Склад вченої ради університету
 • Антонова Олена — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління
 • Ахметов Рустам — доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання і спорту
 • Башманівський Олексій — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ філології та журналістики
 • Білюк Інна — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови та прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту іноземної філології
 • Борисенко Наталія — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу
 • Боцян Тетяна — кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової і міжнародної роботи
 • Венгерська Вікторія — доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, голова ради докторів наук університету
 • Гарбар Олександр — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та географії
 • Гарлінська Алла — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін
 • Гарячий Віталій — голова Студентського братства університету
 • Гирина Альона — начальник навчально-методичного відділу
 • Горохова Людмила — кандидат філософських наук, доцент, учений секретар університету
 • Гриценко Олена — т. в. о. директора бібліотеки
 • Жуковський Олександр — кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету
 • Калініна Лариса — кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
 • Караванський Володимир — проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Карплюк Світлана — кандидат педагогічних наук, доцент, голова первинної профспілкової організації працівників університету
 • Киричук Галина — доктор біологічних наук, професор, ректор університету
 • Коваленко Єлизавета — голова Студентського братства навчально-наукового інституту іноземної філології
 • Козловець Микола — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології
 • Колесник Наталія — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
 • Коляденко Світлана — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій
 • Корево Ніна — завідувач агробіостанції
 • Корнійчук Наталія — кандидат біологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи
 • Котенко Олександр — голова Студентського братства фізико-математичного факультету
 • Котлова Людмила — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології
 • Кривонос Олександр — кандидат педагогічних наук, доцент, начальник інформаційного навчально-видавничого центру університету
 • Кутек Тамара — доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту
 • Кучерук Оксана — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання
 • Лисюк Людмила — начальник відділу кадрів
 • Литньова Тамара — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання
 • Мойсієнко Віктор — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання, голова вченої ради університету
 • Нагорна Дарина — голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів навчально-наукового інституту філології та журналістики
 • Новіцька Інеса — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління
 • Павленко Анна — голова Студентського братства соціально-психологічного факультету
 • Панфелюк Марія — голова Студентського братства природничого факультету
 • Папіжук Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
 • Полховська Марина — кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології
 • Портницька Наталія — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і практичної психології
 • Потапчук Анастасія — голова студентського наукового товариства факультету фізичного виховання та спорту
 • Романюк Руслана — доктор біологічних наук, доцент, декан природничого факультету
 • Рудницька Ольга — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права
 • Севостьянов Євген — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики
 • Сікора Ярослава — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 • Стадниченко Агнеса — доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
 • Стародубець Галина — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії
 • Танська Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент, директор ННІ педагогіки
 • Таргонський Андрій — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики
 • Тичина Ірина — кандидат психологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету
 • Франовський Анатолій — кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету
 • Франчук Зоряна — голова Студентського братства навчально-наукового інституту педагогіки
 • Чумак Володимир — кандидат хімічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної та виховної роботи
 • Шанскова Тетяна — доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови
 • Шевчук Лариса — головний бухгалтер університету
 • Юрчук Олена — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання