Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Виховна робота кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення

Виховна робота кафедри базується на вимогах державних стандартів вищої освіти і планується в тісному взаємозв’язку з планами виховної роботи фізико-математичного, соціально-психологічного, природничого, історичного факультетів, ННІ педагогіки, ННІ іноземної філології, ННІ філології з метою забезпечення цілісності та послідовності процесу формування особистості майбутнього педагога.

Щорічно кафедра бере участь у проведенні багатьох спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, а саме: до дня працівника фізичної культури та спорту, дня вчителя, вечорів спортивної слави ЖДУ імені Івана Франка, організовує заходи до олімпійського дня і тижня, бере участь у проведенні і організації спортивних змагань, допомагає у проведенні змагань серед учнівської молоді.

Щороку студенти університету беруть участь у масовому туристичному поході з метою оволодіння навиками і уміннями щодо організації, залучення дітей та проведення туристично-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді.

Викладачі кафедри систематично проводять бесіди серед студентів І—ІV курсів щодо навчання їх основам здорового способу життя, наводять приклади з біографії відомих вітчизняних та зарубіжних спортсменів, залучають студентську молодь до активних занять фізичними вправами, участі в універсіадах, різних змаганнях та оздоровчих заходах. Студенти також надають допомогу університету у впорядкуванні спортивних споруд, оформленні спортивних стендів, інформаційних листків, висвітлюють спортивні заходи в студентській пресі.

Оптимальне поєднання різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентської молоді сприяє зміцненню здоров’я та змістовному проведенню їх відпочинку, а також покращує фізичну і розумову працездатність.