Про спецраду

Відповідно до наказу № 374 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 13.03.2017 р. було створено спеціалізовану вчену раду з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями:

 • 09.00.03 — Соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.11 — Релігієзнавство

Головою ради призначено доктора філософських наук, професора Козловця Миколу Адамовича, заступником — доктора філософськи наук, професора Герасимчука Андрія Андрійовича, вченим секретарем — кандидата філософських наук Горохову Людмилу Вікторівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Козловець Микола Адамович — голова ради, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Герасимчук Андрій Андрійович — заступник голови, д. філос. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Горохова Людмила Вікторівна — вчений секретар, к. філос. н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Богачевська Ірина Вікторівна — д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 09.00.11
 • Буравський Олександр Антонович — д. і. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Вітюк Ірина Костянтинівна — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Глотов Борис Борисович — д. філос. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, спеціальність, 09.00.03
 • Ковтун Наталія Михайлівна — д. філос. н., доцент, докторант кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Мандрагеля Володимир Андрійович — д. філос. н., професор, директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університет Державної фіскальної служби України, спеціальність 09.00.03
 • Маслов Анатолій Олексійович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Університет Державної фіскальної служби України (Житомирська філія), спеціальність 09.00.03
 • Мельничук Вікторія Вікторівна — к. філос. н., старший викладач, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 09.00.11
 • Поліщук Олена Петрівна — д. філос. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор 09.00.03
 • Саух Петро Юрійович — д. філос. н., професор, ректор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 09.00.11
 • Слюсар Вадим Миколайович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Соколовський Олег Леонідович — к. філос. н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Сухачов Станіслав Якимович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Чаплінська Оксана Вікторівна — к. філос. н., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Шугаєва Людмила Михайлівна — д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 09.00.11

Термін повноважень ради до 31.12.2019 р.