Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

СНТ історичного факультету

Студентське наукове товариство історичного факультету діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідницької діяльності.

Науково-дослідницька робота студентів історичного факультету виявляється в діяльності проблемних груп, наукових гуртків, семінарів на кафедрах, участі в наукових конференціях, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, написанні курсових та дипломних робіт. До напрямів наукової роботи входить також участь у дискусійному клубі «КЛІО» та «Юридичній клініці».

Предметом наукових пошуків студентів є проблеми історії України, історії слов’янських народів, Другої світової війни, історіографії, євроінтеграції України, а також питання правничого характеру.

Результати своєї наукової діяльності студенти історичного факультету оприлюднюють на звітних студентських наукових конференціях, які регулярно проводяться на факультеті. Зокрема, традиційним є проведення наступних міжвузівських студентських наукових конференцій:

  • «Актуальні проблеми історії слов’янських народів»;
  • «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини»;
  • Студентська секція Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції;
  • Науково-практична конференція «Українське козацтво: історія та сучасність».

Свої наукові доробки студенти історичного факультету вміщують у збірниках наукових праць «Студентські історичні студії», «Україніка молода» та «Літописець».