналістів України. Член журі всеукраїнських, обласних, міських мистецьких та мистецько-літературних конкурсів. Вже понад 10 років є членом журі МАН, всеукраїнського конкурсу до Великодніх свят, Різдвяних свят у м. Житомир та Україні загалом.

Початок роботи в університеті: 1.09.1993 р.

Інформація про стажування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з 12.02.2018 р. по 12.08.2018 р., свідоцтво № 92 28.08.2018 р., тема: «Характеристика контенту Всеукраїнської газети „Експрес“».

Наукові інтереси та досягнення: історія культури України; культурологія; соціологія; етнологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Етнографія», «Етногеографія», «Практикум з українознавства», «Музеєзнавство», «Основи народознавства», «Українська література», «Практикум з фольклору».

Нагороди: грамота обласної ради, обласного відділу освіти м. Житомир; грамота Міністерства освіти та науки України; нагрудний знак «Слава ЖДУ» та «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка»; медаль «Відмінник освіти України»; медаль «Василь Сухомлинський»; Державна премія Івана Огієнка (2015).

Основні друковані праці:

Денисевич Олена Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: народилась 31.05.1986 р., з 2010 по 2013 навчалась в аспірантурі Житомирського державному університету імені Івана Франка на кафедрі української мови. У 2015 р. захистила дисертацію у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на тему: «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців» за спеціальністю 10.02.01 — українська мова. У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

У 2018 році пройшла міжнародне стажування у Ягеллонському університеті (Instytut dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej), працюючи над темою «Функціонування реклами та ЗМІ в Польщі».

Учасниця багатьох всеукраїнських, міжнародних конференцій та шкіл.

Початок роботи в університеті: 7.10.2010 р.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю з 01.11.2016 р. по 01.12.2016 р., наказ № 566 ос від 26.10.2016 р., сертифікат НВ № 02125094 / 043-16 БО від 01.12.2016 р., тема: «Особливості побудови прагматичних текстів засобів масової комунікації з огляду на цільові установи».

Наукові інтереси та досягнення: психолінгвістика; семантика; реклама, візуалізація даних; методика викладання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: «Мова ЗМІ».

Нагороди: 2017 р. — грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету.

Основні друковані праці:

Давидова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заступник директора ННІ філології та журналістики з виховної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Інформація: народилась 13.12.1975 р., у 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактора освітніх видань.

Упродовж 2014–2017 років навчалась в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 5 вересня 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему «Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва» за спеціальністю 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування.

Автор 25 наукових публікацій. Систематично бере участь у тренінгах, семінарах, наукових конференціях, воркшопах з журналістики, видавничої справи, авторського права.

Член Національної спілки журналістів України з 2001 р., член журі щорічного конкурсу до Дня журналіста, координатор видавничих проектів, редактор спортивного тижневика «Футбол Полісся» (2017–2018 рр.), член редакційної колегії науково-методичного журналу «Редакторська скриня» Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 1.09.2010 р.

Інформація про стажування: аспірантура кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з з 01.12.2014 р. по 28.11.2017 р., тема: «Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва».

Наукові інтереси та досягнення: видавнича діяльність університетів; специфіка видавничої діяльності в сучасних реаліях; дотримання видавничих стандартів в українській книзі; особливості роботи редактора і коректора сучасного видавництва; проблеми авторського права в Україні; доступ до публічної інформації та ін.

Навчальні предмети, які викладає: «Програмно-комп’ютерне забезпечення роботи журналіста», «Дизайн видання», «Теорія реклами та зв’язків з громадськістю», «Технології проведення рекламної кампанії», «Історія реклами та PR», «Видавнича справа та редагування», «Системи верстки», «Професійні стандарти у рекламі та PR», «Сучасні реклама та PR», «Актуальні питання теорії реклами та зв’язків з громадськістю», «Професійні стандарти», «Редакторський практикум».

Нагороди: грамоти і дипломи Національної спілки журналістів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського державного університету імені Івана Франка та ін.

Основні друковані праці:

Сухаревська Ганна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук із соціальних комунікацій.

Інформація: у 2010 році закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У вересні 2017 року захистила дисертацію на тему «Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.06 — прикладні соціально-комунікаційні технології). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

Початок роботи в університеті: 2.04.2018 р.

Інформація про стажування: аспірантура кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національноо університету імені Тараса Шевченка з 2015–2017 рр., тема: «Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів».

Наукові інтереси та досягнення: PR-інструментарій, PR-технології, PR-стратегія, ЗМІ, цільова аудиторія, люксовий бренд.

Навчальні предмети, які викладає: «Практикум з комп’ютерного діловодства та стенографії», «Вступ до журналістського фаху», «Вступ до спеціалізації», «Жанри журналістики», «Теорія та методика реклами».

Основні друковані праці:

Дюжева Катерина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народилась 20.11.1984 р., з 2002 по 2007 р. навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, отримала диплом магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури з відзнакою.

У 2014 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильова парадигма творчості Ліни Костенко» зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне).

У 2017 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Журналістика».

Взяла участь у багатьох всеукраїнських конференціях (2015 р. — Кременчук, 2016 р. — Запоріжжя, 2016 р. — Вінниця, 2017 р. — Львів). Учасниця тренінгів та майстер-класів із журналістики.

Наукові інтереси та досягнення: українська та світова літератури; редагування різних видів видань; Інтернет-ЗМІ; онлайнова журналістика.

Навчальні предмети, які викладає: «Електронні видання», «Художні видання», «Іміджологія», «Масова комунікація та інформація», «Види редагування».

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).

Основні друковані праці:

Миколаєнко Надія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: народилась 26.09.1983 р., у 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. Закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Захистила дисертацію на тему: «Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки».

З 2004 року — Член Спілки журналістів України.

Початок роботи в університеті: 3.09.2007 р.

Інформація про стажування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з 03.12.2015 р. по 03.06.2016 р., наказ № 04-12 С від 13.12.2015 р., свідоцтво № 55 від 03.06.2016 р., тема: «Нові інформаційні технології», теорія і практика журналістики, «Методологія використання ТЗН», «Сучасні ПР-кампанії», «Проведення практики, специфіка роботи куратора»; «Історія та характеристика газети „Земля Бердичівська“».

Наукові інтереси та досягнення: професійна культура редакторів та дитячі освітні видання. Автор посібника «Дитячі освітні видання: від поняття до класифікації». Редактор науково-методичного журналу «Редакторська скриня». Керівник навчального проекту «Те, що у книжках не прочитаєш».

Навчальні предмети, які викладає: «Основи редагування», «Теорія журналістики», «Журнальні видання», «Газетно-журнальне редагування».

Нагороди: грамота від ректора ЖДУ імені Івана Франка П. Ю. Сауха за вагомий творчий доробок, активну життєву позицію, поширення інформації про діяльність університету та гідне представлення преси ЖДУ імені Івана Франка на Всеукраїнському конкурсі молодіжних ЗМІ (2009); грамота від виконавчого комітету Житомирської міської ради за ІІІ місце у конкурсі «Журналіст року» серед журналістів телебачення (2011); грамота від Житомирської обласної організації Національної спілки журналістів України за особистий внесок у розвиток інформаційної сфери, підготовку творчих кадрів для видавництв і засобів масової інформації Житомирської області (2013); грамота від організаторів І Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів «Book fashion» у номінації «ігровий буктрейлер» (2015); диплом східної літньої школи Інституту східної Європи Варшавського університету (2015).

Основні друковані праці:

Зайко Леся Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: народилася 20 вересня 1973 р. у м. Житомирі. Після отримання середньої освіти (школа № 6) у 1990 р., працювала у книжково-газетному видавництві «Полісся».

З 1993 р. займала посаду оператора набору в редакції газети «Вечірній Житомир».

З 1996 по 2001 рр. — оператор набору в обласній медичній газеті «Пульс».

Паралельно з трудовою діяльністю отримала вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію інженера-економіста в Українській академії друкарства (1999 р.). Дипломний проект на тему «Проект техніко-технологічного оновлення виробництва Житомирської обласної друкарні». Об’єкт дослідження дипломного проекту — процес техніко-технологічного оновлення виробництва «Житомирська обласна друкарня». Мета дослідження — розробка заходів з техніко-технологічного оновлення виробництва.

Має досвід роботи з відомими авторами, журналістами, редакторами, видавцями, поліграфічними підприємствами як м. Житомира, так і України.

Працювала у якості оператора набору, коректора, технічного редактора над виданнями Асоціації народних депутатів України «Декларація про державний суверенітет України» (видавництво «Рута», м. Житомир, 2010 р.; «Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення» у двох томах («Рута», 2011 р.).

Є упорядником, художньо-технічним редактором, коректором видання «Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет» («Освіта України», 2011 р.). За результатами XIV Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2012» (експерти — Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Фонд сприяння розвитку мистецтв; газета «Україна молода»; центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі») у номінації «Минувщина» (популярні видання / історична белетристика) це видання посіло 11 місце (джерело інформації: «Україна молода», 6 березня 2013 року). Автор проекту, відповідальний редактор — народний депутат України 1 (XII) скликання Я. Я. Зайко.

Закінчила аспірантуру кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії).

З 2018 р. — член Національної спілки журналістів України.

Бере активну участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах з питань медіа в Україні, свободи інформації та її кордонів в умовах війни, актуальних питань медіа права, розвитку сучасних медіа та ін.

Інформація про стажування: Аспірантура кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка з 01.11.2013 р. по 31.10.2016 р., тема: «Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз».

Наукові інтереси та досягнення: вплив мас-медіа на аудиторію, маніпулювання суспільною свідомістю; соціокультурна цінність книги; культура книги для дітей.

Навчальні предмети, які викладає: «Інформаційні політика та безпека», «Редактор-видавець в умовах ринку», «Редакторсько-видавничий фах», «Види редагування», «Копірайтинг та дизайн у рекламі та PR», «Конфліктологія у журналістській діяльності».

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2018 р.).

Основні друковані праці:

Русецька Олена Борисівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: народилась 11.08.1983 р., навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (2000-2005 рр.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Початок роботи в університеті: 1.09.2005 р.

Наукові інтереси та досягнення: слоган у соціальній рекламі.

Навчальні предмети, які викладає: «Типологія помилок в ЗМІ», «Практична стилістика текстів ЗМІ», «Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (складне речення)», «Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (словосполучення, просте та просте ускладнене речення)», «Літературне редагування».

Основні друковані праці:

Чорна Світлана Аркадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, асистент.

Інформація: народилась 16.08.1969 р., закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка (2002-2007 рр.) за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2016 році пройшла піврічне підвищення кваліфікації у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне).

Прослухала курс навчальних модулів та отримала сертифікат тренінгу «Школи журналістських розслідувань JS-17» від 16.12.2017 року.

Початок роботи в університеті: 20.02.1988 р.

Інформація про стажування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» з 03.12.2015 р. по 03.06.2016 р., наказ № 04-12 С від 12.12.2015 р., свідоцтво № 59 від 03.06.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: комп’ютерні технології; історія української літератури ХХ століття.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури ХХ століття», «Практикум з фаху».

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).; подяка ННІ філології та журналістики (2016 р.).

Основні друковані праці: