Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра прикладної математики та інформатики

Кафедра прикладної математики та інформатики створена 11 березня 2003 року (згідно наказу № 69 від 11.03.2003) у складі 7 штатних викладачів та 5 старших лаборантів на чолі з завідувачем лабораторіями.

З дня створення і до травня 2012 р. кафедру очолював Ляшенко Б. М., доктор фізико-математичних наук, професор. Далі кафедру очолювали доктор фізико-математичних наук Погоруй А. О. та доктор педагогічних наук Спірін О. М. Нині кафедрою завідує доцент, кандидат педагогічних наук Сікора Ярослава Богданівна.

Нині кафедра налічує 22 співробітника, серед них 1 доктор наук, професор; 9 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук, старший викладач; 7 асистентів; 4 ст. лаборанта на чолі з завідувачем лабораторіями.

Упродовж останніх років науковим напрямком роботи кафедри є «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці».

Викладачами кафедри захищені дисертації:

Докторські:

 • Ляшенко Б. М. Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач (2003 р.);
 • Спірін О. М. Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики (2009 р.).

Кандидатські:

 • Мількевич В. М. Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу (2006 р.);
 • Усата О. Ю. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання (2009 р.);
 • Карплюк С. О. Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи (2009 р.);
 • Сікора Я. Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання (2010 р.);
 • Горобець С. М. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання (2012 р.);
 • Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників (2013 р.);
 • Жуковський С. С. Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики (2013 р.);
 • Федорчук А. Л. Підготовка вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (2013 р.);
 • Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування (2014 р.).

Викладачами кафедри ПМІ розроблені і впроваджені науково-технічні проекти:

Щороку науково-методична база поповнювалася новими навчальними посібниками, науковими розробками, що свідчить про професіоналізм працівників кафедри. За роки існування кафедри викладачами було підготовлено понад 400 публікацій, серед них — 70 посібників, з яких 5 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Викладачі активно залучають до науково-дослідної роботи і студентів.

В рамках тематики наукових досліджень кафедри працюють студентські проблемні групи:

 1. Розробка електронних ресурсів та засобів навчання (доц. Вакалюк Т. А.);
 2. Використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи (доц. Горобець С. М.);
 3. Технології створення електронних освітніх ресурсів підтримки вивчення навчальних дисциплін (доц. Усата О. Ю.);
 4. Технології створення програмного забезпечення (доц. Сікора Я. Б.);
 5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі фізико-математичного факультету (доц. Карплюк С. О.

Кафедра є випускаючою (випусковою) з підготовки фахівців спеціальності «Інформатика*» (бакалавр, спеціаліст, магістр).

За період 2004–2013 н. р. здійснено підготовку понад 250 кваліфікованих фахівців, які задовольняють зростаючі потреби Житомирщини у розробниках та користувачах сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних продуктів. Окремі випускники спеціальності «Інформатика» успішно працюють в інших регіонах України та за кордоном.

Кафедра ПМІ забезпечує вивчення інформатики та інформаційних технологій студентами усіх, без винятку, інститутів та факультетів університету.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі сучасної матеріально-технічної бази. У 2003 р. введено в дію комп’ютерний центр, активно функціонують 9 комп’ютерних класів, які обслуговують 4 старших лаборанта на чолі з завідувачем лабораторіями Є. В. Кузьменком.

Викладачі кафедри ПМІ організовують і проводять ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської олімпіади учнів з програмування та інформаційно-комунікаційних технологій, а також є членами журі ІІ етапу (обласного) Малої Академії Наук з комп’ютерних наук, прикладної математики та математичного моделювання.

Кафедра тісно співпрацює з факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом інформатики НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Житомирським державним технологічним університетом, Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Українським фізико-математичним ліцеєм Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Експериментальним навчально-виховним комплексом «Школа майбутнього» м. Ялта, Житомирським територіальним відділенням МАН, Житомирським обласним педагогічним ліцеєм Житомирської обласної ради, Житомирським міським ліцеєм при ЖДТУ, ліцеєм № 25 ім. М. О. Щорса м. Житомира, Бердичівською спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 17 з поглибленим вивченням інформатики.

Колектив кафедри проводить широку виховну роботу зі студентами: викладачі виконують обов’язки кураторів-наставників академічних груп, підтримують зв’язки з випускниками минулих років.