Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Літня педагогічна практика кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій

Викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій здійснювали організаційно-педагогічне й науково-методичне керівництво літньою педагогічною практикою студентів університету у 2013–2014 навчальному році.

Навчальними планами спеціальностей передбачено проходження даного виду практики студентами 3-іх курсів за напрямом підготовки ПМСО на факультетах та в інститутах: фізико-математичному, соціально-психологічному, історичному, фізичного виховання і спорту, навчально-науковому інституті педагогіки, інституті філології та журналістики, інституті іноземної філології. Тривалість даного виду практики — 3-4 тижні. Згідно наказу про літню педагогічну практику студенти університету проходили в дитячих оздоровчих таборах та санаторіях, пришкільних дитячих таборах, відділах у справах сім’ї та молоді, службі у справах неповнолітніх, притулку для неповнолітніх, міській та обласній дитячих лікарнях, центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Підготовка майбутніх педагогів-організаторів дитячого відпочинку носила системний характер. Студентам був прочитаний курс «Літній практикум», проведений триденний інструктивно-методичний семінар, розроблені методичні рекомендації, вимоги до оформлення документації. У роботі семінару брали участь керівники таборів Житомирської області, міської санстанції, дитячої лікарні, обласного Управління в справах сім’ї та молоді.

Протягом навчального року працювала школа педагога-організатора, заняття в якій вели кращі студенти 4-х і 5-х курсів-учасники Всеукраїнських педагогічних загонів МДЦ «Артек» і УДЦ «Молода гвардія». За планом роботи кафедри проводилися семінари, круглі столи, тренінгові програми з метою вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи дитячих оздоровчих центрів.

Хід практики постійно контролювався навчальним відділом і викладачами кафедри. Впродовж всього літнього періоду 2014 року на кафедрі працював методичний консультаційний пункт для студентів-практикантів і працівників літніх виховних установ Житомирщини. Надання методично-консультативної допомоги студентам і педагогічним колективам літніх виховних установ здійснювалось за таким розподілом серед викладачів кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій по факультетах: інститут філології та журналістики — доц. Максимова О. О.; фізико-математичний — доц. Москвіна Т. П., Рудницька Н. Ю.; фізичного виховання і спорту — доц. Вознюк О. В.; інститут іноземної філології — доц. Гужанова Т. С., історичний — доц. Басюк Н. А.; соціально-психологічний — доц. Федорова М. А., інститут педагогіки — доц. Коновальчук І. І., доц. Клименюк Ю. М.

Викладачі кафедри співпрацювали з колективами дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, центрів соціальних служб для молоді, відділів у справах сім’ї та молоді, підліткових клубів, центрів дитячої творчості, дитячих лікарень та інших освітньо-виховних установ, де проходили практику студенти університету.

Результати практики свідчать про належну методичну і практичну компетентність студентів в організації літнього відпочинку дітей, їх оздоровлення та всебічного розвитку. В характеристиках, наданих студентам керівниками літніх-оздоровчих закладів, відзначається вміння студентів налагоджувати педагогічно доцільні взаємовідносини суб’єктів виховного процесу, організовувати повноцінну життєдіяльність дитячого колективу, планувати та аналізувати свою діяльність. Робота багатьох студентів відзначена грамотами та подяками. Особливо слід відзначити високий рівень роботи студентів, які працювали і зараз працюють у складі Всеукраїнських педагогічних загонів згідно договорів між ректоратом Житомирського університету та Головним управлінням УДЦ «Молода гвардія».

Традиційною стала можливість проходження практики студентами нашого вузу під час навчального року в школах УДЦ «Молода гвардія», що є одними з кращих загальноосвітніх навчальних закладів України.

На протязі 6 років кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій співпрацює з ДОЦ «Берег» (м. Алушта). За ці роки більше 1000 студентів різних факультетів мали можливість пройти практику в цьому таборі. Впродовж трьох років адміністрація табору запрошує на проходження практики тільки студентів нашого вузу. Треба відмітити, що студенти працюють в таборі не тільки педагогами-організаторами, а й фізруками, рятувальниками, керівниками гуртків. За ці роки на ім’я ректора ЖДУ ім. І. Франка приходять листи-подяки за якість знань наших студентів, в них адміністрація табору висловлює подяку за підготовку до роботи з дітьми влітку директору ННІП — Литньову В. Є., викладачам кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, доценту кафедри Гужановій Т. С. Відзначаються імена студентів нашого вузу, як кращих вожатих.

