Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

CНТ фізико-математичного факультету

Одним із найважливіших компонентів цілісного навчального процесу на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка є науково-дослідницька робота студентів.

З метою об’єднання молодих науковців, представлення їх інтересів у професійній сфері та реалізації ефективної науково-дослідницької роботи на факультеті функціонує студентське наукове товариство.

Студентське наукове товариство (СНТ) фізико-математичного факультету координує, забезпечує науково-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю, сприяє створенню сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів факультету, залученню їх до активної науково-дослідницької, пошукової діяльності в процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-технічних, гуманітарних та науково-педагогічних проблем.

Куратором СНТ факультету є кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Королюк.

Студентська науково-дослідницька робота проводиться під час вивчення навчальних дисциплін, діяльності проблемних груп, наукових гуртків, семінарів на кафедрах, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Чітка і планова організація науково-дослідницької діяльності студентів фізико-математичного факультету сприяє поглибленому засвоєнню спеціальних предметів, дозволяє студентам проявити індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної науки, обумовлює розкриття перспектив наукової творчості. Такий підхід допомагає сформувати необхідні світоглядні орієнтації, успішно адаптуватися в сучасному світі та є одним із основних чинників ефективної підготовки фахівців.

Студентські проблемні групи та наукові гуртки

Кожного року у першому семестрі СНТ проводить на факультеті семінар на тему «Організація науково-дослідницької діяльності студентів», де обговорюються питання підготовки й захисту курсових і дипломних робіт.

Семінар «Організація науково-дослідницької діяльності студентів»
Семінар «Організація науково-дослідницької діяльності студентів»
Семінар «Організація науково-дослідницької діяльності студентів»

Члени СНТ активно долучаються до організації та проведення студентської науково-практичної конференції «Науковий пошук молодих дослідників», яка вже традиційно відбувається в квітні під час тижня фізико-математичного факультету. У ході роботи конференції її учасники представляють свої наукові доробки за напрямами: математика і фізика, інформатика та інформаційні технології, педагогіка і психологія.

Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»
Конференція «Науковий пошук молодих дослідників»

СНТ фізико-математичного факультету за підтримки деканату кожного року видає збірку наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників», де студенти, аспіранти, викладачі висвітлюють результати власної науково-дослідницької діяльності.