Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.023

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Антонова Євгенія Володимировича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 53 від 29 березня 2024 року на підставі рішення вченої ради університету від 29 березня 2024 року (протокол № 5) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Антонова Євгенія Володимировича на тему «Підготовка майбутнього вчителя інформатики до гейміфікації освітнього процесу основної школи», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Щерба Наталія Сергіївна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Усата Олена Юріївна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Кривонос Олександр Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Струтинська Оксана Віталіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій і програмування Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
  • Колеснікова Ірина Василівна — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Науковий керівник:

  • Спірін Олег Михайлович — доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.