Денна форма навчання

Назва спеціальності Подано заяв
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (українська мова і література)
014.021 Середня освіта (англійська мова і література)
014.022 Середня освіта (німецька мова і література)
014.025 Середня освіта (російська мова і література)
014.03 Середня освіта (історія)
014.04 Середня освіта (математика)
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
014.06 Середня освіта (хімія)
014.08 Середня освіта (фізика)
014.09 Середня освіта (інформатика)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
032 Історія та археологія
033 Філософія
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька)
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
104 Фізика та астрономія
111 Математика
231 Соціальна робота

Заочна форма навчання

Назва спеціальності Подано заяв
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.021 Середня освіта (англійська мова і література)
014.03 Середня освіта (історія)
014.04 Середня освіта (математика)
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
014.06 Середня освіта (хімія)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
017 Фізична культура і спорт
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)
053 Психологія
073 Менеджмент (управління навчальним закладом)
091 Біологія
102 Хімія
231 Соціальна робота