Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення
Булгаков Олексій Ігорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Біографія: народився 1 листопада 1985 року в с. Бабин Іллінецького р-н Вінницької обл.

В період із 1991 по 2002 рік навчався в Бабинській ЗОШ 1–3 ступенів. Після закінчення школи у 2002 році вступив до Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського на факультет фізичного виховання і спорту. Протягом навчання у ВУЗі виконував функції старости групи. Навчаючись на 5-му курсі, у 2006 році, поєднував навчання із роботою викладача фізичного виховання у Вінницькому політехнікумі.

Після закінчення університету, у 2007 році, був прийнятий на посаду викладача кафедри теорії і методики Житомирського державного університету ім. Івана Франка. У 2008 році вступив до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури. Навчаючись в аспірантурі прийняв участь у 9-х Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

У 2009 році розробивши науковий проект, прийняв участь у конкурсі на здобуття Гранту Президента України для обдарованої молоді та став переможцем цього конкурсу.

Після закінчення аспірантури у 2011 році, працював молодшим науковим співробітником проблемної науково-дослідної лабораторії Харківської державної академії фізичної культури. Після реорганізації проблемної науково-дослідної лабораторії, був переведений на посаду старшого викладача кафедри гімнастики Харківської державної академії фізичної культури. В січні 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів» і отримав науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту. З 2015 по 2016 рік працював завідувачем проблемної науково-дослідної лабораторії Харківської державної академії фізичної культури (за внутрішнім сумісництвом).

У вересні 2016 року, прийнятий на посаду старшого викладача кафедри теорії і методики Житомирського державного університету ім. Івана Франка. З грудня 2018 року по теперішній час, працюю завідувачем кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Початок роботи в університеті: 2016 р.

Інформація про вищу освіту: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 2007; диплом: ВН № 32707844. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». Кваліфікація: вчитель фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів.

Навчання в аспірантурі: Харківська державна академія фізичної культури (2008–2011 р).

Тема дисертаційного дослідження: Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня. Спеціальність 24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; диплом: ДК № 020976 від 03.04.2014 р.

Інформація про стажування: співвиконавець комплексного наукового проекту «Теоретико-методологічні засади формування особистісної фізичної культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я» — 2012–2015 рік (Проект фінансувався за кошти МОН України). Співвиконавець наукового проекту «Теоретичні та методичні основи використання інноваційних педагогічних технологій, як інструментарію формування у студентів культури здоров’я» 2015–2017 р. (Проект фінансувався за кошти МОН України). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 05.11.2018 — 05.12.2018 рр. Тема: «Удосконалення навчально-тренувального процесу студентів під час занять у спортивній секції з волейболу». Довідка про проходження стажування № 341 від 05.12.2018.

Наукові інтереси та досягнення: формування фізичної культури особистості учнівської та студентської молоді.

Навчальні предмети, які викладає: сучасні педагогічні технології в системі шкільного фізичного виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол), теорія системного підходу у професійній діяльності, вступ до спеціальності та сучасні педагогічні технології в системі фізичного виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол), фізичне виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол), спортивно-педагогічне вдосконалення за різними видами спорту (футбол), підвищення спортивної майстерності в різних видах спорту (футбол), теорія і методика викладання гімнастики, підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (атлетизм).

Нагороди: свідоцтво про призначення Гранту Президента України для обдарованої молоді на 2010 рік (розпорядження Президента України від 16 грудня 2009 року № 263/2009-рп).

Останні друковані праці:

Грибан Григорій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, дійсний член (академік) Української академії наук.

Біографія: народився 19 квітня 1952 року в селі В’язовець Пулинського району Житомирської області. Закінчив у 1971 році Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка; у 1978 році з відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності: 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразін азі спеціальності: 13.00.02 —теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Голова обласної громадської організації «Спілка ветеранів спорту Житомирщини». Член відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області. Заступник голови координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при облдержадміністрації. Cуддя національної категорії з гирьового спорту.

Початок роботи в університеті: вересень 2013 року.

Інформація про вищу освіту: у 1978 році з відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика фізичного виховання та спортивного тренування; у 1991 році присвоєно вчене звання — доцент; у 2013 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Тема докторської дисертації: «Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів» (диплом — ДД № 001965 від 25.04.2013 р.). У 2014 році присвоєно вчене звання — професор (диплом — 12ПР № 009996 від 22.12.2014 р.). У 2015 році обраний академіком Академії наук вищої освіти України, в 2019 році обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук.