Викладачами кафедри оформлені відповідні документи (відомості, залікові книжки); зібрано методичний матеріал з роботи позашкільних літніх виховних установ, який поповнив методичну базу кабінету інноваційних педагогічних технологій кафедри. Накопичений досвід роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах кращі студенти представляють у своїх дипломних, курсових дослідженнях та публікаціях у збірниках науково-методичних матеріалів.

Програма з літньої педагогічної практики

Період проходження: 6 семестр.

Термін проходження: 4 тижні.

Місце проходження. Базами проведення практики є дитячі оздоровчі табори, санаторії, табори праці та відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах, центри соціальних служб для молоді, відділи у справах сім’ї та молоді, підліткові клуби, центри дитячої творчості, дитячі лікарні та інші освітньо-виховні установи.

Завдання літньої-педагогічної практики:

 • засвоєння інноваційних соціально-педагогічних технологій організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей;
 • розширення і поглиблення науково-теоретичних знань студентів з педагогіки, психології, спеціальних дисциплін в процесі проведення виховної роботи зі школярами;
 • ознайомлення студентів з умовами роботи та правилами внутрішнього розпорядку закладу; встановлення ділових контактів з колегами по роботі;
 • вивчення індивідуально-вікових особливостей вихованців, рівнів розвитку їх груп, соціальних і природних умов для організації розвиваючої життєдіяльності та змістовного відпочинку дітей в літній період;
 • громадянське виховання дітей на основі народних традиції, звичаїв, обрядів;
 • формування досвіду здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей;
 • удосконалення власної педагогічної майстерності: ведення психолого-педагогічного щоденника, оволодіння методиками і технологіями особистісної та колективної творчої діяльності, поповнення свого методичного фонду новими матеріалами по виховній роботі в літній період;
 • розвиток умінь вибирати найефективніші методи і прийоми колективної та індивідуальної роботи з вихованцями;
 • самоаналіз власної діяльності, відображений у педагогічному щоденнику, звіті студента-практиканта.

Зміст літньої-педагогічної практики:

 • ознайомлення зі складом загону, перевірка готовності дітей до перебування в літньому оздоровчому закладі (забезпечення необхідним одягом, взуттям, предметами особистої гігієни, наявність медичної картки та ін.);
 • планування життєдіяльності колективу, розробка колективних творчих справ;
 • проектування особистісного розвитку кожної дитини;
 • складання плану роботи загону на зміну і на кожний день з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів дітей;
 • робота з активом дитячого колективу, інструктаж і перевірка його роботи;
 • проведення колективних видів роботи: загонових зборів, лінійок, вогнищ, конкурсів, змагань тощо;
 • розробка і впровадження авторських проектів роботи дитячого колективу;
 • проведення туристських походів, екскурсій, змагань з орієнтування на місцевості;
 • організація природознавчої роботи, збір краєзнавчого матеріалу для куточків та виставок, обладнання живого куточка;
 • розучування нових пісень, танців, організація ігор для дітей;
 • виконання адміністративних функцій (контроль за дотриманням режиму і розпорядку дня, виконання санітарно-гігієнічних правил, заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я і охорону життя дітей, організація чергування на різних постах, ділянках і т. п.);
 • самоаналіз власної системи роботи.

Звітна документація

Після закінчення літньої соціально-педагогічної практики кожний студент-практикант подає таку звітну документацію:

 1. Характеристика з оцінкою роботи студента-практиканта, підписана керівником і завірена печаткою установи, куди він був направлений для проходження практики.
 2. Звіт студента про практику в оздоровчому закладі. В звіті повинно знайти відображення таке:
  • загальні дані про роботу в закладі: місце знаходження закладу, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу, заступника керівника закладу з виховної роботи, час перебування в закладі, з дітьми якого віку працював;
  • основні питання, що стосуються змісту, форм, методів роботи в закладі;
  • як були використанні під час практики теоретичні знання з педагогіки, психології, шкільної гігієни та інших дисциплін;
  • чого навчили дітей і чому навчились самі, що з цього, на вашу думку, може стати в нагоді для роботи в школі, житті, для роботи з дітьми за місцем проживання;
  • з якими труднощами зустрілись і як їх подолали;
  • висновки і пропозиції щодо поліпшення виховної роботи в закладі, підготовки студентів до літньої педагогічної практики, організації і керівництва цієї практикою.
 3. Щоденник загонового вожатого.
 4. План-сітка.
 5. Загоновий куточок.
 6. Методична розробка виховного заходу.

Плани повинні бути підписані керівником закладу чи педагогом-організатором. На основі всіх матеріалів, що характеризують роботу студента, в залікову книжку ставиться залік. Всі матеріали студенти подають на кафедру не пізніше 3 вересня поточного навчального року.