Спеціальності освітнього ступеня «Магістр» — 2019 рік

Загальний ліцензійний обсяг Назва спеціальності освітнього ступеня «Магістр» Вступне випробування Додаткове вступне випробування (для перехресного вступу)
денна заочна
50 014.04 Середня освіта (Математика) Математика
10 111 Математика Математика
25 014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика
10 104 Фізика та астрономія Фізика
45 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика Математика
75 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова та література Теорія та історія української літератури
15 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) Російська мова та література Зарубіжна література
50 061 Журналістика Історія та теорія медіакомунікацій Основи журналістики
45 15 014.03 Середня освіта (Історія) Історія Історія України
15 5 032 Історія та археологія Історія
10 5 033 Філософія Філософія Релігієзнавство
50 30 017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
50 30 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
65 20 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійської) Загальне мовознавство та теорія літератури
20 20 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецької) Загальне мовознавство та теорія літератури
75 35 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійської) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
15 5 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецької) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
10 10 102 Хімія Хімія Загальна хімія
30 10 014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія Загальна хімія
40 20 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія Загальна біологія
20 10 091 Біологія Біологія Загальна біологія
30 101 Екологія Екологія Загальна екологія та неоекологія
45 45 012 Дошкільна освіта Педагогіка і методики дошкільної освіти Загальна, вікова і педагогічна психологія
60 65 013 Початкова освіта Педагогіка і методики початкової освіти Загальна, вікова і педагогічна психологія
20 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музичне мистецтво з методиками викладання Історія мистецтв
18 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Управління навчальним закладом Менеджмент
30 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка Загальна педагогіка
70 20 053 Психологія Психологія Вікова психологія
20 20 231 Соціальна робота Соціальна робота Соціальна психологія
12 073 Менеджмент Менеджмент Економічна теорія
15 5 051 Економіка Економіка Економічна теорія