Факультет фізичного виховання і спорту

Про факультет Деканат Кафедри

Кафедра олімпійського та професійного спорту

Кафедра олімпійського та професійного спорту створена 02 вересня 2013 року. Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Тетяна Євгенівна Яворська. Кафедра є структурним підрозділом факультету фізичного виховання та спорту.

Науковий напрям роботи кафедри олімпійського та професійного спорту спрямований на удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів у різних видах спорту, впровадження інноваційних технологій у підготовку збірних команд Житомирського державного університету імені Івана Франка, вивчення зарубіжного досвіду щодо організації та проведення студентських змагань, реалізації функціональних можливостей та досягнення максимально можливих спортивних результатів.

Вагомий внесок у розвиток та становлення різних видів спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка здійснюють досвідчені фахівці — викладачі кафедри олімпійського та професійного спорту факультету фізичного виховання та спорту. Завдяки їх зусиллям студентські збірні команди успішно виступають на міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських змаганнях.

Перспективними та пріоритетними напрямами діяльності кафедри є підвищення рівня якості:

  • освітньої діяльності викладачів;
  • науково-дослідної діяльності;
  • навчально-методичної діяльності викладачів.

Викладачами кафедри проводяться відкриті лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін

Науково-дослідна діяльність кафедри

Загалом, якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри олімпійського та професійного спорту характеризується динамікою зростання. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 викладачів, серед яких 9 штатних (3 кандидатів наук, 2 доцентів), за сумісництвом 1.

Неодноразово викладачі та науковці кафедри беруть активну участь у конференціях міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту представлено у публікаціях.

Навчально-методична робота кафедри направлена на:

  • Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до вимог ВНЗ.
  • Розширення інформаційної бази бібліотеки ВНЗ шляхом надання наукових і навчально-методичних праць викладачів кафедри.
  • Підготовлення навчально-методичних посібників викладачами кафедри.
  • Впровадження авторських технологій підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.
  • Оперативне введення необхідних змін і доповнень у навчальні та робочі програми дисциплін відповідно до навчальних планів.
  • Підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

З метою підвищення освітньої діяльності викладачів, викладачі кафедри проходять стажування та довгострокове підвищення кваліфікації у ВНЗ України. Так, з 20 лютого по 20 березня 2014 року ст. викл., к. фіз. вих. Т. Є. Яворська та викл. О. М. Данюк здійснили довгострокове підвищення кваліфікації у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та виконали індивідуальний план підвищення кваліфікації за обсягом 108 академічних годин (72 аудиторних, 36 самостійної роботи).