ННВК «Полісся»

Навчально-науковий комплекс «Полісся» створено на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка наказом Міністерства освіти і науки України № 480 від 15.06.2004 року. Комплекс є добровільним об’єднанням державних і недержавних навчально-виховних закладів, заснованих на різних формах власності. Освітні установи, які входять до Комплексу, зберігають юридичну і фінансову самостійність.

Освітні заклади, що входять до ННВК «Полісся», здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті», чинного законодавства, Положення та Установчого договору про спільну діяльність, інших нормативних документів, що стосуються діяльності комплексу.

Згідно з Положенням, затвердженим Міністерством освіти і науки України, комплекс «Полісся» забезпечує координацію спільної діяльності навчальних закладів, сприяє впровадженню ступеневої підготовки майбутніх фахівців за наскрізними навчальними планами і програмами та ефективному використанню науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; організації підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів, спільному проведенню науково-дослідних робіт, апробації та використанню результатів наукових досліджень, розробці навчально-методичного забезпечення тощо.

Засновниками Комплексу є заклади, які входили у навчальний комплекс, створений у 2003 році: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Бердичівський педагогічний коледж, Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка, Житомирський обласний педагогічний ліцей (вул. Коростишівська, 15, а), Житомирська гуманітарна гімназія № 1, Житомирська гуманітарна гімназія № 23 імені М. Й. Очерета, Житомирська міський ліцей І-ІІІ ступенів № 25 імені М. О. Щорса, Житомирська міська школа хореографічного мистецтва «Сонечко».

Членами навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся», крім його засновників, є також навчальні заклади різних типів, які уклали Установчий договір із Житомирським державним університетом імені Івана Франка: Центр професійно-технічної освіти м. Житомира ім. Героя Радянського Союзу А. Н. Вітрука, Житомирський міський колегіум, Житомирська міська гімназія № 3, Новоград-Волинський медичний коледж, Новоград-Волинський колегіум, експериментальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 м. Бердичева, Володар-Волинське навчально-виховне об’єднання «Школа-дитячий садок» І-ІІІ ступенів № 1, Радомишльський ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка, Олевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1.

Керівником Комплексу наказом Міністерства освіти і науки призначено ректора університету, професора П. Ю. Сауха

Основними напрямами діяльності комплексу є:

 • розробка та підготовка навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
 • стажування співробітників на базах комплексу;
 • організація навчальної та педагогічної практики студентів;
 • робота з обдарованою учнівською та студентською молоддю;
 • проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», курсів з актуальних проблем діяльності Комплексу, підготовка, видання та реалізація практичних рекомендацій, підготовка науково-методичних збірників з досвіду роботи комплексу;
 • організація спільних виховних заходів;
 • розгляд звітів окремих членів комплексу, факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів комплексу про виконання запланованих спільних навчальних, наукових, виховних заходів.

Діяльність комплексу «Полісся» здійснюється згідно плану, який обговорюється та затверджується головою ради комплексу — ректором університету на першому засіданні. Раз у два місяці проводяться засідання комплексу, на яких обговорюються програми спільних наукових досліджень, результати вступних іспитів до університету, питання упровадження модульно-рейтингової системи у навчальний процес; питання особливості роботи з обдарованою молоддю, проблеми диференційованого підходу у навчальному процесі та інше. Однією із форм проведення засідань комплексу є проведення «круглих столів» з актуальних проблем освіти, зокрема з тем «Основні засади та способи реалізації освітніх технологій у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах у контексті Болонського процесу», «Про критерії оцінювання знань випускників ЗОШ і абітурієнтів», «Реалізація ідей педагогіки співробітництва у навчально-виховному процесі», «Зовнішнє незалежне тестування як один з чинників якості освіти» та інші. Під час засідань постійно проводяться презентації наукового та навчально-методичного доробків викладачів університету та навчально-методичного забезпечення навчальних закладів — членів комплексу, працюють виставки наукових робіт.. Так, колектив експериментальної ЗОШ № 10 м. Бердичів презентував навчально-методичний супровід «Програмово-методичне забезпечення модульно-розвивальної системи як засіб підвищення якості освіти та освітнього рівня педагогів школи», а Житомирський міський колегіум провів презентацію досвіду роботи колегіуму «Підвищення навчальних компетенцій творчо обдарованих учнів через співпрацю в рамках проекту «Колегіум — ВНЗ». Крім того, учасники засідань систематично ознайомлюються із структурними підрозділами та матеріально-технічною базою університету, зокрема, пройшло знайомство з студентською соціальною службою молоді, яка діє в університеті, електронною бібліотекою, обсерваторією та лабораторіями фізико-математичного факультету.

