Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення
Булгаков Олексій Ігорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, старший викладач, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Наукові інтереси: формування фізичної культури особистості дітей та молоді.

Навчальні предмети, які викладає: сучасні педагогічні технології в системі шкільного фізичного виховання; теорія системного підходу у професійній діяльності тренера; фізичне виховання у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.

Нагороди: свідоцтво про призначення Гранту Президента України для обдарованої молоді на 2010 рік (розпорядження Президента України від 16 грудня 2009 року № 263/2009-рп); Грамота національного університету фізичного виховання і спорту України за кращу доповідь на ІV Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Молодь та олімпізм».

Грибан Григорій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.

Інформація: член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальностей: 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); 13.00.03 — корекційна педагогіка.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна зі спеціальності: 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Голова обласної громадської організації «Спілка ветеранів спорту Житомирщини». Член Житомирського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Заступник голови координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при облдержадміністрації. Cуддя національної категорії з гирьового спорту.

Народився 19 квітня 1952 року в селі В’язовець Пулинського району Житомирської області.

Інформація про освіту: закінчив у 1971 році Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка; у 1978 році з відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика фізичного виховання та спортивного тренування; у 1991 році присвоєно вчене звання — доцент; у 2013 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); у 2014 році присвоєно вчене звання — професор.

Початок роботи в університеті: вересень 2013 року.

Наукові інтереси: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів та створення найкращого в Україні науково-методичного забезпечення системи фізичного виховання студентів. Автор 458 наукових та науково-методичних праць з проблем теорії і методики фізичного виховання, педагогіки, психології спорту, історії фізичної культури (12 монографій, з яких 7 одноосібних, 23 навчальних посібників, серед яких 11 мають гриф Міністерства освіти і науки України) та 41 державного свідоцтва на право інтелектуальної власності України. Наукові праці опубліковані в 22 країнах світу. Член редколегій наукових часописів. Керує науковою роботою 2 здобувачів наукового ступеня доктора наук та 6 — кандидата наук. Викладає: «Фізичне виховання». Наукові напрями: 1. Методична система фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. 2. Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. 3. Удосконалення системи підготовки гирьовиків.

Нагороди: Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2017 р.) медаль Президента України «За працю і звитягу» (2008 р.); орден Міжнародного союзу козацтва «Честь, Віра, Слава» ІІІ ступеня (2017 р.); орден всеукраїнського об’єднання «Країна» «За розбудову України» (2017 р.); медаль НОК України «За внесок у олімпійський рух» (2017 р.); медаль «ЖВІ ім. С. П. Корольова» за розвиток військової освіти і науки (2012 р.); медаль «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» (2017 р.); медаль всеукраїнського об’єднання «Країна» «За розвиток українського спорту» (2016 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.); нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. І. Франка» (2017 р.); почесна відзнака «За заслуги» ЦР ФСТ «Україна» (2012 р.); почесна відзнака Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2012 р.); «Відзнака» — за заслуги перед містом Житомиром (2012 р.), почесна відзнака Міжнародного союзу козацтва «Вірність козацьким традиціям» (2016 р.); Почесні грамотами: НОК України (2012, 2017 р.), Міністерства освіти і науки України (1997 р.), АПН України (2014 р.), Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України (2008, 2017 р.), ЦР ДСТ «Колос» (2012, 2017 р.), Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), Житомирської обласної ради (2013, 2017 р.); дипломом Міжнародної федерації гирьового спорту (2012 р.). «Лауреат спортивного року 2013», лауреат щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» у номінації «Із глибини знань» (2014 р.) у номінації «Мій край» (2014 р.), у номінації «Особистість і доба» (2015 р., 2016 р.), переможець конкурсу освітніх інновацій «Інновації в освіті — 2014» (2015 р.), грамота обласного управління освіти (2012, 2016 р.), грамота департаменту сім’ї, молоді та спорту (2007, 2009, 2013, 2014 рр.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.), подяка виконавчого комітету Житомирської міської ради (2015 р.), грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 р.).

Основні друковані праці:

Крук Микола Зенонович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2016 р.). Голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області, суддя національної категорії з плавання, голова комітету суддів ВП ФПУ в Житомирській обл. Кандидат в майстри спорту з плавання.

Інформація про освіту: закінчив у 1991 році факультет фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. У 2004 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки; у 2009 році присвоєно вчене звання — доцент. З 2005 по 2013 обіймав посаду завідувача кафедри фізичного виховання ЖДУ імені І. Франка.

Початок роботи в університеті: серпень 1992 року.

Наукові інтереси: педагогічні та методичні аспекти навчання техніки спортивних способів плавання, особливості фізичного виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині видатних педагогів та основоположників фізкультурного руху в Україні; фізичне виховання у школах України в 20–30-ті роки ХХ ст. Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917–1941 рр.)». Автор понад 40 наукових і методичних праць.

Нагороди: Почесна відзнака «За заслуги III ступеня» перед містом Житомиром (2005 р.); грамота відділу з питань фізичної культури і спорту Житомирської міської ради (2006 р.); почесна грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради (2007 р.); грамота управління у справах сім’ї молоді і спорту Житомирської облдержадміністрації (2008 р.); Почесний працівник фізичної культури і спорту України (2009р.). грамота управління у справах сім’ї молоді і спорту Житомирської міської ради (2010 р.); грамота Житомирської обласної держадміністрації (2012 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.); почесна грамота Комітету фізичного виховання та спорту МОН України (2014 р.).

Жуковський Євгеній Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Інформація про освіту: закінчив у 2003 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: вересень 2012 року.

Наукові інтереси: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності; формування у студентів внутрішньої потреби займатись оздоровчими фізичними вправами. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів». Автор більше 20 наукових праць.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.) за активну участь у науково-дослідній та науково-методичній роботі університету.

Костюк Юлія Сергіївна
Костюк Юлія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Інформація: кандидат в майстри спорту з баскетболу.

Інформація про освіту: закінчила у 2004 році Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера. У 2009–2010 роках навчалася у магістратурі на факультеті фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення університету отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання. У 2011–2014 роках закріплена як аспірантка на кафедру теорії та методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2015 році успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Початок роботи в університеті: вересень 2004 року.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади організації фізичного виховання учнів основної школи, які проживають в сільській місцевості; диференційоване навчання фізичним вправам учнівської молоді; баскетбол в системі фізичного виховання школярів та студентів. Тематика кандидатської дисертації: «Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу». Автор 9 наукових праць, 5 з яких надруковано у фахових виданнях і 1 стаття в іноземному збірнику.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2011 р.) за підготовку та досягнуті успіхи у змаганнях з баскетболу за програмою «Об’єднаний спорт» Спеціальної олімпіади України; грамота Житомирської міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток баскетболу серед студентської молоді та з нагоди 5-ти річчя факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.) за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки; диплом Житомирського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (2015 р.) за І місце у відкритому обласному турнірі з баскетболу серед жіночих команд «Кубок Федерації — 2015».

Спортивні інтереси: виступає за жіночу команду ветеранів з баскетболу «Кіпіш» м. Житомир.

Гусаревич Олександр Валентинович
Гусаревич Олександр Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Наукові інтереси: удосконалення спортивної підготовки юних п’ятиборців.

Науковий напрям: програмована технічна підготовка спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання плавання; підвищення спортивної майстерності (плавання); управління підготовкою юних спортсменів; теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол); теорія і методика викладання атлетизму; спортивно-педагогічне вдосконалення (плавання).

Кафтанова Тетяна Віталіївна
Кафтанова Тетяна Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Нагороди: Грамота Житомирської ради управління у справах сім’ї молоді та спорту — за І місце у чемпіонаті м. Житомир з баскетболу серед студентських чоловічих команд 2013-2014 рр. (2014 р.).

Наукові інтереси: шляхи удосконалення сучасної передігрової розминки.

Науковий напрям: інноваційний підхід та вдосконалення навчально-тренувального процесу в баскетболі.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол); підвищення спортивної майстерності (баскетбол); спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол); спортивні ігри з методикою тренування.

Саранча Микола Петрович
Саранча Микола Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Нагороди: Диплом Житомирської міської ради — за високу підготовку і виховання студентської молоді, значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту в м. Житомирі (2012 р.).

Наукові інтереси: організація суддівства у волейболі.

Науковий напрям: удосконалення технічної майстерності спортсменів-волейболістів.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол); теорія і методика викладання спортивних ігор (гандбол); підвищення спортивної майстерності (волейбол).

Мичка Іван В’ячеславович
Мичка Іван В’ячеславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Нагороди: Чемпіонат України з пауерліфтингу — за І місце у ваговій категорії до 56 кг (м. Запоріжжя, 2013 р.); Чемпіонат України з пауерліфтингу за І місце у ваговій категорії до 56 кг (м. Київ, 2013 р.); Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу за ІІІ місце у ваговій категорії до 59 кг (м. Коломия, 2014 р.); Диплом Міністерства освіти і молоді — за досягнуті успіхи у підготовці збірної команди пауерліфтингу та з нагороди проведення «Вечора Спортивної слави — 2013 року» (м. Житомир, 2012 року).

Наукові інтереси: удосконалення навчально-тренувального процесу з пауерліфтингу.

Науковий напрям: корекція навчально-тренувального процесу з пауерліфтингу засобами силової витривалості.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання атлетизму; підвищення спортивної майстерності (пауерліфтинг); фізичне виховання.

Філіна Валентина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Наукові інтереси: удосконалення спортивної підготовки юних дзюдоїстів.

Науковий напрям: удосконалення навчально-тренувального процесу дзюдоїстів.

Навчальні предмети, які викладає: підвищення спортивної майстерності (дзюдо); спортивно-педагогічне вдосконалення (дзюдо); теорія і методика викладання гімнастики.

Трухан Леонід Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація про освіту: 1966-му році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського.

Початок роботи в університеті: вересень 1966 року. За період роботи в університеті підготував багатьох чемпіонів України з легкої атлетики. 20 — кандидатів в майстри спорту України, 3 — майстрів спорту СРСР та 1 — майстра спорту України. Протягом багатьох років команда підготовлена викладачем Труханом Л. В. займала перші місця в області та призові місця на Універсіадах міністерства освіти та науки України.

Наукові інтереси: Розвиток рухових якостей у легкоатлетів. Відбір та спортивна орієнтація спортсменів висого класу. Недільний цикл в підготовці спортсменів висого класу. Автор 10 наукових праць.

Нагороди: грамота Міністерства освіти і науки України (1980 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.); грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (2007 р.).

Айунц Валентина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

Інформація про освіту: закінчила в 1976 році ДЦОЛІФК, факультет фізичного виховання і спорту спеціальність викладач фізичного виховання і спорту.

Початок роботи в університеті: вересень 2004 року.

Наукові інтереси: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання. Методичні особливості засвоєння класифікаційної програми з гімнастики. Автор 10 наукових і методичних праць.

Нагороди: грамота Житомирського обласного управління з фізичного виховання та спорту (2003, 2006 рр.); грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (2007 р.); подяка від управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2008 р.); нагрудний знак «Слави Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2012 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 р.), нагрудний знак Житомирського державного університету імені Івана Франка «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені І. Франка» (2015).

Блажиєвський Геннадій Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: лауреат міського конкурсу «Учитель року — 2001» в номінації «Фізична культура».

Інформація про освіту: у 1981 році закінчив факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Наукові інтереси: формування здорового способу життя студентів та проблемні питання використання спортивних споруд. Автор 8 наукових статей.

Нагороди: подяка управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2008 р.), грамоти міського спортивного комітету за перші місця ЖДУ імені І. Франка з жіночого футболу серед команд ВНЗ м. Житомира.

Жуковська Маргарита Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: майстер спорту України зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка і призерка України та міжнародних змагань, учасниця чемпіонатів світу та Європи, фіналістка Всесвітньої Універсіади, тренер-викладач зі спортивної аеробіки.

Інформація про освіту: у 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти; у 2013 році закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка, де було присвоєно кваліфікацію вчителя фізичної культури.

Початок роботи в університеті: вересень 2013 року.

Наукові інтереси: методика розвитку гнучкості у дітей, які займаються у спортивних секціях зі спортивної аеробіки. Працює над темами: «Чотирьохрівнева програма навчання спортивної аеробіки для юнаків молодшого віку», «Формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою засобами степ-аеробіки зі студентами вищих навчальних закладів». Опубліковано 11 наукових праць.

Нагороди: почесна грамота комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (2014, 2015 р.); грамота Житомирської міської ради (2006 р.); грамота Житомирської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (2006 р.); грамота управління у справах сім’ї, молоді та спорту (2007 р.); диплом Житомирського обласного відділення НОК України (2009 р.); подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації (2010 р.), Почесна грамота Житомирського державного університету імені І. Франка (2016 р.); диплом Виконавчого комітету Житомирської міської ради (2016 р.).

Осипенко Валерій Євгенійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: майстер спорту СРСР зі стрільби з луку, чемпіон СРСР та срібний призер кубку України в особистому заліку, чемпіон ЦР «Динамо» в командному заліку. Неодноразовий переможець та призер ДСТ «Динамо».

Інформація про освіту: закінчив в 1975 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут.

Початок роботи в університеті: вересень 2007 року.

Наукові інтереси: вдосконалення системи фізичної та спортивної підготовки в ігрових видах спорту. Травматизм у настільному тенісі та засоби відновлення. Психомоторика як один із важливих аспектів відбору дітей молодшого віку до занять з настільного тенісу. Основи кінематики та динаміки руху м’яча в настільному тенісі.

Нагороди: почесна грамота міністерства освіти і науки України (2012 р., 2014 р.); диплом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), грамота Управління сім’ї, молоді та спорту (2016 р.).