Спеціальності освітнього ступеня «Магістр» — 2022 рік

Ліцензійний обсяг Назва спеціальності (спеціалізації) Назва освітньої програми Вступне випробування / Ваговий коефіцієнт
денна заочна
30 15 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика та інформатика) Математика
×1,0
5 111 Математика Математика Математика
×1,0
20 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика та інформатика) Фізика
×1,0
5 104 Фізика та астрономія Фізика Фізика
×1,0
30 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика в закладах освіти Інформатика
×1,0
50 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти Українська мова та література
×1,0
15 035.033 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська) Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська Польська мова і література
×1,0
30 061 Журналістика Журналістика. Медіакомунікації Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Історія та теорія медіакомінікацій
×0,5
30 15 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія та правознавство) Історія
×1,0
10 032 Історія та археологія Історія та археологія Історія
×1,0
10 033 Філософія Філософія. Релігія та сучасні суспільні процеси Філософія
×1,0
30 20 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і спорту
×1,0
30 20 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) Основи фізичної культури і спорту
×1,0
50 25 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська) Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (англійської)
×1,0
15 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька) Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно) Теорія та практика перекладу основної іноземної мови (німецької)
×1,0
25 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійської)
×1,0
25 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)) Теорія та практика основної іноземної мови (англійської)
×1,0
20 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська)) Теорія та практика основної іноземної мови (німецької)
×1,0
25 10 102 Хімія Хімія з основами викладання Хімія
×1,0
25 10 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія та біологія) Хімія
×1,0
30 10 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та хімія) Біологія
×1,0
20 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) Географія
×1,0
25 10 091 Біологія Біологія Біологія
×1,0
15 101 Екологія Екологія та екологічна освіта Екологія
×1,0
60 25 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта та англійська мова Педагогіка і методики дошкільної освіти
×1,0
60 25 013 Початкова освіта Початкова освіта та англійська мова Педагогіка і методики початкової освіти
×1,0
20 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво Музичне мистецтво з методиками викладання
×1,0
20 022 Дизайн Дизайн Дизайн
×1,0
18 073 Менеджмент Управління навчальним закладом Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Управління навчальним закладом
×0,5
25 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи Педагогіка
×1,0
25 25 053 Психологія Сімейна психологія Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Психологія
×0,5
25 25 053 Психологія Психологія. Психічне здоров’я особи та спільноти Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Психологія
×0,5
20 20 231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка Соціальна робота
×1,0
12 073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Менеджмент
×0,5
30 30 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Магістерський тест навчальної компетентності
×0,5
Публічне управління та адміністрування
×0,5

Під час вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступники на основі ступеня Магістра (ОКР Спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результати магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови в ЖДУ.