Починаючи з 2006 року комплекс раз у рік проводить виїзні засідання. Так, у лютому 2006 року виїзне засідання пройшло у Новоград-Волинському колегіумі, під час якого було проведено круглий стіл «Європейський напрямок української освіти» та ознайомлення учасників засідання з матеріально-технічною базою колегіуму, уроками вчителів та презентацією наукового товариство учнів та колегіантів «ASTRA».

У березні 2007 року учасники комплексу відвідали Бердичівський педагогічний коледж. Під час засідання було заслухано доповідь директора коледжу А. О. Лейчук на тему «Гуманістичні тенденції в освітньо-виховному процесі педагогічного коледжу» та відбулося ознайомлення учасників засідання з організацією науково-дослідницької діяльності студентів в студентському науковому товаристві «Інтел» та громадській організації «Школа рівних можливостей».

У березні 2008 року учасники комплексу провели виїзне засідання у Новоград-Волинському медичному коледжі, де ознайомилися з навчально-виховною роботою та навчально-методичним забезпеченням медколеджу, переглянули відеофільм «До вершин професійної майстерності» та відвідали родинне свято «Від родини йде життя людини».

Організовується спільна робота науковців та педагогів у науково-методичних лабораторіях, проводяться спільні міжнародні та всеукраїнські конференції, «круглі столи» та виставки-презентації творчих робіт учнів навчальних закладів. Члени комплексу беруть участь у щорічному методичному ярмарку університету.

Зокрема, при кафедрі методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики успішно працюють три науково-методичні лабораторії «Інноваційні технології навчання іноземної мови в початковій школі» (керівник проф. Л. В. Калініна), «Проблеми навчання іноземних мов у полілозі культур» (керівник доц. І.В. Самойлюкевич), «Формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобами сучасних технологій» (керівник ст. викладач Л.І. Березенська). Лабораторії постійно проводять виїзні засідання у Коростишівському педагогічному коледжі імені Івана Франка. Працюють науково-методичні лабораторії і у Бердичівському коледжі, обласному педагогічному ліцеї, гуманітарній гімназії № 1, ліцеї № 25, гуманітарній гімназії № 23, міському колегіумі (м. Житомир).

За результатами спільної роботи вийшов ряд науково-методичних збірників: у 2004 році — «Науково-методична співпраця в системі університет — середній та вищий навчальний заклад» та «Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін». У збірниках висвітлено основні напрями діяльності науково-методичних лабораторій та інноваційний досвід навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». У 2006 році видано збірник науково-методичних праць «Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи». У збірнику проаналізовано досвід та інноваційні здобутки освітніх закладів комплексу відповідно до сучасних вимог. У 2008 році результатом співпраці з учасниками комплексу стало видання науково-методичного збірника «Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді».

Отже, можна стверджувати, що навчальні заклади, які входять до складу комплексу, активно співпрацюють з кафедрами, факультетами та інститутами університету, обмінюються досвідом роботи і прагнуть модернізувати навчально-виховний процес у світлі сучасних вимог, що є передумовою успішної подальшої творчої співпраці.

08.12.21 p. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася ZOOM-конференція засідання Навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся»

Надзвичайно вдячні всім учасникам комплексу за співпрацю і конструктивне спілкування.

Для обговорення було визначено такі проблеми:

 1. Упровадження здоров’язберігаючих стратегій у навчальних закладах комплексу в умовах карантину.

Доповідачі:

 • Сидорчук Нінель — доктор педагогічних наук, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління ЖДУ імені Івана Франка.
 • Грідіна Олена — коледж культури і мистецтва Житомирської обласної ради імені Івана Огієнка
 • Дубасенюк Олександра — доктор педагогічних наук, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління ЖДУ імені Івана Франка.
 1. Самоорганізація педагогічних працівників у закладах передвищої та середньої освіти як необхідна умова підвищення рівня їх професійної компетентності:

Доповідачі:

 • Мирончук Наталія — доктор педагогічних наук, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління ЖДУ імені Івана Франка;
 • Любченко Людмила — заступник директора Центру професійно-технічної освіти м. Житомира.
 1. Особливості вступу до ЖДУ імені Івана Франка у 2022 році.

