Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення
Булгаков Олексій Ігорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народився 1 листопада 1985 року в с. Бабин Іллінецького р-н Вінницької обл.

В період із 1991 по 2002 рік навчався в Бабинській ЗОШ 1–3 ступенів. Після закінчення школи у 2002 році вступив до Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського на факультет фізичного виховання і спорту. Протягом навчання у ВУЗі виконував функції старости групи. Навчаючись на 5-му курсі, у 2006 році, поєднував навчання із роботою викладача фізичного виховання у Вінницькому політехнікумі.

Після закінчення університету, у 2007 році, був прийнятий на посаду викладача кафедри теорії і методики Житомирського державного університету ім. Івана Франка. У 2008 році вступив до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури. Навчаючись в аспірантурі прийняв участь у 9-х Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

У 2009 році розробивши науковий проект, прийняв участь у конкурсі на здобуття Гранту Президента України для обдарованої молоді та став переможцем цього конкурсу.

Після закінчення аспірантури у 2011 році, працював молодшим науковим співробітником проблемної науково-дослідної лабораторії Харківської державної академії фізичної культури. Після реорганізації проблемної науково-дослідної лабораторії, був переведений на посаду старшого викладача кафедри гімнастики Харківської державної академії фізичної культури. В січні 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів» і отримав науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту. З 2015 по 2016 рік працював завідувачем проблемної науково-дослідної лабораторії Харківської державної академії фізичної культури (за внутрішнім сумісництвом).

У вересні 2016 року, прийнятий на посаду старшого викладача кафедри теорії і методики Житомирського державного університету ім. Івана Франка. З грудня 2018 року по теперішній час, працюю завідувачем кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Початок роботи в університеті: 2016 р.

Інформація про вищу освіту: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 2007; диплом: ВН № 32707844. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». Кваліфікація: вчитель фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів.

Навчання в аспірантурі: Харківська державна академія фізичної культури (2008–2011 р).

Тема дисертаційного дослідження: Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня. Спеціальність 24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; диплом: ДК № 020976 від 03.04.2014 р.

Інформація про стажування: співвиконавець комплексного наукового проекту «Теоретико-методологічні засади формування особистісної фізичної культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я» — 2012–2015 рік (Проект фінансувався за кошти МОН України). Співвиконавець наукового проекту «Теоретичні та методичні основи використання інноваційних педагогічних технологій, як інструментарію формування у студентів культури здоров’я» 2015–2017 р. (Проект фінансувався за кошти МОН України). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 05.11.2018 — 05.12.2018 рр. Тема: «Удосконалення навчально-тренувального процесу студентів під час занять у спортивній секції з волейболу». Довідка про проходження стажування № 341 від 05.12.2018.

Наукові інтереси та досягнення: формування фізичної культури особистості учнівської та студентської молоді.

Навчальні предмети, які викладає: сучасні педагогічні технології в системі шкільного фізичного виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол), теорія системного підходу у професійній діяльності, вступ до спеціальності та сучасні педагогічні технології в системі фізичного виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол), фізичне виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол), спортивно-педагогічне вдосконалення за різними видами спорту (футбол), підвищення спортивної майстерності в різних видах спорту (футбол), теорія і методика викладання гімнастики, підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (атлетизм).

Нагороди: свідоцтво про призначення Гранту Президента України для обдарованої молоді на 2010 рік (розпорядження Президента України від 16 грудня 2009 року № 263/2009-рп).

Останні друковані праці:

Грибан Григорій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, дійсний член (академік) Української академії наук, академік Академії наук вищої школи України, заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, Почесний професор Поліського національного університету.

Біографія: народився 19 квітня 1952 року в селі В’язовець Пулинського району Житомирської області. Закінчив у 1971 році Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка; у 1978 році з відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності: 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Голова обласної громадської організації «Спілка ветеранів спорту Житомирщини». Член відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області. Cуддя національної категорії з гирьового спорту.

Початок роботи в університеті: вересень 2013 року.

