Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики
Білюк Інна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент (б.в.з.), завідувач кафедри.

Початок роботи в університеті: з 2010 працює на кафедрі англійської мови Житомирського державного університету.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2012 році втупила до аспірантури Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу. Захист диплома кандидата наук відбувся «31» травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) отримано у 2016 р, номер диплома ДК № 038950.

Тема дисертаційного дослідження: «Брендинг мегаполісів в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальні складові».

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка з 01.11.2012 р. по 31.10.2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: лінгвостилістика, дискурсологія, лексикологія, комунікативна лінгвістика, прагматика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови.

Основні друковані праці:

Войналович Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Початок роботи в університеті: з 2003 року працює на кафедрі англійської мови Житомирського державного університету.

Інформація про вищу освіту: у 2003 з відзнакою закінчила Житомирський державний університет за спеціальністю за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році з відзнакою закінчила магістратуру Житомирського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі: з 2006 по 2009 навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету. У 2011 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)».

Інформація про стажування: у 2017 році проходила стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, у період з 29 листопада по 29 грудня 2017 року, сертифікат НВ № 02125094/039—17 БО. У 2018 році проходила міжнародне наукове стажування у Варшавському університеті (Республіка Польща) у період з 28 червня по 28 липня 2018 року, диплом № 18/№ 669.

Наукові інтереси та досягнення: теорія і методика професійної освіти, теоретична та практична граматика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, навчальна практика з формування фонологічної компетентності, практичний курс англійської мови.

Основні друковані праці:

Григор’єва Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент

Початок роботи в університеті: 2001.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови та література, переклад», здобувши кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладача.

Навчання в аспірантурі: кандидат педагогічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила 19 травня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка, номер диплома ДК № 062070. Атестат доцента 12ДЦ № 044081 від 29 вересня 2015, протокол № 4/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини при кафедрі англійської мови та методики її викладання з 30 листопада 2017 року по 29 грудня 2017.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання англійської мови; структурно-семантичні особливості англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови, практичний курс другої іноземної мови, навчальна практика з формування фонологічної компетентності (англійська мова).

Основні друковані праці:

Дячук Наталія Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент (б.в.з.).

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2014 році закінчила навчання в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки при кафедрі загальної та соціальної психології. Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила 27 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, номер диплому ДК № 022812.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (з 14 травня по 15 червня 2015 року. Наказ ректора університету від 13.05.2015 № 403 о.д.). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини при кафедрі англійської мови та методики її навчання (з 04 березня по 16 квітня 2020 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ ректора університету № 242 о/д від 02.03.2020).

Міжнародне стажування: у період з 25 березня по 5 квітня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польщі) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180 годин.

Наукові інтереси та досягнення: психолінгвістика, психолінгвістика перекладу, психолінгвістика текстів різного спрямування, когнітивна лінгвістика, переклад, граматика англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови та практична граматика основної іноземної мови.

Основні друковані праці:

Кодубовська Оксана Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, викладач.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка з відзнакою у 2008 році за спеціальністю «Педагогіка і метотика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2018 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов)». Дисертацію захистила 23 листопада 2018 року у спеціалізованій вченій раді К41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті.

Наукові інтереси та досягнення: типологія, зіставне мовознавство, етимологія.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови.

Основні друковані праці:

Котнюк Людмила Григорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1980 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1974 році вступила у Київський державний педагогічний інститут іноземних мов і закінчила з відзнакою у 1979 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов середньої школи.

Навчання в аспірантурі: у 1985 році закінчила навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов при кафедрі граматики та історії англійської мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Вираження градуальності ознаки в семантиці прикметників зі значенням розміру». Дисертацію захистила 11 квітня жовтня 1986 року у спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 009564.

Інформація про стажування: Київський університет імені Бориса Грінченка. Довідка про те, що Котнюк дійсно пройшла стажування при кафедрі англійської філології з 11 березня по 11 квітня 2016 року. Наказ 04.03.2016 № 107.

Наукові інтереси та досягнення: лінгвістика тексту, граматика, стилістика, переклад.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика англійської мови.

Нагороди: Нагрудний знак Житомирського державного університету імені Івана Франка «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (протокол № 8б вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка від 25.03.11 р.)

Основні друковані праці:

Сніховська Ірена Едуардівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови.

Початок роботи в університеті: 1998 рік.

Інформація про вищу освіту: 1989–1994 — Житомирський державний університет імені Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація «Вчитель англійської мови та літератури та німецької мови».

