Рейтингові списки «Бакалавр»

Денна форма навчання

Назва спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр» Подано заяв
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (хореографія)
014.01 Середня освіта (українська мова і література)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))
014.02 Середня освіта (мова і література (німецька))
014.02 Середня освіта (мова і література (польська))
014.02 Середня освіта (мова і література (російська))
014.03 Середня освіта (історія)
014.04 Середня освіта (математика)
014.07 Середня освіта (географія)
014.08 Середня освіта (фізика)
014.09 Середня освіта (інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін навчання, 2 роки)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво)
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)
015 Професійна освіта (дизайн)
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
017 Фізична культура і спорт
026 Сценічне мистецтво
026 Сценічне мистецтво (скорочений термін навчання, 2 роки)
032 Історія та археологія
035.01 Філологія (українська мова і література)
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька)
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
075 Маркетинг
075 Маркетинг (скорочений термін навчання, 2 роки)
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
101 Екологія (скорочений термін навчання, 2 роки)
102 Хімія
112 Статистика
231 Соціальна робота

Заочна форма навчання

Назва спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр» Подано заяв
012 Дошкільна освіта
012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання, 3 роки)
013 Початкова освіта
013 Початкова освіта (скорочений термін навчання, 2 роки)
014.01 Середня освіта (українська мова і література)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))
014.03 Середня освіта (історія)
014.11 Середня освіта (фізична культура) (скорочений термін навчання, 2 роки)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (скорочений термін навчання, 2 роки)
017 Фізична культура і спорт
032 Історія та археологія
035.01 Філологія (українська мова і література)
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)
053 Психологія
054 Соціологія
073 Менеджмент
231 Соціальна робота
231 Соціальна робота (скорочений термін навчання, 2 роки)