Спеціальності освітнього ступеня «Магістр» — 2019 рік

Загальний ліцензійний обсяг Назва спеціальності освітнього ступеня «Магістр» Вступне випробування Додаткове вступне випробування (для перехресного вступу)
денна заочна
70 014.04 Середня освіта (Математика) Математика
20 111 Математика Математика
40 014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика
10 104 Фізика та астрономія Фізика
60 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика Математика
120 30 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова та література Теорія та історія української літератури
20 10 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) Російська мова та література Зарубіжна література
50 10 061 Журналістика Історія та теорія медіакомунікацій Основи журналістики
90 30 014.03 Середня освіта (Історія) Історія Історія України
30 10 032 Історія та археологія Історія
20 10 033 Філософія Філософія Релігієзнавство
60 40 017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
60 40 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
100 30 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійської) Загальне мовознавство та теорія літератури
30 30 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецької) Загальне мовознавство та теорія літератури
120 60 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійської) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
30 30 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецької) Загальне мовознавство, теорія літератури та методика викладання іноземних мов та літератур
10 10 102 Хімія Хімія Загальна хімія
40 20 014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія Загальна хімія
40 20 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія Загальна біологія
25 25 091 Біологія Біологія Загальна біологія
20 10 101 Екологія Екологія Загальна екологія та неоекологія
60 60 012 Дошкільна освіта Педагогіка і методики дошкільної освіти Загальна, вікова і педагогічна психологія
150 150 013 Початкова освіта Педагогіка і методики початкової освіти Загальна, вікова і педагогічна психологія
25 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музичне мистецтво з методиками викладання Історія мистецтв
40 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Управління навчальним закладом Менеджмент
100 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка Загальна педагогіка
100 80 053 Психологія Психологія Вікова психологія
25 25 231 Соціальна робота Соціальна робота Соціальна психологія
25 073 Менеджмент Менеджмент Економічна теорія
30 30 051 Економіка Економіка Економічна теорія