Історія відділу

Історія навчальної частини, а з 1991 року — навчального відділу, починається з часів заснування педагогічного інституту (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) та тісно пов’язана з становленням та функціонуванням університету.

В 60-х роках у зв’язку із введенням загальної обов’язкової середньої освіти та переходом середньої школи на нові навчальні плани значно посилилась педагогічна спрямованість у діяльності інституту. Основний тягар цієї перебудови ліг на навчальний відділ та проректорів з навчальної роботи Журбаса Михайла Панасовича Панасовича, Куркчі Леоніда Миколайовича та Осадчого Миколи Мефодійовича, в підпорядкуванні яких знаходилась навчальна частина.

Вагомий внесок в організацію роботи навчального відділу та університету вцілому в період з 1977 р. по 2014 р. зробив перший проректор, проректор з навчальної роботи Микола Мефодійович Осадчий. Завдяки йому багато уваги приділялось раціональному плануванню навчального процесу, наповненню навчального процесу сучасним змістом, впровадженню активних методів і сучасних технологій навчання, було отримано ліцензії на підготовку фахівців з багатьох спеціальностей та ін.

Продовжила втілювати ідеї Осадчого Миколи Мефодійовича наступний проректор — Янович Лариса Миколаївна, а з 11 травня 2018 року питаннями організації навчального процесу в університеті займається Корнійчук Наталія Миколаївна.

З моменту утворення навчальної частини у різні часи до її складу входили керівники педагогічної практики, інспектори, методисти, секретарі, які до 1 січня 1966 року були в безпосередньому підпорядкуванні проректора з навчальної роботи.

Таким чином, з 1 січня 1966 року до 22 липня 1971 року першим завідувачем навчальної частини стала Олесич Віра Григорівна, яка до переведення на цю посаду працювала інспектором навчальної частини.

В подальшому навчальна частина була під керівництвом Маньківської Тетяни Анатоліївни (з 1 серпня 1971 р. по 19 серпня 1975 р.), Романюка Петра Федоровича (з 8 вересня 1975 р. по 22 травня 1978 р.), Скорик Людмили Анатоліївни (з 22 травня 1978 р. по 16 вересня 1988 р.), Григор’єва Інна Германівна (з 16 вересня 1988 р. по 31 серпня 2019 р.).

З 12 вересня 2019 року на посаду начальника навчального відділу був призначений Вербовський Ігор Андрійович.

Серед працівників університету, чия доля тісно пов’язана з роботою навчального відділу і які своїм професіоналізмом сприяли становленню освітнього процесу в університеті були: Лаврова Раїса Кіндратівна, Михайлова Любов Василівна, Новіцька (Сербин) Інеса Василівна, Тишкевич Лариса Вікторівна, Ліпісовецька Наталія Миколаївна, Глазунова Леся Олександрівна, Мамчик (Захаркевич) Анна Валеріївна, Павлюк Надія Іванівна, Заглада Людмила Володимирівна, Полуектова Анна Вікторівна, Усата Тетяна Ярославівна, Адлова Тетяна Миколаївна, Якубовська Алла Вацлавівна та Лисюк Людмила Петрівна.