Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту

На кафедрі функціонують 3 наукові гуртки:

 • «Управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту»
 • «Проблеми фізичного виховання спортсменок-легкоатлеток»
 • «Проблеми фізичного виховання учнівської молоді»

З 2010 року на факультеті проводяться щорічні науково-практичні студентські конференції «Спортивна наука».

У 2014 році студенти взяли участь в організації та проведенні І науково-практичної Всеукраїнської конференції «Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи» та I Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Спортивна наука».

A також взяли участь в таких конференціях:

 • VІ практичної конференції «Виховання мотивації у студентів до занять фізичною культурою» — 2010 рік (Львів);
 • ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація у сучасному суспільстві» — 2011 рік (Вінниця);
 • Інтернет-конференція «Наукові дослідження сучасності» — 2012 рік (Київ);
 • ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження» — 2013 рік (Житомир);
 • V науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження» — 2014 рік (Житомир).

У 2014 році кафедра теорії і методики фізичного виховання продовжила виконання наукової теми «Теоретико-методичні основи управління системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках». Науковий напрям: 24.00.01 — Олімпійський і професійний спорт. Номер держреєстрації: 0111U003839. Керівник теми — завідувач кафедри, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Ахметов Рустам Фагимович. Тема присвячена удосконаленню управління системою багаторічної підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках.

Результатами виконання наукової теми є: вперше в педагогічній практиці, було розроблено комп’ютерну програму прогнозування результативності та ефективності навчально-тренувального процесу, обґрунтовано засоби, методи і контроль за рівнем розвитку фізичних якостей спортсменок та їх технічною майстерністю, розроблено концептуальну модель управління багаторічною спортивною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 25 статей.

Наукова школа «Теоретико-методичні основи управління системою фізичного виховання студентів-спортсменів».

Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Ахметов Рустам Фагимович.

Рік заснування: 2006.

Актуальна проблематика школи:

 1. Удосконалення системи управління параметрами спортивної підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках;
 2. Формування технічної майстерності спортсменів засобами інноваційних технологій;
 3. Удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках.

За результатами роботи наукової школи підготовлено 3 кандидатські та 1 дисертації.

На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Проблеми управління системою фізичного виховання студентів-спортсменів».