Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри прикладної математики та інформатики
Сікора Ярослава Богданівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Нагороди: грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р.).

Дисципліни: інформатика, користувач персонального комп’ютера, алгоритми та технології паралельних обчислень, дослідження операцій.

Наукові інтереси: формування і розвиток у студентів математичної та інформаційної культури, які є фундаментом професійної компетентності майбутніх фахівців інформатики, офісні комп’ютерні технології, моделювання та оптимізація економічних процесів.

Спірін Олег Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Дисципліни: інтелектуальні Інтернет-технології, основи Інтернет-програмування.

Наукові інтереси: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Кривонос Олександр Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2004 р.), грамота Житомирської обласної ради (2007 р.), грамота управління освіти Житомирської облдержадміністрації (2011 р., 2013 р.), подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.), подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.), нагрудний знак «Слава ЖДУ».

Дисципліни: програмування, методи обчислень, теорія програмування, основи наукових досліджень, комп’ютерна алгебра.

Наукові інтереси: методика викладання інформатики, хмарні технології.

Основні друковані праці:

Карплюк Світлана Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Дисципліни: використання педагогічних програмних засобів у професійній діяльності, програмне забезпечення ПЕОМ, інформаційно аналітичні Web-орієнтовані системи управління процесом навчання, прикладні пакети статистичної обробки, методи математичної обробки даних у педагогіці і психології, інформатика, використання педагогічних програмних засобів у професійній діяльності, програмне забезпечення ПЕОМ, інформаційно аналітичні Web-орієнтовані системи управління процесом навчання, прикладні пакети статистичної обробки, методи математичної обробки даних у педагогіці і психології, інформатика.

Вакалюк Тетяна Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Нагороди: «Молодий науковець року» з психолого-педагогічного напряму Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р., 2014 р., 2015 р.).

Дисципліни: програмування, візуальне програмування, захист інформації в комп’ютерних системах, технології тестування програм, методи обчислень.

Наукові інтереси: хмарні технології, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, розробка та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання.

Жуковський Сергій Станіславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Нагороди: грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р., 2008 р., 2012 р.), почесний диплом Міністерства освіти і науки України за участь у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2011», відмінник освіти і науки України.

Дисципліни: програмування, технології програмування, проектування програмного забезпечення, java-програмування, формальні методи специфікації верифікації оптимізації програм.

Наукові інтереси: олімпіади з програмування.

Розробник і координатор проекту E-olymp.com — Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України розроблений Житомирським державним університетом імені Івана Франка за фінансової підтримки МОН та Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації в рамках Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» у 2009-2010 роках.

Горобець Сергій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Дисципліни: інформаційно-комунікаційні технології, бази даних та знань, бази даних та інформаційні системи, соціальні і професійні питання інформатики, основи комп’ютерної графіки, основи комп’ютерного дизайну.

Наукові інтереси: дистанційна освіта, використання мультимедійних технологій в освіті, психологія сприйняття.

Усата Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Дисципліни: програмне забезпечення обчислювальних систем, інформатика, основи наукових досліджень, організаційна інформатика.

Наукові інтереси: впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання в процес підготовки майбутніх фахівців з інформатики, розробка та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання.

Щехорський Анатолій Йосипович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: аналіз даних, теорія керування, методи оптимізації, методи оптимізації та дослідження операцій.

Наукові інтереси: статистика, моделювання в економіці.

Федорчук Анна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Нагороди: грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2006 р.), грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.).

Дисципліни: інформатика, програмування, інформаційні технології, інформаційні системи та технології.

Наукові інтереси: впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, web-технології.

Вербівський Дмитрій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади проектування та впровадження системи підготовки майбутніх вчителів інформатики до професійної діяльності.

Навчальні предмети, які викладає: шкільний курс інформатики і методика його навчання, методика викладання інформатики у ВНЗ, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

Ковальчук Олена Антонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: професійне становлення вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності.

Навчальні предмети, які викладає: елементарна математика, методика навчання інформатики, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, шкільний курс інформатики і методика його викладання.

Постова Світлана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук

Дисципліни: функціональне та логічне програмування, теорія систем та математичне моделювання, системи та методи прийняття рішень, загальна теорія систем, інтелектуальні системи, основи математичного моделювання та системного аналізу.

Яценко Оксана Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Нагороди: грамота Житомирського обласного управління освіти (2012 р.), грамота Житомирської облдержадміністрації (2013 р.).

Дисципліни: нові інформаційні технології та ТЗН, основи інформатики з елементами програмування, нові інформаційні технології.

Наукові інтереси: використання вільного програмного забезпечення при підготовці вчителів, особливості використання хмарних технологій в навчальному процесі.

Головня Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: операційні системи та системне програмування, комп’ютерне моделювання, інтелектуальні системи, системи та методи прийняття рішень.

Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, підготовка бакалаврів інформатики, віртуалізація Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики.

Мінгальова Юлія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.).

Дисципліни: комп’ютерні мережі та телекомунікації, теорія інформації та кодування, інформатика, користувач персонального комп’ютера.

Наукові інтереси: системи управління вмістом для створення сайту, криптографічні методи захисту інформації, системи організаційного управління, інформаційно-аналітичні системи.

Мосіюк Олександр Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: нові інформаційні технології та ТЗН.

Наукові інтереси: використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі ВНЗ.

Кривонос Мирослава Петрівна

Посада: асистент.

Бенедисюк Марія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Кузьменко Євгеній Володимирович

Посада: завідувач лабораторіями, асистент.

Туровський Дмитро Олександрович

Посада: старший лаборант.

Кузьменко Світлана Василівна

Посада: лаборант.

Хлуп’янець Михайло Ігорович

Посада: лаборант.

Алексеєнко Вікторія Віталіївна

Посада: лаборант.

Махенько Ярослав Дмитрович

Посада: лаборант.