Лабораторія спеціальної освіти та логопедії

Дата створення: 30.10.2020 р.

Керівник: кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти Котлова Людмила Олександрівна.

Члени лабораторії:

 • Гладуш В. А. — доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти;
 • Хворова Г. В. — кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти;
 • Портницька Н. Ф. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Тичина І. М. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Загурська І. С. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Савиченко О. М. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Весельська А. Л. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Долінчук І. О. — асистент кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти.

Мета: координування науково-дослідної роботи в галузі спеціальної освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • координація науково-дослідницьких та корекційно-розвиткових програм психолого-педагогічного спрямування;
 • проведення експериментальних досліджень за напрямом спеціальної освіти та логопедії;
 • залучення студентів до процесу розробки програм психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями розвитку;
 • поширення та популяризація отриманих результатів діяльності ідей та наукових здобутків лабораторії у мас-медіа та в Інтернеті;
 • участь у регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах;
 • публікація наукових статей за результатами проведення досліджень та впровадження методичних розробок;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг соціальним партнерам Лабораторії;
 • фахова експертиза проектів інноваційних психолого-педагогічних проєктів, що готуються до реалізації, та конкурсних робіт міського та регіонального рівнів;
 • поширення інформації про гранти, стипендії, стажування та інші соціальні проекти серед студентів і викладачів;
 • співпраця з українськими та міжнародними науковими центрами і громадськими організаціями.