Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.018


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Каралаш А.-Ю. І.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Каралаш Анни-Юлії Ігорівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол № 20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Каралаш Анни-Юлії Ігорівни на тему «Соціальна самоорганізація в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, ОНП «Соціальна філософія та філософія історії».

Голова ради:

  • Ковтун Наталія Михайлівна — доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Вознюк Олександр Васильович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Горохова Людмила Вікторівна — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Воронкова Валентина Григорівна — доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету.
  • Гоян Ігор Миколайович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського

Науковий керівник:

  • Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 1 лютого 2024 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.