Історія

Дільність ради 2004–2021 роки

Спеціалізована вчена рада К 14.053.01 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти діяла в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 2004 року. За період з 2004 по 2010 рік на засіданнях ради захищено 98 кандидатських дисертацій, 44 з яких — аспірантами та здобувачами університету.

З 2004 по 2009 рік очолював спецраду доктор філософських наук, професор, ректор університету Петро Юрійович Саух, а з 2009 року — доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна.

Станом на травень 2010 року рада мала наступний склад:

 • Дубасенюк О. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Герасимчук А. А. — доктор філософських наук, професор, 13.00.01;
 • Яценко С. Л. — кандидат педагогічних наук, 13.00.01;
 • Антонова О. Є. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.01;
 • Ахметов Р. Ф. — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 13.00.04;
 • Васянович Г. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Вітвицька С. С. — кандидат педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Дем’янчук О. Н. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Жуковський В. М. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Левківський М. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Лісова С. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Обозний В. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Плахотнік О. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Саух П. Ю. — доктор філософських наук, професор, 13.00.01;
 • Сбруєва А. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Сейко Н. А. — кандидат педагогічних наук, професор, 13.00.01.

З червня 2010 року спеціалізована вчена рада К 14.053.01 знаходилася у процесі перереєстрації.

Наказом ВАК України № 617 від 7 жовтня 2010 року на підставі постанови президії ВАК України № 76-06/6 від 6 жовтня 2010 року створено спеціалізовану вчену раду Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

 • 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Головою ради було призначено доктора педагогічних наук, професора Дубасенюк Олександру Антонівну, заступником — доктора педагогічних наук, доцента Антонову Олену Євгеніївну, вченим секретарем — кандидата педагогічних наук Яценко Світлану Леонідівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01:

 • Дубасенюк О. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Антонова О. Є. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.01;
 • Яценко С. Л. — кандидат педагогічних наук, 13.00.01;
 • Ахметов Р. Ф. — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 13.00.04;
 • Васянович Г. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Герасимчук А. А. — доктор філософських наук, професор, 13.00.01;
 • Дем’янчук О. Н. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Жуковський В. М. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Конох А. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Лісова С. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Обозний В. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Плахотнік О. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Сбруєва А. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Сейко Н. А. — кандидат педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Спірін О. М. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.04;
 • Якса Н. В. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.04.

Термін повноважень ради з 07.10.2010 р. по 07.10.2012 р.

З 2010 по 2012 рік у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 захищено 43 дисертації: 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; 38 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, з них, 24 дисертації зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти та 14 дисертацій зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки здобувачами не лише Житомирського державного університету імені Івана Франка, а й вищих навчальних закладів Києва, Полтави, Харкова, Хмельницького, Ніжина, Чернігова, Рівного, Острога, Миколаєва та Запоріжжя. Географія впровадження результатів дисертаційних досліджень охоплює всі регіони України.

28 березня 2013 року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 382 роботу спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 продовжено терміном на три роки — до 28 березня 2016 р. Протягом каденції захищено 77 дисертаційних робіт (12 докторських та 65 кандидатських) за спеціальностями 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

До складу ради входили:

 • Дубасенюк О. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04, голова ради;
 • Антонова О. Є. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01, заступник голови;
 • Яценко С. Л. — кандидат педагогічних наук, доцент, 13.00.01, вчений секретар;
 • Ахметов Р. Ф. — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 13.00.04;
 • Васянович Г. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Вітвицька С. С. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Герасимчук А. А. — доктор філософських наук, професор, 13.00.01;
 • Дем’янчук О. Н. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Жуковський В. М. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Климова К. Я. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Левківський М. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Лісова С. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Місечко О. Є. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Сейко Н. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Семенець С. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04.

Наступна каденція ради тривала з 16 травня 2016 р. по 16 травня 2018 р. (наказ Міністерства освіти і науки України № 515). Здобувачами було захищено 26 дисертацій (3 докторські та 23 кандидатських) за спеціальностями 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Склад ради:

 • Дубасенюк О. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04, голова ради;
 • Антонова О. Є. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01, заступник голови;
 • Яценко С. Л. — кандидат педагогічних наук, доцент, 13.00.01, вчений секретар;
 • Вітвицька С. С. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Вознюк О. В. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.01;
 • Дем’янчук О. Н. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Жуковський В. М. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Зданевич Л. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Климова К. Я. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Коновальчук І. І. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.01;
 • Лісова С. В. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Місечко О. Є. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Сейко Н. А. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.01;
 • Семенець С. П. — доктор педагогічних наук, професор, 13.00.04;
 • Сидорчук Н. Г. — доктор педагогічних наук, доцент, 13.00.04.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р. було створено спеціалізовану вчену раду Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

 • 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 • Дубасенюк Олександра Антонівна — д.пед.н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

 • Антонова Олена Євгеніївна — д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

 • Яценко Світлана Леонідівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01.

Члени ради:

 • Вітвицька Світлана Сергіївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Вознюк Олександр Васильович — д. пед. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Дем’янчук Олександр Никанорович — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.01;
 • Жуковський Василь Миколайович — д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Острозька академія» спеціальність 13.00.01;
 • Зданевич Лариса Володимирівна — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність 13.00.04;
 • Ковальчук Валентина Антонівна — д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Коновальчук Іван Іванович — д. пед. н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Кучерук Оксана Анатоліївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Місечко Ольга Євгеніївна — д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 13.00.01;
 • Сейко Наталія Андріївна — д. пед. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 • Сидорчук Нінель Герандівна — д. пед. н., доцент, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04;
 • Шанскова Тетяна Ігорівна — д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Термін повноважень ради з 04.04.2018 р. до 31.12.2020 р.