Доповідачі:

 • Денисюк Роман — кандидат хімічних наук, доцент, секретар приймальної комісії
 • Танська Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ імені Івана Франка
 1. Особливості підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому рівні).

Доповідачі

 • Новіцька Інеса, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою ЖДУ імені Івана Франка
 • Антонова Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління ЖДУ імені Івана Франка.

03.02.21 p. Навчально-науково-виробничий комплекс «Полісся» зустрівся на платформі ZOOM

3 лютого 2021 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося чергове засідання членів навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Цього разу воно відбулося в режимі ZOOM-конференції.

Порядок денний засідання передбачав обговорення п’яти питань, які охоплювали широку проблематику.

По першому питанню своїм досвідом про роботу навчальних закладів в умовах карантину поділилися Ольга Сушицька- заступник директора з навчальної роботи Коростишівського педагогічного коледжу, Наталія Гордійчук — методист Бердичівського педагогічного коледжу та Олена Антонова- завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. Олена Антонова проінформувала членів комплексу про основні події, що відбулися у житті ЖДУ за останній рік. Вона зазначила, що незважаючи на пандемічні виклики, університет нарощує свою міцність, адаптуючись до умов змішаного та дистанційного навчання. Також Олена Євгеніївна підкреслила роль комплексу «Полісся» у проходженні університетом акредитаційних експертиз, яких за цей час було 24 (1 магістерська програма, 18 бакалаврських, 5 докторських). Вона наголосила на необхідності продовження і поглиблення співпраці.

Директор Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Тетяна Єрмошина зосередилася на роботі курсів підвищення кваліфікації у 2021 році і детально продемонструвала всім охочим алгоритм пошуку курсів на офіційній сторінці Центру.

Валентина Ковальчук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, представила результати проведеного опитування слухачів курсів (на прикладі керівників гуртків, секцій, студій позашкільної освіти) щодо рівня задоволеності тематикою, змістом, методикою проведення. Валентина Антонівна узагальнила напрями подальшого вдосконалення освітніх програм.

Цікавою та пізнавальною була інформація директора Олевської гімназії Євгенія Рябого та заступника директора Житомирської міської гімназії № 3 Світлани Удовкіної про застосування інтерактивних форм і методів навчання в їхніх навчальних закладах.

Рекомендаціями щодо проведення навчально-виховної роботи в умовах карантинних заходів поділилася Олена Солодовник — директор Новоград-Волинського медичного коледжу.

Про здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук розповіли Олександра Дубасенюк — голова спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогічних спеціальностей та Тетяна Майстренко — завідувач відділу аспірантури та докторантури ЖДУ імені Івана Франка. Вони ознайомили з переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантуру та докторантуру та запросили педагогічних працівників на навчання до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Житомирський державний університет імені Івана Франка висловлює щиру вдячність усім членам комплексу та запрошеним, які приєдналися до роботи ZOOM-конференції.

19.04.19 p. Найважливіші питання освіти сьогодення: засідання Навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» в ЖДУ імені Івана Франка

18 квітня Житомирський державний університет імені Івана Франка, який став осередком найновішої педагогічної думки, запросив представників Навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» на чергове засідання. Цього разу науково-педагогічна дискусія стосувалася кількох важливих для української освіти напрямків: навчання обдарованих дітей та молоді, кваліфікації вчителів, нових навчальних технологій, розширення спектру спеціальностей у сфері вищої школи. Директори навчальних закладів Житомира й Житомирської області, вчителі та викладачі поділилися своїми здобутками, обговорили труднощі, які виникають у зв’язку з новими освітніми вимогами, намагалися спільно знайти відповідь на нагальні питання сьогодення.

Традиційно «полісян» привітала ректор університету, професор Галина Киричук, яка ознайомила присутніх з новинками цьогорічної вступної кампанії, наголосила про початок роботи консультативного центру на допомогу вступникам та запросила вчителів  загальноосвітніх закладів в Житомирський державний університет імені Івана Франка для підвищення своєї кваліфікації.

Провідні викладачі університету ознайомили присутніх із новими тенденціями підтримки обдарованих дітей та молоді в розвинених країнах світу (завкафедри педагогіки, д. пед. н., проф. Олена Антонова), організацією підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (директор Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки, к. пед. н. Віта Павленко, доц. Неля Рудницька), діяльністю магістратури з педагогічних спеціальностей у Житомирському державному університеті імені Івана Франка ( завкафедри педагогіки, д. пед. н., проф. Олена Антонова). В умовах потреб сьогодення Житомирський державний університет імені Івана Франка забезпечує високий рівень освіти, готує кваліфікованих молодих фахівців, дбає про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створює середовище для інтелектуальної еліти Житомирщини.

Директор ЗОШ № 8 Наталія Лавриненко ознайомила присутніх із здійсненням розвивальної технології навчання у закладі середньої освіти № 8 м. Житомира у контексті концепції «Нова українська школа».

Учасники засідання схвалили плідний діалог, обговорили перспективи й виклики майбутньої роботи, висловили свої ідеї і побажання, запросили колег до активного обміну досвідом і широкої співпраці.

15.02.18 p. Навчально-науково-виробничий комплекс «Полісся» та ЖДУ обговорили хід реалізації пілотного проекту «Нова українська школа»

13 лютого 2018 р. в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося чергове засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Керівники 20 загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій та коледжів обговорили найважливіші питання освіти сьогодення, перспективи зміцнення та розвитку співпраці з Житомирським державним університетом імені Івана Франка. В роботі засідання брали участь ректор Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Смагін, директор ННІ педагогіки Володимир Литньов, завідувачі та викладачі кафедр, методисти інституту педагогіки.

Відкрив засідання в. о. ректора університету, доцент Андрій Шевчук, який окреслив стратегію розвитку освіти на сучасному етапі, висловивши сподівання на позитивні зміни у сфері освіти, зокрема вищої, у науковій та науково-методичній роботі.

Основним питанням засідання стало обговорення ходу реалізації пілотного проекту «Нова українська школа» в Новоград-Волинському колегіумі. Проект полягає в тому, що учні навчатимуться за методикою LEGO, яку з 2018 року планують поширити на всі школи. З цікавими доповідями виступили директори, заступники директорів, учителі начальних закладів Камілія Сідлецька, Галина Ющик, Олена Дейнеко. Так, Галина Ющик розповіла про розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації державних стандартів початкової загальної середньої освіти, а Олена Дейнеко поділилася практичним досвідом своєї роботи з реалізації пілотного проекту. Виступи супроводжувалися відеофільмом «Перші кроки».

Ректор Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук Ігор Смагін, наголосив на проблемах у розвитку післядипломної педагогічної освіти, необхідність створення професійних стандартів, регулювання освітньої діяльності, удосконалення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти.

Відповідальний секретар приймальної комісії ЖДУ імені Івана Франка Володимир Чумак ознайомив присутніх із процедурою та особливостями вступної кампанії у 2018 році.

Координатор з професійної роботи університету Сергій Ніколаєнко розповів про нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.

Засідання відбулося у привітній атмосфері, учасники мали можливість перейняти досвід своїх успішних колег, поставити їм запитання, ознайомитися з інноваційними методиками та технологіями навчання.

Багаторічна практика проведення зустрічей ННВК «Полісся» свідчить про те, що Житомирський державний університет імені Івана Франка  став осередком сучасної педагогічної думки і гуртує навколо себе педагогів Житомирщини.

14.12.18 p. Реалізація ідей «Нової української школи» у діяльності Житомирської міської гімназії № 3

Відбулося чергове виїзне засідання ННВК «Полісся». На цей раз господарем був колектив Житомирської міської гімназії № 3 на чолі з директором Марією Дорошко. Гості були вражені новобудовою школи, інноваційною навчально-матеріальною базою, сучасним інформаційно-комунікаційним забезпеченням навчального процесу, створенням належних умов для навчання учнів з особливими потребами, рівнем високої професійної підготовки вчителів та сприятливої доброзичної атмосфери гімназії.

На порядку денному було розглянуто 4 питання, які підготували педагогічний колектив гімназії та викладачі нашого університету. Дуже цікавою була презентація проекту-експерименту «Модель випускника ХХI століття» у контексті концепції «Нова українська школа», яку підготувала учениця гімназії. Девіз проекту: «Учні працюють не заради оцінок, а заради успіху».

Порушувалися питання інклюзивної освіти учнів з особливими потребами, про яку цікаво розповіла Зінаїда Артемчук — заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії. Доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Наталія Тарнавська проінформувала присутніх про україно-італійський проект щодо інклюзивної освіти в дошкільних закладах, який діє на базі ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка і запропонувала співпрацювати з нашим університетом у цій важливій галузі освіти.

Члени ННВК «Полісся» висловили щиру вдячність керівництву школи та педагогічному колективу за проведений на високому рівні захід, побажали подальших творчих успіхів у розбудові «Нової української школи».

4 листопада 2015 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся».

Традиційно засідання відкрив Голова комплексу, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, професор Петро Саух.

Порядок денний засідання ННВК «Полісся» передбачав обговорення трьох питань. Серед них — проблеми вищої освіти в контексті профорієнтаційної роботи; особливості профорієнтаційної роботи в педагогічних коледжах та загальноосвітніх закладах; обговорення проекту закону «Про освіту».

У роботі засідання взяли участь керівники навчальних закладів, члени ННВК «Полісся», ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук Ігор Смагін, проректори університету Наталія Сейко та Андрій Шевчук, відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Чумак, директори інститутів та декани факультетів, викладачі кафедри педагогіки.

Про актуальні проблеми профорієнтаційної роботи в університеті доповів проректор з навчально-методичної та виховної роботи Андрій Шевчук. До обговорення долучились директори навчальних закладів, члени ННВК «Полісся». Були внесені пропозиції щодо поєднання традиційних форм профорієнтації з інноваційними, які передбачають безпосередній зв’язок учнів із викладачами, кафедрами, інститутами, факультетами та студентською молоддю, проведення брейн-рингів, презентацій професій, майстер-класів тощо.

Результати вступної кампанії підсумував відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Чумак. Він відзначив найкращу профорієнтаційну роботу щодо вступу в ЖДУ Бердичівського педагогічного коледжу та Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей.

Найбільшу дискусію викликало обговорення проекту закону «Про освіту». Так, ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Смагін наголосив, що закон обов’язково повинен врахувати адміністративно-територіальну реформу, яку розпочато в Україні, її результати та наслідки, а також передбачити в управлінні освітою повноваження для громадських структур. Активну участь в обговоренні взяли викладачі кафедри педагогіки. Науковці дійшли висновку, що закон не тільки не робить кроків до розвитку громадсько-державної моделі управління освітою і трансформації її в громадсько-державну, що відбувається на сучасному етапі у демократичних країнах, а й зменшує вплив громади на освітню політику в багатьох аспектах.

Чергове засідання ННВК «Полісся» було плідним і багатим на нові ідеї та проекти майбутньої співпраці.

12 листопада 2013 року відбулося чергове засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» ЖДУ імені Івана Франка.

У роботі засідання взяли участь представники навчальних закладів- членів ННВК «Полісся» ЖДУ імені Івана Франка, члени ректорату, директори Інститутів та декани факультетів університету.

Засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» традиційно відкрив Голова комплексу, ректор університету Петро Саух.

«Що ми могли б зробити, що краще, які підходи треба шукати по вирішенню проблем з обдарованою молоддю? За великим рахунком, ми робимо все, що від нас залежить. Молодій людині треба дати інструкцію, я б сказав, як себе відчути успішним і як досягти успіху, отримати задоволення від роботи. Сьогодні на засідання винесені окремі кроки до успіху молодої людини, але їх аналіз дасть змогу нашій міцній сім’ї готувати успішну молодь», — наголосив Петро Саух.

Порядок денний засідання ННВК «Полісся» передбачав обговорення шести напрямків. Серед них — результати вступної кампанії 2013 року; досвід роботи з обдарованою молоддю в Новоград-Волинському НВК «Гімназія імені Лесі Українки — школа І ступеня», у тому числі й розгляд МАН як одної з форм роботи з обдарованою молоддю; особливості математичної підготовки учнів у Житомирському міському ліцеї № 25); аналіз роботи науково-дослідної лабораторії «Акмеологія освіти» ЖДУ імені Івана Франка; підготовка до ХІ методичного ярмарку; а також участь у конференції «Мистецька освіта в епоху глобалізації» та Всеукраїнського фестивалю інструментальної музики «Сонячні кларнети».

На завершення засідання учасники обговорили місця виїзних засідань ННВК, а також умови подання матеріалів до збірника ЖДУ імені Івана Франка з проблем інновацій в освіті.

