Склад вченої ради університету
 • Андрійчук Наталя Михайлівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та новітніх технологій навчання
 • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
 • Ахметов Рустам Фагимович — доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання і спорту
 • Башманівський Олексій Леонідович — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ філології та журналістики
 • Борисенко Наталія Дмитрівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу
 • Венгерська Вікторія Олексіївна — доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, голова ради докторів наук університету
 • Вискушенко Дмитро Андрійович — кандидат біологічних наук, доцент, декан природничого факультету
 • Гарбар Олександр Васильович — доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології, природокористування та біології людини
 • Гарлінська Алла Миколаївна — кандидат біологічних наук, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін
 • Гирина Альона Асанівна — начальник навчально-методичного відділу
 • Горохова Людмила Вікторівна — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
 • Жуковська Вікторія Вікторівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
 • Жуковський Олександр Іванович — кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету
 • Журавльова Лариса Петрівна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і консультування
 • Калініна Лариса Вадимівна — кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
 • Караванський Володимир Олександрович — проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Каргіна Анастасія Вікторівна — голова Студентського братства факультету фізичного виховання і спорту
 • Карплюк Світлана Олександрівна — кандидат педагогічних наук, доцент, голова первинної профспілкової організації працівників університету
 • Кіналевська Анна Валеріївна — голова Студентського братства ННІ філології та журналістики
 • Киричук Галина Євгеніївна — доктор біологічних наук, професор, ректор університету
 • Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії
 • Колесник Наталія Євгенівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання
 • Коляденко Світлана Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій
 • Комаренко Марія Михайлівна — голова Студентського братства історичного факультету
 • Корево Ніна Іванівна — завідувач агробіостанції
 • Корнійчук Наталія Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи
 • Краснобока Тетяна Вікторівна — кандидат філософських наук, директор бібліотеки університету
 • Кривонос Олександр Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент, начальник інформаційного навчально-виробничого центру університету
 • Кутек Тамара Борисівна — доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту
 • Кучерук Оксана Анатоліївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
 • Лисюк Людмила Петрівна — начальник відділу кадрів
 • Литньов Володимир Євгенович — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ педагогіки
 • Ліпісівіцький Микола Леонідович — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури
 • Мельник Катерина Ігорівна — голова Студентського братства соціально-психологічного факультету
 • Мельничук Юлія Василівна — голова Студентського братства ННІ педагогіки
 • Мойсієнко Віктор Михайлович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
 • Панчук Ілля Сергійович — голова Студентського братства ННІ іноземної філології
 • Підлужна Галина Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови
 • Полховська Марина Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології
 • Портницька Наталія Федорівна — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і практичної психології
 • Процун Юлія Андріївна — голова Студентського братства фізико-математичного факультету
 • Рудницька Ольга Павлівна — кандидат юридичних наук, доцент, юрисконсульт університету
 • Севостьянов Євген Олександрович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу
 • Сейко Наталія Андріївна — доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної роботи
 • Семенець Сергій Петрович — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу
 • Сікора Ярослава Богданівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики
 • Стадниченко Агнеса Полікарпівна — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
 • Стародубець Галина Миколаївна — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії
 • Тичина Ірина Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету
 • Франовський Анатолій Цезарович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету
 • Чумак Володимир Валентинович — кандидат хімічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та виховної роботи
 • Шанскова Тетяна Ігорівна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій
 • Шевчук Лариса Миколаївна — головний бухгалтер університету
 • Шкилюк Юлія Василівна — голова Студентського братства природничого факультету
 • Юрчук Олена Олександрівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики