Вчена рада університету (повноваження з 1 січня 2024 року терміном на 5 років)
 • Анічкіна Олена — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії.
 • Антонова Олена — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління.
 • Ахметов Рустам — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту.
 • Башманівський Олексій — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ філології та журналістики.
 • Білюк Інна — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики.
 • Богінська Вероніка — голова студентського братства природничого факультету.
 • Борисенко Наталія — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу.
 • Боцян Тетяна — кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової і міжнародної роботи.
 • Бех Тетяна — голова студентського братства навчально-наукового інституту філології та журналістики;
 • Венгерська Вікторія — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України.
 • Гарбар Олександр — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та географії.
 • Гарлінська Алла — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін.
 • Горохова Людмила — кандидат філософських наук, доцент, учений секретар університету.
 • Гримашевич Галина — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання.
 • Жарчинський Артем — голова студентського братства фізико-математичного факультету.
 • Жуковський Олександр — кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету.
 • Зіновчук Андрій — кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання.
 • Караванський Володимир — проректор з адміністративно-господарської роботи.
 • Кириченко Віктор — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології.
 • Киричук Галина — доктор біологічних наук, професор, ректор університету.
 • Коляденко Світлана — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій.
 • Коновальчук Іван — доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти.
 • Константиненко Людмила — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.
 • Корево Ніна — завідувач агробіостанції.
 • Корнійчук Наталія — кандидат біологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи.
 • Котлова Людмила — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти.
 • Краснобока Тетяна — кандидат філософських наук, доцент, директор бібліотеки.
 • Кривонос Олександр — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
 • Кутек Тамара — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту.
 • Лисюк Людмила — начальник відділу кадрів.
 • Литньова Тамара — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання.
 • Мацієвський Дмитро — голова студентського братства навчально-наукового інституту педагогіки.
 • Михайлова Оксана — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті.
 • Нагорна Дарина — голова Студентського братства університету.
 • Недашківська Тетяна — кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської і германської філології та перекладу.
 • Огороднійчук Марія — кандидат філософських наук, голова первинної профспілкової організації Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • Павлюченко Олеся — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.
 • Папіжук Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.
 • Петровський Дмитро — юрисконсульт університету.
 • Піддубна Оксана — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.
 • Полховська Марина — кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології.
 • Портницька Наталія — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і практичної психології.
 • Постова Світлана — кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету.
 • Рафаловська Оляна — голова Ради студбратства соціально-психологічного факультету.
 • Рибчинська Даша — голова студентського братства навчально-наукового інституту іноземної філології.
 • Романюк Руслана — доктор біологічних наук, професор, декан природничого факультету.
 • Рудницька Ольга — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та публічного управління.
 • Рудніцький Віктор — асистент кафедри фізики і методики її навчання, директор Наукового ліцею.
 • Танська Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ педагогіки.
 • Тичина Ірина — кандидат психологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету.
 • Тишкевич Софія — голова студентського братства історичного факультету.
 • Фонарюк Олена — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії.
 • Чумак Володимир — кандидат хімічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної та виховної роботи.
 • Шанскова Тетяна — доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови.
 • Шевчук Лариса — головний бухгалтер університету.
 • Шидловська Ілона — голова студентського братства факультету фізичного виховання і спорту.
 • Юрчук Олена — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання, голова ради докторів наук університету.