Навчально-виховний комплекс «Полісся» готується до роботи Малої академії наук

Протягом багатьох років на базі Житомирського державного університету діє навчально-виховний комплекс «Полісся», який об’єднує 20 навчально-виховних закладів. Добровільне об’єднання навчальних закладів скероване на забезпечення якісної освіти в Житомирській області, встановлення регіональних зв’язків, обмін досвідом у підготовці науково-педагогічних кадрів, співпрацю між кафедрами, створення банку даних обдарованих дітей.

Педагогічні працівники закладів, що входять до комплексу «Полісся», зацікавлені проведенням науково-пошукових та дослідницьких робіт зі школярами, отож активно долучаються до роботи Малої академії наук. Так, 29 жовтня кафедри видавничої справи, редагування та основ журналістики і філософії відвідали заступник директора Олевської гімназії Заруба Тамара Валентинівна та вчитель історії Попович Галина Сергіївна. Педагоги отримали консультацію щодо найбільш актуальних тем учнівських досліджень, особливостей написання наукових робіт, вимог та критеріїв їх оцінювання.

Маємо надію, у цьому році Мала академія наук зробить нові відкриття в учнівських пошукових роботах.

Відбулося чергове засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся»

28 березня 2013 року відбулося чергове засідання навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Роботу відкрив Голова комплексу ректор університету П. Ю. Саух, який наголосив на актуальності проблем експериментально-дослідницької роботи в навчальних закладах комплексу «Полісся».

По першому питанню з доповідями виступили проректор з навчально-методичної роботи Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, доцент І.І. Смагін, який розповів про особливості експериментальної діяльності в Житомирській області. Заступник директора експериментальної загальноосвітньої школи № 10 м. Бердичева Н. В. Мариняк поділилася досвідом дослідно-експериментальної роботи, яка проводилась в закладі з 1995 року.

Н. В. Купрійчук, директор Житомирської гуманітарної гімназії № 23, звернула увагу на розвиток особистісного потенціалу педагогічного колективу, який вона очолює. Ніна Володимирівна наголосила, що престиж навчального закладу залежить від професіоналізму вчителів. Тому методична робота в гімназії зорієнтована на підвищення самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення вчителів.

М. П. Покропивний говорив про те, що у коледжі культури і мистецтв приділяється велика увага створенню професійної атмосфери. До закладу запрошуються відомі діячі культури і мистецтва з метою залучення студентів до кращих зразків світової і української культури. Випускники коледжу користуються достатнім попитом на ринку праці оскільки мають хорошу професійну підготовку.

Директор Житомирського екологічного ліцею № 24 Г. П. Дудік у своїй презентації ознайомила членів комплексу з інноваційним досвідом екологічного виховання, пріоритетним напрямом роботи якого є реалізація власної концепції безперервної екологічної оси і виховання.

Члени комплексу дійшли висновку про необхідність впровадження інноваційного досвіду та активізації дослідно-експериментальної роботи в навчально-виховних закладах області.

Семінари з проблеми раннього навчання іноземних мов для вчителів англійської мови

27 лютого 2013 року на базі ННІ педагогіки за участю волонтера Корпусу Миру (США) Крістіна Дефнола відбулися два методичні семінари з проблеми раннього навчання іноземних мов для вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів м. Житомира.

Приємно відмітити, що в роботі семінарів взяли участь члени навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» Житомирська міська гімназія № 3 та Житомирська гуманітарна гімназія № 23.

На семінарах обговорювались перспективи реалізації Програми безперервного професійного розвитку кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті згідно з її основними напрямами на 2013 рік.

5 лютого 2013 р. в університеті відбувся методичний ярмарок, в якому взяли участь члени навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Свої методичні доробки за 2012 навчальний рік презентували Житомирський обласний педагогічний ліцей, Коростишівський педагогічний коледж ім. І. Франка, Житомирська гуманітарна гімназія № 1, Житомирська міська гімназія № 3, Житомирський міський ліцей № 25, Новоград-Волинський медичний коледж, Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка.

Серед експонатів представлених на ярмарку найбільше враження справили сучасне науково-методичне забезпечення Обласного педагогічного ліцею, методичні рекомендації міського ліцею № 25 та міської гімназії № 3.

Житомирський коледж культури і мистецтв та Коростишівський педагогічний коледж представили мистецькі наробки своїх студентів та творчі роботи обдарованих учнів. |