Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри англійської мови

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «035.04 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно))» та «014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))».

Викладачі кафедри виконують науково-дослідницьку роботу за кафедральною темою: «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгвокультурний та зіставний аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U002271. Викладачами кафедри протягом останніх років опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОНУ обсягом 20,55 д. а., 11 навчальних та навчально-методичних посібників обсягом 119,2 д. а., 3 монографії обсягом 35,9 д. а., 2 колективні монографії обсягом 10,2 д. а., 1 методичні рекомендації обсягом 2,8 д. а., 1 курс лекцій обсягом 13,72 д. а.

Викладачі кафедри активно задіяні у співпраці з провідними міжнародними вузами. Зокрема, доцент Семенюк І. С. отримала грант від Відділу з питань викладання англійської мови Посольства США та брала участь у 46-й щорічній конференції «Викладачі англійської — носіям інших мов» (TESOL, 28–31 квітня 2012 р., м. Філадельфія, штат Пенсільванія, США) та грант для участі у програмі професійного розвитку викладачів англійської мови у світі (19 березня — 7 квітня 2012 р., м. Філадельфія, штат Пенсільванія, США). Доцент Семенюк І. С. з вересня 2012 року по серпень 2014 року викладала лекційний курс з когнітивної лінгвістики в Стамбульському університеті імені Сабахатіна Заїма в Туреччині та займалася науковою роботою. У 2014 році кафедра англійської мови ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка спільно з Міністерством освіти і науки України, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Центром Британських та Американських студій в Україні, Стамбульським університетом імені Сабахатіна Заїма, Міжнародною організацією TESOL-Ukraine, Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка, Міжнародним мовним центром Aceskills (Велика Британія) провела ІІ Студентську Міжнародну інтернет-конференцію «English in Interdisciplinary context of Life-long Education» та Міжнародний круглий стіл «Сучасні проблеми когнітивних розвідок».

Кафедра англійської мови і кафедра англійської філології та перекладу тісно співпрацюють з агенцією «Алеком», спільно з якою на базі ННІ іноземної філології створено курси підготовки абітурієнтів до вступу у провідні ВУЗи Канади. Так, у 2014 році 100% слухачів курсу було зараховано до університету Томсон Ріверз (м. Кемлупс, Канада). Ст. викл. Зорницька І. В. у липні 2014 р. брала участь у роботі літньої мовної школи на базі Міжнародної лінгвістичної академії Канади та університету Томсон Ріверз (м. Ванкувер, м. Кемлупс, Канада).

У 2012 році на кафедрі англійської мови було створено місцевий осередок ВГО «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» в Житомирській обл. при Житомирському державному університеті імені Івана Франка, ННІ іноземної філології з метою здійснення наукових досліджень у галузі когнітології та суміжних напрямках, проведення відповідної науково-організаційної роботи для отримання фундаментальних і прикладних результатів у цій галузі та їх розповсюдження у науковому і освітянському середовищі. Доцент Семенюк І. С. є головою осередку в Житомирській області. Члени осередку: к. філол. н., доц. Котнюк Л. Г., к. філол. н., доц. Онопрієнко Т. М., викладачі Хорошун О. О., Масель Ю. С., Білюк І. Л., Гудзь Н. О., Чумак Л. М.

Доценти кафедри активно керують науково-дослідницькою діяльністю студентів та магістрантів (доц., к. філол. н Котнюк Л. Г., доц., к. філол. н Онопрієнко Т. М., доц., к. пед. н. Григор’єва Т. Ю., доц., к. пед. н. Малярчук О. В., ст. викл., к. філол. н. Зорницька І. В., ст. викл., к. психол. н. Дячук Н. В.).

На кафедрі працює сім проблемних груп:

 • проблемна група з питань когнітивної лінгвістики (керівник: доц., к. пед. н. О. В. Малярчук);
 • проблемна група з проблем стилістики художнього тексту (керівник: доц., к. філол. н. Т. М. Онопрієнко);
 • проблемна група з питань теоретичного курсу англійської мови (керівник: доц., к. філол. н. Л. Г. Котнюк);
 • проблемна група з питань лінгвокультурології та проблематики художнього тексту (керівник: доц., к. філол. н. І. Е. Сніховська);
 • проблемна група з питань лінгвопоетики (керівник: ст. викл., к. філол. н. І. В. Зорницька);
 • проблемна група з питань психолінгвістики (керівник: ст. викл., к. психол. н. Н. В. Дячук);
 • проблемна група з питань історії англійської мови (керівник викл., к. філол. н. Т. В. Криворучко).

Студентська наукова робота

Студентська молодь під керівництвом доцентів, кандидатів наук кафедри активно бере участь у наукових конференціях та друкує свої публікації.

27 березня 2015 року студенти брали участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, матеріали викладені у збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — 515 с.».

Студентська молодь під керівництвом доцентів, кандидатів наук кафедри активно бере участь у наукових конференціях та друкує свої публікації.

Публікації студентів по кафедрі англійської мови

Наукові конференції та семінари науковців

1 червня 2015 року на базі кафедри англійської мови була проведена І Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною участю «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття».

З 6 жовтня по 16 листопада 2014 року викладач Гудзь Н. О. закінчила 6-ти тижневий дистанційний курс від Саутгемптонського університету (Великобританія) «Web Science: How the Web is Changing the World».

Викладачі кафедри брали активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та семінарах:

 • 26 по 27 вересня 2014 року доц. Онопрієнко Т. М. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів);
 • 17 по 18 жовтня 2014 року доцент Малярчук О. В. брала участь у VII Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (м. Запоріжжя, Запорізький національний університет);
 • 17 жовтня 2014 року доцент Малярчук О. В., викладачі Левченко О. М., Білюк І. Л. брали участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (м. Острог, Національний університет «Острозька академія»);
 • з 16 по 19 листопада 2014 року викладач Хорошун О. О. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Faces of Women: in Search of Positive Perspectives» (м. Краків, Польща);
 • у жовтні 2014 року викладач Дячук Н. В. брала участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика у сучасному світі — 2014» (м. Переяслав-Хмельницький);
 • 31 жовтня 2014 року викладач Гудзь Н. О. брала участь у дистанційному форматі у Міжнародній науковій конференції «Urgent Problems of Philology and Linguistics — 2014», (м. Будапешт, Угорщина);
 • 17 жовтня 2014 року викладачі Білюк І. Л., Левченко О. М., Чумак Л. М. брали участь у III Міжнародній науково-практичній заочній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (м. Острог);
 • 28 лютого — 1 березня 2014 року викладач Левченко О. М. брала участь у VІ Брехтівських читаннях. Міжнародній науковій конференції «Брехт поза канонами» (м. Житомир);
 • 12–13 грудня 2014 року викладачі Мартинова О. М., Хмара В. В. брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи» (м. Одеса);
 • 9–15 лютого 2015 р. доц. Котнюк Л. Г., викладачі Малинівська О. А., Гудзь Н. О. брали участь в он-лайн семінарі «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури» (кафедра міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка);
 • 29–30 квітня 2015 року доценти Котнюк Л. Г., Григор’єва Т. Ю., Калінін В. О., викладачі Левченко О. М.,Чумак Л. М. брали участь у ХХ TESOL — Ukraine International Conference TESOL UKRAINE: NEW VISTAS OF RESEARCH AND TEACHING (м. Черкаси);
 • 27 березня 2015 року студенти брали участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, матеріали викладені у збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — 515 с.»;
 • 27 березня 2015 року викладач Білюк І. Л. брала участь у ХIV науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (м. Харків);
 • 8–10 квітня 2015 року викладач Білюк І. Л. брала участь у Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. Київ);
 • 23–24 квітня 2015 року викладачі Мартинова О. М., Хмара В. В. брали участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» (м. Острог);
 • 15–17 травня 2015 року ст. викладач Дячук Н. В. брала участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психолінгвістики, психологія мови та мовлення» — COPAPOLS 2015 (м. Луцьк);
 • 15 травня 2015 року доценти Сніховська І. Е., Котнюк Л. Г., викладачі Білюк І. Л., Хорошун О. О., Чумак Л. М., Гудзь Н. О. брали участь у Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003), «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (м. Житомир).