Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

CНТ соціально-психологічного факультету

Студентське наукове товариство почало функціонувати паралельно із створенням соціально-психологічного факультету — у 2003 році.

Члени студентського наукового товариства активно займаються науково-дослідною, пошуковою, інформаційною та організаційною діяльністю. Зокрема інформують студентів про міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні наукові студентські конференції, конкурси, семінари, практикуми тощо; надають організаційну та методичну допомогу студентам у реалізації наукових і творчих ідей, задумів та проектів; допомагають у підготовці та організації олімпіад, конкурсів, конференцій, форматуванні збірників.

Проблемні групи:

 • «Психологія особистості» (керівник: Л. П. Журавльова, завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор)

  План робочих засідань проблемної групи «Психологія особистості» передбачає розгляд 5 змістових модулів, а саме:

  «Введення в психологія особистості»
  «Постановка проблеми та визначення методологічних засад психологічного дослідження особистості»
  «Структура психологічного дослідження»
  «Теоретичний аналіз проблеми дослідження психології особистості та розробка дослідницької процедури»
  «Завершальний етап психологічного дослідження»

 • «Професійне становлення особистості» (керівник: І. М. Тичина, кандидат психологічних наук, доцент)

  План робочих засідань проблемної групи «Професійне становлення особистості» передбачає розгляд 5 змістових модулів, а саме:

  «Структура психологічного дослідження»
  «Постановка проблеми та визначення методологічних засад психологічного дослідження життєвого вибору особистості»
  «Теоретичний аналіз проблеми дослідження життєвого вибору особистості та розробка дослідницької процедури»
  «Аналіз та інтерпретація результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка публікацій за результатами досліджень»

 • «Сім’я, наслідування, творчість» (керівник: Н. Ф. Портницька, кандидат психологічних наук, доцент)

  План робочих засідань проблемної групи «Сім’я, наслідування творчість» передбачає розгляд 4 змістових модулів, а саме:

  «Творчі здібності особистості. Сім’я як чинник особистісного розвитку»
  «Особливості розвитку творчих здібностей у наслідуванні»
  «Особливості сімейних стосунків як чинника особистісного розвитку та розвитку творчих здібностей»
  «Вікові та індивідуальні тенденції розвитку творчих здібностей у контексті сімейних стосунків»

 • «Основи конфліктології» (керівник: Л. О. Котлова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри)

  План робочих засідань проблемної групи «Основи конфліктології» передбачає розгляд 7 змістових модулів, а саме:

  «Організація та планування студентської наукової роботи»
  «Конфлікт: загальна характеристика»
  «Причини виникнення конфліктів та структура конфліктів»
  «Типологія та динаміка конфліктів. Особистісні передумови виникнення конфліктів»
  «Інтерпретація та узагальнення результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка публікацій за результатами досліджень»
  «Підготовка студентської наукової роботи до захисту»

 • «Психологія інклюзивної освіти» (керівник: І. А. Степанюк, асистент)

  План робочих засідань проблемної групи «Психологія інклюзивної освіти» передбачає розгляд 5 змістових модулів, а саме:

  «Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні та за кордоном: законодавчі аспекти»
  «Постановка проблеми та визначення методологічних засад психологічного дослідження: впровадження інклюзивної освіти в Україні для осіб, які мають різний спектр інвалідності»
  «Теоретичний аналіз проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні для осіб, які мають різний спектр інвалідності та розробка програми дослідження»
  «Аналіз та інтерпретація результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка презентаційних матеріалів за результатами досліджень»

 • «Самооцінка творчих здібностей» (керівник: І. С. Загурська, кандидат психологічних наук, доцент)

  План робочих засідань проблемної групи «Психологія інклюзивної освіти» передбачає розгляд 5 змістових модулів, а саме:

  «Загальна характеристика розвитку самооцінки»
  «Проблема оцінювання та розвиток самооцінки творчих здібностей»
  «Особливості самооцінки здібностей у процесі шкільної адаптації»
  «Особливості побудови семантичного простору самооцінки молодших школярів, підлітків та юнаків»
  «Динаміка самооцінки творчих здібностей учнів в учбово-творчій діяльності»

 • «Соціогенез» (керівник: Л. М. Фальковська, старший викладач)

  План робочих засідань проблемної групи «Психологія інклюзивної освіти» передбачає розгляд 4 змістових модулів, а саме:

  «Професійне становлення — основа студентського життя»
  «Методи психологічного дослідження»
  «Інтерпретація та узагальнення результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка студентської наукової роботи до захисту»

Наукові гуртки:

 • «Цінності, мотивація, регуляція» (керівник: О. М. Савиченко, кандидат психологічних наук, доцент)

  План робочих засідань наукового гуртка «Цінності, мотивація, регуляція» передбачає розгляд 8 змістових модулів, а саме:

  «Організація та планування студентської наукової роботи»
  «Науковий стиль»
  «Дослідження ціннісно-мотиваційних компонентів регуляції в сучасній психологічній науці»
  «Теоретична модель»
  «Методи психологічного дослідження»
  «Інтерпретація та узагальнення результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка студентської наукової роботи до захисту»
  «Публікація результатів дослідження»

 • «Регуляція навчальної діяльності» (керівник: Т. М. Майстренко, старший викладач)

  План робочих засідань наукового гуртка «Регуляція навчальної діяльності» передбачає розгляд 4 змістових модулів, а саме:

  «Особливості навчальної діяльності студентів»
  «Ціннісно-мотиваційний компонент у регуляції навчальної діяльності студентів»
  «Особливості рефлексії здібностей студентами»
  «Ціннісна підтримка професійного становлення студентів»

 • «Психологічна герменевтика» (керівник: А. Л. Весельська, асистент)

  План робочих засідань наукового гуртка «Психологічна герменевтика» передбачає розгляд 5 змістових модулів, а саме:

  «Структура психологічного дослідження»
  «Постановка проблеми та визначення методологічних засад психологічного дослідження»
  «Теоретичний аналіз проблеми дослідження розуміння музичних творів особистістю та розробка дослідницької процедури»
  «Аналіз та інтерпретація результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка публікацій за результатами досліджень».

 • «Адаптаційний тренінг» (керівник: І. А. Гречуха, асистент)

  План робочих засідань наукового гуртка «Адаптаційний тренінг» передбачає розгляд 4 змістових модулів, а саме:

  «Теоретичний аналіз проблеми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у ВНЗ»
  «Адаптаційні ресурси психологічного тренінгу в умовах кредитно-модульної системи навчання»
  «Розробка психологічного тренінгу з проблеми адаптації студентів-першокурсників»
  «Проведення адаптаційного тренінгу»

 • «Психосемантичні дослідження» (керівник: О. С. Голентовська, асистент)

  План робочих засідань студентського наукового гуртка «Психосемантичні дослідження» передбачає розгляд 7 змістових модулів, а саме:

  «Вступ у психосемантику»
  «Теоретичні засади психосемантичних досліджень»
  «Методи збору та аналізу суб’єктивної семантики»
  «Структура психосемантичного дослідження»
  «Вибір методів та розробка дослідницької процедури»
  «Збір семантичного матеріалу»
  «Аналіз та інтерпретація результатів психосемантичного дослідження».

 • «Професійний вибір» (керівник: І. В. Кирильчук, асистент)

  План робочих засідань наукового гуртка «Професійний вибір» передбачає розгляд 4 змістових модулів, а саме:

  «Організація та планування студентської наукової роботи з проблеми професійної самореалізації»
  «Методи психологічного дослідження»
  «Інтерпретація та узагальнення результатів психологічного дослідження»
  «Підготовка студентської наукової роботи до захисту»