Про спецраду

Витяг з наказу МОН України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07.04.2022 р. було створено спеціалізовану вчену раду Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з присудження наукового ступеня доктора наук. Профіль ради: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Заступники голови:

 • Сейко Наталія Андріївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Сидорчук Нінель Герандівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

 • Яценко Світлана Леонідівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

 • Вітвицька Світлана Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Вознюк Олександр Васильович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Грибан Григорій Петрович — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Дубасенюк Олександра Антонівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Єршова Людмила Михайлівна — доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора, Інститут професійної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.01;
 • Зданевич Лариса Володимирівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04;
 • Каплінський Василь Васильович — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.01;
 • Кучерук Оксана Анатоліївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Павлик Надія Павлівна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Романова Ганна Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», спеціальність 13.00.04;
 • Романюк Руслана Костянтинівна — доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Ситняківська Світлана Михайлівна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Щерба Наталія Сергіївна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Термін повноважень ради з 07.04.2022 р. до 07.04.2025 р.