Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова і міжнародна робота кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики

Викладачі кафедри виконують науково-дослідницьку роботу за кафедральною темою: «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгвокультурний та зіставний аспекти» (державний реєстраційний номер 0112U002271).

Викладачі кафедри активно задіяні у співпраці з провідними міжнародними вузами. Зокрема, доцент Семенюк І. С. отримала грант від Відділу з питань викладання англійської мови Посольства США та брала участь у 46-й щорічній конференції «Викладачі англійської — носіям інших мов» (TESOL, 28–31 квітня 2012 р., м. Філадельфія, штат Пенсільванія, США) та грант для участі у програмі професійного розвитку викладачів англійської мови у світі (19 березня — 7 квітня 2012 р., м. Філадельфія, штат Пенсільванія, США). Доцент Семенюк І. С. з вересня 2012 року по серпень 2014 року викладала лекційний курс з когнітивної лінгвістики в Стамбульському університеті імені Сабахатіна Заїма в Туреччині та займалася науковою роботою. У 2014 році кафедра англійської мови ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка спільно з Міністерством освіти і науки України, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Центром Британських та Американських студій в Україні, Стамбульським університетом імені Сабахатіна Заїма, Міжнародною організацією TESOL-Ukraine, Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка, Міжнародним мовним центром Aceskills (Велика Британія) провела ІІ Студентську Міжнародну інтернет-конференцію «English in Interdisciplinary context of Life-long Education» та Міжнародний круглий стіл «Сучасні проблеми когнітивних розвідок».

У 2012 році на кафедрі англійської мови було створено місцевий осередок ВГО «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» в Житомирській обл. при Житомирському державному університеті імені Івана Франка, ННІ іноземної філології з метою здійснення наукових досліджень у галузі когнітології та суміжних напрямках, проведення відповідної науково-організаційної роботи для отримання фундаментальних і прикладних результатів у цій галузі та їх розповсюдження у науковому і освітянському середовищі. Доцент Семенюк І. С. є головою осередку в Житомирській області. Члени осередку: к. філол. н., доц. Котнюк Л. Г., к. філол. н., доц. Онопрієнко Т. М., викладачі Хорошун О. О., Масель Ю. С., Білюк І. Л., Гудзь Н. О., Чумак Л. М.

Кафедра англійської мови і кафедра англійської філології та перекладу тісно співпрацюють з агенцією «Алеком», спільно з якою на базі ННІ іноземної філології створено курси підготовки абітурієнтів до вступу у провідні ВУЗи Канади. Так, у 2014 році 100% слухачів курсу було зараховано до університету Томсон Ріверз (м. Кемлупс, Канада). Ст. викл. Зорницька І. В. у липні 2014 р. брала участь у роботі літньої мовної школи на базі Міжнародної лінгвістичної академії Канади та університету Томсон Ріверз (м. Ванкувер, м. Кемлупс, Канада).

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських), а також здійснюють підвищення кваліфікації як у межах України, так і закордоном. Результати науково-дослідної діяльності знаходять відображення у регулярних публікаціях статей і тез. Наукова та навчально-методична продукція кафедри нараховує численні навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, монографії, тощо. Індекс Гірша кафедри англійської мови становить 7. Доценти Чумак Л. М., Сніховська І. Е. та Дячук Н. В. мають публікацію, що індексуться у наукометричній базі Scopus.

У 2015–2016 роках на базі кафедри англійської мови проводилися Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною участю «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», результати якої викладено у збірниках матеріалів конференції.

З 2018 року кафедра англійської мови проводить щорічний науковий круглий стіл, присвячений пам’яті проф. Сингаївської А. В., який традиційно висвітлює наукові здобутки професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту іноземної філології.

Співпраця з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) дозволяє кафедрі англійської мови долучатися до міжнародних проектів з розвитку лідерського потенціалу, покращення якості освіти та сприяння розвитку плюралістичного громадського суспільства. З 2018 р. кафедра є учасником проекту «Не вір — перевір!». Студенти та викладачі інституту іноземної філології також залучені до програми Learn to Discern in Education (L2D-Ed). Very Verified: курс з медіаграмотності розроблений міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra. Very Verified є частиною проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який впроваджується IREX за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України.

З 2019 року кафедра англійської мови стала опорною для проведення тренувального етапу підготовки волонтерів Корпусу Миру в Україні. Волонтери та викладачі кафедри провели серію розмовних клубів, майстерень та тренінгів для студентів ЖДУ, школярів міста та вчителів Житомирських шкіл.

У рамках співпраці кафедри з програмою освітніх грантів Fulbright відбуваються лекції та тренінги запрошених професорів. У 2019–2020 н.р. у рамках програми English Teaching Assistantship на кафедрі працює Кетлін Блел, стипендіат програми Fulbright — Ukraine, здійснюючи розробку власної наукової проблеми і долучаючись до культурних, освітніх і соціальних заходів кафедри і інституту.

Викладачі кафедри англійської мови залучені до навчальних проектів інституту іноземної філології, орієнтованих на популяризацію іноземних мов серед широких верств населення (курси підвищення мовної компетентності «Improve Your English») та націлених на покращення рівня англомовної компетентності випускників шкіл («Upgrade Your Wnglish»).

У рамках співпраці кафедри англійської мови з Cambridge Assessment English організовано підготовчі курси та міжнародний сертифікаційний екзамен First Certificate English (В1, В2) та Certificate in Advanced English (С1, С2). З 2019 року викладачі та студенти університету, а також старшокласники шкіл Житомира отримують Кембриджські сертифікати.