Інформація про вищу освіту: у 1978 році з відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика фізичного виховання та спортивного тренування; у 1991 році присвоєно вчене звання — доцент; у 2013 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Тема докторської дисертації: «Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів» (диплом — ДД № 001965 від 25.04.2013 р.). У 2014 році присвоєно вчене звання — професор (диплом — 12ПР № 009996 від 22.12.2014 р.). У 2015 році обраний академіком Національної академії наук вищої освіти України, в 2019 році обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук та академіком Академії наук вищої освіти України.

Інформація про стажування: 10.11.2016 — 12.12.2016 рр. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Інноваційні системи у фізичному вихованні студентської молоді». Довідка про проходження стажування № 279 від 28.12.2016.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів та створення найкращого в Україні науково-методичного забезпечення системи фізичного виховання студентів. Автор 632 наукових та науково-методичних праць з проблем теорії і методики фізичного виховання, педагогіки, психології спорту, історії фізичної культури (12 монографій, з яких 7 одноосібних, 23 навчальних посібників, серед яких 11 мають гриф Міністерства освіти і науки України) та 44 державні свідоцтва на право інтелектуальної власності України. Наукові праці опубліковані в 27 країнах світу. Член редколегій наукових часописів та збірників. Підготував двох докторів педагогічних наук та шість кандидатів наук з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук. Наукові напрями: 1. Методична система фізичного виховання студентів вищих освітніх закладів. 2. Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у закладах вищої освіти. 3. Удосконалення системи підготовки висококваліфікованих гирьовиків.

Навчальні предмети, які викладає: управління у сфері фізичної культури і спорту, теорія і методика викладання атлетизму, теорія і методика навчання (фізична культура), актуальні проблеми фізичної культури, технологія представлення та оформлення наукових досліджень, фізичне виховання та СПВ.

Нагороди: Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2017 р.), медаль Президента України «За працю і звитягу» (2008 р.); ордени Всеукраїнського об’єднання «Країна» «За розбудову України» (2017 р.), «Зірка слави та заслуг» (2018 р.); повний кавалер орденів Міжнародного союзу козацтва «Честь, Віра, Слава» (2017, 2018, 2019 рр.); медаль НОК України «За внесок у олімпійський рух» (2017 р.); медаль «ЖВІ ім. С. П. Корольова» за розвиток військової освіти і науки (2012 р.); медаль «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» (2017 р.); медалі всеукраїнського об’єднання «Країна»: «За розвиток українського спорту», (2016 р.), «За віданність справі» (2017 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.); нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. І. Франка» (2017 р.); ювілейна медаль «15 років Міжнародному союзу козацтва» (2017 р.); почесна відзнака «За заслуги» ЦР ФСТ «Україна» (2012 р.); почесна відзнака Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2012 р.); «Відзнака» — за заслуги перед містом Житомиром (2012 р.), почесна відзнака Міжнародного союзу козацтва «Вірність козацьким традиціям» (2016 р.); почесна відзнака Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2018 р.); відзнака НАН України «Науковець року — 2019»; відзнака Житомирської обласної ради «Честь і слава Житомирщини» (2019 р.). Почесні грамотами: НОК України (2012, 2017 р.), Міністерства освіти і науки України (1997 р.), НАПН України (2014 р.), Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2008, 2017 р.), ЦР ДСТ «Колос» (2012, 2017 р.), Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), Житомирської обласної ради (2013, 2017 р.); дипломом Міжнародної федерації гирьового спорту (2012 р.). «Лауреат спортивного року» (2013, 2019)«, лауреат Всеукраїнської програми — «Золотий фонд нації» (2020 р.), лауреат ХХ Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» (2020 р.), лауреат щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» у номінації «Із глибини знань» (2014 р.) у номінації «Мій край» (2014 р.), у номінації «Особистість і доба» (2015 р., 2016 р.), переможець конкурсу «Інновації в освіті — 2014», подяка Асоціації ветеранів спорту України (2016 р.); грамота обласного управління освіти (2012, 2016 р.), грамота управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (2007, 2009, 2013, 2014, 2019, 2022 рр.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.) та іменний годинник (2017 р.), грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради (2016 р.); подяка виконавчого комітету Житомирської міської ради (2015 р.), подяка обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (2017 р.); грамота обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обласної ради (2017 р.). подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2015, 2022 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014, 2019, 2022 р.) та ін.

