Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту заснована 28 червня 2003 року (як кафедра теорії і методики фізичного виховання). Очолив кафедру доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Р. Ф. Ахметов.

У різні роки на кафедрі працювали викладачі: В. М. Марчук, Л. Ю. Михніцький, Н. В. Туленко, А. В. Нікітін, В. В. Старунов, Д. М. Бойко, Д. Р. Мельничук, В. Д. Левковський, В. О. Твардовський, І. Я. Тамашевський, О. І. Булгаков, М. П. Саранча, І. В. Мичка, В. А. Філіна, Т. В. Кафтанова, А. М. Лайчук, О. В. Гусаревич, І. В. Колеснік, заслужені тренери України Б. О. Ревнівцев, І. О. Кесельман.

Сучасний навчально-тренувальний та виховний процес, наукову і методичну роботу здійснюють високопрофесійні фахівці галузі «Фізична культура і спорт» серед яких: майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (стрибки у висоту), заслужений працівник фізичної культури і спорту України, відмінник освіти України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Р. Ф. Ахметов; почесний працівник фізичної культури і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Т. Б. Кутек; кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти: почесний працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту з легкої атлетики І. І. Вовченко; В. К. Шаверський; Т. Є. Яворська; О. В. Скалій, майстер спорту з гандболу Т. В. Скалій; старші викладачі: Ю. А. Набоков, А. З. Крук; викладачі: майстер спорту зі спортивного туризму Л. І. Левчук, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту із сучасного п’ятиборства В. П. Толкач, Д. О. Гедзюк, Ю. С. Ляшко, старший лаборант В. В. Остринський, лаборант В. Є. Осипенко, майстер спорту зі стрільби з лука.

З 2006 року на кафедрі діє наукова школа «Теоретико-методичні основи управління системою фізичного виховання студентів-спортсменів». Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Ахметов Р. Ф. Актуальна проблематика школи:

  1. Удосконалення системи управління параметрами спортивної підготовки студентів-спортсменів.
  2. Формування технічної майстерності кваліфікованих спортсменів засобами інноваційних технологій.
  3. Прогнозування навчально-тренувального процесу кваліфікованих спортсменів.

За результатами роботи наукової школи підготовлено 3 кандидати наук з фізичного виховання та спорту (В. К. Шаверський, Т. Є. Яворська, О. В. Гусаревич) та 1 доктор наук з фізичного виховання та спорту (Т. Б. Кутек).

Наукові дослідження кафедри здійснюються за темою «Теоретико-методичні основи управління системою підготовки кваліфікованих спортсменів». Науковий напрям: 24.00.01 — Олімпійський і професійний спорт. Керівник теми — завідувач кафедри, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Ахметов Р. Ф.

За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 250 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of science), зокрема методичні рекомендації, інструктивно-методичні матеріали, посібники, підручники, монографії, збірники наукових праць. Основні з них: «Легка атлетика», (Р. Ф. Ахметов, Т. Б. Кутек), «Рост генетика или стремление?», «Основи біомеханіки фізичних вправ», «Спортивна метрологія», «Основи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті» (Р. Ф. Ахметов), «Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках» (Т. Б. Кутек), «Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku» (О. В. Скалій), «Педагогічні технології в системі фізичного виховання школярів» (О. І. Булгаков та співавт.), «Спортивна наука» (за ред. докт. наук з ф.в.с., проф. Т. Б. Кутек), «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (відповід. ред. докт. наук з ф.в.с., проф. Т. Б. Кутек).

Викладачі кафедри систематично беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних семінарах, круглих столах, конференціях, конгресах (Київ, Вінниця, Львів, Харків, Дніпропетровськ; Румунія, Польща та ін.).

На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Проблеми управління системою спортивної підготовки студентів», у якій функціонують 4 наукових гуртки та 1 проблемна група:

  • Управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (керівник — професор Р. Ф. Ахметов);
  • Проблеми управління спортивною підготовкою кваліфікованих спортсменів (керівник — професор Т. Б. Кутек);
  • Проблеми фізичної підготовки студентської молоді (керівник — доцент І. І. Вовченко);
  • Система підготовки спортсменів-ігровиків (керівник — доцент В. К. Шаверський);
  • Професійна підготовка майбутніх тренерів (керівник — доцент Т. Є. Яворська) (наукова проблемна група).

Кращі студенти, які займаються науково-дослідною роботою беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах. Призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» 2018 року стали: Марина Чорна, Олександра Потіха (наукові керівники: професор Т. Б. Кутек, доцент І. І. Вовченко).

З метою популяризації і розвитку олімпійського руху, олімпійської освіти, поширення серед студентської молоді всебічних знань про олімпійський рух, пропаганду і втілення в життя олімпійських ідеалів викладачі кафедри взяли активну участь у створенні обласної Галереї спортивної слави, яка розміщена на факультеті фізичного виховання і спорту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Кафедра активно працює над підвищенням рівня якості освіти, оновленням та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, урізноманітненням форм і методів організації навчально-виховного та тренувального процесу, впровадженням кредитно-модульної системи контролю знань, тестуванням професійної підготовки студентів. Викладачі кафедри вивчають і впроваджують передовий досвід провідних фахівців галузі фізичної культури і спорту.

Викладачі кафедри обмінюються досвідом професійної діяльності з колегами із вищих навчальних закладів та наукових установ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Львівський державний університет фізичної культури, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, Харківська державна академія фізичної культури, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вища школа економіки (м. Бидгощ, Польща).

На кафедрі систематично проводяться методичні семінари, тематика яких спрямована на підвищення якості навчально-виховного та тренувального процесу, впровадження сучасних досягнень освіти, спортивної науки у процес підготовки майбутніх вчителів фізичної культури і тренерів із різних видів спорту. На базі кафедри традиційно проводяться методичні семінари для вчителів фізичної культури і тренерів області.

Робота кафедри спрямована на якісне викладання спортивно-педагогічних дисциплін, проведення виховної роботи серед студентів, організацію науково-дослідної роботи, проведення спортивно-масових заходів. Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту бере активну участь у проведенні різних виховних та спортивно-масових заходів факультету, університету, а також проведенні міських і обласних заходів.

На кафедрі систематично проводяться: вечори «Спортивна слава», відзначення свят «Всесвітній день туризму», «Всесвітній день здоров`я», тиждень факультету, зустрічі з провідними спортсменами та тренерами, студентські конкурси «Ерудит», «Що, Де, Коли?», різноманітні студентські ярмарки, «Веселі старти із спортивними вікторинами», «Козацькі розваги» та ін., що дає змогу студентам проявити свої розумові, фізичні, організаторські та творчі здібності.