Про спецраду

Витяг з наказу «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20.03.2018 р.»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р. було створено спеціалізовану вчену раду Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

 • 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 • Дубасенюк Олександра Антонівна — д.пед.н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

 • Антонова Олена Євгеніївна — д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

 • Яценко Світлана Леонідівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

 • Вітвицька Світлана Сергіївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Вознюк Олександр Васильович — д. пед. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Дем’янчук Олександр Никанорович — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.01;
 • Жуковський Василь Миколайович — д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Острозька академія» спеціальність 13.00.01;
 • Зданевич Лариса Володимирівна — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04;
 • Ковальчук Валентина Антонівна — д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Коновальчук Іван Іванович — д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Кучерук Оксана Анатоліївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Місечко Ольга Євгеніївна — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 13.00.01;
 • Сейко Наталія Андріївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Сидорчук Нінель Герандівна — д. пед. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Шанскова Тетяна Ігорівна — д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Термін повноважень ради з 04.04.2018 р. до 31.12.2020 р.