Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики
Білюк Інна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Початок роботи в університеті: з 2010 працює на кафедрі англійської мови Житомирського державного університету.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2012 році втупила до аспірантури Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу. Захист диплома кандидата наук відбувся «31» травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) отримано у 2016 р, номер диплома ДК № 038950.

Тема дисертаційного дослідження: «Брендинг мегаполісів в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальні складові».

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка з 01.11.2012 р. по 31.10.2015 р. Планове стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 19.10.2020 по 27.11.2020. Тема стажування «Особливості організації навчальної, науково-дослідної, міжнародної та міжрегіональної роботи кафедри англійської філології у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського». У період з 20.10.2021–27.10.2021 підвищення кваліфікації на тему «Інструментарій підготовки до роботи в грантових проектах, що фінансуються фондами ЄС: індивідуальні гранти та партнерські проекти на прикладі програм Еразмус+ та Горизонт» (захід було організовано Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (Центральна Європейська Академія Навчань та Сертифікації), ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України»); з 29 травня 2023 року по 9 липня 2023 року участь у міжнародному стажуванні «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти».

Наукові інтереси та досягнення: лінгвостилістика, дискурсологія, лексикологія, комунікативна лінгвістика, прикладна лінгвістика, прагматика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практикум з мовної комунікації (англійська мова), комунікативні стратегії англійської мови, основи усного та письмового мовлення (англійська мова), лідерство та ефективна комунікація, практика усного та письмового англійського мовлення, англійська мова в ІТ сфері.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2020), Подяка Міністерства освіти і науки України (2021), Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2023), Грамота Міністерства освіти і науки України (2024).

Основні друковані праці:

Войналович Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики.

Початок роботи в університеті: з 2003 року працює на кафедрі англійської мови Житомирського державного університету.

Інформація про вищу освіту: у 2003 з відзнакою закінчила Житомирський державний університет за спеціальністю за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році з відзнакою закінчила магістратуру Житомирського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі: з 2006 по 2009 навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету. У 2011 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)».

Інформація про стажування: у 2017 році проходила стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, у період з 29 листопада по 29 грудня 2017 року, сертифікат НВ № 02125094/039—17 БО. У 2018 році проходила міжнародне наукове стажування у Варшавському університеті (Республіка Польща) у період з 28 червня по 28 липня 2018 року, диплом № 18/№ 669.

У 2021-2022 роках проходила міжнародне наукове стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників з курсу «Юридичний переклад та право ЄС», що проходив з 18 листопада 2021 року по 2 листопада 2022 року, організований фінансованим ЄС проєктом «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Асоціація для тебе)» (Association4U).

У 2022 році проходила стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, у період з 31 жовтня по 09 грудня 2022 року, сертифікат НВ, № 02125094/019-22 БО.

Наукові інтереси та досягнення: теорія і методика професійної освіти, теоретична та практична граматика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови, навчальна практика з формування фонологічної компетентності, практичний курс англійської мови.

Основні друковані праці:

Дячук Наталія Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики.

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005 році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2014 році закінчила навчання в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки при кафедрі загальної та соціальної психології. Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила 27 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, номер диплому ДК № 022812.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (з 14 травня по 15 червня 2015 року. Наказ ректора університету від 13.05.2015 № 403 о.д.). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини при кафедрі англійської мови та методики її навчання (з 04 березня по 16 квітня 2020 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ ректора університету № 242 о/д від 02.03.2020). У період з 18 листопада 2021 року до 2 листопада 2022 року пройшла науково-педагогічне стажування в межах проєкту «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)».

Міжнародне стажування: у період з 25 березня по 5 квітня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польщі) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180 годин. У період з 18 по 25 жовтня 2021 року на базі Інституту Науково-дослідного Люблінського науково- технологічного парку та IESF Міжнародної фундації науковців та освітян (Республіка Польщі) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google Meet, Google Classroom» у кількості ЗО годин (1 кредити ЄКТС).

Наукові інтереси та досягнення: психолінгвістика, психолінгвістика перекладу, психолінгвістика текстів різного спрямування, переклад, граматика англійської мови, прикладна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови, сучасні лінгвістичні дослідження (психолінгвістичний аспект перекладу).

Основні друковані праці:

Кодубовська Оксана Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка з відзнакою у 2008 році за спеціальністю «Педагогіка і метотика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2018 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов)». Дисертацію захистила 23 листопада 2018 року у спеціалізованій вченій раді К41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті.

Інформація про стажування: 20.10.2021-30.11.2021 в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, тема: «Особливості викладання теоретичних та практичних лінгвістичних дисциплін», свідоцтво № 79/20-21, дата видачі 13.12.2021. Участь у міжнародному стажуванню з юридичного перекладу та права ЄС, організованому фінансованим ЄС проєктом «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Асоціація для тебе)», ідентифікаційний номер проєкту EuropeAid/139866/DH/SER/UA в обсязі 180 академічних годин (6 кредитів ECTS), 18 листопада 2021 р. — 2 листопада 2022 р.

Наукові інтереси та досягнення: типологія, зіставне мовознавство, етимологія.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови.

Основні друковані праці:

Криворучко Тетяна Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент (б.в.з.).

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка і закінчила у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2014 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі англійської філології та перекладу. Кандидат філологічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила 24 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 у Херсонському державному університеті (Диплом ДК № 027662 від 28.04.2015 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини при кафедрі англійської мови та методики її навчання (з 11 жовтня по 23 листопада 2021 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ ректора університету № 488-К від 07.10.2021). Міжнародне стажування: у період з 16 травня по 26 червня 2022 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польщі) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Формування сучасної філологічної освітив країнах ЄС та її вплив на національну свідомість» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180 годин.

Міжнародне стажування: у період з 18 листопада 2021 по 2 листопада 2022 року у Association 4U пройшла міжнародне стажування на тему: «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)» / «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Асоціація для тебе)» в обсязі 180 годин.

Наукові інтереси та досягнення: історія мови, історичний синтаксис, когнітивна лінгвістика, переклад, граматика англійської мови. Виконую функції члена редакційної колегії Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови та практична граматика основної іноземної мови, порівняльна граматика, теорія та практика перекладу з англійської мови.

Основні друковані праці:

Левченко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: з листопада 2002 р.

Інформація про вищу освіту: у 1997 році вступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 2002 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури та німецької мови. У 2003 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2011 році вступила до аспірантури на спеціальність 10.01.06 — теорія літератури, науковий керівник доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.

Тема дисертаційного дослідження: «Драма: жанротворчі процеси (на матеріалі американської драми кінця ХХ — початку ХХІ століть)».

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка з 2011 р. по 2015 р. Стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 19.10.2020 по 27.11.2020. Тема стажування: «Особливості організації навчальної, науково-дослідної, міжнародної та міжрегіональної роботи кафедри англійської філології у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського». Стажування у Куявському університеті м. Влоцлавека з 29.05.2023 по 09.07.2023. Тема стажування: «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти».

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, сучасна американська література.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови.

Основні друковані праці:

Хмара Вікторія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: з вересня 2011 року.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2013 році вступила до аспірантури Київського національного університету ім. Т. Шевченка, за спеціальністю 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Фразеологічні одиниці з антропним компонентом в західногерманських і східнослов’янських мовах: зіставний аспект». Дисертацію захистила 23 березня 2018 року у спеціалізованій вченій раді К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті.

Навчальні предмети, які викладає: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, контрастивна лінгвістика, лінгвокультурологія, семантика.

Основні друковані праці:

Хорошун Ольга Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2009 року.

Біографія: народилася 11.09.1984 року в м. Вінниця. В 2001 році закінчила ЗОШ № 8 м. Бердичева. У цьому ж році вступила до на факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університеті імені Михайла Коцюбинського, який закінчила 26 червня 2006 року та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2009 році отримала диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури; у 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Навчання в аспірантурі: у 2010 році втупила до аспірантури Житомирського державного університету при кафедрі англійської філології та перекладу за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 1 вересня 2011 року по червень 2018 року — заступник декана ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка.

Інформація про стажування: з 11.10.2021 р. по 23.11.2021 р. в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, тема: «Інноваційні технології навчання англійської мови у закладах вищої освіти України (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)», сертифікат НВ № 02125094/035-21 БО від 23.11.2021 р.

Наукові інтереси та досягнення: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, прикладна лінгвістика, машинний переклад.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана франка (2015), Подяка Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2016), Подяка Міністерства освіти і науки Ураїни (2023).

Основні друковані праці:

Чумак Людмила Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики.

Біографія: народилася 31.05.1971 року в м. Козятин Вінницької області. В 1988 році закінчила ЗОШ № 3 м. Житомира. У цьому ж році вступила до середнього професійно-технічного училища № 15, яке закінчила з відзнакою 29 червня 1989 року та отримала професію секретар-друкарка. У 1989 році вступила до факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила 30 червня 1994 року та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови» отримавши кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови. З вересня 1994 року — викладач кафедри англійської мови.

15 жовтня 1998 року вступила до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю 10.02.04 — германські мови до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (науковий керівник професор Квеселевич Дмитро Іванович).

З вересня 2000 року по липень 2004 року — заступник декана факультету іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка.

13 грудня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови». 1 березня 2019 року — старший викладач кафедри англійської мови. 26 лютого 2020 року присвоєно вчене звання доцента.

Початок роботи в університеті: з вересня 1994 року.

Інформація про вищу освіту: у 1994 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови (диплом КВ № 014523 від 30.06.1994 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1998 по 2002 рік навчання в аспірантури без відриву від виробництва в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти». Диплом кандидата філологічних наук ДК № 050856, наказ МОН України від 05.03.2019 р. № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів». Атестат доцента АД № 004013, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів».

Інформація про стажування: з 04.05.2017 р. по 12.06.2017 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, тема: «Оновлення теоретичних і практичних знань оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань», посвідчення № 1410/01 від 12 червня 2017 р. З 11.10.2021 по 23.11.2021 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Тема стажування Організація навчальної роботи студентів із філологічних дисциплін професійної підготовки. Серія сертифікату НВ, № 02125094/034-21 БО, дата видачі 23.11.2021. У період з 20.10.2021–27.10.2021 дистанційне підвищення кваліфікації на тему «Інструментарій підготовки до роботи в грантових проектах, що фінансуються фондами ЄС: індивідуальні гранти та партнерські проекти на прикладі програм Еразмус+ та Горизонт». Захід було організовано Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (Центральна Європейська Академія Навчань та Сертифікації), ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України». У період з 18 листопада 2021 року до 2 листопада 2022 року пройшла науково-педагогічне стажування в межах проєкту «Підтримка імплементації другого етапу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Association 4U)» (EU funded project «Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II (Association 4U)».

Наукові інтереси та досягнення: словотвір, лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови, структурна лінгвістика.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки (2021 р.). Диплом за перемогу у номінації «Лідер міжнародної та організаційної» у 2022-2023 навчальному році (наказ № 126 від 24.11.2023 р.)

Основні друковані праці: