Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови
Зорницька Ірина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, старший викладач.

Інформація: У 2001 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2007 році за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського держваного університету при кафедрі романо-германських літератур та літературознавства.

Кандидат філологічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила 19 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грінченка, номер диплома ДК № 022225. Тема кандидатської дисертації: «Поетика художнього парадоксу (на матеріалі драматургії другої половини ХХ століття)».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2006 року. З 2014 р. обіймає посаду завідувача кафедри, старшого викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Зорницька І. В. веде лекційний курс «Редагування письмових текстів перекладу» та ряд практичних курсів. Керує написанням курсових та дипломних робіт.

Зорницька І. В. має 9 публікацій, з них 7 — наукових та 2 — навчально-методичного характеру, у тому числі 2 праці опубліковано у зарубіжних виданнях.

Основні друковані праці:

Сніховська Ірена Едуардівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: У 1989 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка й закінчила з відзнакою у 1994 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури та німецької мови.

У 1998 році закінчила навчання в аспірантурі при кафедрі англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені І. Франка.

Кандидат філологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила 21 червня 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 17.051.02 Запорізького національного університету, диплом ДК № 031218. Тема кандидатської дисертації: «Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові».

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 17 років, в тому числі у Житомирському державному університеті імені І. Франка — 17 років.

23 грудня 2008 року Сніховській І. Е. присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології та перекладу, номер атестата 12 ДЦ 021824.

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 1998 року. З травня 2007 р. по серпень 2009 обіймала посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу. З вересня 2009 й дотепер обіймає посаду доцента кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Сніховська І. Е. веде лекційний курс «Теорія сучасної англійської мови» та ряд практичних курсів. Організовує методичне забезпечення навчального процесу, керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт (Нікітенко Анна Олександрівна «Цінності американського суспільства у фразеології», Остапенко Інна Валеріївна «Засоби вербалізації лінгвокультурного концепту «Американська мрія»). Сніховська І. Е. здійснює керівництво проблемною групою з лінгвістики тексту і лінгвокультурології.

Сніховська І. Е. має 33 публікації, з них 28 — наукових та 5 — навчально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 праць, з них 15 — наукового характеру та 3 навчально-методичного, у тому числі 8 наукових статей у фахових виданнях і 2 навчальних посібника.

Основні друковані праці:

Котнюк Людмила Григорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: У 1974 році вступила у Київський державний педагогічний інститут іноземних мов і закінчила з відзнакою у 1979 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов середньої школи. У 1985 році закінчила навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов при кафедрі граматики та історії англійської мови.

Кандидат філологічних наук з 1986 року. Дисертацію захистила 11 квітня жовтня 1986 року у спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 009564. Тема кандидатської дисертації: «Вираження градуальності ознаки в семантиці прикметників зі значенням розміру».

11 вересня 1991 року Котнюк Л. Г. присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови, номер атестата ДЦ № 040671.

У 1979 — 1980 р. р. працювала у Житомирській ЗОШ № 14 вчителем англійської мови. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 1080 року. З 1988 р. і дотепер обіймає посаду доцента кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Котнюк Л. Г. веде лекційний курс: «Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту». Керує написанням курсових та дипломних робіт (Батицька Аліна Андріївна «Особливості стилістичних семасіологічних ресурсів в рекламному дискурсі», Юхимчук Анна Миколаївна «Лексико-граматичні та прагматичні особливості заголовків в дискурсі англомовної преси», Шимон Мирослава Олександрівна «Особливості авторського мовлення в романі Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!», Самойленко Олександра Павлівна «Лексико-граматичні та стилістичні особливості англійських паремій».). Під її керівництвом працює проблемна група з питань теоретичної граматики.

Котнюк Л. Г має 79 публікацій, з них 65 — наукових та 14 — навчально-методичного характеру, у тому числі 10 праць опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Григор’єва Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація: У 1994 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови та література, переклад» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладача. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського держваного університету при кафедрі педагогіки.

Кандидат педагогічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила 19 травня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка, номер диплома ДК № 062070. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2001 року. З 2014 р. обіймає посаду доцента кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Григор’єва Т. Ю. веде лекційний курс: «Формування інтерпретаційної компетенції студентів-філологів» та ряд практичних курсів. Керує написанням курсових та дипломних робіт (Руцька Ніна Борисівна «Фразеологічні модифікації у газетному дискурсі»).

Григор’єва Т. Ю. має 17 публікацій, з них 15 — наукових та 2 — навчально-методичного характеру, у тому числі 10 праць опубліковано у фахових виданнях, методичні рекомендації та навчально-методичний посібник, рекомендований вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (Протокол № 8 від 28.02.2014 р.).

Основні друковані праці:

Малярчук Олена Валентинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація: У 1994 році вступила у Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка і закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського держваного університету при кафедрі педагогіки.

Кандидат педагогічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила 6 жовтня 2010 року, номер диплома ДК № 062058. Тема кандидатської дисертації: «Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучних Штатів Америки».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2001 року. З 2013 р. обіймає посаду доцента кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Малярчук О. В. веде лекційний курс: «Формування інтерпретаційної компетенції студентів-філологів» та ряд практичних курсів. Керує написанням курсових робіт з практичного курсу основної іноземної мови для 3 курсу.

Малярчук О. В. має 23 публікації, з них 1 — навчально-методичного характеру та 15 праць опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Войналович Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Інформація: У 1998 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського держваного університету при кафедрі педагогіки.

Кандидат педагогічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила 17 травня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка, номер диплома ДК № 000290. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. XX століття)».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2003 року. З 2014 р. і дотепер обіймає посаду старшого викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Войналович Л. П. має 23 публікації, з них 21 — наукових та 2 — навчально-методичного характеру, у тому числі 10 праць опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Дячук Наталія Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, викладач.

Інформація: У 1999 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

У 2014 році закінчила навчання в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки при кафедрі загальної та соціальної психології.

Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила 27 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, номер диплому ДК № 022812. Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів».

З 2004 року і дотепер працює викладачем кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дячук Н. В. веде лекційний курс «Психолінгвістика» та ряд практичних курсів, серед яких практичний курс основної іноземної мови та практична граматика основної іноземної мови.

Дячук Н. В. має 12 публікацій, з них 5 статей — у виданнях, що включені до переліку фахових, 2 — в іноземних виданнях, 1 — у колективній монографії.

Основні друковані праці:

Криворучко Тетяна Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 1998 році вступила у Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка і закінчила у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та отримала кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу. Тема кандидатської дисертації: «Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2003 року. З 2003 р. і дотепер обіймає посаду викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Криворучко Т. В. веде наступні дисципліни: «Практичний курс основної іноземної мови» (І курс) та «Практичний курс основної іноземної мови» (ІІ курс).

Криворучко Т. В. має 12 публікацій, з них 5 праць опубліковано у фахових виданнях, 1 у зарубіжному виданні.

Основні друковані праці:

Хорошун Ольга Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 2001 році вступила у Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. У 2006 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська та німецька)» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури. У 2009 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська та німецька)» та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та літератури і вчителя німецької мови та зарубіжної літератури. У 2013 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу за спеціальністю: 10.0204 — Германські мови.

У 2006-2009 р. р. працювала у Бердичівському педагогічному коледжі викладачем англійської і німецької мов. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2009 року. З 2011 р. і дотепер є заступниом директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Хорошун О. О. веде наступний лекційний курс: «Intel. Навчання для майбутнього» та ряд практичних курсів.

Хорошун О. О. має 13 наукових публікацій, 6 з них у фахових виданнях України і 2 у зарубіжних виданнях.

Основні друковані праці:

Чумак Людмила Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 1989 році вступила у Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка і закінчила у 1994 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови (диплом КВ № 014523).

З травня 2011 року — здобувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЗНУ. Тема дисертаційного дослідження: «Комплексні механізми дериваційних процесів у сучасній англійській мові (на матеріалі словників неологізмів та періодичних видань)».

З серпня 1994 року — викладач кафедри англійської мови ЖДПУ імені Івана Франка. З вересня 2000 року по липень 2004 року — заступник декана факультету іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка.

Чумак Л. М. веде науково-дослідну роботу, досліджуючи картини світу в аспекті лінгвокогнітивістики, а також веде практичні курси з основної іноземної мови: практична фонетика та практична граматика. Підготовлено пакет матеріалів до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів IV, V курсів заочного відділення ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка.

Чумак Л. М. має 31 публікацій, з них 26 — наукових та 5 — навчально-методичного характеру, у тому числі 15 праць опубліковано у фахових виданнях, 1 частина у колективній монографії.

Основні друковані праці:

Білюк Інна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 2005 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури. У 2012 році втупила до аспірантури Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу. Тема кандидатської дисертації: «Брендинг мегаполісів в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальні складові».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2010 року і дотепер обіймає посаду викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Білюк І. Л. веде наступний ряд практичних курсів: «Практичний курс основної іноземної мови», «Практична граматика основної іноземної мови».

Білюк І. Л. має 7 публікацій, з них 7 — наукових, у тому числі 4 праці опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Малинівська Ольга Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 2006 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та отримала кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури.

У 2011-2012 р.р. працювала у ЗОШ № 27 вчителем англійської мови. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2012 року. З 2012 р. і дотепер обіймає посаду викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Малинівська О. А. має 7 публікацій, з них 5 — наукових та 2 — навчально-методичного характеру, у тому числі 4 праці опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Міляєва Юлія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 2005 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2010 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури та німецької мови. У 2012 році вступила до аспірантури Житомирського держваного університету при кафедрі англійської філології та перекладу.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості функціонування ненормативних одиниць в англомовному публіцистичному та політичному дискурсах».

З 2010 року і до тепер працює на кафедрі англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Масель Ю. С. веде практичні заняття з основної іноземної мови, практичної граматики та практичної фонетики.

Масель Ю. С. є членом всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП).

Масель Ю. С. має 8 наукових публікацій.

Основні друковані праці:

Левченко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 1997 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2002 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури та німецької мови. У 2003 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2011 році вступила до аспірантури на спеціальність 10.01.06 — теорія літератури, науковий керівник доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.

Тема дисертаційного дослідження: «Драма: жанротворчі процеси (на матеріалі американської драми кінця ХХ — початку ХХІ століть)».

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2002 року. З 2003 р. і дотепер обіймає посаду викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Левченко О. М. веде наступні практичні курси: «Практичний курс основної іноземної мови», «Практична граматика основної іноземної мови» та «Практична фонетика основної іноземної мови».

Левченко О. М. має 6 публікацій, з них 4 — наукових та 2 — навчально-методичного характеру, у тому числі 2 праці опубліковано у фахових виданнях.

Основні друковані праці:

Хмара Вікторія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: У 2006 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. У 2013 році вступила до аспірантури Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Фразеологічні одиниці з антропним компонентом в західногерманських і східнослов’янських мовах: зіставний аспект».

З 2011 року і до тепер обіймає посаду викладача кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Хмара В. В. має 12 публікацій з них 6 опубліковано у фахових виданнях, і 1 стаття у зарубіжному виданні.

Основні друковані праці:

Яриновська Альона Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: ст. лаборант, викладач.

Інформація: У 2011 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила у 2016 році за спеціальністю Мова і література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2016 року працює на кафедрі англійської мови Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Викладає англійську мову на І та ІІ курсах історичного факультету та факультету фізичного виховання та спорту.

Брала участь у наступних конференціях та семінарах: VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців з міжнародною участю, яка відбулася 25 березня 2016 року в м. Житомир.

Основні друковані праці: