Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

Збірники наукових праць. СНТ інституту філології та журналістики

Перша спроба. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів / за ред. П. В. Білоуса. Видається кафедрою українського літературознавства та компаративістики.

Вітражі. Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів.

Поетика. Студентський науковий часопис. Засновник журналу — науково-дослідницький центр «Поетика художнього твору», кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін.

Студентські лінгвістичні студії. Збірник статей, що вміщує наукові роботи студентів та магістрантів, у яких порушено актуальні проблеми з лексикології, граматики, діалектології, етнолінгвістики, історії мови, ономастики, стилістики української мови, психолінгвістики.

Методичний пошук. Студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. Друкується за рішенням кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін.

Усі ці збірники адресовані широкому колу читачів — учителям-словесникам, студентам-філологам та всім, кому не байдужа доля рідного слова.