Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту заснована 28 червня 2003 року. Очолює кафедру доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Р. Ф. Ахметов.

Кафедра є випускаючою кафедрою на факультеті фізичного виховання і спорту щодо підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура).

Навчально-тренувальний та виховний процес, наукову та методичну роботу здійснюють високопрофесійні фахівці галузі «Фізична культура і спорт» серед яких: доктора наук з фізичного виховання, професори Р. Ф. Ахметов та Т. Б. Кутек, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти І. І. Вовченко та О. В. Скалій, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, старші викладачі О. І. Булгаков та Т. В. Скалій. А також старший викладач І. Я. Тамашевський, викладачі Ю. С. Ляшко (заступник декана з виховної роботи), Ю. А. Набоков, Л. І. Левчук, А. М. Лайчук, Д. О. Гедзюк. У складі кафедри працює старший лаборант В. В. Остринський.

У різні роки на кафедрі працювали: В. М. Марчук, Л. Ю. Михніцький, Н. В. Туленко, А. В. Нікітін, В. В. Старунов, Д. М. Бойко, Д. Р. Мельничук, В. О. Твардовський, Заслужені тренери України Б. О. Ревнівцев, І. О. Кесельман.

Кафедра активно працює над підвищенням рівня якості освіти, оновленням та удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, урізноманітненням форм і методів організації навчально-виховного та тренувального процесу, впровадженням модульно-рейтингової системи контролю знань, тестуванням професійної підготовки студентів. Викладачі кафедри вивчають і впроваджують передовий досвід провідних фахівців галузі.

На кафедрі систематично проводяться методичні семінари, тематика яких спрямована на підвищення якості навчально-виховного та тренувального процесу, впровадження сучасних досягнень освіти, спортивної науки у процес підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Систематично розробляються методичні розробки та рекомендації, навчально-методичні посібники. На базі кафедри традиційно проводяться методичні семінари для вчителів з фізичної культури і тренерів області. На базі кафедри традиційно проводяться методичні семінари для вчителів фізичної культури і тренерів області.

У навчально-виховному та тренувальному процесі здійснюється взаємозв’язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом, в основі якого лежить перехід від інформаційно-повідомлюючого і пояснювально-ілюстративного навчання до проблемно-продуктивного навчання. Суть такого навчання полягає не тільки у передачі і засвоєнні накопичених знань, умінні їх відтворити і застосовувати у практичній діяльності, а й включає вирішення проблемних ситуацій на основі оволодіння досвідом та творчої праці. Такий підхід сприяє більш ефективному вдосконаленню педагогічних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури, поліпшенню навчально-виховного процесу, сприяє оновленню змісту навчання, впровадженню активних форм і методів навчання, підвищенню якості навчального та тренувального процесу в цілому.

Робота кафедри спрямована на якісне викладання спортивно-педагогічних дисциплін, проведення виховної роботи в академічних групах і гуртожитках, організацію науково-дослідної роботи, проведення спортивно-масових заходів. Щороку кафедра теорії і методики фізичного виховання організовує та проводить конкурси «Ерудит», «Що, Де, Коли?», різноманітні ярмарки, виставки. Бере активну участь у проведенні різних виховних та спортивно-масових заходах факультету.

З метою популяризації і розвитку Олімпійського руху, олімпійської освіти, поширення серед студентської молоді всебічних знань про олімпійський рух, пропаганду і втілення в життя олімпійських ідеалів викладачами кафедри створено галерею «Виникнення та розвиток олімпійського руху».

Крім того, з 2010 року на факультеті фізичного виховання і спорту, як осередок обласного відділення олімпійської академії України, створено студентський комітет олімпійської освіти (СКОО). Основу СКОО складають кращі спортсмени Житомирщини — студенти факультету фізичного виховання і спорту. Мета створення СКОО — формування цінностей олімпійських ідеалів, популяризація олімпійського руху серед учнівської та студентської молоді, участь в організації та проведенні спортивно-масових заходів, спортивних свят, Олімпійських уроків. Члени СКОО беруть участь в організації та проведенні різноманітних спортивних заходів:

 • Спортивні вікторини, конкурси, веселі старти, флешмоби.
 • Фінальний обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Зимове Олімпійське лелеченя».
 • Естафетні гонки на лижах.
 • Прес-конференції із відомими спортсменами, заслуженими тренерами і майстрами спорту.
 • Вечори спортивної слави.
 • Фінальний обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».
 • Олімпійський день.
 • Конкурси малюнків на асфальті серед дітей на олімпійську та спортивну тематику.
 • Велоестафети «Передай вогонь перемоги».
 • «Олімпійські уроки» в рамках Олімпійського тижня
 • Майстер-класи з дзюдо, сучасного п’ятиборства, плавання, триатлону, кікбоксингу, спортивної аеробіки, футболу. Велопробіг, змагання з футболу, олімпійські вікторини.
 • Відкритий турнір з плавання, присвячений пам’яті Н. Сосніної.
 • Міжнародний турнір з боксу класу «А» серед молоді на призи братів Кличків.