Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Проекти кафедри журналістики, реклами та PR

Викладацько-студентські наукові дослідження є важливим напрямом роботи кафедри. Неодноразово кафедра журналістики, реклами та PR спільно з іншими кафедрами ННІ філології та журналістики, кафедрою філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедрами інших ВНЗ України організовувала наукові конференції та круглі столи.

19 травня 2013 року спільно із кафедрою філософії організовано семінар «Екзистенціалізм у сучасній літературі», у якому взяли участь викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти.

Кілька наукових зустрічей, літературний вечір присвячено творчості М. Рильського. Зокрема, 31 березня 2014 року разом із кафедрами українського літературознавства та компаративістики, дидактичної лінгвістики та літературознавства проведено викладацько-студентські наукові читання «Максим Рильський: тексти, контексти, інтерпретації». В обговоренні взяли участь викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти випускних курсів інституту.

25 березня 2015 року в інституті філології та журналістики було організовано літературний вечір, присвячений М. Рильському. Студенти інституту інсценізували фрагменти з життя та творчості письменника, а перегляд документального фільму про життя М. Рильського вдало поєднано із театральною постановкою на вірші поета.

21–22 травня 2015 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Творчість М. Рильського в комунікативному просторі світової культури». Наукову зустріч організувала кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології спільно з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука. В обговоренні взяли участь викладачі, аспіранти, студенти, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів Київської, Житомирської, Рівненської, Запорізької, Львівської, Тернопільської, Одеської областей і Республіки Крим.

Наукові здобутки викладачів, учителів-словесників і студентів філологічних спеціальностей щорічно висвітлюються в збірнику матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів «Вітражі», присвяченому творчості українських письменників ХХ-ХХІ століття. Упорядниками збірника є викладачі кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології: В. І. Башманівський, І. О. Горбова, Т. Є. Клименко, С. А. Чорна. У 2014 році вийшов у світ уже п’ятий номер збірника.

Традиційно кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології в мистецькій студії «Слово-образ» організовує художні виставки творчих студентів Житомира, зокрема студентів ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Так, у жовтні 2013 року відбулася виставка картин студентів ННІ філології та журналістики В. Смоляр і В. Коваля, а наприкінці грудня 2013 року — виставка «Ми — карикатура» В. Коваля. У травні 2014 року було організовано мистецьку виставку «Вічний пошук художника» студенток Житомирського технологічного коледжу за спеціальністю «Дизайн» Анастасії Шевчук та Наталії Зайончківської. Кожна виставка презентується студентам, викладачам та співробітникам університету, які мають можливість безпосередньо зустрітися з автором робіт.