Останні друковані праці:

Жуковський Євгеній Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народився 12 липня 1980 року в м. Житомирі. З 1986 року по 1997 рік навчався в ЗОШ № 7. З 1998 по 2003 рік навчався у Вінницькому державному університеті ім. Михайла Коцюбинського на факультеті фізичного виховання денної форми.

З вересня 2003 р. по жовтень 2010 р. працював учителем фізичної культури в Житомирській гуманітарній гімназії № 1. За час роботи здобув кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» і був нагороджений грамотою Житомирського міського відділу освіти.

З листопада 2010 р. по жовтень 2013 р. навчався в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка і працював у 2012-2013 рр. за сумісництвом викладачем фізичного виховання на кафедрі фізичного виховання та рекреації факультету фізичного виховання і спорту цього ж закладу. У 2014 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З листопада 2013 року по 2014 рік працював викладачем фізичного виховання на вищеназваній кафедрі, а з 2015 року по даний час працюю на посаді доцента кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Початок роботи в університеті: з вересня 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, керівника спортивних секцій та позашкільних закладів (диплом ВН № 22363879 від 26 червня 2003 року).

Навчання в аспірантурі: з 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів» (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 027080 від 26 лютого 2015 року).

Інформація про стажування: Інститут спорту і фізичної культури Університету економіки в м. Бидгощ; 01.09.2020 р. — 30.09.2020 р. серія сертифікату ISIKF, № 32092020, дата видачі 30.09.2020.

Наукові інтереси та досягнення: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності; формування у студентів внутрішньої потреби займатись оздоровчими фізичними вправами. Член ГО «Відокремлений підрозділ федерації плавання України в Житомирській області».

Навчальні предмети, які викладає: ритміка і хореографія, спортивно-педагогічне вдосконалення в сучасних видах спорту, сучасна система організації спорту: неолімпійського, адаптивного, чирлідинг у системі фізичного виховання школярів, підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (настільний теніс), спортивно-педагогічне вдосконалення за різними видами спорту (волейбол, баскетбол, футбол, дзюдо, атлетизм, спортивна аеробіка).

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.) за активну участь у науково-дослідній та науково-методичній роботі університету; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.) за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки.

Останні друковані праці:

Кафтанова Тетяна Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, заступник декана з навчальної роботи.

Біографія: народилася 24 червня 1984 року у місті Житомир. До 8 класу навчалася у місцевій ЗОШ № 7. Потім вступила до Київського спортивного ліцею-інтернату, який закінчила у 2000 році. Кандидат в майстри спорту з баскетболу.

Початок роботи в університеті: вересень, 2005 року.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 2005 році факультет фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Інформація про стажування: з 5 листопада по 5 грудня 2018 року пройшла стажування у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Особливості організації роботи спортивної секції з волейболу». Довідка про проходження стажування № 339 від 05.12.2018. З 06 по 13 грудня 2021 року пройшла міжнародні курси підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні форми дистанційного навчання з використанням платформ ZOOM та MOODLE». Сертифікат № 9097/2021 від 13.12.2021.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційний підхід та вдосконалення навчально-тренувального процесу в баскетболі.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія і методика спортивних ігор (баскетбол)», «Підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (баскетбол)», «Фізичне виховання».

Нагороди: Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2007 р.), грамота Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2014 р.), Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2017 р.).

Останні друковані праці:

Саранча Микола Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 28.11.1986 р. в с. Рея, Бердичівського району Житомирської області. У 2004 році закінчив Рейську ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2004 році вступив на факультет фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2009 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2009 року викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2009 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2009 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти. (диплом ТМ № 37133576 від 30.06.2009 р.). У 2022 році вступ в аспірантуру на спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 28.09.2020 р. — 06.11.2020 р.; стажування на кафедрі теорії і методики спорту; тема: «Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу спортсменів які спеціалізуються в спортивних іграх»; серія сертифікату НВ, № 02125094/014-20 БО, дата видачі 06.11.2020.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення технічної майстерності спортсменів-волейболістів, організація суддівства у волейболі.

Навчальні предмети, які викладає: підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (волейбол, чоловіки), підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту (волейбол, жінки).

Нагороди: Диплом Житомирської міської ради — за високу підготовку і виховання студентської молоді, значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту в м. Житомирі (2012 р.). Нагрудний знак «Слава ЖДУ імені Івана Франка» (наказ № 700-к від 20.12.2017 р.).

Останні друковані праці:

Мичка Іван В’ячеславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народився 29 липня 1990 року в м. Олевськ, Житомирської області.

В період із 1996 по 2007 рік навчався в ЗОШ № 1 м. Олевська, Житомирської області. Після закінчення школи у 2007 році вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Протягом навчання у ВУЗі неодноразово займав призові місця на Всеукраїнських та обласних змаганнях з пауерліфтингу.

Початок роботи в університеті: з 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 2012 році закінчив Житомирський державний університет імені І. Франка та відповідно отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера. Після закінчення університету, у 2012 році, був прийнятий на посаду викладача кафедри теорії і методики Житомирського державного університету ім. Івана Франка. В січні 2020 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу» і отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук. В квітні 2021 року отримав вчене звання доцент а кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Навчання в аспірантурі: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Тема дисертаційного дослідження: Методика розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу. Спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Інформація про стажування: Інститут спорту і фізичної культури Університету економіки в м. Бидгощ; 01.09.2020 р. — 30.09.2020 р.; серія сертифікату ISIKF, № 33092020, дата видачі 30.09.2020.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання атлетизму, теорія і методика оздоровчої гімнастики, фізичне виховання у закладах вищої освіти.

Нагороди: переможець у номінації «Молодий науковець року ЖДУ» з психолого-педагогічного напряму (2020 р.).

Останні друковані праці:

Опанчук Денис Русланович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 23 червня 1992 року у місті Житомир. У 2009 році закінчив місцеву ЗОШ № 21 та СДЮШОР з футболу. В 2014 році з відзнакою закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2013 по 2019 працював викладачем в Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті та тренером в Житомирській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю (армспорт, пауерліфтинг). З 2019 по 2021 працював вчителем в ліцеї № 25 м. Житомира. Кандидат в майстри спорту з пауеліфтингу.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: 2014 році закінчив з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобув ступінь магістра за спеціальністю «Фізичне виховання».

Наукові інтереси та досягнення: силова підготовка осіб різної статті і віку; сучасні програми для силових тренувань і оздоровчого фітнесу.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол,); теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол); підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (волейбол).

Косенко Назар Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився у 1998 році 14 вересня м. Житомир, до 8 класу навчався в ЗОШ № 2. Потім вступив до Рівненського спортивного ліцею-інтернат який закінчив у 2015 році.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2022 році закінчив Житомирський державний університет імені І. Франка та відповідно отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера.

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення навчального тренувального процесу з греко-римської боротьби та атлетизму, срібний призер чемпіонату України серед молоді, чемпіон міжнародних та всеукраїнських турнірів з греко-римської боротьби. Майстер спорту з греко-римської боротьби.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання атлетизму, фізична культура.

Блажиєвський Геннадій Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 7 грудня 1959 році у місті Житомирі. З 1967-1977 вчився у Житомирській СШ № 20, займався футболом, баскетболом, легкою атлетикою. У 1977 році поступив у Вінницький державний інститут на факультет фізичного виховання. Після його закінчення у 1981 р. працював за направлення вчителем фізичної культури у Зубринській середній школі. У 1982 р. за станом здоров’я звільнився зі школи і влаштувався на роботу тренером з легкої атлетики ДЮСШ «Спартак» у місті Житомирі. З 1982-1984 проходив службу у лавах радянської армії у м. Ленінград. По закінченні служби у 1984 р., був прийнятий на роботу вчителем фізичної культури у СШ № 30 м. Житомира, а у 1985 переведений у СШ № 34 м. Житомира на ту ж посаду. У 1991 р. одружився, та виховав двох синів 1993 року народження. У період 2000-2002 років переводом із СШ № 34 працював вчителем фізичної культури у ліцеї при ЖДТУ м. Житомира. З 2002 по 2018 був прийнятий на роботу лаборантом, а згодом викладачем кафедри фізичного виховання та спорту ЖДУ ім. Івана Франка. Під час основної роботи у школах та університеті тривалий час працював за сумісництвом тренером з баскетболу у ДЮСШ № 1. У 2018 звільнився з роботи в університеті і по 2022-23 навчальний рік працював на посаді вчителя фізичної культури ліцею № 25 м. Житомира. З 1 вересня 2023 р. звільнився з роботи у ліцею № 25 і відновився на посаду викладача кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення у ЖДУ ім. Івана Франка.

Інформація про освіту: у 1981 році закінчив факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Наукові інтереси: формування здорового способу життя студентів та проблемні питання використання спортивних споруд. Автор 8 наукових статей.

Нагороди: подяка управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2008 р.), грамоти міського спортивного комітету за перші місця ЖДУ імені І. Франка з жіночого футболу серед команд ВНЗ м. Житомира.

Айунц Валентина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилася 24.08.1947 року у м. Львів. У 1965 році закінчила ЗОШ № 8. Після закінчення школи вступила до Житомирського педагогічного інституту ім. Івана Франка на факультет іноземних мов, де провчилася 3 роки. З 1969 року навчалася в ДЦОЛІФК, на факультеті фізичного виховання і спорту та отримала спеціальність викладача фізичного виховання і спорту.

Початок роботи в університеті: вересень 2004 року.

Інформація про вищу освіту: закінчила в 1976 році ДЦОЛІФК, факультет фізичного виховання і спорту спеціальність викладач фізичного виховання і спорту.

Інформація про стажування: 05.11.2018 — 05.12.2018 рр. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Організація роботи спортивної секції з фітнесу». Довідка про проходження стажування № 340 від 05.12.2018.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання. Методичні особливості засвоєння класифікаційної програми з гімнастики.

Навчальні предмети, які викладає: гімнастика з методикою тренування, теорія і методика викладання гімнастики, ритміка і хореографія.

Нагороди: грамота Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту (2003, 2006 рр.); грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2007 р.); подяка від управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2008 р.); нагрудний знак «Слави Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2012 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 р.), нагрудний знак Житомирського державного університету імені Івана Франка «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені І. Франка» (2015).

Останні друковані праці:

Онуфрак Анастасія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2016 році в середній загальноосвітній школі № 30 м. Дніпродзержинська здобула повну загальну середню освіту. Професійно займалась художньою гімнастикою, а після чого спортивною акробатикою, та отримала звання кандидата у майстри спорту.

З 2016 по 2020 рік навчалась у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на факультеті фізичної культури за спеціальністю фізична культура і спорт (заочна форма навчання).

У 2021 році отримала диплом магістра за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура) заочна форма навчання.

З 2017 по 2021 рік працювала асистентом тренера на громадських засадах в ГО Школа художньої гімнастики «Віва Грація» місто Одеса.

З серпня 2020 по грудень 2020 року працювала на посаді інструктора-методиста у КУ «Одеська обласна дитячо-юнацька спортивна школа».

З грудня 2021 по червень 2022 працювала на посаді тренера-викладача у ГО «Федерація айкідо Житомирської області».

З травня 2023 року є членом Громадської організації «Асоціація художньої гімнастики в Житомирській області» (на громадських засадах).

З вересня 2023 року тренер-викладач з художньої гімнастики в ЖО ДЮСШ «Динамівець» (на громадських засадах).

Початок роботи в університеті: вересень 2023 року.