Інформація про стажування: 10.11.2016 — 12.12.2016 рр. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Інноваційні системи у фізичному вихованні студентської молоді. Довідка про проходження стажування № 279 від 28.12.2016.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів та створення найкращого в Україні науково-методичного забезпечення системи фізичного виховання студентів. Автор 506 наукових та науково-методичних праць з проблем теорії і методики фізичного виховання, педагогіки, психології спорту, історії фізичної культури (12 монографій, з яких 7 одноосібних, 23 навчальних посібників, серед яких 11 мають гриф Міністерства освіти і науки України) та 44 державні свідоцтва на право інтелектуальної власності України. Наукові праці опубліковані в 23 країнах світу. Член редколегій наукових часописів та збірників. Підготував двох докторів педагогічних наук та чотирьох кандидатів наук з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук. Наукові напрями: 1. Методична система фізичного виховання студентів вищих освітніхз акладів. 2. Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих освітніхз акладах. 3. Удосконалення системи підготовки висококваліфікованих гирьовиків.

Навчальні предмети, які викладає: фізичне виховання та СПВ.

Нагороди: Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2017 р.), медаль Президента України «За працю і звитягу» (2008 р.); ордени Всеукраїнського об’єднання «Країна» «За розбудову України» (2017 р.), «Зірка слави та заслуг» (2018 р.); ордени Міжнародного союзу козацтва «Честь, Віра, Слава» ІІІ та ІІ ступенів (2017, 2018 рр.); медаль НОК України «За внесок у олімпійський рух» (2017 р.); медаль «ЖВІ ім. С. П. Корольова» за розвиток військової освіти і науки (2012 р.); медаль «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» (2017 р.); медалі всеукраїнського об’єднання «Країна»: «За розвиток українського спорту», (2016 р.), «За віданністьс праві» (2017 р.);нагрудний знак «Відмінник освітиУкраїни» (2011 р.); нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. І. Франка» (2017 р.); ювілейна медаль «15 років Міжнародному союзу козацтва» (2017 р.);почесна відзнака «За заслуги» ЦР ФСТ «Україна» (2012 р.);почесна відзнака Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2012 р.); «Відзнака» — за заслуги перед містом Житомиром (2012 р.), почесна відзнака Міжнародного союзу козацтва «Вірність козацьким традиціям» (2016 р.);почесна відзнака Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2018 р.).Почесні грамотами: НОК України (2012, 2017 р.), Міністерства освіти і науки України (1997 р.), НАПН України (2014 р.), Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2008, 2017 р.), ЦР ДСТ «Колос» (2012, 2017 р.), Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), Житомирської обласної ради (2013, 2017 р.); дипломом Міжнародної федерації гирьового спорту (2012 р.). «Лауреат спортивного року 2013», лауреат щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» у номінації «Із глибини знань» (2014 р.) у номінації «Мій край» (2014 р.), у номінації «Особистість і доба» (2015 р., 2016 р.), переможець конкурсу «Інновації в освіті — 2014», подяка Асоціації ветеранів спорту України (2016 р.); грамота обласного управління освіти (2012, 2016 р.), грамота управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (2007, 2009, 2013, 2014 рр.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.) та іменний годинник (2017 р.), грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради (2016 р.); подяка виконавчого комітету Житомирської міської ради (2015 р.), подяка обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (2017 р.); грамота обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молод іЖитомирської обласної ради (2017 р.). подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2015 р.); грамота Житомирського державного університету іменіІвана Франка (2014 р.) та ін.

Останні друковані праці:

Крук Микола Зенонович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народився 7 серпня 1970 року в місті Житомирі у сім’ї службовців. Закінчив у 1987 році Житомирську загальноосвітню школу № 23 і вступив до Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка на факультет фізичного виховання, який у 1991 році закінчив.

Після служби у Збройних Силах у вересні 1992 року прийнятий на посаду викладача кафедри фізичного виховання Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка. З червня 2001 року на посаді старшого викладача кафедри, а з червня 2005 по вересень 2013 рік працював на посаді завідувача кафедри фізичного виховання. На даний час доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

У 2004 р. захистив дисертацію «Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а у 2009 отримав наукове звання доцента кафедри фізичного виховання.

З 2008 року очолював Федерацію плавання Житомирщини, а з 2013 р. і по даний час голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області. Суддя Національної категорії з плавання.

З 2009 року був Почесним працівником фізичної культури і спорту України, а у червні 2016 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Початок роботи в університеті: 1992 рік.

Інформація про вищу освіту: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка; 1991 р.; спеціальність: Фізичне виховання; кваліфікація: вчитель фізичної культури.

Навчання в аспірантурі: 1996–2000 рр.

Тема дисертаційного дослідження: Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.). (диплом: ДК № 024679 від 30.06.2004 р.).

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; 03.04.2017 — 03.05.2017 рр. тема: «Особливості організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання у ВНЗ». Довідка про проходження стажування № 166 від 25.05.2017.

Наукові інтереси та досягнення: історичні аспекти становлення та розвитку шкільної системи фізичного виховання, методичні та організаційні основи підготовки спортсменів у спортивному плаванні; загальна педагогіка та історія педагогіки.

Навчальні предмети, які викладає: фізичне виховання.

Нагороди: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2016 р.), відзнака «За заслуги перед містом Житомиром» III-го ступеню (2005 р.).

Останні друковані праці:

Жуковський Євгеній Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народився 12 липня 1980 року в м. Житомирі. З 1986 року по 1997 рік навчався в ЗОШ № 7. З 1998 по 2003 рік навчався у Вінницькому державному університеті ім. Михайла Коцюбинського на факультеті фізичного виховання денної форми.

З вересня 2003 р. по жовтень 2010 р. працював учителем фізичної культури в Житомирській гуманітарній гімназії № 1. За час роботи здобув кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» і був нагороджений грамотою Житомирського міського відділу освіти.

З листопада 2010 р. по жовтень 2013 р. навчався в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка і працював у 2012-2013 рр. за сумісництвом викладачем фізичного виховання на кафедрі фізичного виховання та рекреації факультету фізичного виховання і спорту цього ж закладу. У 2014 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З листопада 2013 року по 2014 рік працював викладачем фізичного виховання на вищеназваній кафедрі, а з 2015 року по даний час працюю на посаді доцента кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Початок роботи в університеті: з вересня 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, керівника спортивних секцій та позашкільних закладів (диплом ВН № 22363879 від 26 червня 2003 року).

Навчання в аспірантурі: з 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів» (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 027080 від 26 лютого 2015 року).

Інформація про стажування: з 05 листопада по 05 грудня 2018 року проходив стажування на кафедрі олімпійського і професійного спорту у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (наказ № 460 від 06.11.2018 року), тема «Використання засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які тренуються у секції з плавання».

Наукові інтереси та досягнення: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності; формування у студентів внутрішньої потреби займатись оздоровчими фізичними вправами. Член ГО «Відокремлений підрозділ федерації плавання України в Житомирській області».

Навчальні предмети, які викладає: фізичне виховання, підвищення спортивної майстерності (настільний теніс), спортивна секція (настільний теніс).

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.) за активну участь у науково-дослідній та науково-методичній роботі університету; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.) за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки.

Останні друковані праці:

Кафтанова Тетяна Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народилася 24 червня 1984 року у місті Житомир. До 8 класу навчалася у місцевій ЗОШ № 7. Потім вступила до Київського спортивного ліцею-інтернату, який закінчила у 2000 році. Кандидат в майстри спорту з баскетболу.

Початок роботи в університеті: вересень, 2005 року.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 2005 році факультет фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Інформація про стажування: з 5 листопада по 5 грудня 2018 року пройшла стажування у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Особливості організації роботи спортивної секції з волейболу». Довідка про проходження стажування № 339 від 05.12.2018.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційний підхід та вдосконалення навчально-тренувального процесу в баскетболі.

Навчальні предмети, які викладає: спортивно-педагогічне вдосконалення за різними видами спорту (баскетбол), теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол), спортивні ігри з методикою тренування, підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (баскетбол) — ч, секції з різних видів спорту (баскетбол).

Нагороди: Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2007 р.), грамота Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2014 р.), Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2017 р.).

Останні друковані праці:

Саранча Микола Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 28.11.1986 р. в с. Рея, Бердичівського району Житомирської області. У 2004 році закінчив Рейську ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2004 році вступив на факультет фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2009 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2009 року викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2009 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2009 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти. (диплом ТМ № 37133576 від 30.06.2009 р.).

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; 17.03.2015 р. — 17.04.2015 р.; стажування на кафедрі теорії та методики фізичного виховання; тема: «Підвищення технічної майстерності волейболістів за допомогою допоміжних засобів»; довідка: № 98 від 20.04.2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення технічної майстерності спортсменів-волейболістів, організація суддівства у волейболі.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол); спортивно-педагогічне вдосконалення за різними видами спорту (волейбол); теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол); підвищення спортивної майстерності у різних видах спорту (волейбол-ч); секції з різних видів спорту (волейбол-ч); секції з різних видів спорту (волейбол-ж).

Нагороди: Диплом Житомирської міської ради — за високу підготовку і виховання студентської молоді, значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту в м. Житомирі (2012 р.). Нагрудний знак «Слава ЖДУ імені Івана Франка» (наказ № 700-к від 20.12.2017 р.).

Останні друковані праці:

Мичка Іван В’ячеславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 29 липня 1990 року в м. Олевськ, Житомирської області. У 2007 році закінчив ЗОСШ № 1 м. Олевська, Житомирської області, та в тому ж році закінчив ДЮСШ м. Олевська, Житомирської області по футболу з другим дорослим розрядом.

У 2007 році вступив до Житомирського державного університету імені І. Франка у м. Житомир на факультет фізичної виховання і спорту за спеціальністю «Фізичне виховання». Під час навчання представляв університет на різноманітних змаганнях у силових видах спорту.

З 2012 року і по теперішні час працюю на посаді викладача факультету фізичного виховання і спорту у Житомирському державному університеті імені І. Франка.

Початок роботи в університеті: з 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 2012 році закінчив Житомирський державний університет імені І. Франка та відповідно отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера.

Навчання в аспірантурі: здобувач наукового ступеня кандидата наук, який працює над дисертаційним дослідженням поза аспірантурою.

Тема дисертаційного дослідження: Методика розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу.

Інформація про стажування: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; 14.04.2016 р. — 16.05.2016 р.; стажування на кафедрі теорії та методики фізичного виховання; тема: «Методика розвитку силових якостей у студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу»; довідка: № 143 від 24.05.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання атлетизму, теорія і методика викладання гімнастики.

Останні друковані праці:

Філіна Валентина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси: удосконалення спортивної підготовки юних дзюдоїстів.

Науковий напрям: удосконалення навчально-тренувального процесу дзюдоїстів.

Навчальні предмети, які викладає: підвищення спортивної майстерності (дзюдо); спортивно-педагогічне вдосконалення (дзюдо); теорія і методика викладання гімнастики.

Жуковська Маргарита Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: народився 14 липня 1989 року в м. Житомирі. У 2006 році з відзнакою закінчила спеціалізовану ЗОШ № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2006 році вступила до лав навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2011 році за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти; у 2013 році закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка, де було присвоєно кваліфікацію вчителя фізичної культури.

Майстер спорту України зі спортивної аеробіки (наказ № 3583 від 24.10.2006 р.), багаторазова чемпіонка і призерка України та міжнародних змагань, учасниця чемпіонатів світу та Європи, фіналістка Всесвітньої Універсіади.

З вересня 2011 р. по серпень 2013 р. працювала педагогом-організатором та вчителем фізичної культури в ЗОШ № 5 м. Житомира.

З вересня 2013 р. по даний час працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення, за сумісництвом — тренером-викладачем зі спортивної аеробіки КЗ ПО ЖДЮСШ «Авангард».

Початок роботи в університеті: з вересня 2013 року.

Інформація про вищу освіту: у 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти (диплом ТМ 41711389 від 30 червня 2011 року); та кваліфікацію вчителя початкової школи, вчителя англійської мови початкової школи (диплом ТМ 41711284 від 30 червня 2011 року). У 2013 році закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка, де було присвоєно кваліфікацію вчителя фізичної культури (диплом 12 ДСК № 270917 від 29 червня 2013 року).

Наукові інтереси та досягнення: методика розвитку гнучкості у дітей, які займаються у спортивних секціях зі спортивної аеробіки, формування позитивної мотивації у студенів вищих освітніх закладів до занять з фізичного виховання засобами аеробіки. Тренер-викладач І категорії зі спортивної аеробіки, суддя обласних та Всеукраїнських змагань зі спортивної аеробіки.

Навчальні предмети, які викладає: фізичне виховання, ритміка і хореографія, теорія і методика викладання гімнастики, гімнастика з методикою тренування.

Нагороди: почесна грамота комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (2014, 2015 р.); грамота Житомирської міської ради (2006 р.); грамота Житомирської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (2006 р.); грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту (2007 р.); диплом Житомирського обласного відділення НОК України (2009 р.); подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2010 р.), Почесна грамота Житомирського державного університету імені І. Франка (2016 р.); диплом Виконавчого комітету Житомирської міської ради (2016 р.).

Останні друковані праці:

Колеснік Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2008 отримала звання Майстра спорту України з гімнастики спортивної. У 2011 році закінчила Бердичівський загальноосвітній колегіум № 14 та вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на спеціальність «Фізичне виховання» (тренер). У 2015 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула а ступінь бакалавра фізичного виховання, тренер. У 2015 вступила до магістратури в Житомирський державний університету імені Івана Франка та була прийнята на роботу в ДЮСШ № 2 на посаду тренера-викладача на відділення гімнастики спортивної (чоловічої). У 2017 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти. У вересні 2017 року прийнята на роботу на посаду викладача в Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2017 року.

Інформація про вищу освіту: у січні 2017 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти.

Наукові інтереси та досягнення: організаційно-методичні особливості сучасного спортивного відбору в спортивній гімнастиці. Перспективи розвитку гімнастики шляхом початкового відбору.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання гімнастики, ритміка і хореографія, гімнастика з методикою тренування, підвищення спортивної майстерності (гімнастика).

Останні друковані праці: