Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту
Ахметов Рустам Фагимович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народився 17.05.1950 р. в м. Житомирі. У 1967 році закінчив Бердичівську середню школу № 3. З 1968 по 1973 рік виступав у складі збірної команди СРСР з легкої атлетики. У 1971 році виконав норматив майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики (стрибки у висоту). Неодноразовий чемпіон України та СРСР, чемпіон V Спартакіади народів СРСР, бронзовий призер першості Європи 1971 р., фіналіст ХХ Олімпійських ігор (Мюнхен, 1972). У 1973 році завершив навчання у Київському державному інституті фізичної культури, а в 1977 році вступив до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури. З 1979 року розпочав науково-педагогічну діяльність в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на посаді викладача з фізичного виховання. У наступні роки: старший викладач, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (1983–2002 рр.), кафедри теорії і методики фізичного виховання (2003–2018 рр.), декан факультету фізичного виховання і спорту (2004–2006 рр.); завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту з 2018 р.

Початок роботи в університеті: 1979 р.

Інформація про вищу освіту: у 1973 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» і здобув кваліфікацію викладача фізичної культури і спорту.

Навчання в аспірантурі: у 1979 році закінчив аспірантуру на кафедрі біомеханіки спорту Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і практика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Использование технических средств для совершенствования биомеханической структуры прыжка в высоту с разбега», спеціальність 13.00.04 — теорія і практика професійної освіти (м. Москва, 1980 р.). Захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту)», спеціальність 24.00.01 — олімпійський та професійний спорт (м. Київ, 2006 р.).

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 01.02.2018 р. — 28.02.2018 р.; стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та спорту; тема: «Ознайомлення з організацією методичної, навчальної, науково-дослідної та спортивної діяльності кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту».

Наукові інтереси та досягнення: управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту.

Навчальні предмети, які викладає: біомеханіка, основи наукових досліджень, методика і методологія наукових досліджень, спортивна метрологія.

Нагороди: звання «Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетки»; грамоти і подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка; відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка; грамоти і подяки Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; грамоти департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; грамоти президії Верховної Ради України; медалі «А. Макаренко», «За наукові досягнення»; відзнаки «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник фізичної культури i спорту України»; орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Останні друковані праці:

Кутек Тамара Борисівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан факультету фізичного виховання і спорту, професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народилася 4.08.1973 року в смт. Головине, Черняхівського району, Житомирської області. У 1991 році закінчила Головинську ЗОШ із срібною медаллю. У 1995 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут (сьогодні Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання». З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 — Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (науковий керівник: професор К. П. Козлова). З 1995 по 2002 рік працювала викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та кафедри спортивних ігор Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. З 2002 р. розпочала науково-педагогічну діяльність у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання; з 2003 р. на посаді доцента. У наступні роки: 2004–2005 рр. — заступник декана з виховної роботи факультету фізичного виховання і спорту; 2005–2014 рр. — доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання. З 2006 р. — декан факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2014 р. захистила докторську дисертацію та здобула науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 — Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (науковий керівник — професор Р. Ф. Ахметов). У 2015 році здобула вчене звання професора.

Початок роботи в університеті: 2002 р.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут (сьогодні Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) за спеціальністю «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію учителя фізичної культури.

Навчання в аспірантурі: у 1998 році закінчила аспірантуру на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Тема дисертаційного дослідження: у 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту «Підвищення фізичної підготовленості студенток, які проживають в умовах радіаційного забруднення» у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури Д 26.452.01. У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках» у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури Д 35.829.01.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 04.03.2019 р. — 04.04.2019 р.; стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та спорту; тема: «Організація методичної, навчальної, науково-дослідної та спортивної діяльності на факультеті фізичного виховання і спорту».

Наукові інтереси та досягнення: управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика фізичного виховання, основи теорії і методики спортивного тренування.

Нагороди: грамоти, подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка; Відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; грамоти, подяки Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту МОН України; почесна грамота комітету з фізичного виховання і спорту МОН України; грамоти департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; почесна грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; диплом обласного відділення Національного олімпійського комітету України; почесна грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; почесна грамота МОН України комітету з фізичного виховання та спорту; подяка, почесна грамота МОН України; подяка президента Олімпійської Академії України; почесна відзнака Національного олімпійського комітету України; відзнака «Почесний працівник фізичної культури та спорту України».

Останні друковані праці:

Вовченко Інна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народилася 7 листопада 1972 року в місті Коростишеві Житомирської області. У 1989 році зі срібною медаллю закінчила Коростишівську загальноосвітню школу № 3. Навчалася в Житомирському медичному училищі, яке в 1991 році закінчила з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа». У 1997 році з відзнакою закінчила Український державний університет фізичного виховання і спорту (м. Київ) за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт» і здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання та тренера з легкої атлетики. Навчалася в аспірантурі Національного університету фізичного виховання і спорту України. Після закінчення аспірантури у 2003 році захистила кандидатську дисертацію. Майстер спорту України з легкої атлетики. З 1991 року по 2004 рік працювала тренером-викладачем у Коростишівському дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. З 2004 року й до сьогодні працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту.

Початок роботи в університеті: 2004 р.

Інформація про вищу освіту: Український державний університет фізичного виховання і спорту (м. Київ); 1997 р.; спеціальність: Фізичне виховання і спорт; кваліфікація: викладач фізичного виховання, тренер з легкої атлетики.

Навчання в аспірантурі: навчалася в аспірантурі Національного університету фізичного виховання і спорту України. Після закінчення аспірантури у 2003 році успішно захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 — Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення у спеціалізованій вченій раді Д26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, м. Київ. Науковий керівник: Берестецька Ірина Юріївна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації і оздоровчої фізичної культури Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Тема дисертаційного дослідження: «Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану».

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова; 03.04.2017 р. — 03.05.2017 р.; стажування на кафедрі теорії методики фізичного виховання; тема: «Практика в системі фізкультурної освіти».

Наукові інтереси та досягнення: фізичне виховання учнівської молоді.

Навчальні предмети, які викладає: методи досліджень у фізичному вихованні і спорті, організація і методика оздоровчої фізичної культури, вступ до спеціальності, теорія i методика фізичного виховання, основи теорії і методики спортивного тренування.

Нагороди: грамоти, подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка; Грамоти, подяки Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Диплом обласного відділення Національного олімпійського комітету України; Почесна грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; Грамота департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; Почесна грамота, подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України комітету з фізичного виховання та спорту; Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Останні друковані праці:

Яворська Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Біографія: народилась 06.03.1982 р. в місті Житомирі. Закінчила ЗОШ № 23. З 2003 по 2008 рік навчалась у Житомирському економіко-гуманітарному інституті ВНЗ «Університет «Україна» й отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фізичне виховання і спорт» та здобула кваліфікацію бакалавру з фізичного виховання і спорту (2007 р.) та повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію спеціаліст з фізичної реабілітації (2008 р.). У 2008 році працювала вчителем фізичної культури в ЗОШ № 15 міста Житомира. З 2008 по 2011 рік була зарахована до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка з відривом від виробництва на спеціальність 24.00.02 — Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Достроково захистила дисертаційне дослідження в Харківській державній академії фізичної культури. З 2011 року обіймала посаду викладача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2012 року обіймала посаду викладача кафедри фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2 вересня 2013 року по 1 січня 2018 року обіймала посаду завідувача кафедри олімпійського та професійного спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту. З 2018 р. року по даний час працює на посаді доцента кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2011 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна»; 2008 р.; спеціальність: Фізична реабілітація; кваліфікація: фахівець із фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання.

Навчання в аспірантурі: 2008–2011 рр. — навчання в аспірантурі на кафедрі теорії та методики фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Інформація про стажування: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; 20.02.2014 р. — 20.03.2014 р.; стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури; тема: «Позитивний вплив занять фізичної культури на опорно-руховий апарат учнів».

Наукові інтереси та досягнення: науково-дослідна діяльність студентської молоді; удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту в умовах університетської освіти.

Навчальні предмети, які викладає: олімпійський та професійний спорт, сучасні види спорту, історія фізичної культури, організація та методика оздоровчої фізичної культури.

Нагороди: Грамота Львівського державного університету фізичної культури — за ІІІ місце на секційному засіданні «Теоретико-методичні основи фізичного виховання різних груп населення та руху «Спорт для всіх» XІІІ Міжнародної конференції «Молода спортивна наука України» (26–27 березня 2009 р., м. Львів); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка — за високі досягнення в науковій, виховній та методичній роботі (2012 р., м. Житомир); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка — за високі досягнення в навчальній і методичній роботі, якісну підготовку у вихованні студентської молоді (2013 р., м. Житомир); Грамота Житомирської обласної ради — за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (2014 р., м. Житомир); Грамота Житомирської міської ради, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту у зв’язку з 10-річчям від дня заснування факультету фізичного виховання і спорту (2014 р., м. Житомир); Подяка управління освіти і науки ЖОДА за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2018, м. Житомир).

Останні друковані праці:

Шаверський Віктор Костянтинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народився 13 серпня 1970 р. у селі Гальчин Бердичівського району. В 1991 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського за спеціальністю: Фізична культура, отримавши кваліфікацію учителя фізичної культури. В 2010 році захистив дисертацію кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт». З 2011 по 2018 працював на кафедрі олімпійського та професійного спорту ЖДУ на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2018 р. по даний час працює на кафедрі теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту посаді доцента.

Початок роботи в університеті: 2011 р.

Інформація про вищу освіту: Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського; 1991 р.; спеціальність: Фізична культура; кваліфікація: вчителя фізичної культури.

Навчання в аспірантурі: 2007–2010 рр. — навчання в аспірантурі в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні технології підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу».

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; 17.03.2015 р. — 17.04.2015 р.; стажування на кафедрі теорії та методики фізичного виховання; тема: «Підвищення технічної майстерності ганболістів за допомогою допоміжних засобів».

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення технічної майстерності гандболістів; сучасні технології підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання спортивних ігор (гандбол), управління у сфері фізичного виховання, теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації, управління підготовкою юних спортсменів, спортивні ігри з методикою тренування.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка 2016 р.

Останні друковані праці:

Скалій Олександр В’ячеславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Інформація про вищу освіту: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; 1999 р.; спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання; кваліфікація: вчитель фізичної культури.

Тема дисертаційного дослідження: «Комп’ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання)».

Інформація про стажування: Київський університет туризму, економіки і права; 24.11.2013 р. — 02.12.2013 р.; стажування на кафедрі фізичного виховання; тема: «Теоретико-методичні основи тренувального процесу плавців».

Наукові інтереси та досягнення: комп’ютерні технології і диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання).

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання плавання, водне рятівництво.

Останні друковані праці:

Скалій Тетяна Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач.

Інформація про вищу освіту: Херсонський державний педагогічний університет; 2001 р.; спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура; кваліфікація: магістр фізичної культури.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей і підлітків».

Інформація про стажування: Фундація «Перша допомога» (Польща); червень 2013 р.; курс кваліфікованої першої допомоги; титул рятівника.

Наукові інтереси та досягнення: педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей і підлітків.

Навчальні предмети, які викладає: перша долікарська допомога.

Останні друковані праці:

Дем’янчук Юлія Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: тренер-викладач.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2010 р.; спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура; кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти.

Інформація про стажування: Рівненський державний гуманітарний університет; 05.11.2014 р. — 05.12.2014 р.; стажування на кафедрі фізичного виховання; тема: «Методика викладання спортивних ігор (баскетбол)»; «Впровадження інноваційних технологій у ВНЗ».

Наукові інтереси та досягнення: техніко-тактична підготовка баскетболістів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія i методика викладання спортивних ігор (баскетбол), спортивні ігри з методикою тренування, ритміка і хореографія, теорія і методика викладання гімнастики, організація і проведення спортивно-масових заходів, фізична культура з методикою викладання.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка; Грамота управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України комітету з фізичного виховання та спорту; Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Набоков Юрій Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народився 1 січня 1948 року в селі Вербівка Городницького району, Черкаської обл. в сім’ї службовця. Батько працював на Вільшанському цукровому заводі, мати — домогосподарка. З 1955 по 1966 навчався у середній школі і в 1966 році поступив в Черкаський педагогічний інститут на факультет фізичного виховання. Під час навчання в школі і на факультеті фізичного виховання активно займався спортом, виконав норматив кандидата в майстри спорту з легкої атлетики. Після закінчення інституту 1970 році отримав направлення на роботу в м. Рівне, де працював вчителем фізичного виховання в школі № 4. У 1971 році — служба в армії і після демобілізації був обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри спорту і спортивних ігор Черкаського педагогічного інституту. В 1977 році переїхав з сім’єю у Житомир і з вересня 1977 року прийнятий на по посаду викладача кафедри фізичного виховання Житомирського сільськогосподарського інституту. З вересня 1978 року обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, де і працює по сьогоднішній день.

Початок роботи в університеті: 1978 р.

Інформація про вищу освіту: Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією; 1970 р.; спеціальність: Фізичне виховання; кваліфікація: учитель фізичного виховання та звання учителя середньої школи.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 28.11.2018 р. — 28.12.2019 р.; стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання; тема: «Удосконалення методики навчання з дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики».

Наукові інтереси та досягнення: методика підготовки з бігу на середні та довгі дистанції.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання легкої атлетики, легка атлетика з методикою тренування.

Нагороди: «Відмінник освіти України» (наказ № 166-К від 05.03.2002 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2009, 2010 рр.); Почесная грамота Министерства просвещения СССР (1980); Грамоти Української ради СДСТ «Буревісник» (1980, 1981, 1983); Грамота областного комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1981); Грамоти управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Житомирської обласної державної адміністрації (2003–2005); Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді (2004); Почесна грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (2006); Грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (2007, 2011); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, комітету з фізичного виховання та спорту (2008); Грамота департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (2013); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015); подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту при Житомирській міській раді (2015).

Останні друковані праці:

Левчук Леонід Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: тренер-викладач.

Біографія: народився 5 вересня 1957 року в місті Луцьку Волинської області. Навчався у школі № 15 міста Луцька з 1964 по 1974 рік. Початок трудової діяльності почав на посаді інструктора-керівника гуртків у Волинській обласній станції юних туристів. У 1975–1977 рр. — служба в лавах Радянської Армії. В подальшому працював на посаді тренера-викладача у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, тренера-викладача у Волинській обласній станція юних туристів до 2011 року. Як спортсмен уперше виборов звання чемпіона України в 1973 році. З 1978 по 1990 рік ставав чемпіоном України 9 разів, два рази — чемпіоном СРСР. Вихованці Левчука Леоніда Івановича, починаючи з 1978 року, ставали 5 разів чемпіонами та призерами України. У 1979 році вибороли І місце на чемпіонаті СРСР у м. Уфа (Башкирія). У 1982 році вибороли І місце на чемпіонаті СРСР у м. Куба (Азербайджан). Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка з 2013 року виступали на чемпіона України, кубках України зі спортивного туризму, ставали чемпіонами та призерами змагань.

Початок роботи в університеті: 2011 р.

Інформація про вищу освіту: Український державний університет фізичного виховання і спорту; 1997 р.; спеціальність: Фізичне виховання і спорт; кваліфікація: викладач фізичного виховання, тренер з легкої атлетики.

Інформація про стажування: Рівненський державний гуманітарний університет; 05.11.2014 р. — 05.12.2014 р.; стажування на кафедрі фізичного виховання; тема: «Методика викладання спортивних педагогічних дисциплін»; «Лижний спорт та організація туристсько-краєзнавчої роботи у ВНЗ».

Наукові інтереси та досягнення: рекреація в сучасному світі. Туристсько-краєзнавча робота в навчальних закладах освіти. Підготовка та проведення туристських походів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання лижного спорту, організація краєзнавчо-туристичної діяльності, рекреаційний туризм, спортивно-педагогічне вдосконалення.

Нагороди: грамоти управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації 2010 р.; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2010 р.; Грамота державного комітету з фізичної культури і спорту 2010 р., 2011 р.; Грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради 2011 р., 2012 р.; Грамота головного управління освіти i науки Житомирської облдержадміністрації 2012 р.; Грамоти департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирського державної адміністрації.

Останні друковані праці:

Гедзюк Дмитро Олегович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: тренер-викладач.

Біографія: народився 26 травня 1991 року в селі Котюржинці, Хмельницької області, Полонського району. В 1997 році пішов у Котюржинецьку ЗОШ І-ІІ ступенів. У 2006 році перейшов в 10 клас Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2008 році після закінчення школи вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка на факультет фізичного виховання і спорту. В 2010 вступив на військову кафедру. Після закінчення у 2012 році військової кафедри отримав військове звання молодший лейтенант запасу. В 2012 році закінчив навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка й отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію бакалавра фізичного виховання, вчителя фізичної культури. В 2012 році вступив на магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка на факультет фізичного виховання і спорту. В 2013 році закінчив навчання й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання. З вересня 2013 року й до цього часу працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на факультеті фізичного виховання і спорту на кафедрі теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту викладачем з теорії і методики викладання легкої атлетики. Виконав спортивний розряд кандидата в майстри спорту з легкої атлетики. З 2009 по 2015 був чемпіоном України з естафетного бігу 4×400 м, також ставав неодноразово срібним та бронзовим призером Чемпіонату України з бігу на 400 м та 800 м.

Початок роботи в університеті: 2013 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка; 2013 р.; спеціальність: Фізичне виховання; кваліфікація: викладач фізичного виховання.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 28.11.2018 р. — 28.12.2018 р.; стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання; тема: «Удосконалення методики навчання з дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики».

Наукові інтереси та досягнення: фізична підготовка бігунів на середні дистанції на етапі спортивного вдосконалення.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення.

Останні друковані праці:

Крук Алла Зенонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилася 26.10.1961 р. в м. Житомирі. Після закінчення Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка у 1983 році за направлення обласного відділу освіти пішла працювати вчителем з плавання в загальноосвітню школу № 22 м. Житомира. З 2005 року — викладач кафедри фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2016 на посаді старшого викладача кафедри олімпійського та професійного спорту. На даний час старший викладача кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту. Суддя Національної категорії з плавання.

Початок роботи в університеті: 2005 р.

Інформація про вищу освіту: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка; 1983 р.; спеціальність: Фізичне виховання; кваліфікація: вчитель фізичної культури.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; 15.11.2017 р. — 15.12.2017 р. ; стажування на кафедрі олімпійського та професійного спорту; тема: «Теоретико-методичні аспекти організації занять з плавання в оздоровчому таборі».

Наукові інтереси та досягнення: суддівство та змагальна діяльність у плаванні; сучасні дослідження у підготовці спортсменів-плавців та вдосконалення техніки й методики навчання у спортивному плаванні.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання плавання, підвищення спортивної майстерності (плавання), теорія і методика викладання рухливих ігор.

Нагороди: грамота Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту — за досягнуті успіхи в підготовці плавців та з нагоди проведення вечора Спортивної слави 2010 року (21 грудня 2010 року, м. Житомир); нагрудний знак «Слава ЖДУ ім. І. Франка» (2017 р.); грамота Комітету фізичної культури і спорту МОН України (2017 р.).

Останні друковані праці:

Толкач Василій Павлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація про вищу освіту: Київський державний інститут фізичної культури; 1974 р.; спеціальність: Фізична культура і спорт; кваліфікація: викладач-тренер.

Інформація про стажування: Національний університет фізичного виховання і спорту України; 17.03.2014 р. — 26.03.2014 р.; кафедра теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів; тема: «Іспит».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційний підхід до вдосконалення навчально-тренувального процесу в плаванні.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання плавання.

Осипенко Валерій Євгенійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: майстер спорту СРСР зі стрільби з луку, чемпіон СРСР та срібний призер кубку України в особистому заліку, чемпіон ЦР «Динамо» в командному заліку. Неодноразовий переможець та призер ДСТ «Динамо».

Інформація про освіту: закінчив в 1975 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут.

Початок роботи в університеті: вересень 2007 року.

Наукові інтереси: вдосконалення системи фізичної та спортивної підготовки в ігрових видах спорту. Травматизм у настільному тенісі та засоби відновлення. Психомоторика як один із важливих аспектів відбору дітей молодшого віку до занять з настільного тенісу. Основи кінематики та динаміки руху м’яча в настільному тенісі.

Нагороди: почесна грамота міністерства освіти і науки України (2012 р., 2014 р.); диплом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), грамота Управління сім’ї, молоді та спорту (2016 р.).

Остринський Володимир Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.