Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Центр гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка

Центр ґендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка діє з 2007 року. На базі Центру впроваджено ефективну технологію підготовки волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності. Налагоджено тісну співпрацю із органами влади та місцевого самоврядування, міжнародними та всеукраїнськими організаціями і фондами. Активісти Центру ефективно здійснюють такі види діяльності, як проведення досліджень, експертизи, розробка методичного інструментарію та інформаційної продукції, консультативна допомога, тренінгова діяльність, науковий супровід соціальних проектів. До основних форм роботи Центру належать: тренінги, майстер-класи, ґендерні відеолекторії, тематичні квести, ґендерний геокешинг, проектна діяльність, масові заходи (конкурс студентських наукових робіт, фотоконкурс, круглі столи тощо). Нині Центр є ґендерним експертним осередком області, оскільки активісти мають відповідні наукові напрацювання, необхідний практичний досвід, систематично підвищують рівень знань із ґендерних питань, та є сертифікованими тренерами з ґендерної політики й освіти, PR-технологій, ґендерного бюджетування, з питань репродуктивного здоров’я та лідерства.

Центр ґендерної освіти (надалі – Центр) створено при Студентській соціальній службі для молоді Житомирського державного університету імені Івана Франка 17 квітня 2007 року. Метою діяльності Центру є популяризація та розповсюдження ґендерних знань, підвищення рівня ґендерної культури молоді, стимулювання ґендерної самоосвіти, а також упровадження ґендерного підходу у навчально-виховний процес.

Основними напрямами діяльності Центру є:

– створення інформаційних ресурсів із ґендерної проблематики для учасників освітнього процесу;

– розробка і сприяння впровадженню навчальних курсів із ґендерної тематики у вищій та загальноосвітній школі;

– здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації егалітарних цінностей та ідеї розвитку суспільства на паритетних засадах;

– сприяння формуванню коаліції навчальних закладів, зацікавлених у поширенні ґендерної освіти;

– проведення ґендерних досліджень;

– організація науково-методичних семінарів, конференцій для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів;

– залучення молоді до участі в акціях, які відповідають меті діяльності Центру.

Для оптимізації діяльності Центру видано методичні рекомендації „Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності” та „Методичні рекомендації з організації та проведення ґендерних відеоклубів”.

Наприкінці листопада 2007 року у межах Всеукраїнської акції „16 днів протидії ґендерному насильству” був проведений Житомирський обласний конкурс фоторобіт „Оголошуємо тендер на ґендер”, що мав на меті висвітлити уявлення молоді про сучасні тенденції та проблеми ґендерного розвитку суспільства. За результатами конкурсу оформлено виставку робіт, нагороджено переможців, видано перекидний календар, що популяризує ідею рівних можливостей. У березні 2008 року на теренах Житомирщини вперше було проведено акцію „Стоп сексизм!”, спрямовану на подолання ґендерних стереотипів у рекламі, що перешкоджають повноцінній участі жінок і чоловіків в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.

З 2008 року на базі Центру активно діє волонтерський загін „Паритет”, робота якого спрямована на поширення ґендерних знань, популяризацію ідеї ґендерної рівності.

У грудні 2008 року проведено Житомирський обласний Конкурс студентських наукових робіт із ґендерної тематики, що мав на меті підтримку й стимулювання студентів у здійсненні ґендерних досліджень. Значна кількість студентських наукових робіт, поданих на Конкурс, лягла в основу розробки курсових та бакалаврських досліджень у сфері ґендерної проблематики. За результатами Конкурсу видано збірник студентських наукових робіт „Ґендерна проблематика соціокультурної сфери”. Серед вихованців підліткових клубів проведено міський конкурс колажу „Толерантний світ”. У грудні 2009 року проведено „Ярмарок ґендерних інновацій Житомирської області”. Основними завданнями цього заходу стали виявлення та підтримка кращих ґендерних практик, об’єднання зусиль у поширенні ідеї ґендерної рівності на теренах області, налагодження контактів для подальшої реалізації ґендерних проектів. Представники Центру брали участь у навчальних поїздках до Швеції (2008 р.), Польщі (2008 р).

З 2008 р. директорка Остапчук О.Л. входить до складу Житомирської обласної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Також є членом Житомирської міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та ґендерної рівності. Є експертм Індустріального ґендерного комітету з реклами.

Починаючи з 2009 року, експерти та волонтери Центру беруть активну участь у проектній діяльності. Так, на базі Центру протягом березня-травня 2009 р. було реалізовано проект „Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому числі молодих матерів” за підтримки Українського Жіночого Фонду, що мав на меті підвищення спроможності до працевлаштування студенток-випускниць, у тому числі молодих мам.

У грудні 2010 року проведено круглий стіл „Сексизм у рекламі: до питання соціальної відповідальності”, що мав на меті об’єднання зусиль влади, бізнесу, ЗМІ та громадськості задля подолання сексизму в рекламі м. Житомира.

Центр брав активну участь у реалізації проекту „Впровадження ґендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції Житомирської області” за підтримки Швейцарського Бюро Співробітництва в Україні.

Протягом січня-квітня 2011 року волонтерками Центру – переможницями програми молодіжного жіночого лідерства „Перший крок до успіху” Українського Жіночого Фонду – реалізовано проект „Ґендерна просвіта молоді Житомирщини”, що передбачав проведення ґендерного геокешингу, серії тренінгів для сільської молоді та шість випусків молодіжного інформаційного ґендерно-чутливого видання „Акцент”. У межах цієї ж програми у 2012 році впроваджено дві ініціативи: „Крок до лідерства”, що мав на меті створення молодіжної громадської організації і проведення тренінгів з розвитку лідерства й асертивної поведінки; та проект „Школа молодої сім’ї”, спрямований на популяризацію партнерських засад побудови сім’ї.

Студенти-волонтери були залучені до реалізації наступних проектів: „Створення мережі ґендерних відеоклубів у Житомирській області”, метою якого було підвищення рівня ґендерної обізнаності учнівської та студентської молоді шляхом створення мережі ґендерних відеоклубів у навчальних закладах Житомирської області; а також „Організація та проведення комунікаційних кампаній в інтересах жінок та дітей”, „Інформаційна кампанія з подолання насильства між близькими людьми „Залишайся людиною” (за підтримки проекту Європейського Союзу), ”Ідентифікація дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації” (за підтримки Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла-Страда – Україна” та Міжнародної організації ЕКПАТ) та ін.

Центр має успішний досвід співпраці з міжнародними організаціями і фондами, серед яких Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні Програми розвитку ООН, Швейцарське Бюро Співробітництва в Україні, Проект Європейського Союзу „Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент”, Фонд ім. Ф. Еберта.

Остапчук О.Л. та Тарасенко Н.Л. як експертки були залучені до реалізації таких проектів:

  • Проект «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування ВНЗ м. Житомира» за підтримки Українського Жіночого Фонду – координатора проекту Безсмертна Вікторія Ігорівна (грудень 2013 – квітень 2014рр.);
  • Проект «Розширення участі жінок у прийнятті рішень та економічному розвитку м. Житомира» (за підтримки Асоціації міст України та ЖОМГО «Паритет») (січень-травень 2014р.);
  •  Проект «Студії культури миру для соціальних педагогів/працівників Житомирщини» за підтримки Українського Жіночого Фонду (грудень 2014 – травень 2015рр.);
  • Проект USAID FINREP-II «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок» за сприяння Українського жіночого фонду (2014р. –2015р.). 
  • Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 29-30 квітня 2014 р.) – Остапчук О.Л.;
  • Курс підготовки тренерів з питань гармонізації професійної діяльності та сімейного життя в рамках проекту ВГО «Ліга соціальних працівників України» «Знову до роботи» –  Остапчук О.Л., Тарасенко Н.Л.;
  • Протягом квітня-травня 2015р. волонтери ЦГО долучилися в якості тренерів до роботи з дітьми із Синдромом Дауна в межах проекту «Робота волонтерів із дітьми з Синдромом Дауна» за підтримки Українського жіночого фонду;
  • 21 квітня 2015р. представники Центру гендерної освіти взяли участь у зустрічі представників Українського жіночого фонду та колежанок із Силіконової долини, США, з метою вивчення досвіду розвитку ІТ-технологій для дівчат.
  •  29 травня 2015р. директорка ЦГО, Остапчук О.Л., виступила із докладом у Міністерстві фінансів України з питань врахування гендерних аспектів у дослідженні сфери охорони здоров’я Житомирської області (рівень захворюваності жителів міста та області на туберкульоз та онкозахворювання).

Протягом квітня 2015 волонтери Центру гендерної освіти провели серію навчальних занять з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї за інтерактивною методикою «World Cafe» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Житомира, м. Бердичева, Головинського вищого професійного училища нерудних технологій.

Директорка Центру Остапчук О.Л. входить до складу та бере участь у засіданнях обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми (м. Житомир, ОДА) та засіданнях міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності (Житомирська міська рада)