Навчання в аспірантурі: 1995–1998, кафедра англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові». Рік і місце захисту: 2005, спеціалізована Вчена рада К 17.051.02 Запорізького національного університету, диплом ДК No 031218.

Інформація про стажування: 22.03.2016–22.04.2016 Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра теорії та практики англійської мови і прикладної лінгвістики. Тема стажування: «Особливості викладання практичних та теоретичних філологічних дисциплін із використанням інноваційних технологій». Вивчала науково-педагогічний досвід у галузі викладання практичних та теоретичних філологічних дисциплін із використанням інноваційних технологій. 11.03.2019–23.03.2019 Університет імені кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава). Тема стажування: «Академічна доброчесність: виклики сучасності». Ознайомилася з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризації академічної доброчесності, а також налагоджувала співпрацю в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Наукові інтереси та досягнення: лінгвокультурологія, американознавство, медійний дискурс, мовна гра.

Здійснює керівництво проблемною групою з лінгвокультурології та лінгвістики тексту. Керувала науковою роботою школяра, який переміг на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» — Гарбовською Аліною Володимирівною (учениця 11 класу ЗОШ № 5 м. Житомира). Тема роботи «Вербалізація лінгвокультурного концепту «Американська мрія» — диплом ІІ ступеня. Член редколегії «Вісника Житомирського державного унівеситета імені Івана Франка (Серія Філологічна)».

Навчальні предмети, які викладає: Практичний курс другої іноземної мови (англійська), Комунікативні стратегії англійської мови.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2018 р.), диплом переможця конкурсу «Науковець року» (літературно-лінгвістичний напрямок).

Основні друковані праці:

Хмара Вікторія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: з вересня 2011 року.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2013 році вступила до аспірантури Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Фразеологічні одиниці з антропним компонентом в західногерманських і східнослов’янських мовах: зіставний аспект». Дисертацію захистила 23 березня 2018 року у спеціалізованій вченій раді К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті.

Навчальні предмети, які викладає: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, контрастивна лінгвістика, лінгвокультурологія, семантика.

Основні друковані праці:

Левченко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: з листопада 2002 р.

Інформація про вищу освіту: у 1997 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2002 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури та німецької мови. У 2003 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2011 році вступила до аспірантури на спеціальність 10.01.06 — теорія літератури, науковий керівник доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.

Тема дисертаційного дослідження: «Драма: жанротворчі процеси (на матеріалі американської драми кінця ХХ — початку ХХІ століть)».

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка з 2011 р. по 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, сучасна американська література.

Навчальні предмети, які викладає: практика англійської мови, практична граматика, практична фонетика.

Основні друковані праці:

Савчук Анастасія Миколаївна

Посада: лаборант.

Біографія: у 2015 році вступила до Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила 2019 року та отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Філологія. Мова і література (англійська)» і здобула кваліфікацію бакалавра середньої освіти, вчителя англійської мови та світової літератури. З 2019 року навчається у магістратурі за спеціальністю «Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — англійська».

Чумак Людмила Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови.

Біографія: народилася 31.05.1971 року в м. Козятин Вінницької області. В 1988 році закінчила ЗОШ № 3 м. Житомира. У цьому ж році вступила до середнього професійно-технічного училища № 15, яке закінчила з відзнакою 29 червня 1989 року та отримала професію секретар-друкарка. У 1989 році вступила до факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила 30 червня 1994 року та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови» отримавши кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови. З вересня 1994 року — викладач кафедри англійської мови.

15 жовтня 1998 року вступила до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю 10.02.04 — германські мови до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (науковий керівник професор Квеселевич Дмитро Іванович).

З вересня 2000 року по липень 2004 року — заступник декана факультету іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка.

13 грудня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови». 1 березня 2019 року — старший викладач кафедри англійської мови. 26 лютого 2020 року присвоєно вчене звання доцента.

Початок роботи в університеті: з вересня 1994 року.

Інформація про вищу освіту: у 1994 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови (диплом КВ № 014523 від 30.06.1994 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1998 по 2002 рік навчання в аспірантури без відриву від виробництва в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти». Диплом кандидата філологічних наук ДК № 050856, наказ МОН України від 05.03.2019 р. № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів». Атестат доцента АД № 004013, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів».

Інформація про стажування: з 04.05.2017 р. по 12.06.2017 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, тема: «Оновлення теоретичних і практичних знань оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань», посвідчення № 1410/01 від 12 червня 2017 р.

Наукові інтереси та досягнення: словотвір, лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і практика англійської мови, фонетика.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки (2021 р.).

Основні друковані праці: