Скорочений термін навчання

Для вступу на місця державного замовлення:

  • НМТ (національне мультипредметне тестування) або ЗНО 2019–2021 років з української мови;
  • НМТ (національне мультипредметне тестування) або ЗНО 2019–2021 років з математики;
  • мотиваційний лист.

Для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • НМТ (національне мультипредметне тестування) або ЗНО 2019–2021 років з української мови;
  • НМТ (національне мультипредметне тестування) з математики або історії України або одного з предметів ЗНО (математика / історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія) 2019–2021 років на вибір вступника;
  • мотиваційний лист.

Для вступу на освітні програми спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн, 026 Сценічне мистецтво:

  • НМТ (національне мультипредметне тестування) або ЗНО 2019–2021 років з української мови;
  • творчий конкурс;
  • мотиваційний лист.
Ліцензійний обсяг Назва спеціальності (спеціалізації) / Освітньої програми
денна заочна
Навчально-науковий інститут філології та журналістики
5 061 Журналістика
Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю
10 5 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література)
5 014.028 Середня освіта (Польська мова і література)
Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти
5 035.01 Філологія (Українська мова та література)
Українська мова та література
Навчально-науковий інститут іноземної філології
5 5 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — англійська
Англійська мова та література (переклад включно)
5 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)), перша — німецька
Німецька мова та література (переклад включно)
5 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
Прикладна лінгвістика (англійська мова)
15 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Навчально-науковий інститут педагогіки
15 10 012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
10 10 013 Початкова освіта
Початкова освіта
5 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Середня освіта (Образотворче мистецтво)
20 10 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Середня освіта (Музичне мистецтво)
10 026 Сценічне мистецтво
Сценічне мистецтво
5 022 Дизайн
Графічний дизайн
Історичний факультет
5 081 Право
Право
10 014.03 Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Історія)
5 052 Політологія
Політологія
5 032 Історія та археологія
Історія та археологія
Фізико-математичний факультет
5 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Інформатика)
10 014.04 Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Математика)
5 014.08 Середня освіта (Фізика)
Середня освіта (Фізика)
10 112 Статистика
Статистика
10 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Професійна освіта (Цифрові технології)
25 122 Комп’ютерні науки
Сучасні інформаційні технології та програмування
Природничий факультет
10 102 Хімія
Хімія
10 091 Біологія
Біологія
10 101 Екологія
Екологія
10 014.07 Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Географія)
Соціально-психологічний факультет
15 10 231 Соціальна робота
Соціальна робота
5 5 053 Психологія
Психологія
5 073 Менеджмент
Менеджмент
5 075 Маркетинг
Маркетинг
15 5 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
Спеціальна освіта (Логопедія)
5 241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
Факультет фізичного виховання і спорту
10 5 017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт
10 5 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)